Hinterlandet – Landsbyen Kolonia [lokation]

De fleste rejsende, som går i land ved Færgelejet beliggende ved floden Vådskyl, følger stierne mod nord, hvor de efter et par timers gang ankommer til Den ensomme fæstning og dens spraglede teltlejr, hvor unge, håbefulde folk drømmer om at gå på eventyr. Andre rejsende følger i stedet stierne mod syd, og efter omkring tre timers gang kommer de til den befæstede landsby Kolonia. Fortsatte de endnu længere mod syd ville de ankomme til landsbyen Carmaga ved Fruens marsk, men det er en anden historie.

Landsbyen Kolonia

Oprindeligt var Kolonia en garnison for en af Kejserrigets legioner, men siden tropperne blev trukket tilbage fra grænsen til den tomme ødemark, er den forladte militærlejr vokset frem til at blive en landsby. Bønder og andre landsbybeboere har slået sig ned inden for garnisonens palisader og opbygget en landsby, hvis marker år efter år vokser sig større og større uden for palisademurene.

Det første rejsende ser er markerne omkring Kolonia, hvor bønder er ude og tilse jordene, og hvor hyrder vogter får, kvæg og gæs. Vendes blikket mod selve landsbyen kan man se dovne røgsøjler rejse sig fra byens arner, og røde teglstenstage som rager op over palisademurene. Vejen fører de rejsende op til landsbyporten, hvor der på markedsdage eller når røvere er set i området, er bevogtet af bønder med spyd og økser, ofte er det unge mænd og kvinder, som keder sig gevaldigt. På stille dage ses børn, som render og vogter flokke af høns.

Efter byporten åbner landsbyen sig. Adskillelige stråtækte langhuse med lerklinede vægge, tunge træbjælker og fundamenter af kvader følger hinanden blot adskilt af spinkle hegn, som holder familiernes flokke af gæs og høns fra hinanden. Mange af gårdene er bygget på fundamentet af garnisonens bygninger, hvor den nederste del er opbygget af solide sandfarvede kvadrer. Den øverste del af gården er bygget af tømmer og lerklinede vægge, og taget er af røde teglsten. Midt i taget er en lyre, hvorfra røgen fra bålet midt i gårdens fællesrum stiger op. Gårdene har typisk en åbning midt i langsiden på begge side, og nogle gange også en i den ene ende, hvor staldene er. De fleste gårde er langhuse, hvor man bor i den ene ende, og har sine husdyr opstaldet i den modsatte.

I det fjerne høres lyden jern mod jern fra byens smedje, og på forten kan ses en ring af sten, hvor olderne samles til tinge. Grusvejen, der fører gennem byporten, deler sig og løber i en ring omkring det græsgrønne tingsted, og på den modsatte side af forten ses det ene af to palæer. Bygget i bedste kejserlige stil af fint tilskårne stenblokke og med et tag af brændte teglsten er den sandfarvede bygning med det røde tag et brud med byens brune og grønne kulører, og adelsfamiliens gods adskiller sig med al tydelighed fra bøndernes gårde. Oppe ved palæet kan man se adelsfamiliens slaver passe husdyr og vedligeholde det store bygningsværk. Det andet palæ er beboet af to bondefamilier, som har taget hver deres halvdel i brug, og de har vanskeligt ved at enes om noget som helst.

Fra landsbyforten kan man se byens brønd, som holdes forsynet af underjordiske vandledninger, som også forsyner palæets fiskedam med vand, hvor sjældne guldfisk svømmer rundt. Nede til venstre, hvor byen ligger lavere, løber en smal bæk gennem udkanten af byen, og her ses vaskekoner i gang med at vaske, og ikke langt derfra er mølledammen og byens vandmølle. Hernede er dele af den tidligere garnisons palisade blevet nedlagt for at landsbyen kan vokse. Kigger man fra højre i den modsatte side kan mærke lugten af byens mødding. De nærmeste huse til møddingen er fattige rønner, hvor ældre med få midler har hjemme. Det er bedre end at bo uden for palisaden.

På den modsatte side af bækken ligger flere af byens værksteder. Foruden smeden har væveren og mølleren hjemme her. Vand fra bækken driver det store møllehjul, og når der males, kan hjulets knirken og de tunge møllehjul høres i det meste af landsbyen. Lige nu er det kun støjen fra smedjen, som høres. Hverken væveren eller skomageren støjer i samme omfang.

Rejsende kan alt efter deres stand overnatte hos landsbyens beboere. Fornemme folk kan finde et værelse hos adelsfamilien, mens velhavende eller anseelige folk kan finde et leje i højstuen hos bønderne nærmest ved forten. Des færre midler man har, des længere fra landsbyens grønne midte, må man forvente at finde et sted at sove. Selv staldene nærmest palisaderne er bedre, end at overnatte uden for palisaderne.

Byens tre helligdomme står tre forskellige steder. Den kejserlige helligdom er en lille sidebygning på palæet, som kun har en indgang på ydersiden, men som varetages af adelsfamilien, mens træet ved tingstedet udgør en helligdom for bønderne og byens velstand, og helligdommen ved byporten skærmer byen mod ulykker udefra og er en velsignelse for tilrejsende. I landsbyens udkant er en lund, som mange anser for værende hellig, og ifølge nogle kvinder er an af De udødeliges ånd over stedet, men lunden er ikke en helligdom for hele fællesskabet. Herfra må ikke fælles træer eller samles trøfler.

I lighed med de fleste kejserlige landsbyer er byens samlingspunkter adelsfamiliens palæ og tingpladsen på landsbyforten. Landsbyen har ingen kro, da de fleste familier brygger selv, og alle donerer til fællesskabets gilder. Rejsende er derfor overnattende gæster hos landsbyens familier alt efter stand. Ligeledes har landsbyen heller ikke nogen købmand. De ting, som bønderne ikke selv kan producere, får de ofte skabt hos værkstederne, og kan de ikke klare det, så handler man med omvandrende handelsfolk eller tager til markedet, når der er markedsdag ved Den ensomme fæstning. Kan man ikke vente til markedsdag, tager folk som regel til Meminorums marked i stedet.

Lige uden for palisaderne er mindre værkstedspladser, nærmest oprettet ad hoc, som f.eks. tømmerpladsen, hvor man kan bearbejde træ, eller myremalmshuset, hvor der er en simpel ovn til at brænde tørv og udvinde myremalm. Det er steder, man ikke vil savne, hvis der dukker røverbander eller fjender op.

Kolonia er en ny lokation til Hinterlandet, der ligesom Færgelejet, Meminorum og Carmaga er alternative steder at gå på eventyr og starte missioner. Læs mere om Hinterlandets landsbyer og geografi her. Mere om Kolonia i kommende indlæg. Kolonia er en del af ‘landsbyspillet‘ til Hinterlandet.

Udviklingen af Kolonia og dens mange gårde kan følges i Hinterlandets facebook-gruppe.

Udgivet i Hinterlandet, Hjemmebrygget D&D basic 5th, Landsbyen, Rollespil | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Hinterlandet geografi: landsbyerne nær Den ensomme fæstning

Hinterlandet er bygget op over Den ensomme fæstning, som ligger på grænsen mellem Kejserriget og Hinterlandet. Der er ingen skarp grænse, men derimod en markering af, hvor langt mod vest Kejserriget har strakt sig.

Kejserriget hersker over mennesker, og hvor ingen mennesker er, kan Kejserriget ikke være. Det mennesketomme landskab, som kaldes Hinterlandet, er uden for Kejserrigets rækkevidde, for der er ingen at underlægge sig eller gøre til borgere i riget.

Den ensomme fæstning er en borg stående i et åbent landskab som en milepæl for rigets grænse. Omkring fæstningen er opstået en teltlejr beboet af folk, der lever af, at eventyrere søger ud i vildmarken for at komme hjem med skatte. Det er en by, men en særegen form for by. Næsten alle Hinterlandets eventyr, som du kan finde her, udgår fra Fæstningen, og det fører til vildmarken rig på ruiner, og til mere specifikke områder, som Kæmpens dal, Dragens dal, Skoven og Den røde vinds slette, som ligger hinsides Skoven. Alle disse områder ligger mod vest.

Et par timer fra Den ensomme Fæstning mod syd ligger Færgelejet. Her går man i land, når man er sejlet fra riget til randen for at gå på eventyr. Færgelejet ligger ved floden Vådskyl, som løber fra Hinterlandets vildmark dybt ind i Kejserriget og gennem Regnbuepasset, som De udødelige skar ud af bjergene, som omgiver Kejserrigets kernelande. Ved Færgelejet er en stor landevejskro og flere værksteder, som leverer varer til Den ensomme fæstning, og til den nærliggende landsby. Eventyr, der kræver man sejler langs floden, fører ofte eventyrerne hertil, hvis ikke ligefrem deres eventyr begynder her.

Den nærliggende landsby ligger mod syd med floden liggende mellem sig og Den ensomme fæstning. Det er Kolonia, en tidligere militær lejr, som nu nogle generationer senere er en landsby med få spor af sit militære ophav. Kolonia består af en samling gårde, som alle ligger inden for en solid palisadevæg, og landsbyen er godt befæstet, så trods dens nærhed til fronten, er landsbyen relativt sikker. Kolonia er endnu ikke basis for eventyr specifikt.

Fortsætter man mod syd forbi Kolonia, og ned mod kysten, kommer man til en lille landsby af marskbønder kaldet Carmaga. Carmaga ligger på kanten til marsken, også kaldet Fruens marsk. Den er evigt tåget, for kun sjældent kan solens stråler brænde gennem disen, som ligger over landskabet. Livet ved marsken er hårdt og fugtigt, men det giver godt, når bønderne sælger deres fuldfede kvæg på markederne, eller de sjældne planter, som de med fare for eget liv sanker i marsken. Onde rygter vil, at kvæget, der trækker deres plove, er moseheksens børn, som bønderne har stjålet. Marsken vest for Carmaga er en del af Hinterlandet, men området ligger så sydlig for Den ensomme fæstning, at man sjældent udsendes fra fæstningen for at gå på missioner her. Eventyret Heksen i Dødemandsmosen udspiller sig her.

Øst for Carmaga, og det vil væk fra Hinterlandet, hvis man rejser langs kysten, kommer man til Stolpestad, som ligger på høje stolper ude i vandet. Byen er den sidste by mod vest, og herfra skibes kvæg og korn i store mængder fra det omkringliggende opland til hovedstaden, som ligger mange dages sejlads borte. Stolpestad er en driftig by, som mange skibe ligger an ved. Oplandet lige uden for byen rummer mange gårde, og i retning mod nord løber Hærvejen eller Kvægvejen, som oprindeligt førte hære fra Kejserstaden via Stolpestad til egne mod nord, men nu føres der årligt kvæg den modsatte vej, som via Stolpestad ender i Kejserstaden. Kysterne på begge sider af Stolpestad har flere små fiskerlejer og smuglerreder, og byen er det mest civiliserede område i nærheden af Den ensomme fæstning, men også det mest korrupte og kriminelle. Ingen eventyr udspiller sig endnu i Stolpestad.

Vender vi tilbage til Færgelejet, så ligger Den ensomme fæstning nord for Færgelejet, og øst-nordøst for fæstningen ligger Meminorum, som egentlig blot er en markedsplads, men stedet har en stor tiltrækning og indflydelse på omegnen takket være Dødens labyrint, som også kendes under navnet Meminorums hån, Heltenes udfordring og Eventyrernes prøvelse. Der er seks timers gang fra fæstningen til Meminorum, som ligger ved floden Auson, som er en biflod til Vådskyl. Ingen eventyr udspiller sig endnu i Meminorum.

Der er vokset stadig flere regioner og stednavne frem gennem de mange scenarier til Hinterlandet og de mange planlagte produkter. Udviklingen af Kolonia er godt undervejs, men i mellemtiden dukkede Carmaga og Stolpestad op (de er nævnt i scenarier fra Viking-Con 2019). Det er således blevet tid til en opdatering af geografien af områderne, som ligger hovedsageligt på linje med Den ensomme fæstning (Færgelejet, Kolonia, Carmaga) eller vest for fæstningen (Meminorum, Stolpestad, Kejserstaden) foruden de sære områder, som ligger ude i vildmarken, og som er mere end blot vildmarkens landskaber (skovlandet, sølandet, slettelandet, bjerglandet etc.), men er områder med deres særlige geografi (Dragens dal, Kæmpens dal, Skoven, Den røde vinds slette, Fruens marsk).

Udgivet i Hinterlandet, Hinterlandet ekspert, Rollespil | Tagget , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Hinterlandet: Den skjulte skov

Den skjulte skov er et Hinterlandet-eventyr fra HammerCon 2019. Eventyret er forfattet af Ryan Hougaard, og det er et stort og episk vildmarkseventyr, som tager spillerne til fortryllet skov rig på mysterier og hemmeligheder.

Den skjulte skov er på mange måder et af Ryans klassiske eventyr i en episk størrelse. Ryans eventyr er karakteriseret ved deres blanding af gåder, mysterier, trolddom med et glimt i øjet og den eventyrlige eller magiske side af fantasy, hvor mystikken ved trolddom vejer tungere end den regelrette brug, som man oplever i f.eks. meget D&D-fantasy, hvor det for mange scenariedesignere er vigtigere, at et magisk fænomen er i overensstemmelse med formularerne i Player’s Handbook, end at trolddommen er mytisk og magisk.

Om du er til Hinterlandet eller til D&D kan jeg kun anbefale, at du downloader scenariet og udfordrer dine medspillere med forunderligt eventyr.

Scenariet benytter sig af vildmarksreglerne for skove, som blev introduceret her. Reglerne er dog allerede dækket af scenarieteksten. Du kan finde alt om Hinterlandet og mere end 20 andre eventyr på Hinterlandet-siden. På facebook kan du møde andre Hinterlandet entusiaster i Hinterlandet-gruppen.

Udgivet i Hinterlandet, Rollespil | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Hinterlandet: Brev fra Noctus – et begyndervenligt rollespilseventyr

Brev fra Noctus er et fantasy-eventyr, som er skrevet til Hinterlandet, og nemt at bruge i andre D&D-lignende fantasy rollespil. Scenariet er forfattet af Ryan Hougaard, med illustrationer af Oliver Nøglebæk, og det havde premiere på forårets Fastaval Junior, som er et træf på Fastaval særligt målrettet de yngre rollespillere.

Du kan downloade scenariet herfra eller fra oversigten over Hinterlandet-scenarier:

Brev fra Noctus er et oplagt sted at begynde sit første fantasy-eventyr, hvis man gerne vil prøve at spille Hinterlandet. Teksten er sat op, så det er nemt at overskue og nemt for nybegyndere at komme i gang med deres første eventyr: Det hele begynder med, at eventyrerne sendes til en troldmands tårn for at hente et brev …

Du kan være med til at snakke om Hinterlandet på Facebook i Hinterlandet gruppen.

Udgivet i Hinterlandet, Rollespil | Tagget , , , | 2 kommentarer

Status på kickstartere og efterårets rollespilserhvervelser

Det er tid med en status for, hvad jeg har fået ind fra kickstarter af spændende brætspil og rollespil, og denne gang har jeg udvidet med at inddrage rollespil, som jeg har samlet op på anden vis. Sidste kickstarter status var tilbage i foråret.

Min tur til Spiel i Essen i oktober indbragte to tyske rollespilsprodukter. Til dels bogen Roll Inclusive, som handler om inddragelse af minoriteter i rollespil, og til dels et tysk supplement, Der König des Berges, til OSR-rollespillet Beyond the Wall. Forlaget System Matters har specialiseret sig i at oversætte Indie, PbtA og OSR rollespil til tysk, og til dels supplerer de oversættelserne med tysk designede udvidelser, og til dels gør de en dyd ud af oversættelsernes opsætning og udseende, så deres værker er flottere end originalerne, således er den tyske udgave af Dungeon World langt federe end den engelske original.

Imidlertid havde jeg ikke Beyond the Wall, så jeg brugte lejligheden til at afprøve DriveThruRPGs PoD-funktion (Print on Demand), som Peter fra Spil & Spilopper bloggen har skrevet positivt om, og med posten ankom ikke den bestilte bog, og efter en måneds tid har jeg meldt bogen tabt, og der bliver nu printet og sendt en ny. Mon den ankommer inden jul?

Med posten kom dog Free Leagues seneste rollespil, som ikke er via kickstarter, men som var en helt almindelig forudbestilling, nemlig Alien The Roleplaying Game – og vanen tro kan deres fragtfirma, GamesQuest, ikke håndtere deres opgave. Først seks dage efter, at de har forsøgt at aflevere pakken, oplyser de, at forsøget har fundet sted, og at pakken ligger til afhentning. Ved at bruge en anden pakkesporingshjemmeside end den, som GamesQuest henviser til, kan jeg så få oplyst pakkenummer og hvor pakken ligger til afhentning. Suk.

Af mere regulære indkøb er Mutant: Year 0 og Symbaroum (engelsk udgave), som jeg opdagede, at jeg egentlig manglede i min samling, nu hvor jeg alligevel vægter Free Leagues udgivelser så meget.

Fra kickstarter, som denne status egentlig handler om, ankom Terraforming Mars: Turmoil (lige i rette tid inden jeg tog til Spiel). For længere tid tilbage modtog jeg også den næste del af 7th Continent: What Goes Up, Must Come Down. I begyndelsen af det nye år forventes brætspillet Oceans at lande fulgt af Tainted Grail og Etherfields.

Jeg har desuden backed både Forbidden Lands: Bitter Reach og Vaesen, som ankommer en gang i 2020 – dertil har jeg også backed Root Roleplaying Game, selvom det ikke er Free League.

Af ældre udeståender er kun Marmoreal Tomb Campaign, som længe syntes at være strandet på ubestemt tid, og som det var tvivlsomt om den reelt blev til noget. Det ændrede sig lige pludselig i begyndelsen af november, da Troll Lord Games ud af det blå meddelte, at de stillede sig til rådighed for at få bragt projektet i hus. Det er ikke en garanti for at det vil ske, men det er en åbning for, at der kan komme en løsning. Alt i alt en spændende udvikling.

I 2020 ser jeg frem til kickstarteren fra Mutant: Year 0 i det ydre rum, hvor de forskellige grene af Mutant-universet får en fælles bog for, hvad der sker ude i kredsløb om jorden, og den anden del af Coriolis-kampagnen, og så vil jeg også tage et kig på Gloomhaven-efterfølgeren Frosthaven. Og så havde jeg håbet på, at der ville ske noget på Fading Suns-fronten, men designerens nyhedsopslag er svundet helt ind, og der har ikke været noget siden december 2018, og forlaget Ulisses North America har i mellemtiden mistet Warhammer 40K-licensen til Cubicle 7, som nogle måneder senere mistede Ringenes herre licensen, og Ulisses lader til næsten udelukkende at fokusere på at udgive en stribe TORG-supplementer via kickstarter.

Hvad venter du på af forsendelser eller glæder dig til at backe i 2020?

Udgivet i Brætspil, Kickstarter, Rollespil | Tagget , , , , , , , , , , , , , , ,