[D&D 5th] Lav dit eget D&D – Lykkeriddere, Eventyrere og Halvorker

I dette indlæg opsummerer jeg Lykkeriddere og Eventyrere, der tidligere har været præsenteret i deres egne indlæg. Der er enkelte justeringer til dem siden sidst, og så her er udkastet til halvorker. Bemærk, at racer i D&D 5th bruger D&D becmi’s form, hvilket betyder, at racerne er klasser i sig selv.

Inden vi tager karaktererne, er her et kort udkast til at lave karakterer.

At lave karakterer

1. Vælg navn og ophav til karakteren

2. Rul evnetal

Der skal rulles otte evnetal. De seks af dem fordeles på evnetallene Styrke, Intelligens, Visdom, Behændighed, Konstitution og Karisma. De to resterende evnetal bruges på udstyr og særligt udstyr. Evnetallene rulles med 3t6. Rækkefølgen af de otte tal er fri.

Evnetallene giver bonusser og minusser ud fra følgende tabel:

Værdi   Bonus/Straf

 • 1-4          -2
 • 5-8          -1
 • 9-12       +0
 • 13-16     +1
 • 17-20     +2
 • 21-24     +3
 • etc.

3. Vælg klasse

 • Lykkeridder
 • Eventyrer
 • Helligfolk
 • Troldfolk

Disse fire klasser er alle mennesker, og da scenariet udspiller sig i Hinterlandet, vil karaktererne enten være hinterlændere eller thyatere.

 • Halvork
 • Elver
 • Dværg
 • Halving

Disse fire er ikke-mennesker, og de kommer typisk fra forskellige egne af det thyatiske kejserrige.

4. Vælg udstyrspakke

Udstyr vælges ud fra klasse/race og fra de to evnetal sat af til udstyr.

Denne del er ikke udviklet endnu.

5. Udfyld karakterarket

Værdierne for Forsvar, Resistens, Angreb og des lige skrives ned. Udstyr og særlige evner noteres.

Klasserne

Angrebsbonus og resistens

Niveau/Klasse             Lykkeridder   Eventyrer   Halvork    Resistens

 • 1                                   +0                        +0                +1             +0
 • 2                                   +2                        +1                +2              +0
 • 3                                   +2                        +1                +2              +1
 • 4                                   +3                        +2                +3              +1
 • 5                                   +3                        +2                +3              +1
 • 6                                   +5                        +3                +4              +2
 • 7                                   +5                        +3                +4              +2
 • 8                                   +6                        +4                +5              +2
 • 9                                   +6                        +4                +5              +3
 • 10                                 +7                        +5                +6              +3

Livspoint

Eventyrere begynder 6+Konstitutionsværdi i livspoint. Lykkeriddere begynder med 10+Konstitutionsværdi i livspoint, og halvorker med 8+Konstitutionsværdi i livspoint. Det betyder, at en Lykkeridder med Konstitution 13 begynder 23 livspoint.

Eventyrere får 6 livspoint pr. niveau. Lykkeriddere får 10 livspoint pr. niveau, og halvorker får 8 point pr. niveau. Karakterer med en konstitutionsbonus eller minus må føje værdien til livspointene ved hvert niveau.

Eksempel: Lykkeridderen fra før med de 23 livspoint, når niveau 2, og han får nu 10+1 ekstra livspoint, og han har nu 34 i alt. På niveau 3 har han 45.

Våben og rustningsevner

Lykkeriddere kan anvende tunge, mellemtunge og lette rustninger, skjold og alle våben på nær eksotiske våben.

Eventyrere kan anvende tunge, mellemtunge og lette rustninger, skjold og samt lette og mellemtunge våben.

Halvorker kan anvende tunge, mellemtunge og lette rustninger, skjold og alle våben på nær eksotiske våben.

