3. advent: Skyderier ved julefest

Her er en historie, om hvor galt det kan gå, når der er skyderier i julen: JULEGILDE I DRUNGSTRUP En gang vi havde ywelbåjel, ved hvilken lejlighed gæsterne skulle opvartes med sødboggrød og finker, var der en karl, der skød en bøsse af mod stenbroen udenfor køkkenet. Lufttrykket var imidlertid så stærkt, at det trykkedeFortsæt læsning “3. advent: Skyderier ved julefest”