Efterforskning og investigation IV

I mit første indlæg fremhævede jeg en række problemer ved investigation og efterforskningsrollespil. Det er ingenlunde nye problemer for allerede i en artikel i 1997 kom Malik med forslag til, hvorledes problemerne kan løses, og det opsummerede jeg i mit andet indlæg. Tredje indlæg omhandlede forskellige con-scenariers måde at forhold sig til problemet på, samtFortsæt læsning “Efterforskning og investigation IV”