Min D&D-kampagne: Krigens komme og ting, min mester lærte mig

En ny mand i byen: Dr. Henrik Achard

Efter at Andrewuthram døde sidste spilgang har Kenneth kreeret en ny spilperson. Troldmanden Dr. Achard fra Averoigne, medlem af alkymisternes loge, der har et skelet som familiar, og som er specialiseret i magisk plastickirurgi. Han er en ung officerstroldmand, hvis wellnesscenter sponsoreres af den maskerede logebroder Romero.

Krigen

Vi har afrundet et kapitel i kampagnen, der fulgte tiden op til krigens udbrud. De sidste par spilgange har vi fulgt først pigerne i tiden op til krigserklæringen, og dernæst drengene i samme tidsperiode. Det Alphatiske Imperium har erklæret Glantri Fyrstedømmerne krig, og Glantri Fyrstedømmerne har dagen efter erklæret Imperiet krig. Imidlertid ligger der mange riger og lande imellem de to nationer, og hære skal først marchere gennem disse riger. Dette bremses af, at nabomperiet, Det Thyatiske Imperium, i sympati med fyrstedømmerne erklærer Det Alphatiske Imperium krig. Dette sætter en stopper for den umiddelbare krig mellem Alphatia og Glantri, da Alphatias flåde af magiske luftskibe blev brændt af i vinters af formodede glantriske sabotører.

På hjemmefronten meddeler Fyrst Innocenti diMalapietra af Caurenze, at han patriotisksindet og for fyrstedømmernes bedste vil nedlægge sit viceroy og flytte garnisonerne til rigets østgrænse. Kort efter ophøre varulveangrebene i Glantri By, hvoraf adskillelige har ramt særligt de caurenziske borgere, og som tillader baron Malachie du Marais af Morlay at ligge sit len sammen med sin forlovede og danne et nyt fyrstedømme i Glantri.

Overalt i fyrstedømmerne fejres krigens komme med baller, parader og patriotiske opsætninger af Drengen, der levede.

Begivenheder siden sidst

Scenerne kørte i meget tæt pakket forløb, og det er svært at rede dem ud. I stedet vil jeg komme med nogle eksempler på, hvordan reglerne blev brugt. Overordnet set fulgte vi dem i de sidste 14 dage af semestret – eller lige deromkring, vi stoppede omtrent to dage før semestrets afslutning.

Cornelis

Cornelis’ mester, Pieter Vandemaar, er fortsat bortrejst, og Cornelis ser sit snit til at opsøge sin tidligere mester, Jerger Wütten, officerstroldmand, hvor han præsenterer sin ide om et ungdomsforbund af patriotiske, paramilitære studerende, der står sammen på tværs af etniske skel. En ide, som Jerger tager glædeligt imod.

På bordellet Enhjørningen besøger Cornelis den flaamske pige “Suzette”, der har en vis forkærlighed for den unge flaam, og da hun hendes broder har spillet hendes penge bort, prøver hun at overtale Cornelis til at de gifter sig, og at han tager hende med til fronten, fremfor at han drager bort hele sommeren.

Troels vil gerne optjene plotpoints, og han har derfor skabt birollen “Suzette”, en flaamsk skøge på bordellet Enhjørningen, som Cornelis bliver ved med at se. Hun har forsøgt at få Cornelis til at gifte sig med hende, men i første slog det fejl. “Suzette” spilles dels af jeg, dels af de andre spillere, som griber ind og bidrager til at gøre hende levende.

Aevilja

Aevilja får påduttet Anglak, “guvernante” for guvernantegildet, som er blevet sendt af hendes forældre for at kontrollere hendes studier, efter at hendes forældre pludselig fik en stor regning ind af døren på leje af en slæde i den forkerte ende af landet. Dertil prøver hun at finde en måde at slippe for at spendere hele sommeren hjemme hos sine forældre – skal hun lade sig gifte, og skal det i så fald være med Palejrus, der blev vansiret på Ildnatten? Skal hun stikke af? skal hun lade sig hverve til hæren? Samtidig med er det rullende stenøje igen dukket op – hvem spionerer på Aevilja, og har det med hendes Geonid familiar at gøre?

Nadya

Nadya tester sin mystiske månehalskæde, der beskytter hende mod at blive forvandlet til varulv. Den ene nat, da hun sover med halskæden, sker der intet. Den anden nat uden månehalskæden, vågner ulven i hende, og hun drager hærgende omkring. Da Aevilja næste morgen vil se til Nadya, kan hun ikke finde hende, men de bugbears, der vogter i kældrene, afslører, at et “monster” overfaldt en eller anden person på skolen, og der er spor af flænset, rødt klæde. Nadya beslutter sig for at finde flere magiske genstande til at beskytte sig mod sin indre ulv, og hun støder på den afdøde Frantz, der besad en magisk halskæde, som hans kone Irmgard siden arvede. Denne Irmgard opholder sig i Glantri By, hvilket Nadya lærer fra Dr. Achard.

Christina ville gerne anskaffe en magisk ting, der giver Nadya større mulighed for at kontrollere sin lykantropi. Hun foreslår en magisk halskæde med et svagt led (tænk Løding, Drome og Gleipner, de kæder og reb, som bandt Fenris). Ideen huer mig, og jeg fletter den ind i mine planer, og introducerer historien om Frantz, der fik brug for kæden efter at han havde været med ude ved Bronzeløven på den ethengariske slette, hvor medlemmer af Illusionisternes loge praktiserer indvielser.

Desuden består Nadya sin eksamen, og er nu i farezonen for Oldemoders planer – og ganske rigtigt så venter der en gave fra Oldemoder, da Nadya har bestået sin eksamen: En sommerferierejse til det eksotiske Sindh sammen med Oldemoder og granfætter Mikac.

Det skal indsparkes her, at denne ferierejse er opstået efter forslag fra Christina. Hun vil gerne udrydde Oldemoder, inden denne stjæler Nadyas krop. Christina har derfor kigget på matricide, og er kommet frem til, at Den lille rødhætte rummer løsningen. Når Oldemoder en nat kommer listende, ligger der en varulv iført natkjole og kyse i Nadyas seng. Jeg kan godt lide ideen, og har derfor taget det mulige forløb til mig. Min opgave er at producere benspænd, og derfor er granfætter Mikac inviteret med på ferierejsen – er Nadya uforsigtig, vil han komme til skade undervejs. Får Nadya sikret sig, at granfætter Mikac ikke kommer med på ferien? (Foreløbigt er planen, at appellere til Mikacs patriotisme og få ham til at melde sig til hæren).

Dr. Achard

Dr. Achard ser vi første gang, da han bliver smidt ud af bordellet Enhjørningen, mens Cornelis er på der ned for at søge trøst og selskab. Han plages af drabet på Andrewuthram, og denne var en flittig kunde på Enhjørningen. Dr. Archard er ved at blive smidt ud, da han har foretaget en magisk brystudvidelse og ikke helt ladet sin kunde forstå, hvor store beskeden “så store, som du kan” medfører.

Senere ser vi Dr. Achard er i hvervningsteltet på Alexanderplatz, hvor hans familiar lokker unge mænd til hæren. Dr. Achard er ligesom Cornelis sponsoreret af den glantriske hær. At hans familiar kan lokke unge mænd til, skyldes at det er et kvindeligt skelet på hvilket, han har “svejset” sener, kød, hud og hår, så hun umiddelbart ser meget smuk og eksotisk ud – en mannequin lavet af døde mennesker. I hvervningsteltet kommer både Cornelis og Aevilja på besøg.

Siden oplever vi Dr. Achard, da Cornelis tror, at Aevilja ikke vil gifte sig med Palejrus, fordi denne er vansiret. Han sender derfor Dr. Achard til Palejrus’ hus med en note fra en “Hemmelig beundrer”, hvor det antydes at beundreren enten er Aevilja eller en som kender hende godt, og at denne har betalt Dr. Achard for nekrotisk transmutation af vansiringen (dvs. magisk plastickirurgi).

Senere falder Nadya og doktoren i snak, da Nadya vil have fandt i Frantz’ enke, Irmgard, og hun lærer af Dr. Achard, at den smukke Irmgard ses sammen med vinkyperen Giscard Duveny, som Nadya har hørt om fra sin læretid hos troldmanden Lucien. Nadya kendte den gode doktor fra kurset i Natlig dissektion – et kursus Nadya havde bestået et par måneder tidligere.

Introduktionen af Henrik Achard gik smertefrit. Jeg fravalgte det klassiske scenarie, hvor gruppen gives eller tvinges på en fælles mission for at lære hinanden at kende, som ses både i rollespil og på tv. I stedet gliver Henrik stille og roligt ind i skolemiljøet, og derfra vil han kunne vokse frem som et fast medlem af den lille vennekreds.

Eksempler på Dagens regler i brug:

Første eksempel: Sladderscene og plotpoint

Anglak, den mandlige guvernante, vil gerne forhøre Aeviljas mester om hendes studier (hun har været bortrejst den sidste 1½ måned, men det vil hun ikke have ud) –

… så netop som Anglak banker på døren til Aeviljas mesters kammer, spenderer Marie-Luise et plotpoint til at ændre på forholdene omkring sin afrejse 1½ måned tidligere. Hun havde varskoet sin mester om sit fravær, og denne havde accepteret dette.

… lige inden døren glider op til mesters kammer, indskyder Troels en sladderscene (egentlig ville han spendere et plotpoint for at bringe følgende sladder i spil, men gruppekonsensus gjorde, at han kunne introducere sladderen via en sladderscene i stedet), hvor det påstås, at Nadya har haft en affære med den berømte operasanger Paulo Montigiori, og at hun har født hans barn i dølgsmål, og folk er vældigt forarvede.

Og derefter udspilles scenen mellem den sladdervorne mester, der er mere interesseret i at udfritte Aevilja om sladderen om Nadya, end at han gider oplyse Anglak om Aeviljas studieaktivitet, og Aevilja sikrer sig således fripas i denne omgang.

Andet eksempel: Vaner og uvaner

En af Nadyas vaner er, at hun er blind over for hentydninger om kærlighed, sex og omdømme. Denne vane sletter Christina, da Nadya stiger level. Nadya har udviklet sig, og Christina ligger derfor dette træk på hylden.

Tredje eksempel: Plotpoint

Et tredje eksempel er da Nadya skal til eksamen. Vi kommer frem til, at Christina skal rulle 5 eller bedre på en tyvesidet terning. Christina ruller 3, og Nadya dumper sin eksamen for anden gang. Det var sidste forsøg før sommerferien. Christina spenderer et plotpoint, så hun kan hæve resultatet til mere end 5, og beretter om hvordan Nadya har problemer med sin trolddom til eksamen, indtil den snu censor bemærker, at hendes mesters blotte tilstedeværelse er en hæmsko for Nadya, og mester gennes væk. Derefter virker trolddommen, og Nadya består sin eksamen.

Dagens regel

Vi nåede ikke at tage Dagens regel i brug, da intet af den magibrug, der fandt sted var spilmekanisk relevant, at den fandt sin nytte. Den får sin debut næste gang, hvor vi skal se på de allersidste dage af semestret, hvor Cornelis, Nadya og Aevilja vil forsøge at blive indviet til deres respektive hemmelige loger. Dr. Acard er allerede indviet i alkymisternes loge. Der bliver således to nye regler taget i brug næste gang.

Ting, min mester lærte mig

Et fast element i kampagnen er Mester. Mester er den troldkarl, der giver enelektioner til en elev på skolen. Hver elev har en Mester, og de får ofte en ny mester hvert år. En institutionaliseret form for mentorordning i forhold til den, der praktiseres ude i landsbyerne, hvor den lokale troldmand alt efter sit humør underviser en eller flere lovende kandidater. Sådan kort fortalt. Nu er der heldigvis ikke tale om Mit Liv med Mester, men forholdet mellem Mester og Elev er ikke uden komplikationer, og en del mestre på Den Store Troldmandsskole har ikke noget egentligt ønske om at undervise.

Der hører en Dagens Regel til dette forhold:

Inddrag i beskrivelsen af magibrug et element af Mesters stil og undervisning. Bruger han flamboyante armbevægelser, hidsige fingerbevægelser eller påberåber han sig kraftfulde ord, som kun en tåbe bruger uden omtanke? Er en snert af roser, en duft af svovl eller et temperaturfald et fast element i hans formularer?

Hvis en beskrivelse af Mesters magistil og undervisningsteknikker inddrages i beskrivelsen af en formular, så opnås følgende effekter:

– Formularen bliver lettere at genkende (+2 Spellcraft til at genkende formularen)

– Formularen får en følgende bonusser (spiller vælger; en ny effekt kan vælges hver gang):

  • +1 DC på save
  • +1 casterlevel på rækkevidde og varighed
  • +1 casterlevel på skade
  • +1 casterlevel på antal targets
  • Beskrivelsen erstatter de angivne komponenter (S, M, V), dog ikke særligt udgiftstunge remedier.
  • En bonus cantrip bliver aktiveret sammen med formularen.

Hver beskrivelse kan kun anvendes en gang.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

3 kommentarer til “Min D&D-kampagne: Krigens komme og ting, min mester lærte mig

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: