M5 Talons of Night – En sø 3km under jorden

Den store krystaledderkop fra eventyrfilmen Krull (1983).

Vore storladne og episke helte har samlet en hær af skovens folk til at konfrontere edderkoppefolket fra Aran, men hvad skal man med en hær, når man er level 20+ i Dungeons & Dragons? Vi spiller scenariet Talons of Night, og det er episode 11.

Dagens forløb

Vore helte har fundet deres mål, edderkoppefolkets by Aran, og de har derfor ikke længere brug for en hær til at kæmpe sig vej gennem edderkoppefolkets territorier. Med en rask brug af teleport får gruppen teleportet sig frem til deres mål. Trylletina har gjort dem alle usynlige, inden de hopper af sted, og vi har en del spøg med en flok let uregerlige helte, som alle er usynlige, og derfor ikke kan se hinanden, som går i gang med at udforske den besynderlige plads med de otte tilgroede tårne, som de er ankommet til.

På den tilgroede plads er der i fliserne bygget en spiral, og i midten af pladsen finder vore eventyrere følgende tekst:

Shafts eight lead to cavern great. Start from the North and round you go, but only in darkness with no moon’s glow. Count seven times seven the true path to see, Night Spider awaits in the shadows for thee.

Efter nogle overvejelser konstaterer gruppen, at de vil kigge på det tårn, hvor man ender, hvis man går 49 gange rundt i pladsen (nemlig tårnet til venstre for nordtårnet), og tårnet har som de syv andre en stendør. Da tyven Lord Ardinal forsøger at tvinge døren op, træder han gennem den, som var den lavet af blødt toiletpapir, og han styrter i en dyb afgrund. Da alle stadig er usynlige, har de andre lidt svært ved at koordinere, hvad de skal gøre herfra. Efter nogle øjeblikke springer Trylletina efter ham, da hun har en Fly Spell med Permanency, så hun er altid flyvende.

Lord Ardinal falder endnu, så han finder sine magiske batoner frem, som har deres ubevægelighedsevne, som lader ham bremse op, og han tager en smule skade fra det hårde stop. Han sidder nu – usynlig i skakten – og tegner spor på væggen for at signalere sin tilstedeværelse. Trylletina kommer flyvende ned til ham, og efter at have talt sammen, finder hun sit magiske lys frem og fortsætter med flyve nedad. Langt nede åbner skakten op til en enorm grotte, som hun beslutter sig for at udforske.

Grotten er 24 mil i diameter, og størstedelen er dækket af en sø med mørkt, giftigt vand, og fra overfladen til søen er der 2 mil. Dette er søen Avernus (og er her ikke navnet på et ydre plan jf. AD&Ds planare kosmologi, men D&D becmi har også en radikalt anderledes kosmologi, når det gælder ydre planer. De indre planer er nogenlunde tænkt på samme måde). I yderranden af grotten ligger kæntrede skibe, som flokke af dødninge kravler hen over, og skare af spøgelser svæver rundt langs.

(Denne del af scenariet voldte problemer, da beskrivelsen af grotten er sat i et afsnit, mens skakten og dens beboer er sat i et andet afsnit – forklaring derpå følger senere – og det gav nogen roden rundt i scenarieteksten efter de relevante passager).

Imellem tiden er det lykkedes Lord Ardinal med sine fortryllede batoner at kravle hele vejen op igen. Oppe på overfladen beslutter man sig nu for at undersøge de andre tårne. Denne gang vælger man tårnet til højre for nordtårnet, men også her smuldrer døren væk som ingen ting, så man er ved at falde i skakten. Samme sker, da man åbner døren til nordtårnet.

Efter nogen overvejelse beslutter man sig derfor for at vandre 49 gange rundt i kredsen af tårne, og så sker der noget. Pludselig lyser døren i nordtårnet op, og hvor der før var tom en skakt, er der nu en vindeltrappe, som fører nedad.

(Det drilske ved gåden er, at den skal ikke blot løses, men også udføres, som et ritual, så selvom spillerne har afkodet den, så skal deres karakterer stadig udføre den. Magiske gåder er tricky på den måde).

Gruppen bevæger sig nedad vindeltrappen, mens Trylletina begynder at flyve tilbage. Meget belejligt ankommer hun tilbage på samme tidspunkt, som gruppen er ved at være ved foden af trappen.

(Jeg gider ikke køre gruppen som splittet i denne sekvens, så jeg lader dem samles, så det er nemmere at spille).

Vindeltrappen åbner ud i en central skakt, der er mellem de skakter, der er under hvert tårn, som omkranser den store plads oppe på overfladen. Både den centrale skakt, og de otte mindre skakter, som omgiver den, åbner ud i den enorme grotte over søen Avernus.

På tværs af grotten er et stort spindelvæv med rebtykke spind, som folk kan bevæge sig på. I midten af skakten tager spindet form som et firkantet spind, der udgør en ‘mølle’-spilleplade (i lighed med det spil mølle, vi tidligere har spillet, og i lighed med bibliotekspyramidens grundplan og de thothiske mystikeres tatoveringer). I midten af ‘spillepladen’ sidder en gigantisk, opsvulmet sort edderkop. Det er den famøse Night Spider.

(Her bliver det så drilsk at køre scenariet. Teksten ligger op til at gruppen i første omgang forhandler med Night Spider, og at de derefter konfronterer hende ved at bevæge sig ind på det ‘mølle’-formede spindelvæv, og når de gør det, bliver de fanget i et spil mølle med dem selv som brikker, og monsteredderkopper som modspillerens brikker. Herfra kan de gennem at spille mølle, kæmpe imod Night Spider, og hvis de vinder spillet, kan de også angribe hende direkte. Imidlertid er der intet, som trækker eventyrerne naturligt ind på spillepladen, og at plante dem inde på pladen synes forceret, og samtidig er det ikke videre interessant at spille mølle igen – og jeg er ikke sikker på, at vi ville slippe videre godt gennem spillet, for hvis en karakter bliver ‘slået’ i mølle, får de en Lightning Bolt på 36d6 i hovedet, og selv med 95% chance for Save for Half Damage, så kan det hurtigt tage livet af en karakter).

Night Spider forsøger først at friste gruppen med enorme skatte (værdier for 2.000.000 guld) og siden med løftet om magiske skatte, men hverken det ene eller det andet synes at friste dem, men hun tilbyder dem så en anden skat: Udødelighed!

(og Udødelighed er en ting i D&D becmi, ‘i’ i becmi står trods alt for ‘immortal’, og for at opnå udødelighed skal man gennem en række prøvelser, men blot at finde ud af, hvad prøvelserne er, er en udfordring. Så når Night Spider fortæller, at hun kender til De udødeliges hemmeligheder takket hendes nærvær til den mægtige Udødelige, som hun kalder sin herre, så er det pludselig en væsentlig fristelse for vore eventyrere; Night Spider er desuden selv et semi-udødeligt væsen).

Efter nogen snak i gruppen, hvor løftet om Udødelighed overvejes, kommer gruppen dog frem til at de ikke vil tage imod hendes tilbud. I stedet forlanger de, at hun udleverer Fredens halssmykke, som hun vogter over, og da hun nægter, kommer det til kamp.

Vore eventyrere har gennemskuet hendes sande navn, Arachne Prime, ud fra ledetråde, som de har indsamlet tidligere, og i kampen bruger de hendes navn imod hende, ved at råbe det højt (hver runde, når navnet nævnes, tager hun skade, og hun mister sin status som Udødelig for resten af runden; spillerne er ikke klar over den sidste del, men det gør, at de overhovedet kan såre hende eller påvirke hende en smule med trolddom – Scenariet har ikke været god til at kommunikere denne del tydeligt).

Nu begynder en kamp på high level spells. Trylletina åbner ballet med en Timestop spell, så hun kan rejse en Force Field barriere og forsøge at smadre Night Spider med en 20d6 fireball, og Night Spider bruger tilsvarende Timestop, så hun kan fange gruppens mystiker i en Force Field, hæmmer gruppen med en Silence spell og skærme sig selv med Statue spell. Lord Ardinald løber tættere på Night Spider mens han brøler hendes navn, mystikeren forsøger at komme fri af sit bur, og druiden fanget i en silence spell, som hun skal navigere fri af.

Efterfølgende teleporter magikeren op i luften over edderkoppen for at angribe fra en ny vinkel, og Night Spider bruger Power Word Stun mod tyven, Lightning Bolt mod druiden (36d6 skade, som slår druiden ihjel, som derefter styrter i Avernus), og Explosive Cloud mod magikeren, som konstant tager 20 point skade og skal hver runde lave et saving throw mod lammelse. Lord Ardinal kravler i sin stunned tilstand tættere på for at råbe hendes navn.

Trylletina indser at gruppen er i seriøse problemer, så hun skifter strategi. Hun affyrer en Disintegrate mod buret, som holder munken, så denne kan spurte hen over vævet og angribe, og hun derefter flyver hun ned mod søens overflade for at samle druiden op og teleporte hjem til templet i Norworld (ligesom sidst, da druiden døde).

Munken får smadret heftigt Night Spider, mens han råber dens navn, og det samme gør Lord Ardinald. Night Spider er heftigt såret, og hun aktiverer derfor en Dance spell mod mystikeren, som sætter ham næsten ud af spillet. Han kan dog stadig råbe hendes navn, ligesom Lord Ardinald kan det i sin Stunned tilstand (som varer en time!).

Det er heldigvis nok! Night Spider bortmanes, og hvor hendes krop var, efterlades en kulsort ædelsten (til en værdi af 30.000 guldstykker). Mystikeren og Lord Ardinald er i live, og de får udforsket området, mens Trylletina får bestilt en genoplivning til druiden. Imens finder de to andre en tråd fra vævet, som fører ned til en bylt, som hænger 5000 fod ned. Nogen tid senere har de fået trukket bylten op, og i den er Fredens halssmykke! Målet er nået!

(Night Spider kampen var sjov grundet de mange spells, vi fik fyret af, men også lidt drilsk. Paladin spilleren var fraværende, så ifølge fiktionen var han teleportet hjem til sit tempel grundet administrative opgaver med at hyre eventyrere på den lokale kro, og gruppen manglede derfor en karakter til at absorbere angreb. De mange spells Night Spider har kunnet egentlig blot udmøntes i fireball, lightning bolt og ice storm runde efter runde, som ville slå en karakter ihjel på en runde eller to, som de skete med druiden, men jeg fravalgte de simple magiske løsninger for til gengæld at have noget, som kunne hæmme, hindre og besværliggøre ting for spillerne, men som ikke afsluttede kampen her nu. I stedet måtte karaktererne finde alternativer til at standse deres fjende, og heldigvis fik de brugt lystigt løs af at råbe hendes navn, hvilket i længden dræbte hende).

Gruppen har nu Fredens halssmykke, som de har jagtet gennem flere episoder, og de skal nu videre med smykket. Vi er færdige med side 34 i modulet. Gruppen har fortsat 1 måned og 18 dage tilbage.

Afsluttende bemærkninger

Okay, ting gik i helt andre retninger, end vi alle havde forestillet os. Scenariet antog en ting, jeg antog en anden ting, og spillerne noget tredje. Heldigvis kunne det stadig passe inden for scenariets rammer, men jeg mistænker det meget for ikke at være spiltestet.

Scenariets komprimerede format medfører en række antagelser, som det nogle gange kan være svært at improvisere uden om, og sammenholdt med spillernes betydelige ressourcer, som kan skabe løsninger, hvor ingen af os havde forudset dem, kan det være svært at udtænke et scenarie som dette.

En udfordring i systemet er, at boss level fjender ikke er vellykkede i deres designs. Ofte har de ikke angreb og handlinger nok til at holde spillerne udfordrede, men med dagens fjender kunne jeg heldigvis bringe diverse magtfulde formularer i spil som Time Stop og lignende til at udfordre dem. Det svære var mest af alt at variere angrebene, så de var en udfordring, og ikke blot smide en serie af 40d6 angrebsformularer. Hvad der nok ikke kom ind så tydeligt, som det godt måtte have været, er at nævne Night Spiders navn både skader den og fratager dens Immortal status. Havde det været en film, havde vi set filmen klippe hen til scener, hvor den enorme edderkop sidder i sit spind og udstikker ordrer og så videre, men i rollespil er den type scener typisk fraværende, og det er for mange forfattere svært at oversætte disse formidlingskneb til rollespil.

Sidst men ikke mindst mon edderkoppen er inspireret af den enorme edderkop fra filmen Krull (1983)? Der er en vis lighed mellem deres størrelser og det, at man skal vandre på dens spind. Dog er der både præcedens hos Tolkien og hos Gygax med scenariet Queen of the Demonweb Pits (1980).

Udgivet i Rollespil | Skriv en kommentar

Ny dansk podcast om rollespil: Han Duo rollespiller

Juni ligger godt ud med to nye podcasts om rollespil på dansk. Den første præsenterede jeg i går, De uheldige helte – en Star Wars rollespilspodcast – og den anden er Han Duo rollespiller.

Podcasten Han Duo, som er ‘troldspejlet for voksne’ har to søsterpodcasts, nemlig Han Duo spiller Sværd & trolddom, og så har de nu også Han Duo rollespiller, hvor de dykker ned i forskellige rollespil. Det første rollespil de præsenterer er Alien RPG.

Oprindeligt lå Alien episoderne bag en paywall på podcastplatformen Podimo, men de er nu blevet løftet fri af Podimo, så alle kan komme til at lytte med. Undertegnede er GM på Han Duo rollespiller, og gruppen består dertil af Elias Eliot, Jacob Hinchely og Maria Månson.

Mere indhold og flere rollespil vil dukke op med tiden, så kig forbi og lyt med.

Andre danske rollespilspodcasts kan findes her (opsamling pr april 2021).

Udgivet i Rollespil | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Ny dansk rollespilspodcast: De uheldige helte spiller Star Wars rpg

For nogen tid siden lavede jeg til dels en oversigt over forårets rollespilspodcasts på dansk, og siden en over mange af de gode hobby- og nørdepodcasts på dansk, som jeg lytter til, men nu er der dukket to flere podcasts op. Her kommer den første af de to.

De uheldige helte

Dette er en Star Wars podcast (og ikke at forveksle med tv-serien De uheldige helte), hvor en flok rollespillere hygger sig med at spille Star Wars, og vi andre får mulighed for at lytte med.

Gruppen spiller online, hvilket har lidt indflydelse på lyden, og det er en helt ny podcast, som stadig er ved at finde sin form og rette sin lyd til, men giv dem et lyt. Første episode indeholder en grundig introduktion med præsentation af system, form og forhistorie.

Gruppen spiller ikke Star Wars d6 eller Star Wars d20 eller Star Wars (FFG/Genesys), men derimod det fan-baserede D&D 5th hack kaldet sw5e.

Udgivet i podcast, Rollespil, Star Wars | Tagget , , , | 1 kommentar

Kickstarter – status for foråret/sommeren 2021

Det er tid til den obligatoriske status for mine kickstarterprojekter. Sidst var i begyndelsen af januar, hvor adskillige kilo brætspil var kommet ind af døren, men nu er det tid igen, hvor atter kilovis af brætspil er ankommet.

Nemesis og Sorten muld

Første bølge af Nemesis: Lockdown projektet er ankommet, og det er alt det ‘gamle’ materiale, dvs. det regulære Nemesis spil med udvidelser og mere til. Lockdown kickstarteren gav mig mulighed for at komme med på Nemesis-bølgen, og nu skal jeg blot have Nemesis og dets udvidelser på bordet.

Forårets anden store ting er Sorten Mulds Mark IV album, som er ankommet. Efter årtier uden nyt fra Sorten muld dukkede bandet pludselig op og annoncerede en kickstarter for et nyt album, og det foreligger nu i en ny nydelig udgave, som jeg ser frem til at gå på opdagelse i.

Forårets tredje element er den digitale udgave af Twilight 2000 rollespillet, som nu foreligger fra Fria Ligan. Jeg er spændt på, hvad det spil kan levere i year 0 engine genren, men det får vente til jeg har den fysiske udgave af spillet i hænde, og den er først sat til sommeren (og så skal der nok tilregnes noget forsinkelse).

Et fjerde element er rollespillet Root (over brætspillet af samme navn), som er forsinket, men det er nået dertil, at de fleste filer til spillet er blevet udsendt, så den digitale side er ved at være i hus.

På listen af kommende projekter er blandt andet anden halvdel af Etherfields og Nemesis: Lockdown, som begge er forsinkede (den obligatoriske kickstarter-forsinkelse skærpet af Corona), men hvor ‘First Wave’-forsendelserne er ankommet. Blandt de ellers forsinkede projekter er rollespillet Marmoreal Tomb, som snegler sig af sted, men som dog synes at begynde at udmønte sig i et og andet blot fem år forsinket. Dertil er der så flere andre kickstartere, som er undervejs, men endnu ikke er forsinket, og som jeg derfor ikke vil komme ind på her.

Udgivet i Brætspil, Kickstarter, Nordisk rollespil, Rollespil | Tagget , , , , , , , , | 8 kommentarer

Nørdepodcasts og hobbypodcasts på dansk – en oversigt

De sidste par år er der vokset en god mængde nørdede og hobby-orienterede podcasts frem. Her er en oversigt over en række af dem, som jeg lytter til. Det er ikke en endelig liste, og den prioriterer podcasts og vidcasts (som f.eks. youtube), da sidstnævnte ikke altid er tilgængelig i et format, der er velegnede til lytning i podcast-kontekst.

Rollespil

Rollespil på dansk har fået sin egen oversigt. Den seneste opsamling er fra april 2021. Så jeg kommer ikke ind på denne gruppe yderligere her.

Historiepodcast

Mægtige middelalder er en ny spændende podcast, som handler om middelalderen med fortrinsvis vægt på dansk middelalder. Episoderne fokuserer generelt på en kildetekst, som podcastens vært, historiker Thomas Heebøll-Holm, interviewer en forsker omkring. De kommer rundt om konteksten for kilden og dens indhold. Det giver et godt og spændende indblik i, hvordan historie bedrives, og et anderledes indblik i middelalderens Danmark.

Trolddom er en podcast fra Sydvestjyske museer med en rod Ribes HEX! museum. Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen interviewer Louise Hauberg Lindgaard og Maria Østerby Elleby, som står bag HEX! museet om hekse, hekseprocesser og så videre. Det er sjove og livlige samtaler med to meget vidende og fortælleglade historikere. Podcasten lider under en lidt for løs struktur, der gør at anekdoterne ofte er periodemæssigt i øst og vest, og det kan derfor være svært at samle et konkret overblik over begivenhedernes gang.

Magtens kvinder fra Nationalmuseet er en podcast om betydningsfulde kvinde i dansk historie, typisk dronninger og adelskvinder, hvis historie bliver fortalt gennem samtaler og interviews med forskere, og efterfølgende perspektiveret til erfaringer draget af kvinder i nutiden. Episoderne er af svingende kvalitet, men der er nogle ret stærke episoder iblandt, som får givet nogle atypiske vinkler på Danmarkshistorien.

Magtens kvinder fra Nationalmuseets hjemmeside

Bag om København er en podcast fra Københavns biblioteker, hvor episoderne er forfattet af Berit Freyheit, som dykker ned i Københavns historie i det 19. og 20. århundrede med gerne en kulturhistorisk vinkel, hvor hverdagen eller de mere grimme sider af hverdagen som kriminalitet og affald bliver afdækket. Korte, velstrukturerede og informative episoder, som det er en fornøjelse at lytte til.

Åsteder er en podcast om Gudenåens kulturhistorie. Det er på sin vis ret snævert, men der er nogle ret gode episoder om åens historie og kulturhistorie. Det er en podcast, jeg plukker i, da langt fra alt er interessant, og den lider under en fortænkt rammefortælling særligt i de første episoder, som gør at jeg gerne spoler hen over starten på de tidlige episoder. Podcastens værter interviewer historikere og arkæologer om de fund og den historie, som er langs åen.

Brætspil

På brætspilsfronten er der to aktive podcasts og flere youtube kanaler.

Fra papskubber kommer podcasten Papstinenser med værten Kristian Bach Petersen, som jævnligt har episoder, hvor han med sine medværter Peter Brichs og Morten Greis (undertegnede) tager forskellige emner og temaer op inden for brætspillenes verden, eller interviewer designere, udgivere, oversættere eller andre aktører inden for det danske brætspilsmiljø.

Fjerde spiller søges er en podcast drevet en gruppe entusiastiske brætspillere. Deres episoder er gerne rundbordssamtaler omkring spil, de har spillet, hvor de tilstræber at gå i dybden med deres oplevelser med spillene.

Film og digitale spil

Han Duo er drevet af makkerparret Elias og Jacob, som anmelder film, tv-serier og computerspil, hvor værterne præsenterer deres forskellige tilgange til tidens science fiction, fantasy og horror film. Værterne har dertil også interviews med filmproducenter, instruktører, skuespillere, kamerafolk mv. Det er en informativ og velstruktureret podcast, og det er Troldspejlet for voksne. Han Duo har også en podcast om Sværd & trolddom, og en podcast, hvor de spiller rollespil (hvor undertegnede er involveret).

Geekcast er med værterne Kasper Thing Mortensen og Mathias Stuve, og de snakker om de nørdede ting, der engagerer dem fra film og serier til spil og relaterede nørdede emner inden for science fiction, fantasy og horror. Det er en podcast for dem, der gerne vil bruge mere tid i selskab med folk passionerede omkring de fantastiske genrer og høre om, hvad der rører sig i biograferne og andre steder.

Stegelcast er en podcast tegneserier, film og serier. Den har Jacob Stegelmann og Ole Knudsen som værter, og de giver sig selv plads og tid til at dykke ned i emner og udgivelser, som de brænder for, og det kommer der mange hyggelige samtaler ud af.

Stegelcast hjemmeside

Jacob Stegelmann også podcasten Planet X, som jeg ikke har haft lejlighed til at få lyttet til, som beskæftiger sig med de mere skæve film, kultfilm og b-film.

Troldspejlet har en podcast skal lige nævnes, fordi troldspejlet trods alt er den institution, den er, men omvendt er det også en podcast, jeg ikke få lyttet til. Dens format kommer ikke nok i dybden med sine emner, og den får ikke brugt sine rammer særligt godt. Den er blevet overhalet (for voksne lyttere) af de ovenstående podcasts.

Fantasy og Science fiction litteratur

Robotter på loftet er en relativt ny podcast med værterne Lise Andreasen og Niels Dalgaard fra Science fiction Cirklen. Podcasten tager udgangspunkt i en novelle oversat til eller skrevet på dansk i hver episode, og den perspektiverer det til andre værker inden for science fiction genren. Den korte tekst og de to værters store indsigt i genren gør det til hyggelig og informativ lytning. Podcasten har et tydeligere strejf i sin form af begejstrede amatører end flere af de andre nævnte podcasts, men den er en lille perle, idet den får ramt science fiction genren bedre end flere andre.

Sci-fi snak er en velstruktureret og klar podcast, hvor værterne Anders og Jens dykker ned i en science fiction roman i hver episode. Værterne er velformulerede og trænede i deres podcasting, som gør dem behagelige at lytte til. Romaner kan være en ordentlig mundfuld at nå igennem detaljeret, og det kan nogle gange mærkes på værterne, men de får taget både store og brede værker, nye og spændende og det skelsættende, så gør dem gode at lytte til.

Noget med drager er med værterne Mads og Anders, der tager fat i fantasy litteratur, som har noget med drager at gøre. De har været rundt om DragonLance, A Game of Thrones og nu har de taget hul på Name of the Wind. De gennemgår bøgerne kapitel for kapitel eller afsnit for afsnit, så man som lytter har mulighed for at læse med, og det kan give nogle spændende samtaler med værterne i deres facebookgruppe.

Tegneserier

Supersnak beskæftiger sig med superheltetegneserier og superhelte i andre medier, og de to værter er Marvel-Morten og Kim Helt, som har en virkelig velproduceret, vidende og imponerende podcast, som er stærkt lytværdig. Værternes indsigt i kildematerialet er imponerende, og det er med til at placere superhelte-genren i en kulturel kontekst, og hvordan ildesete genrer (basalt set alle de fantastiske genrer – science fiction, fantasy, horror – på den ene side er miskendte af dansklærere og de store mediers anmeldere, og på den anden side har en betydelig plads blandt helt almindelige mennesker).

Radio Rackham er en podcast, der udspringer af et tidligere fanzine i det danske tegneseriemiljø, og den beskæftiger sig indgående og kritisk med tegneserier, fortrinsvis på dansk eller danske udgivelser, og værterne får dykket ned i både mediet og kulturen omkring tegneserier. Det er en ny podcast, og værterne er ved stadig at finde formen. Rundbordssamtalerne kan stadig gøre episoderne en tand længere end godt er, men det er svært at gøre noget sådan kort, når man har meget på hjerte.

Uden for kategori

Rumsnak – jeg er netop stødt på denne podcast, men jeg har ikke noget lytte til den endnu. Den omhandler astronomi og Danmark som rumfartsnation. Værterne er Tina Ibsen og Anders Nissen (fra Sci-fi snak), og det ser vældig interessant ud.

Superkultur – er en podcast, jeg er stødt på for nylig, men som jeg ikke har haft lejlighed til at beskæftige mig med endnu. Det er en podcast, som beskæftiger med troper og klicheer og har en skæv tilgang til mange af de nørdede emner omtalt ovenfor. Måske det er noget for dig?

Afslutning

Det er de nørdede danske podcasts, som jeg lytter til. Nogle mere aktivt end andre. Der er trods alt kun så og så mange timer i døgnet at lytte i.

Mangler din podcast på listen? Er din yndlingspodcast fraværende? Så kan det være, jeg ikke kender den. Smid en kommentar forneden og gør mig klogere på, hvad der findes derude.

Udgivet i Brætspil, podcast, Rollespil | 5 kommentarer