[Dungeon Design] Undere i hulerne

I mit forgående indlæg diskuterede jeg kort undere i naturen, og hvorledes underfulde verdener i rollespil kan være en del af oplevelsen i sig selv. Med rod i dette vil jeg føre emnet ind på de smukke skatte, der er at finde i huler. Det har relevans, fordi udforskningen af huler er så centrale iFortsæt læsning “[Dungeon Design] Undere i hulerne”