Særlige evner

Niveau/Evner     Lykkeridder   Eventyrer                          Halvork

 • 1      Våbenferm, Bælle                Snigangreb, Vær hilset      Natsyn, Amokløb, Spike
 • 2      Vælte & nedbryde  Listig, Dirke låse & omgå fælder   Bersærker eller* Snigmorder
 • 3      Årvågen, Kløvende hug      Sanse magi, Akrobatisk stunt Vælte & nedbryde eller* Listig, Snigangreb
 • 4      Rejsevant, Truende            Rejsevant, Veltalende         (Vælg 2) Krigsbrøl, Kløvende hug, Orknatur eller* (Vælg 2) Forklædning, Giftbruger, Orknatur
 • 5      Rytter, Tykhudet                Stifinder, Viljestærk           Holmgang eller* Snigmord
 • 6      Ekstra våbenferm, vælg Dyretække el. Sanse magi                                                                                       Forbedret snigangreb, vælg Dyretække eller Årvågen                                                    Krigerisk, vælg Truende el. Opildne eller* Rygtesamler, vælg Forførisk eller Veltalende
 • 7      Vælg Snigangreb, Holmgang eller Listig  Vælg Vælte & Nedbryde eller Holmgang    Forbedret bersærk eller* Forbedret snigmord
 • 8      Vælg social handling            Vælg social handling         Vælg resistens
 • 9                      …
 • 10                    …

Beskrivelse af evner

Generelle evner (på tværs af klasser)

Nogle evner er forbeholdt specifikke klasser, mens andre er til rådighed på tværs af klasserne, men ofte ved forskellige niveauer. En evne kan ikke vælges to gange, selvom en evne bliver tilgængelig mere end en gang.

Sociale handlinger

Sociale handlinger virker både uden for kamp og i kamp. I kamp virker de sociale evner under Parlay-initiativhandlingen.

 • Vær hilset – +2 bonus til at indlede forhandlinger med andre væsner.
 • Truende – +4 bonus på handlinger, hvor modstandere trues. Bonussen gælder også på forhandlinger uden for kamp.
 • Veltalende -+4 bonus på handlinger, hvor modstanderen addresseres med charme og velvalgte ord. Bonussen gælder også på forhandlinger uden for kamp.
 • Opildne -bonus på handlinger, hvor en opildnende tale gives. Allierede og en selv får et fornyet afværgeslag mod frygt og panik, og alle ikke-skræmte allierede får +2 bonus til deres næste angrebs- eller færdighedsrul. Kan også anvendes uden for kamp til at opildne allierede til at handle bedre.
 • Forførisk -bonus på handlinger, hvor der præsenteres en forførisk eller lokkende tale. Ved succes kan lejesoldater lokkes til at opgive deres arbejdsgiver, skræmte fjender overgiver sig, illoyale tropper skifter side. Kan også anvendes uden for kamp til at lokke andre til at handle til ens fordel. (denne evne er ikke helt færdigformuleret)
 • Bælle -Evnen til at drikke andre under bordet og imponere folk eller lokke informationer ud af dem. +4 bonus til bælle alkohol eller lignende. Hvis brugt under Parlay-initiativhandlingen gives +2 bonus til at udfordre modstander til at bælle.
 • Misvise – Evnen til på kort sigt at misinformere folk (“De gik den vej!”) og distrahere dem kortvarigt. Med evnen kan man holde folk fokuseret på en eller få dem til at kigge den anden vej. +2 bonus til at misvise.
 • Dyretækkeufærdig

Forbedret resistens

 • Tykhudet – +2 bonus mod gift, sygdom og andre helbredsmæssige angreb.
 • Viljestærk -+2 bonus mod mentale og åndelige angreb.
 • Magiker – +2 bonus mod magiske angreb og fortryllelser.
 • Skærpede reflekser -+2 bonus til at undvige og på anden vis springe til side.
 • Fornuftig – +2 bonus mod sociale angreb og karismatisk indflydelse.

Rejseevner

 • Listig – Dækker over at snige og skjule sig. Dette gøres med +4 bonus (hvis der angribes fra en uset position, opnås fordel på angrebet).
 • Årvågen – Evnen til at sanse baghold og overraskelsesangreb og til at sove let. +4 bonus på terningkast.
 • Sanse magi – Evnen til at sanse om en ting eller et sted er fortryllet, om det hviler en forbandelse over en person, foruden om et sted er beskyttet af magiske barrierer, alarmer eller fælder. +4 bonus til terningkast til at sanse magi med.
 • Rejsevant – +4 bonus til færdighedsrul for rejser. Ved succes på 4 eller mere, kan en rejsefælles fejlede rul vendes til en succes.
 • Stifinder -Denne evne giver mulighed for at komme hurtigere frem på rejser gennem vildmarken. Der er +4 bonus på rejse-tjeks, og ved succes afkortes rejsetiden med 25%. Hvis rejseselskabet er faret vild, kan de komme på rette spor med succesfuld brug af Stifinder-evnen.
 • Forklædning -Du kan formumme, sløre eller udgive sig for en anden med evnen til at forklæde sig. Formummet giver +4 bonus til at skjule sig i mængder (hvis der angribes fra en uset position, gives fordel på angrebet). Forklædt kan man udgive sig for en anden person end sig selv (+4 på forsøget), men forklædt som specifik person gøres med -2 (vanskelig handling). Forklædning kræver udstyr til at forklæde sig eller formumme sig. Forklædninger holder ikke over længere tid eller ved større interaktion.

Udforskningsevner

 • Vælte & nedbryde – Denne evne giver +4 bonus til at vælte søjler, løfte gitre, slå døre ind, skubbe ting omkuld etc. Hvis forsøget fejler med 4 eller mindre, opnås en delvis succes.
 • Dirke låse & omgå fælder – Evnen til at dirke låse op, finde fælder, fjerne fælder eller bevæge sig forbi en fælde uden at aktivere den.
 • Rygtesamler – Denne evne kan bruges til at samle rygter og til at lære fjender at kende. Hvis du tidligere har samlet rygter om dit modstander gennem 1t3 dage, kan evnen bruges i kamp til enten at foretage et snigangreb, snigmord eller en gang i kampen aktivere sit våbens evne ved et succesfuldt angreb.

Kampevner

Kampevner aktiveres forskellige steder i kamprunden. Nogle er variationer på angreb, og de aktiveres under udfald-initiativhandlingen, mens andre er bevægelser, som aktiveres under stunt-initiavhandlingen. Atter andre indledes under Parlay-initiativhandlingen og afsluttes senere i runden under udfaldshandlingen.

 • Kløvende hug – Fældes en modstander, tildeles en tilstødende modstander 1 sår.
 • Snigangreb – hvis du har fordel, ruller du skaden to gange; dette kan give modstanderen 2 sår.
 • Akrobatisk stunt – Ved Stunt-initiativhandlingen opnås +4 bonus til akrobatiske stunts i kamp. Dette kan være stunts til at passere modstandere ugeneret, til at slippe væk og des lige. Gøres der dramatisk brug af terrænet til et akrobatisk stunt (f.eks. svinge sig i lysekrone), kan der foretages et angreb senere i runden (læg +3 til iniativværdien og foretag angreb der). Bonussen til hop og spring gælder også uden for kamp.
 • Rytter – Har fordel ved angreb til hest, får +2 skade med lanse.
 • Holmgang – Udpeg en fjende ved Parlay-initiativhandlingen og som sin personlige modstander (opposed karisma eller styrke tjek). Hvis udfordringen godtages, mødes de to og ved udfald-initiativhandlingen (læg 4 til initiativværdien), angriber de hinanden. Du har fordel på sit angreb og opnår effekten af sit våben på 18, 19 og 20 (i stedet for på kun 20).
 • Eksotisk våben – Evnen til at kunne anvende et eksotisk våben.
 • Våbenkundskab – Evnen til at kunne mestre en kategori af våben (lette, mellemtunge, tunge).
 • Rustningskundskab – Evnen til at kunne mestre en kategori af rustninger (lette, mellemtunge, tunge og skjold).

Lykkeridderevner

 • Våbenferm – Lykkeriddere får +2 skadesbonus med alle våben.
 • Ekstra våbenferm – Lykkeridderes skadesbonus stiger fra +2 til +4.

Eventyrerevner

 • Forbedret snigangreb – Eventyrere opnår evnen til et forbedret snigangreb. Har de fordel på et angreb, ruller de skaden tre gange, og kan give op til tre sår i kamp.

Halvorkevner

Obs. Halvorker skal fra niveau to vælge mellem to forskellige karriereforløb.

 • Natsyn – Halvorken har arvet sine slægtninges evne til at se i mørke. Med Natsyn kan halvorken orientere sig i skumring og i stjerneskær, som var det dagslys.
 • Spike – Halvorker har evnen til at liste gifte og andre stoffer i folks drikke. Ikke kun kan de iblande ting, men også rette dosis for at holde midlet skjult. +4 bonus til at liste pulver, væske eller andet i en drink eller madvarer.
 • Amokløb – Ved stormangreb får halvorker fordel på deres angrebsrul.
 • Orknatur -Halvorken slægter sine orkfæller på. Halvorker gør en terningstørrelse mere i skade med økser (dvs. skaden fra en økse går fra 1t6 til 1t8, med en slagøkse fra 1t18 til 1t10). Halvorken får +2 resistens mod drage magi. Halvorken har +4 på forhandlinger ved Parlay-initiativhandlingen med orker og andre humanoider.

Bersærkerhalvorkers evner

 • Bersærker – Halvorken vælger en karriere som bersærker, og kan kun vælge Bersærker-evnerne på de kommende niveauer. Evnen bersærker tillader halvorken at gå bersærk tre gange om dagen. Bersærktilstanden varer 4 runder og giver halvorken +2 skade, +2 angreb og -4 forsvar. Efter de 4 runder er halvorken voldsomt udmattet, og han har ulempe på alle sine handlinger, indtil han har hvilet i 15 minutter.
 • Krigsbrøl – Ved parlay-initiativhandlingen udgyder halvork-bersærkeren et frygtindgydende krigsbrøl, som giver +4 på handlinger, der skal få fjender til at flygte eller overgive sig. Alternativt kan krigsbrølet bruge til at lamslå en modstander, hvis halvorken kan overgå modstanderens Resistens med sin karisma: Modstanderen har ulempe indtil slutningen af næste runde, og halvorken har fordel på sit næste angreb mod modstanderen.
 • Krigerisk – Halvorken har en +1 bonus på alle sine angrebsrul.
 • Forbedret bersærk -Halvorkens bersærktilstand bliver vildere. Halvorkens skadesbonus øges fra +2 til +4, og tilstandens varighed stiger fra 4 til 6 runder.

Snigmorderhalvorkers evner

 • Snigmorder -Halvorken vælger en karriere som snigmorder, og kan kun vælge snigmorder-evnerne på de kommende niveauer. Evnen snigmorder tillader halvorken at begå snigmord. Med et snigmord kan halvorken angribe en uforvarende eller forsvarsløs modstander og får +8 til skadesrullet.
 • Giftbruger -Halvorker kan anvende gift uden at komme til at forgive sig selv. Halvorken får gift resistens +4, og påføre gift på sin klinge samtidig med, at der angribes, hvis den anden hånd er ledig til at påføre giften.
 • Forbedret snigmord – … (ufærdig)

Bemærk, en  række evner er stadig ufærdige. Kommentarer er velkomne, og det gælder særligt forslag til flere evner, samt forslag til opbygningen af elvere, dværge og halvinger ud fra ovenstående.

Det meste af systemet er nu oppe og stå, omend magikerneklasserne endnu ikke er blevet bygget op, og kataloget af formularer er ikke videre stort. Udstyr er dog sin egen udfordring, som endnu ikke er blevet dækket.

En spiltest er snart på trapperne. Jeg vil inden længe præsentere en dungeon, som man kan sende en flok helte (Lykkeriddere, Eventyrere og Halvorker ned i).

Om Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast
Dette indlæg blev udgivet i D&D, Hjemmebrygget D&D basic 5th, Hjemmelavede spil, Rollespil, Spildesign. Bogmærk permalinket.

10 svar til [D&D 5th] Lav dit eget D&D – Lykkeriddere, Eventyrere og Halvorker

 1. ludofex siger:

  Før jeg går i gang med den mere detaljerede feedback, så vil jeg lige forslå at du splitter tabellen med de særlige evner op i tre. Jeg kan godt se pointen i at have dem side om side, men de lange linier er blevet lidt noget rod, så jeg tror det vil være mere læseligt at have hver klasse for sig.

  Like

 2. Morten Greis siger:

  Jeps, må konstatere at wordpress nogle gange har sine begrænsninger for, hvor meget man kan sætte teksten op.

  Like

 3. ludofex siger:

  Jeg er lidt skeptisk overfor udstyr som et evnetal. I hvert fald hvis det er relativt nemt at få nyt udstyr eller at udveksle udstyr.

  Like

 4. Morten Greis siger:

  Ideen med udstyret er dels, at man kan komme hurtigt i gang, da vi springer indkøbsfasen over, og dels vil jeg gerne gøre udstyr dyrt, så en pladerustning bliver lige så eftertragtet som en magisk ringbrynje. Min tanke er at fjerne meget af +1 behovet ved at magiske våben ofte ikke giver ekstra plusser men helt ekstra evner (jf. mit indlæg med magiske sværd) og tilsvarende behøver rustninger heller ikke give plusser. Deraf skulle det forhåbentlig blive interessant med almindelige rustninger, som så får lov at blive meget dyre. F.eks. 600-800 guld for en pladerustning.

  Like

 5. Pingback: [D&D 5th] Lav dit eget D&D – Halvinger og Dværge | Stemmen fra ådalen

 6. Pingback: [D&D 5th] Lav dit eget rollespil – Troldfolk og helligfolk | Stemmen fra ådalen

 7. Pingback: [Fastaval HelCon] Guide til mikro-supplementer | Stemmen fra ådalen

 8. ludofex siger:

  Nu hvor jeg har prøvet at spille, så vil jeg godt sige at det med at rulle for udstyr faktisk virker imponerende fint. I hvert fald på de første niveauer. Jeg ved ikke om jeg vil sætte det helt på linie med de sædvanlige evnetal, men det giver også en ekstra mulghed for at balancere et dårligt evnesag så det er fint. Og selv om man får nogle skatte med hjem så har man ikke erstattet alt sit udstyr efter det første eventyr, som man ellers kan opleve i andre versioner af D&D. Jeg ser bestemt frem til at spare penge nok sammen til at kunne anskaffe en ny rustning. 🙂

  Nu har jeg jo fået mig en særlig interesse i Halvorker, og det slog mig at Halvorker ikke har en rejseevne, hvilket alle de andre klasser så vidt jeg kan overskue har (om ikke andet så gennem magi). Det er muligt de er fint balancerede alligevel, men det slog mig som synd sådan rent tematisk. Jeg tænkte at de måske kunne have en slags hårdførhed? De er ikke som sådan bedre til at rejse, men de kan bedre klare at spise dårlige rationer og drikke brakvand?

  Like

 9. Morten Greis siger:

  Jeg er glad for, at du kan lide udstyrsmodellen. Jeg eksperimenterer lidt med, at rustninger meget dyre, og det gør dem nærmest til skatte i sig selv. Lidt en måde at erstatte magiske rustninger med rustninger (og derved nedskalere kapløbet), og dels gøre udstyrslisten interessant selv senere i spillet.
  Rent tematisk kan jeg godt se, at halvorkerne mangler en rejseevne. Ideen med “Hårdfør” lyder god, og det er nok en som kommer med ved den snart kommende reviderede udgave (hvor “spike” skifter navn til “forgifte”, og der ændres lidt i udstyrslisterne).

  Like

 10. ludofex siger:

  Ihh, ‘mister’ jeg nu min date rape evne. 🙂 Hvordan skal Agnete så få en kæreste?

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.