[Reservekampagnen] Det thyatiske imperiums mange folk

I efteråret 1005 drager et flyvende skib ud fra det thyatiske imperium. Om bord er en blandet besætning af thyatians. I det følgende er en beskrivelse af de mange folk.

Det thyatiske imperium består af en række storhertugdømmer, hertugdømmer, baronier, protektorater og erobrede territorier/kolonier. Da Mystara er bygget op over paralleller til historiske kulturer og samfund, svarer dette til, at det østromerske rige/Byzants (Thyatis/Kerendas/Hattias) har underlagt sig Polen (Karameikos) og et hjørne af Arabien (Tel Akbir), foruden et tropisk Gallien (Hinterlandene), et vulkansk Thailand (Ochalea), perledykkende, afrikanske philipinere (Perleøerne, også kaldet Nuar), foruden en del af øen Isle of Dawn, en ø, der er koloniseret af alphatere (Atlantider med en slags mesopotamisk kultur) og thyatians (vores byzantinere), men de oprindelige indbyggere er Thothians (pyramidebyggende oldægyptere).

I det nedenstående vil der være en kort gennemgang af hvilke racer, klasser og etniciteter/kulturer, der er at finde i Imperiet. De to første afsnit fokuserer på selve reglerne, mens den sidste del fokuserer på selve baggrunden for spilpersonerne. Da der er så stor en mangfoldighed, vil jeg desuden lege med mulighederne for husregler, der understøtter diversiteten.

Racer

Mennesker, elvere, dværge, haflings – basis-racerne er der allesammen. Der er ingen dragonborn, eladrins, tieflings eller half elves.

Lupins – hundemænd, der afskyr varulve. Der skal flikkes nogle stats sammen for få denne særegne Mystara-race i spil.

Klasser

Fighters, Rangers, Rogues, Wizards, Druids, Clerigs, Warlords

Paladins har aldrig været et udpræget element i Mystara-verdenen, hvilket er et levn fra oD&D-reglerne, hvor de forskellige “ridder”-typer først kom i spil efter level 9 eller deromkring. De hører mere til i AD&D-verdenerne, der har et klarere skel mellem Det gode og Det onde, end D&D’s Mystara, og skal de med i Mystara, kræver det en “kulør”-justering. De kan eventuelt kulør-justeres til Riddere.

Warlocks kræver en kulør-justering. De henter deres evner fra Feywild, Stars eller Infernal powers. I Mystara-verdnen ændres det til Faerie/Kong Oberons hof, Åndeverdenen (hvor også de ethengariske shamaner henter deres kræfter) og Den entropiske sfære (derfra dæmoner og djævle henter deres kræfter).

Etniciteter

Det er så her, hvor det bliver sjovt. Det thyatiske imperium er som resten af Mystara kopieret fra diverse historiske kulturer fra vores egen verden, og det er derfor let at genkende de enkelte grupperinger.

Den thyatiske ånd

Først lidt om den generiske thyatian, om de træk, der er at finde udbredt blandt alle imperiets mange forskellige folk.

Kampevne – thyatians af enhver kulør beundrer evnen til at kæmpe og særligt evnen til at kæmpe godt. Kampkunst og krigsførsel hædres i kunsten – i poesi, i teater, i skulpturer osv. De fleste thyatiaske soldater medlemmer af broderskaber (Den grå frues broderskab (den mest udbredte orden), Storm soldaterne (mandlige racistiske, hattiske krigere og riddere er medlemmer af denne orden), Skovmandsgildet (elvervenner og naturbeskyttere), Sværdets søsterskab (kvindelig krigerorden), Retebius’ luftflåde (erfarne soldater, øvede i at ridde på flyvende dyr), Luftens riddere (adelige krigere), Sandets brødre (Gladiatororden osv.)

Disciplin – de thyatiske borgere er stolte af, at de er et disciplineret folk. Af samme grund har de en evig fascination af eneren, der alene kæmper sig vej, og som ser stort på traditionerne.

Effektivitet – imperiets borgere elsker at gøre ting på den effektive måde, man fører ikke krig af hævnløst, men for erobringer og velstand, man opfordrer til handel, men ikke til spekulation, ægteskaber indgås for profit snarere end kærlighed.

Rygstikkeri – en sidste ting, som thaytis’ borgere er berømte og berygtede for, så er det deres rygstikkeri. Bestikkelser, svindel og bedrageri er en del af dagens orden. Man kan aldrig helt stole på en thyatian, og de stoler heller aldrig helt på hinanden.

Mennesker

De thyatiske folk består af tre stammer, der en gang i tidernes morgen emigrerede fra et kontinent mod syd til deres nuværende placering. Disse er bosat i hovedlandet, som inkluderer hertugdømmerne Kerendas, Hattias og Thyatis. For 1005 år siden kronedes den første thyatiske kejser efter to års uafhængigskrig mod alphaterne, som 190 år forinden havde erobret de thyatiske stammer (altså for 1197 år siden).

  • Kerendans – Et stolt folk, der finder at imperiets erobringer bringer civilsationen til de erobrede. De er stolte af deres kampkunst, effektivitet og deres evne til at optage andre samfund i imperiet.
  • Thyatians – til stor forvirring er der en etnisk gruppe, der bærer samme betegnelse, som imperiets borgere som samlegruppe også gør. Kerendans og thyatians adskiller sig ikke væsentligt.
  • Hattians – den mest upopulære befolkningsgruppe af alle i imperiet. De svarer til tyskere i mellemkrigsperioden, og de er i deres værste form en slags proto-nazister, der endnu ikke har magt, som de har agt, og de har ikke udviklet en en fuldt ud hadsk ideologi.

Storhertugdømmet Karameikos er imperiets østligste provins, som blev indlemmet for 105 år siden. Det blev af kejseren foræret til Storhertug Stefan Karameikos, der har bragt ro og orden til provinsen. Hertugdømmet er befolket af Traladarans (hvoraf nogle emigrerede til Glantri, og blev til det boldaviske folk, hvoraf Nadya nedstammer), et slavisk folk, der er underlagt deres romersk-byzantinske herrer.

  • Traladarans er overtroiske, de ser tegn og undere overalt, og indretter deres liv efter disse.

På det sydlige kontinent er imperiets sydligste kolonier. De består hovedsageligt af handelstationer, straffelejre (a la briternes i Australien) og forsøg på at underlægge sig de barbariske menneskestammer, der lever i junglerne. Junglefolket kaldes Hinterlænderne. Hinterlænderne er med andre ord keltere bosat i en jungle.

  • Hinterlændere dyrker den enkeltes evne til at kæmpe for sig og for sine. De udødelige velsigner dem, der hjælper sig selv. At tage trofæer i kamp eller ved snilde er storslåede handlinger, og lev livet uden at holde tilbage.

Nord for Thyatis ligger Ylaruam-emiraterne, som både Thyatis og Alphatia forsøgte at underlægge sig, og der blev over 300 hundrede år udkæmpet blodige kolonikrige her, med den alaysiske befolkning fanget mellem de to imperiers krige (thyatiske flygtninge fra disse krige bosatte sig omkring 730 i Glantri, og ender som de aalbanesiske-folk og som de caurenziske-folk). I 800-tallet samlede Suleiman Al-Kalim de alaysiske stammer og fordrev både alphatere og thyatians [denne baggrundshistorie var vi også inde på i vores første D&D-kampagne]. Det lykkedes kun Thyatis at holde fast på hertugdømmet Tel Akbir.

  • Alaysians – en del af befolkningen i hertugdømmet Tel Akbir er beslægtet med imperiets nordlige nabo (og de to strides endnu om denne provins), Ylaruam emiraterne, og de betragter sig selv som havende det bedste af begge nationer: kvinder bør blive hjemme, og diplomatiet og krumsablen er de to våben enhver mand bør mestre.

De to imperier grænser op til hinanden, hvilket er særligt tydeligt på øen Isle of Dawn, og gennem århundreders grænsekrige er der havnet en del thyatians på den alphatiske side af grænsen og vice versa. Det er ikke så meget anderledes end for grænseregionen mellem Tyskland og Frankrig, som har haft rykket sig frem og tilbage med tilhørende sproglig forvirring til følge.

  • Alphaterne fra Isle of Dawn finder, at livet skal nydes, og at hårdt arbejde skal udholdes, så man kan bruge resten af livet på at stræbe kunsten og egne interesser. Jo mægtigere du er, des flere tjenere har du til at gøre dit arbejde. Fællesskabet eksisterer for at tjene individet.

Ochalea er en stor vulkanø langt mod sydvest. Den blev oprindeligt erobret af alphaterne, men det var kun dem, der var for fattige til en karriere i det alphatiske imperium, som slog sig ned her. De var lidet populære hos de lokale, som fulgte thyatis, da de thyatiske folk for 1000 år siden gjorde oprør mod det alphatiske rige og grundlagde det thyatiske imperium.

  • Ochaleas indbyggere er fortalere for, atman finde hæder i det arbejde, man gør for familien og samfundet, individet eksisterer for at tjene fællesskabet, loven sikrer alle retfædighed, og kvinder bør hverken kæmpe eller gå på eventyr.

Mod syd og sydøst ligger en række øer, der blev befolket af nuar. Øerne blev ligesom Ochaelea erobret af det alphatiske Imperium, og da de thyatiske folk gjorde oprør, fulgte nuarne med, og de er sidenhen blevet en del af det thyatiske imperium.

  • Perleøboerne (Nuari) finder den største hæder i udvikle ens færdigheder og indsigt til det højest opnåelig, og tyveri er at indskrænke sig selv.

For længe siden bosatte alphaterne sig på Isle of Dawn. De fandt, at øen allerede var beboet af de mystiske thothians, som de nominelt underlagde sig. Da de thyatiske folk gjorde oprør mod alphaterne førte de krigen helt til Isle of Dawn, hvor de erobrede en tredjedel af øen. Hele øens midte er de thotiske områder, der er mere eller mindre uafhængige og er formelt en del af det alphatiske imperium. Den sidste tredjedel af øen hører under alphaterne.

  • Thothians er et alvorligt og spartansk folk, som lever isoleret, og de er glade for at alphaterne tager sig af al kontakt med deres barbariske naboer for dem. Thothians opfatter alphatere og thyatians som kommende fra samme sted, udefra, og de fleste thothians er mystikere, der hylder deres afdøde faraoer som Udødelige (Mystara-verdenens guder).

Tilrejsende

Skulle disse etniske grupper ikke være nok, så er der altid muligheden for tilrejsende folk. Der er pirater og handelsrejsende fra Ostland, Vestland og Soderfjord (dvs. vikinger fra Skandinavien), købmænd og håndværkere fra Minrothad-øerne (renaissance Italien), handelsmænd og karavanefolk fra Darokin republikken (Renaissance Italien), eventyere fra Ierendi kongeriget (ferieparadiset Hawai), udsendinge fra Glantri (dem kender vi), opdagelsesrejsende fra Sindh (indere), ethengarer sendt i eksil (mongolske rytterfolk), undvegne slaver, frigivne gladiatorer osv.

Elvere

Der er en elverklan i Imperiet, Vyalia-klanen, som er den de fleste thyatiske elvere kommer fra. Det er en generisk “sky skovelver-klan”, som bor på i Vyalia-grevskabet og den vestlige ende af storhertugdømmet karameikos, men de lever isoleret, og er sjældent i kontakt med nogen. I Storhertugdømmet Karameikos findes også Callarii-klanen, som er en lille klan. De er den generiske “skovelver-klan”.

Imperiet er desuden i kontakt med de to Minrothad-elverklaner, Verdier og Meditor, som henholdvis er den “sky skovelver-klan” og de søfarende elvere, der har havet som sit hjem. Under havet finder vi aquarendi-elverne, der er udstyret med gæller, og som har det bedst med at holde til under vandet.

Dværge

Alle dværge kommer fra Klippehjem, der ligger nord for Ylaruam-emiraterne og syd for Soderfjord. De dværge, der er i Thyatis er indvandret herfra, eller fra de dværge, der udvandrede fra Klippehjem til Glantri, hvor de under pesten i 828 blev fordrevet, og emigrerede til Minrothad-øerne, hvor de bor den dag i dag.

Dværgene er hovedsageligt bosat i Altan Tepes-bjergene, der udgør Thyatis’ nordlige grænse. Deres hovedstad er Makrast (Det ødelagte bjerg), hvor ingen mennesker udover Imperiets repræsentanter har fået lov at bosætte sig.

Halflings

Halflings bor rundt om i Imperiet. Størstedelen lever blandt Vyalia-elverne i deres grevskab, men de er ellers at finde rundt om i hele riget.

Lupins

Rundt om i Mystara lever der stammer af lupinere. Det er en slags hundemænd, og der findes lige så mange versioner af dem, som der findes forskellige hunderacer i vores verden. Lupinere er kendt for et indædt had til varulve, som de kan lugte på lang afstand, og for deres generelt skarpe sanser.

Med den store vægt på etnicitet er det selvfølgligt oplagt at have husregler, der understøtter dem. Det vil der komme. Mere om dem senere.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

2 kommentarer til “[Reservekampagnen] Det thyatiske imperiums mange folk

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: