7. mosebog: Fluedæmonen fra Babylon

Her følger så optegnelserne fra tredje spilgang med Mortal Coil-gruppen. Vi havde to afmeldinger, men vi kunne stadig få spillet, så det gjorde vi.

facta inter ludos creata

Inden spilgangen havde vi udviklet en række fakta til at understøtte magien i spillet. Spillerne havde meddelt hvilke fakta, de ville skabe, og jeg havde tilføjet de nødvendige restriktioner.

Det blev til følgende fakta (fortsat fra sidste gang):

XVIII) En kabbalist kan via et ritual og pagt få en engel eller en falden engel til at tjene sig og adlyde kabbalistens bud, men der skal anvendes komplekse og anstrengende ritualer og formularer for, at der ikke skal opstå et smuthul i aftalen, så til fulde vil blive udnyttet [Kabbalisten skal foretage en konflikt med væsnet med modifiers bestemt af væsnets styrke og omfanget af aftalen].

XIX) En kabbalist kan via de Vises Stens Hemmelighed blive immun overfor sygdom og alderdommens påvirkning på hans krop, sind og udseende, men han må se livet passere forbi sig og leve med tabet af alle de, som han holder af.

XX) En kabbalist kan via de Vises Stens Hemmelighed og et alkymistisk laboratorium skabe rent guld, men som en del af renselsesprocessen skabes alkymistiske slagger i form af Qlippoth.

XXI) Det er muligt ved hjælp af magi, at skærme sig fra at blive fundet af magiske væsner/metoder, men des mere potent denne afskærmning er, des mere må man afskære sig fra at bruge eller omgås magi og magiske væsner.

XXII) Det er muligt ved hjælp af blodmagi at indgå bindende aftaler mellem to væsner, men aftalen kan omgås, hvis den ene part kommer med et tifold blodoffer til Dis Pater, og denne accepterer ofret.

XXIII) Det er muligt at overføre en sjæl til en anden krop vha. magi, men den overførte sjæl kan også kontrollere kroppen, og uenighed mellem sjælene i en krop skal løses via en konflikt.

XXIV) Hvis en sejd-mester med et øje i Mimers brønd ser ned i brønden (sandsynligvis vha. en ånderejse) og siger en persons sande navn, får han/hun en vision om personens magiske og åndelige status. Fx. om personen er jomfruelig, i live eller indviet ipsissimus, men den beskuede person sanser dette via et varsel (f.eks. får øje på en spionerende ravn eller en refleksion i et spejl) eller har følelsen af at blive beskuet.

XXV) Man kan i memoratorie-stil forklæde en genstand som en anden, ved at riste runer med “forklædningens” rette betegnelse på. Folk vi så se betegnelsen snarere end det fysiske objekt, hvis det i øvrigt er plausibelt at det betegnede kunne være der. Fx. kunne man forklæde en maskinpistol som en violin. Så ville folk se en violin, hvis den lå i kassen eller bare blev taget op, mens våbnet ville skinne igennem hvis det blev behandlet eller brugt som våben. Eller ens Skoda kunne blive til en Mercedes for nogle ridser i lakken. Forklædningen kan ikke passere magiske barrierer eller eksistere på hellig jord.

XXVI) Man kan med en sejd-bryg (eller en generisk trylledrik) midlertidigt forvandle en persons fysiske udseende og stemme til en andens, men hans skygge forbliver uforandret.

XXVII) En sejd-mester kan reanimere en død persons nogenlunde velbevarede hoved med sindet intakt (Mimer-finten), men han vil aldrig være helt sikker på, om det er en engel, en dæmon eller afdøde, der taler.

Antal magictokens til rådighed for hver spiller. Thomas: 14 tokens, Troels: 12 tokens, Lars: 17 tokens, Kristo: 18 tokens, Anne: 19 tokens, Karen: 17 tokens og Morten: 40 tokens.

Aftenens spil: Thaphaboath og Fluedæmonen fra Babylon

Scene 20: Det hele begyndte med at gruppen forlod Beatrices lejlighed anført af Charles Orwoods ravnefylgja (scene 17), hvor de nede i gyden konfronteres af en vældig dæmon fra Tartaros, Thaphaboath, der er kommet for at udrydde dem – den har sanset Victors tilstedeværelse (scene 15, faktum XIV).

XXVIII) Dæmoner fra Tartaros kan ikke ses af mennesker, der ikke er berørt af magi, men omvendt kan dæmonerne heller ikke skade disse mennesker.

XXIX) Dæmoner fra Tartaros kan kun skades af koldsmedet jern eller af sølv, men disse våben giver +2 i kamp mod dæmonerne.

Det bliver en konflikt, hvor Taphaboath prøver at smadre Victor Metz’ Peugeot kontra at William (i Beatrices krop) kan holde hovedet koldt og få sat gang i bilen. I første omgang vinder Karen egentlig konflikten, men jeg brænder to power tokens og køber sejren.

XXX) Dæmoner fra Tartaros gør to ekstra skadesniveauer i skade, når de sårer deres modstander, men for hver gang de giver skade, har de -1 til deres Wits for resten af spilgangen, da ødelæggelser får dem til at gå bersærk, og de er således lette at distrahere.

Taphaboath knuser køleren på vognen og fyldes med en massiv glæde ved ødelæggelsen, at den gør vognen ubrugelig. Victor, Charles og Beatrice/William stikker af til fods, imens Josie og Jeramy stjæler den ambulance, der holder i gyden, der er der for at hente de tre sårede hooligans (scene 13) [hvilket gøres for at lave en exit med Josie og Jeramy, da deres spillere ikke er til stede.]

Scene 21: Efterfølgende forfølger Taphaboath de tre sidste til fods. William LaCroix beslutter sig uselvisk for at lokke dæmonen på afveje, og der sættes en dobbeltkonflikt, hvor dæmonen både vil indhente og smadre William, men Karen er sejrrig, og hun har fortælleretten. William lokker dæmonen ind i en forladt bygning, hvor den fanges i massive jernkæder under et tårn, der kollapser over den.

Scene 22: Hjemme hos Victor Metz. Charles, William/Beatrice og Victor er i gang med at udrede trådene omkring 6. mosebog, Big Al og så videre.

XXXI) Visse malerier har en effekt, hvor de beskytter mod uønskede indtrængere i det hus, hvor de er hængt op, men har man først fået adgang til huset, så virker maleriet ikke imod en længere.

Det banker hidsigt på døren. Det er antikvariatsejeren Nathaniel Thorne, der er panisk og søger husly hos Victor. Han lukkes ind, han er panisk, da han i den seneste tid er blevet truet og angrebet af knallertbøller, der er i Big Als tjeneste og som leder efter 6. Mosebog.

XXXII) Engle og eks-engle kan se om et menneske er besat af en dæmon, men dæmonen kan forsøge at gemme sig.

Victor skuer ind i Nathaniels øjne i håbet om at fange et glimt af det, der plager Nathaniel. Det bliver til en dobbeltkonflikt, hvor Victor prøver at få øje på dæmonen i Nathaniel, mens dæmonen prøver at friste Nathaniel til at besidde 6. mosebog.

XXXIII) En fluedæmon kan friste folk til at tage ejerskab over ting, men varigheden af fristelsen er betinget af graden af succes: 0 – indtil daggry, 1-2 – en spilgang, 3-4 – to spilgange, 5+ – indtil tingen ejes eller er gået tabt.

Fluedæmon fra Babylon (Force 2, Grace 3, Wits 3, Will 3; Besætte 4, Friste 4, Undvige 1; Passions: Had til livet 2, Kærlighed til råddenskab 2, Pligt til at friste 1).

Victor får øje på sværmen af fluer, der svirrer bag Nathaniels øjne, men i samme øjeblik fristes han af dæmonens summende stemme – han må bare eje 6. mosebog. Fluedæmonen er en dæmon fra Babylon, og blev skabt i affaldet på Golgatha.

XXXIV) En simpel beskyttelsesformular (en cirkel af salt) holder det overnaturlige spærret inde, men den mindste forstyrrelse af cirkelen ophæver magien.

XXXV) Med blodmagi kan man fortrylle ting, således at hvis andre end blodsbeslægtede rører tingen uden at have fået lov, vil de langsomt blive drænet for blod (serious wound per spilgang), men troldmænd kan indsætte et sonoffer, som skal være en jomfru.

Beatrice har sikret sig, at ingen kan få fingrene i 6. mosebog uden at betale dyrt for det. Læser man værket vil omslaget langsomt suge blodet ud af læseren, og det vil langsomt få en frisk rød farve.

Scene 23: Victor taler et alvorsord med Nathaniel om hans besættelse, men Nathaniel nægter ethvert kendskab til fluedæmonen. Victor tilbyder Nathaniel husly og fører ham ind i sit gæsteværelse nr. 3, hvor der hænger et særligt maleri.

XXXVI) Visse malerier kan påvirke folk, væsner og dæmoner, så de ikke kan begå fysisk skadelige handlinger, men vedkommende rammes også af en dødbringende apati, hvor denne visner hen og dør i løbet af et par dage, hvis ikke vedkommende fjernes fra maleriet igen.

Scene 24: Imellem tiden har Peladan (dvs. Nicolas Flamel) taget kontakt til Familien LaCroix, da han søger 6. Mosebog i håbet om at kunne bytte den for Jennifer (scene 18). Han kommer ikke langt i sin samtale med Gerard LaCroix, men heldigvis tager Victor Metz kontakt til ham, da de skal bruge en mand til at fordrive Fluedæmonen. Undervejs kommer Victor til at omtale 6. mosebog, og Peladan er straks villig til at dukke op.

Scene 25: Om natten sniger Victor sig til at læse i 6. Mosebog, der dræner ham for blod. Svækket lægger han bogen tilbage, så Beatrice ikke savner bogen.

Scene 26: Efterfølgende ankommer Philippe Peladan hos Victor Metz, hvor han præsenteres for Beatrice LaCroix, der skjuler sig under dæknavnet Marie. Han kaster sig straks ud i at fordrive fluedæmonen. Det er en dobbeltkonflikt, hvor Peladan vil fange dæmonen i en ring, og dæmonen vil friste Peladan til at tage ejerskab over Victors galleri. Begge parter er succesfulde. [Oprindeligt havde Fluedæmonen lagt alle sine ressourcer i at friste Peladan og opnået en overvældende succes, men Thomas valgte at reallokere sin actiontokens og derved begrænse omfanget af dens sejr. Ydermere anvendte den for anden gang sin passion Pligt til at friste, hvorfor denne ændredes fra +1 til +2, tilsvarende faldt Had til livet fra +2 til +1.]

XXXVII) En kabbalist kan tvinge en dæmon til at forlade et besat menneske og fange den i en genstand, der forsegles med Salomons segl, men det kræver en konflikt, og en fangen dæmon kan kommunikere med folk, der håndterer den ting, den er fanget i.

Efterfølgende forhører Peladan fluedæmonen og finder ud af, at den er blevet sendt af Den Gyldne Loges Mester, der begærer 6. mosebog og som vil bruge den i samspil med 7. mosebog!

En tur rundt på nettet fører ikke mange hits med sig om sjette og syvende mosebog, så derfor har jeg grebet til min egen bogsamling:

Uddrag af gårdejer Thomas Andersens optegnelser (født 1886), hvor han blandt andet beretter om Raben, der en kort periode var gift med Thomas Andersens faders kusine.

“I samtalens løb gik han hen til en trunk, og deraf tog han 6. og 7. mosebog op eller den syv gange forseglede bog – på begge sider af bogen var der syv grønne laksegl med dødningehoveder på. Den var på tysk, og da jeg havde lært lidt af dette sprog, gav jeg mig til at tyde indholdet; men så tog Raben og gemte bogen. Hvor kunstnerne kun kunne laves ved Gud (6. Mosebog), der var en mængde billeder af engle, medens den anden (7. Mosebog) var fuld af de mest modbydelige billeder af Fanden. Den var forseglet, fordi den ikke måtte læses i bogladen. Båndene skulle klippes op. Raben fortalte, at der oprindelig var syv mosebøger, det stod der at læse i den; men profeterne, apostlene og andre hellige mænd havde udeladt 6. og 7. mosebog for at alm. mænd ikke skulle blive lige så kloge som de.”

– Folkeminder, 4.hefte, 1958; red. H.P. Hansen & L. Bødker, p. 175.

Scene 27: Marie (dvs. Beatrice LaCroix) fremlægger forholdene omkring 6. mosebog for Charles Orwood, Phillippe Peladan og Victor Metz, og der er en længere forhandlingsscene, hvor parterne prøver at afgøre hinandens forhold til Aleister Crowley og Christian Rosenkreutz. Hun vil sælge 6. mosebog til den, der kan genskabe en krop (til hendes broder William). Victor er stadig fristet af at besidde bogen, mens Phillippe er fristet af at besidde Victors galleri.

Scene 28: Marie har en alvorlig samtale med Charles om magi og om forholdet til Aleister og Christian.

Scene 29: Phillippe Peladan forsøger at anvende sin kabbalistiske trolddom til at lære mere om Marie. Det bliver til en konflikt mellem den runestav (faktum XVI), som Charles har givet hende, og Phillippes kabbalistiske kunden. Det er en dobbeltkonflikt, hvor det kun lige lykkes Phillippe at glane at der er fanget to sjæle i en krop, mens Charles modtager en modbydelig vision af den person, der prøver at spionere på Beatrice (faktum IV).

Antal magictokens til rådighed for hver spiller. Thomas: 13 tokens, Troels: 12 tokens, Lars: 14 tokens, Kristo: 18 tokens, Anne: 19 tokens, Karen: 15 tokens og Morten: 36 tokens.

Det var så det.

Det var så aftenens spilgang. Vi fik udkæmpet en del konflikter rent spilmekanisk, og de gik fint og hurtigt denne gang. Nogle scener blev udkæmpet efter, at der var spillet noget rollespil, mens andre blev først udkæmpet for at blive fulgt op af rollespil.

Vi glemte ikke helt at dele XP-tokens ud, men det gik langt fra optimalt. Selvom der er en pædagogisk tanke i, at spillerne belønner hinanden for godt spil, så kan vi ikke rigtig få bragt det ind i spil. Vi enedes om at ændre XP-reglerne, så hver spiller automatisk få to tokens per spilgang, hvilket er omtrent det gennemsnitlige resultat for en almindelig spilgang.

Næste gang

Hvem er mesteren fra Den Gyldne Loge? Hvor er Jennifer (scene 19)? Hvad blev der af Jeramy og Josie, og hvordan vil det gå Jeramy til hans samtale med hans paroleofficer? Hvad vil Aleister og Christian med 6. og 7. mosebog? Slap vi af med Thaphaboath? Vil det lykkes Beatrice at få genskabt sin brors krop?

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

One thought on “7. mosebog: Fluedæmonen fra Babylon

  1. Hold op det lyder som en fed spilgang… pisseærgeligt at jeg ikke kunne komme….

    Jeg er super frisk på næste gang…

    Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: