Eldad og Modats bog: Martyren fra Herford

Eldad og Modats bog er en tekst, der er gået tabt. Den kendes via omtale og citater fra tidlige kristnes omtaler. I Hermas’ Hyrden er et citat fra deres profetier: “You shall say to Maximus, ‘Behold, tribulation is coming! If it seems good to you, deny again.’ ‘The Lord is near to those who turn,’ as it is writen in the (book of) Eldad and Modad, who prophesied in the wilderness to the people.”. Interessant nok det eneste direkte citat i Hermas’ Hyrden.

Tidligere har jeg haft fat i sjette og syvende Mosebog, og jeg har derfor valgt at holde fast i at referere til obskure, hemmelige, tabte og apokryfe tekster, da det på en eller anden måde synes, at passe på sin egen måde ind i en magtkamp mellem Himmel og Helvede udtrykt ved Rosenkreutz vs Crowley. Begge er de berømte for blandt andet de værker de skrev (eller har fået tilskrevet sig): Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz anno 1459 og Lovens bog m.fl.

Og nu til aftenens spilgang.

Vi var en fuldtallig gruppe – dvs. seks spillere og en spilleder og udfordringen ligger naturligvis i at lade alle komme til undervejs. Jeg havde denne gang valgt at forberede nogle mere markante skurke og en række fakta – primært fordi jeg ønskede at presse spillernes karakterer med interventioner udefra. Et af kampagnens temaer handler om at tage stilling i konflikten mellem Rosenkreutz og Crowley.

Noget af charmen ved den meget løse stil er, at jeg ikke bekymrer mig om at konstruere det store forkromede plot. Jeg har nogle mindre ‘plotknuder’ i det store væv af interaktioner og scener, og disse knuder består hovedsageligt i forskellige NPC’ers positionering, og derefter at følge op på spillernes initiativer. De har nogle kollektive og individuelle mål, og jeg har mine NPC’ers ditto.

Der blev anvendt en række cutscenes, der havde til formål enten at foreskygge begivenheder eller at føje nogle detaljer til en spilpersons aktiviteter, når denne var alene.

Regler og fakta

Jeg havde presset flere konflikter ind, men de går til gengæld også hurtigere end tidligere. Vi kan nå flere konflikter end man når med d20-reglerne, så den del kører stødt bedre og bedre.

Vores liste af fakta vokser stødt. Universet bliver mere komplekst, og man kan sende beskeder ved hjælp af faktaerne. For gad vide hvad det betyder, når Josies ekskæreste Tom Davengate anvender en trylleformular og faktum indledes med “Crowleys kærlighedsformular …”? Eller når den mystiske NPC dukker op og der følger et faktum om, at “Wotans knækkede spyd …”?

I det hele taget er brugen af fakta en fascinerende måde at skabe verdenen på, mens man spiller. Findes denne og hin formular? Denne mystiske, magiske dims? En kristen bønnegruppe, man kan bestille velsignelser hos?

De kaotiske begivenheder

Cutscene: Det hele indledtes med en cutscene, hvor en gravkiste i Saksen åbner sig, og Martyren fra Herford forlader sin grav. Widukind er på vej!

Scene 30 … begynder med at Jeramy og Josie er på flugt i den stjålne ambulance fra dæmonen Taphaboath (scene 20), og da de er kommet på sikker afstand fra Taphaboath, tager Josie kontakt til Tom Davengate, der endnu ikke har leveret hendes bog om sort magi tilbage, og hun er nu i en situation, hvor hun kan få god brug for den (scene 2).

XXXVIII) Crowleys Kærlighedsformular kan få en eks-kæreste til at forelske sig over hals og hoved igen i sin gamle kæreste, men den virker først, når man har kysset ofret på munden. (Morten)

Josie introducerer Jeramy for Tom og diskussionen bølger lystigt frem og tilbage. Efter nogen tid tager vi den spilmekaniske afgørelse i brug. Resultatet bliver, at Josie får bogen uden at gå på date med Tom, men mod at han får et hurtigt kys på hendes mund, hvilket medfører, at hun er forelsket i Tom, men kun til solopgang.

Scene 31 … De to tidligere elskere kigger hinanden dybt i øjnene. Imens er det blevet afsløret i en cut-scene, at før Jeramy og Josie ankom, slap Tom en Loppedæmon fra Babylon fri.

XXXIX) En loppedæmon kan friste folk til i misundelse at ødelægge andres ejendele, men varigheden af fristelsen er betinget af graden af succes: 0 – indtil daggry, 1-2 – en spilgang, 3-4 – to spilgange, 5+ – indtil tingen ejes eller er gået tabt. (Morten)

Loppedæmonen fra Babylon frister Jeramy [der har som passion “Ønsker kærlighed/accept”] til at ødelægge bogen i misundelse over, at Josie og Tom fuldstændig har tabt opmærksomheden for ham.

XL) Vrede kan gøre en i stand til at ødelægge elektriske apparater, men rækkevidden er ukontrollabel. (Kristo)

XLI) Elektricitet kan omsættes til flammer via vrede, men ilden kan springe. (Kristo)

Jeramy får ødelagt Toms stereoanlæg, men vækker først Josies vrede, da han afbrænder den tryllebog, som de er kommet for at hente. I næste nu har ilden spredt sig til resten af lejligheden, og de må flygte. Josie og Tom kommer fra hinanden, og Josie spenderer natte grådkvalt med at ligge beskeder på Toms telefonsvarer om, at hun savner ham. Ved solopgang ophører magien, og hun rammes af moralske tømmermænd.

Scene 32 … Jeramy beslutter sig for at meditere over det maleri, som han fik af Victor (scene 8). Det bliver en syret omgang. Han dykker ned gennem brønden i maleriet og havner i et børneværelse, hvor Vreden er en indre stemmer, der hvisker sit i hans øre, mens William og Beatrice LaCroix (hvor Beatrices hoved sidder ved siden af Williams på Williams krop) skændes om, hvorvidt han må lege med storesøster, som er Josie som en nikkedukke i dukkehuset, mens Fars stemme uden for døren irettesætter Jeramy – alt sammen håndteret ved bipersonsspil, så alle var aktive.

Pludselig flår Jeramy døren op, og væggene falder bort, og efterlader Jeramy på en slaggedynge af ødelagte ting, lig og endnu levende mennesker. Her møder han Choronzon, den 333. dæmon, Ødelæggeren af form og tanke, Vogteren af porten til Da’ath. Denne meddele, at han ikke vil lade Jeramy passere sig førend han har taget stilling og forliget sig med sin far. Kort efter dukker Victor Metz op som en engel, og spørger til, hvilken vej Jeramy vil tage. Så vågner Jeramy fra sin meditation, forstyrret af Josies mobil, der meddeler, at den er løbet tær for strøm.

Imens hjemme hos Victor Metz

Scene 33 … følger et langt og komplekst forløb af forhandlinger mellem de seks spilpersoner, som er samlet for første gang, omend en del af dem endnu kun kender hinanden under diverse dæknavne. Diskussionerne går på, hvad der skal gøres ved Sjette mosebog, som er i Beatrices forvaring (scene 27). Hun vil give bogen til den person, der kan skabe en krop til hendes broder, og hun er ikke interesseret i en midlertidig en af ler, som den Nicolas Flamel kan tilbyde (dvs. en golem), og foreløbigt er Carl von Erzwalds tilbud om en fylgja til William Lacroix aftenens bedste tilbud, selvom hverken Josephine eller Nicolas vil acceptere, at Beatrice LaCroix handler med Carl – da bogen er nødvendig til at få Jennifer tilbage med. Victor vil gerne tage vare på bogen, men kan ikke tilbyde andet end at forhindre både Rosenkreutz og Crowley i at få bogen, alt i mens Jeramy er tabt bag en vogn i alle disse forhandlinger.

Scene 34 … en malakh-engel, Tetalys, sendt af ærkeenglen Raphael, kommer for at advare Victor Metz om, at Christian Rosenkreutz har fået vækket Martyren fra Herford, og denne er kommet for at tvinge folk til at tage et tilhørsforhold i konflikten. Tetalys opfordrer Victor til at finde Syvende Mosebog.

Scene 35 … imens er Carl von Erzwald gået i gang med at planlægge, hvordan man fanger Ba’alath Gebal, med en sindrig og kompliceret plan, som involverer, at de bruger Joise, som lokkemad, men undervejs bytter hende ud med Carl selv (faktum XXVI).

Cutscene: En ensom skikkelse bevæger sig hen til newage kursuscentret Eternal Wave, hvor den fordriver de kristne fra stedet, og udrydder de tilbageværende newage-tilhængere.

Scene 36 … Mexican standoff: Diskussionen om Sjette Mosebog fortsætter lystigt, og Jeramy nupper bogen imod Beatrices tilladelse, hvorved han udsættes for bogens forbandelse [Karen reaktiverer faktum XXXV], og pludselig vendes alles opmærksomhed mod Jeramy, da bogens omslag langsomt farves rødt. Jeramy spørger til om løsningen ikke bare er bogens ødelæggelse, mens flammer danser om hans hænder (scene 31), hvorved Carl trækker sin pistol mod Jeramy, hvorefter Josie trækker sin mod Carl og Nicolas blotter sin swordcane. Victor afvæbner situationen med sin tilstedeværelse (faktum XIV), men dette har en bieffekt, hvilket ses i de næste to cutscenes.

Cutscene: Taphaboath bryder fri af sine lænker (scene 21).

Cutscene: Den ensomme skikkelse forlader kursuscentret og skifter pludselig retning, noget har vakt hans opmærksomhed.

Scene 37 … situationen er en anden i Victors hjem. Fredhelligheden synes brudt, og de frygter for uønskede gæster.

Scene 38 … Harrison (scene 1) kontakter Jeramy via telefon, og spørger til, om han ikke kan hjælpe med lille job? Tommys mor ligger syg af kræft og man hjælper jo altid drengene. Jeramy giver efter og indvilliger i at mødes med Harrison.

Cutscene: Skikkelse i gyldne klæder slipper en Lusedæmon fra Babylon fri og giver den til en håndlanger.

XLII) En Lusedæmon fra Babylon kan friste folk til at komme i voldelig strid med hinanden, men varigheden af fristelsen er betinget af graden af succes: 0 – indtil daggry, 1-2 – en spilgang, 3-4 – to spilgange, 5+ – indtil tingen ejes eller er gået tabt. (Morten)

Scene 39 … Harrison og Jeramy planlægger et hurtigt heist. Harrison lokker de to vagter ved Nicolas Flamels limo på afvegne – faktisk er de golems (faktum I) – og Jeramy noler vognen, alt i mens at Lusedæmonen hopper fra Harrison til Jeramy.

Scene 40 … Selskabet hos Victor bryder op. Planen er at få opbevaret Sjette Mosebog i en sikker boks, indtil der foreligger nye muligheder for at få løst den spændte situation. Nicolas Flamel opdager sin vogn stjålet, da han og hans to golems konfronteres af Taphaboath! De to golems kaster sig dødsforagtende i kamp med Taphaboath [og jeg aktiverer fakta XXVIII, XXIX og XXX], mens Nicolas haster tilbage til Victor Metz’ hjem.

[Krydsklip]

Scene 41 … Carl, Josie og Beatrice/William er smuttet ud af bagdøren for at få anbragt Sjette Mosebog i den sikre boks, da de pludselig konfronteres af den ensomme skikkelse, der præsenterer sig som Widukind af Saksen, og forlanger at vide om de er gode kristne, lede djævletilbedere eller usle hedninge.

XLIII) Genopvækkede helgener kan ikke dræbes af væsner, der ikke har et tilhørsforhold til Gud, Djævelen eller et hedensk pantheon, men folk, der har et tilhørsforhold, har +2 i kamp imod helgenen. (Morten)

XLIV) Wotans knækkede spyd er et kristnet, magisk våben, der giver kristne krigere +2 i kamp, men giver ikke bonus imod de uskyldige. (Morten)

Josie og Beatrice har intet tilhørsforhold, mens Carl kan påberåbe sig et tilhørsforhold til et hedensk pantheon. Til gengæld er William (foruden Jeramy og Jennifer at betragte som uskyldige i denne sammenhæng).

Carl trækker sin shotgun med sølvhagl, indviet til at nakke Taphaboath med.

XLV) Helgener kan ophæve hedensk magi og ødelægge hedenske magiske ting med en velsignelse, men det kræver en konflikt. (Morten)

Widukind ligger an til at velsigne Carls grej.

[krydsklip]

Scene 42 … De to golems er reduceret til grus, og Taphaboath grebet af sin dæmoniske bersærkergang begynder at presse sig imod døren til Victors hjem, alt imens Nicolas Flamel begynder at konstruere en magisk cirkel i Victors entre.

Og så trænger den igennem.

Victor holder dæmonen distraheret [Lars har en distraktionskonflikt, som han vinder, og han fortæller, hvordan Taphaboath distraheres af sølvbestik og celestial hån], mens Nicolas færdiggør sin cirkel.

XLVI) En kabbalist kan fange en dæmon, som er til stede, med en bindeformular i en genstand, som forsegles med Salomons segl, men det kræver en rituelt forberedt grund, og en konflitk, og den fangne dæmon kan kommunikere med folk, der håndterer den ting, som den er fanget i. (Thomas)

Nicolas styrket af Victors distraktion [Thomas har +1 på sin konflikt takket været Lars’ succes] finder et bæger frem i Victors samlinger, der har et Salomons Segl, og han fremsiger sin kabbalistiske formular på formfuldendt enochian, da Taphaboath svinger sin gigantiske kølle imod ham [Jeg prøver at smadre Thomas’ karakter, mens han prøver at binde min dæmon. Det er en dobbeltsidet konflikt, hvor Thomas vinder i forsøget på at binde Taphaboath, mens Taphaboath bruger sin massive råstyrke til at ignorere Flames finte, og jeg er sejrrig. Taphaboath står til at give Flamel et banesår, men det reduceres til et serious wound ved brug af en powertoken].

Scene 43 … Victor og Nicolas evakuerer lejligheden og samles op af Jeramy, der har lånt endnu en bil. Lusedæmonen fra Babylon springer fra Jeramy over på Nicolas og frister ham til at overfalde de to andre i bilen. Nicolas formår ikke at fange Lusedæmonen fra Babylon mellem sine to negle, og han trækker sin klinge og jager den gennem ryggen på bilsædet og skal netop til at spidde Jeramy, da …

XLVII) En ørnesten fra en amerikansk tordenfugl kan fase fase sin bærer ud, når denne er i fare fra et bagholdsangreb, men bæreren er ude af kontakt med verden i den stund med de risici, det medfører. (Kristo)

… Jeramys mystiske amulet fra hans fader (se hans baggrundshistorie – kommer snart) får Jeramy til at blive en lysende skikkelse bestående af energi, som klingen jager durkt igenne, og bilen, som Jeramy fører, fortsætter fremad uden sin chauffør. Bilen brager ind i en lygtepost og slynger Victor og Nicolas omkuld, mens Jeramy står og ser forvirret på udenfor.

Scene 44 … [Slapstick finale] Widukind jagter Carl rundt om en telefonboks, mens Josie foretager et hurtigt opkald til “De Ydmyge Kristne Søstres Velgørenhedssammenkomst” (eller noget i den dur).

XLVIII) En oprigtig forbøn fra sande kristne kan forsyne en person med guddommelig beskyttelse, men kun sålænge de beder uafbrudt. (Anne)

Og med rundhåndede donationer til Kattens værn og des lige bliver der bedt for Carl (der må oplyse Josie sit rette navn og ikke hans dæknavn Charles Orwood), Beatrice/William og Josephine March. De slipper således fra Widukind i denne omgang. [Anne købte fortælleretten med en powertoken for at introducere bedegruppen, hvorved Anne for anden gang afrunder en spilgang med at købe fortælleretten (scene 18)].

Exit Cutscene: Chefen på Josies arbejde kalder Leila Montage fra NYC ind. Da Josie ikke har været på arbejdet de sidste par dage, overlader han opgaven til Leila. Hun skal fremskaffe Eldad og Modats bog.

XLIX ) Eldad og Modats bog indeholder 400 sande profetier om Verdens Undergang, men der er 1600 profetier i alt i bogen. (Morten)

Status på magic tokens

Thomas: 12; Troels 12; Lars 14; Karen 15; Kristo 15; Anne 18; Morten: 29

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: