Når hornet gjalder: Harmageddon

Så blev det tid til en gang mere med Shadow of Mortal Coil: Rosencreutz vs Crowley. I dag måtte vi undvære Thomas og Kristo, idet Flamel er draget mod Ultima Thule, og Jeramy bruger det meste af sin efter turen i Rumænien på at vogte over Eldad og Modats bog.

Vi har en vældig mængde af flashbackscene til gode, som vil blive udspillet via krydsklipscener i spillet.

Inden selve opsummeringen, så vil jeg lige hive fat i nogle linjer om en Dommedag.

Voluspá

46)

 

Mims Sønner lege,     maner om Fald

 

lydt den gamle     Gjaller-Lur;

 

Heimdal blæser,     Hornet i Sky:

Odin mæler     med Mims Hoved.

 

53)

Haver da Hlin     sin anden Harm,

 

naar Odin drager     mod Ulv i Dyst,

 

og Beles blonde     Bane mod Surt;

 

monne Friggas     Fryd da falde.

 

59)

Ser opstige for     anden Gang

 

Jord af Havet     grøn og herlig:

 

Fosser falde,     Ørn flyver over,

 

den paa Fjeldet     Fisker fanger.

 

60)

Aser mødes     paa Idasletten,

 

Midgaards-Ormen     der de mindes

 

og det store     Skjæbne-Stevne

 

samt Fimboltys     Fortids Runer.

 

66)

Kommer dunkel     Drage flyvende,

 

ful fra neden     Nide-Fjælde;

 

slæbes i Fjer     frem over Sletten

 

Lig af Niddhugg:     nu han synker.

Aftenens spilgang

71) Det altsammen begynder med et møde i en af Carls lejligheder, hvor Carl, Beatrice og Josie planlægger besøget hos Den gyldne loge, da Victor dukker i op i en meget ungdommelig skikkelse.

LXXI) Victors krop er og har alder, som den alder Victor mentalt føler, at han har, men Victors opførsel og personlighed afspejles tilsvarende af hans alder. (Lars)

72) Refreshment-scene: Inden vore helte drager af sted, skal Beatrice har sine have sine dice pools fornyet, og det gør hun ved en shoppingtur. Nu har Beatrice aldrig været på nogen shoppingtur, som det kræver en del instruktion fra Josies side i, hvordan det gøres, og hvordan man anvender andre folks penge.

Den gyldne loges mester byder på et glas vin

73) Josie ankommer med Beatrice til Den gyldne loges palæ. Om det er Beatrice eller Carl forklædt via magi som Beatrice er uvist, da forklædningen er ganske effektiv. Uset i deres selskab er Victor.

LXXII) “Lønligt iblandt os de går” – engle og eks-engle (som Victor Metz) kan gå uset blandt mennesker, men de kan ikke påvirke deres omgivelser, når de er uset. (Lars)

Inde i palæet opdager Josie, at hun kan se sig selv i spejlene; hendes træk er ikke uhyggeligt forvredne (scene 48).

74) Josie overlader Beatrice til Den gyldne loges mesters to håndlangere, Harrison og en anden bølle fra Jeramys gamle omgangskreds, og de føre Beatrice bort. Imens forsøger Victor at få indblik i den enigmatiske skikkelse med den bløde stemme og hånlige adfærd. Uheldigvis viste Mesteren sig umulig at læse.

LXXIII) Den gyldne loges mesters guldmaske hidnrer, at man kan læser bærerens aura, sjæl, tanker og des lige, men det samme forhindrer bæreren i at læse andre. (Morten)

Herefter følger (for) lange forhandlinger mellem Josie og Den gyldne loges mester vedrørende deres forhold til Jennifer. Vil mesteren lade hende være, og hvad skal han have for det? Imens bliver Beatrice ført bort af Harrison og hans makker, da hun pludselig ud af ærmet trækker en kniv, og snitter halsen op på Harrisons makker, og lader Harrison forstå, at han kan enten sætte efter Beatrice eller redde sin makker (scenen blev kørt uden nogen spilmekanik).

Den gyldne loges mester forklarer, at Jennifer udgør en trussel for den fortsatte strid mellem de to høje herrer, repræsenteret ved Rosenkreutz og Crowley, da hun er et tvedelt menneske, en Janus-skikkelse, da hendes skæbne er bundet sammen med Perennelle, ligesom at Jeramy og Beatrice + William er Janus-skikkelser, der hver især udgør en trussel. Årsagen til dette er, at Christian Rosenkreutz er blevet træt af striden, og i stedet for at afvente eller fremme Dommedag, så er han gået den modsatte vej, og vil trænge gennem Porten til Daarth og inde i Dødstræet, hvor Qlippoth huserer, vil han kunne ugøre Skabelsen, og derved automatisk ende striden. Crowley forsøgte tidligere at hindre dette ved at hidkalde Choronzon (scene 32), men da dette slog fejl, har han i stedet planer om at neutralisere Janus-skikkelserne, så de ikke kan passere Porten, som Choronzon vogter.

Beatrice undslipper fangenskab

75) Beatrice prøver at komme ind i salen, men hun forhindres af to fluedæmoner, og Carl von Erzwald, som det i virkeligheden er [indtil nu har Beatrice været spillet af Karen, men her tager Troels over, og det afgøres endeligt, hvem det var, der i virkeligheden er taget med Josie for at besøge logen – gjort uden brug af spilmekanik], og Carl kaster sig ud i en kamp med fluedæmonerne. [Her brugte Troels og jeg konflikt-systemet en anelse forkert, da vi kom til at sætte en serie af konflikter i stedet for at springe frem til Bringing down the pain ved første konflikt.]. Først forsøgte Carl sig at kæmpe sig forbi dæmonerne (endte uafgjort), dernæst forsøgte han sig med list (endte uafgjort), og derefter smed han masken og forsøgte sig at beordre fluedæmonerne til at føre ham til deres leder (endte uafgjort, hvorefter vi gik over til Bringing down the pain) – til sidst endte det med, at vi via et flahsback oplevede, at Victor graver en brugbar profeti frem af Eldad og Modats bog, hvorved vi et krydsklip ser Beatrice (den rigtige af dem), der gennem et spejl dannet i en skål med Carl von Erzwalds blod følger Carls færd, og da han kommer i kamp med fluedæmonerne assisterer hun ham med sin blodillusionstrolddom. Det ender således med at Carl får overtalt de to fluedæmoner til at føre ham til deres leder. Det skulle vise sig ikke at være Den gyldne loges mester.

LXXIV) Gennem et spejl af blod kan man følge sit mål, men det kræver, at man har anvendt målets blod til at skabe spejlet. (Karen)

Tilbage til forhandlingerne

76) Ind træder ikke Carl von Erzwald, men i stedet fortsætter forhandlingerne mellem Den gyldne loges mester og Josie og Victor, og det ender med en aftale, der hedder, at hvis Victor og Josie kan få Carls gamle ven Schultz (scene 46) til at blæse i det horn, der ligger mellem rødderne på Joshuatræet inden to måneder, så vil Den gyldne loges mester i den periode lade Perenelle, Jennifer og Tom Davenport være i fred [Alt i alt fik vi kørt forhandlingerne mellem Josie og Den gyldne loges mester alt for langt, vi burde i stedet være sprunget over til en spilmekanisk konflikt].

Big Al er i telefonen

77) Dybt nede i kælderen under palæet i et stenkammer med groft udskårne, grå sten står et simpelt træbord med en gammeldags, sort telefon. Telefonen kimer idet Carl von Erzwald træder ind, og stemmen i telefonen præsenterer sig som Big Al.

Vi afslutter forhandlingerne med en spilmekanisk konflikt, hvor terningerne er på Big Als side, og jeg er således vinderen. Udfaldet bliver, at Carl von Erzwald skal sikre sig, at Schultz blæser i hornet inden to måneder, og til gengæld vil Carl kunne sikre sig en plads blandt de levende på Idasletten, hvis han kan få Den evige jøde til at tage sin plads i kampen med ulven (eller Odins kamp mod Fenris) (og er det varulven William?). I denne sammenhæng bliver det talende hoved, Alex Persson, refereret til som Carls broder, der pines for hans handlinger, som Loke pines for sine.
78) Refreshment-scene: Hjemme i lejligheden gennemgås de mange forhandlinger, der drikkes vin, og Victor er af vane kommet til at kigge de andre dybt i deres sjæle, og kommer således til at spørge dem til deres privat liv (Key of Unrequited Love ved Carl og Key of Fucked Up Love Life hos Josie). [En rar ting ved TSoY er, at man spiller alle “healing”-scener, og det er ved at spille dem, at man får healed sine ressourcer tilbage].

Bliver det Dommedag ved at Schultz blæser i Hornet, og kan man undslippe Dommen og være blandt de overlevende på Idasletten, eller vil i stedet hele Skabelsen blive omgjort, og der vil derved aldrig blive en Dommedag?

Det interessante ved Gårsdagens skygger

Scenesætning

Refreshment-scener er sjove. Det er samtidig en god måde, at få både noget rollespil ind i det, og en måde hvorpå f.eks. D&D’s healing-scener bliver mindre mekaniske og tomme for spil.

Aktiv brug af flashback og krydsklip er ikke noget, som spillet hverken støtter eller hindrer, men det er en sjov ting at anvende, og systemet kan “omregne” sådanne scener til spilmekaniske bonusser. Der er potentielt risiko for munchkinism, hvis der før hver konflikt skal udspilles en flashback-scene eller en krydsklip-scene, hvor spillerne giver hinanden en spilmekanisk bonus, men hvis vi bruger det med omtanke, så kan det give noget dybde til spillet. Anvendelsen i scene 75 fungerede fint.

Konflikter

Basissystemet er stadig dejligt simpelt, og det kræver bare en smule tilvænning. Vi konstaterede efter striden med fluedæmonerne, at når man har et udfald af en konflikt, så skal det enten følges, eller man skal “Bring down the pain” for at komme videre. Der skal ikke sættes en efterfølgende konflikt.

De bonusterninger, som man optjener ved at assistere hinanden er et magtfuldt værktøj. Da de to fluedæmoner hjalp hinanden i kamp, var de et særdeles farligt værktøj mod Carl. Samme kom sig til udtryk ved Beatrices trolddomshjælp til Carl – til gengæld var det rart med et system, der havde kapaciteten til uden probleme at afspejle den form for trolddom. Det var meget stemningsfyldt.

Nøgler

De er charmerende. De bringer temaer og emner frem i spillet, selvom det i den enkelte scene ikke er oplagt. Måske er det ikke oplagt, at bringe Carls ugengældte kærlighed til Beatrice i spil med de to fluedæmoner, men da systemet belønner spilleren for at gøre det, så hjælper spilleren selv med til at hive emnet frem (jeg skal som spilleder ikke konstant holde øje med, om jeg får bragt alle spillernes interesser frem i den enkelte scene) – og dette understøttes ved, at spilleren selv giver sig XP for handlingen. Spilleren skal ikke afvente spilleders accept.

En anden charme er, at spilleren kan gradbøje omfanget af en Nøgles tilstedeværelse i en scene. Dette finder jeg positivt, da man ikke alle dage lige er humør til at spille det ene eller det andet, og andre dage så er man. Som spiller kan man gradbøje omfanget af Nøglens tilstedeværelse, og derved tilrettelægge noget af spillet, som man er i humør til det.

Næste gang

Hvordan er Ba’alath Gebal undsluppet (eller hvilken overraskelse venter hjemme i Josies lejlighed? Kan afsløre, at det har med Tom Davenport at gøre)?

Hvad foretog Jeramy og Victor sig i Rumænien, og hvordan fik de fat i Eldad og Modats bog? (Det bliver flashback-scener, der kører samtidigt med, at William drager mod Joshuas træ, og Flamel drager mod Thule)

Flamel drager til Ultima Thule for at konfrontere Ahnenerbe, og hvordan skal det gå?

Alt imens William er på sin drømmefærd med Joshuas træ, blandt hvis rødder Gjallarhornet er at finde, hvor han skal kæmpe imod strigoi, og hvordan mon det ender?

Hvad har Josie, Carl og Beatrice af planer for fremtiden?

Hvor er syvende mosebog?

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: