[Monicas kampagne] Rumskibskamp

Jeg fortsætter her nogle af de tanker, som Monica og jeg gjorde os, da vi brainstormede hendes kampagne. Ideen er, at der skal være et sæt regler for rumskibskamp.

Mandskabet ombord kommer til skade

Rumskibskampe bliver et subsystem, men uden rumskibe. Når man i Trek er i rumskibskamp, så er det stadigvæk personalet om bord, som kommer til skade. De egentlige skader og tekniske detaljer omkring rumskibet er underordnet, da der ikke er tale om dynamiske kampe, som angrebet på Dødsstjernen.

En vigtig ting er også at holde alle spillere beskæftiget i kamp, og ikke reducere handlingen til kanonøren og navigatøren.

Derfor foregår rumskibskamp ved, at det fjendtlige rumskib ruller et generelt angrebsrul. Resultatet af rullet er antal skadespoint, der skal fordeles mellem spilpersonerne. Dette kommer til udtryk ved interne eksplosioner, voldsomme rystelser, maskiner der kollapser, og computere der eksploderer.

Hvis alle spilpersonerne dør eller er evakueret, er rumskibet ødelagt. Med andre ord kan rumskibet først besejres, når spilpersonerne er besejrede.

Når det fjendtlige skibs skade er fundet, så er det spillernes tur til at reagere. Hver spiller kan bidrage med et færdighedsrul – dette afspejler, at nogle justerer skjolde, manøvrerer skibet, reparerer motoren, evakuerer personale, slukke brande eller rapporterer skade. Færdighedsrullet genererer et antal succeser, der kan fordeles på fire forskellige manøvrer: at negere det fjendtlige rumskibs skade, til at beskadige det fjendtlige rumskib, til at flygte eller til en specialmanøvre.

Negere skade

Hvis det fjendtlige skib ruller tre point i skade, får alle spilpersoner tre i skade. Skaden reduceres med et point for hver succes, der afsættes til at bremse angrebet. Pointene, der skal negere skaden, skal spenderes fra runde til runde.

Angribe

Det fjendtlige skib har et antal “hit points”. Når spillerne opnår den nødvendige mængde skade, så er det fjendtlige skib ødelagt. Skaden akkumuleres fra runde til runde, så fjenden bliver mere og mere sønderskudt.

Evakuering (fra eller med skibet)

Hvis spillerne finder ud af, at flugt er nødvendigt, kan de allokere deres succeser til flugt. Der skal afsættes et antal succeser, der svarer til antallet af spilpersoner, der skal flygte+1. Skal fire spilpersoner flygte, skal der afsættes fem succeser. Hvis der kun er en overlevende spilperson tilbage, skal denne opnå to succeser. Hvis to spilpersoner ønsker at evakuere rumskibet, mens to vil kæmpe videre, skal de flygtende allokere tre succeser til flugt, hvorefter de er i sikkerhed.

Flugtpointene skal spenderes i den runde, man ønsker at flygte, og de kan derfor ikke opbygges over flere runder.

Specialmanøvre

Hvis spillerne ønsker at borde det fjendtlige skib, lokke det i et baghold, anvende et supervåben eller noget helt tredje, så skal der spenderes succeser på en specialmanøvre. En specialmanøvre kan ligesom angreb opbygges over flere runder. Der skal opsamles en mængde svarende rumskibets halve antal hitpoints (ud fra hvor mange det fjendtlige skib begyndte kampen med). En af spilpersonerne skal rulle det relevante færdighedsrul, og det skal overgå den angribende kaptajns færdighedsrul. Er der succes, opnås den specielle manøvre, og fejler det, må spillerne akkumulere pointene på ny (dvs puljen ryddes) – eller skifte strategi.

Typiske specialmanøvrer

 • Lokke fjenden i en fælde
 • Borde skibet
 • Anvende et specialvåben
 • Tvinge forhandlinger igennem (så vi skifter over til diplomati og forlader rumskibskampen)
 • Jagte et flygtende skib (se nedenfor, da der er en variant til reglerne)
 • At jagte et andet skib

Fjenden flygter

Spilleder kan erklære, at et andet skib forsøger at flygte fra kamp. For at fange et flygtende skib skal spillerne have succes med en specialmanøvre. Har de succes, kan det andet skib ikke flygte fra kampen. Modstanderen prøver at flygte ved at rulle kaptajnsrul. Antallet af succeser ved kaptajnsrullet trækkes fra antallet af succeser (som begynder på 0) samlet til specialmanøvren. Hvis antallet af spillernes succeser ved specialmanøvren er 0 eller mindre efter at spillerne har haft chancen for at fordele terninger her, så er det andet skib sluppet bort. Et flygtende skib foretager også et angrebsrul, som afspejler både våbenskade og stress på skib og besætning. Spillerne er således nødt til at prioritere mellem at negere skade og at indhente det flygtende skib. Evt. overskydende terninger kan bruges på andre handlinger, som en ny specialmanøvre eller et angreb.

Eksempel

Fire spilpersoner ombord på et rumskib er kommet i kamp med et fjendtligt rumskib. Det fjendtlige rumskib har Angreb 5, Hit points 20 (10 point aktiverer en specialmanøvre), Kaptajn 2.

Det fjendtlige rumskib angriber. Det ruller 0 og med sit angreb, gør det i alt 5 i skade (på en skadestabel, hvor 7 er nederlag). Spillerne bør derfor bremse bare noget af skaden.

Spiller 1 anvender sin teknologi-færdighed, og opnår i alt 4 succeser. Spiller 2 anvender sin idealisme-færdighed og har 3 succeser. Spiller 3 anvender lederskab og har 3 succeser, og spiller 4 anvender rumskibskundskab og har 2 succeser. Der er i alt 12 succeser mellem spillerne. De kan nu spendere 5 succeser til at negere skaden, og de kan spendere 7 på at angribe rumskibet, flygte (her er fem succeser nok) eller anvende en specialmanøvre (her skal opsamles i alt 10 succeser, så hvis alle syv spenderes her, er der en stor chance for, at en manøvre kan aktiveres næste runde).

På skift fortæller spillerne, hvordan deres færdigheder bidrager til rumskibskampen, mens de fordeler deres terninger på de fire mulige strategier. Spilleder opsamler til sidst og gør klar til næste runde. Vælger det fjendtlige skib at kæmpe videre, at flygte eller noget tredje?

Hvis det fjendtlige skib valgte at flygte, skulle det også foretage et kaptajnsrul. Hvis kaptajnen er heldig og ruller to, så han har i alt fire succeser, som trækkes fra specialmanøvren. Situationen er nu, at spillernes skib får 5 i skade og specialmanøvrepuljen er på -4. Der skal altså spenderes mindst fem succeser på at det andet skib ikke undslipper (da puljen så er på 1), og der skal spenderes fem på at undgå skaden. De to tilbageværende terninger kan enten spenderes på indhente skibet (så puljen ender på 3 ud af 10), eller på at beskadige skibet (18 hitpoints tilbage).

Opsummering af reglerne

Det andet rumskib har tre stats

 • Angreb
 • Kaptajn
 • Hitpoints

1) Spilleder vælger manøvre: Skibet angriber eller flygter

2) Skibet angriber – spilleder ruller sit angrebsrul. Den samlede sum er skaden, som alle spilpersoner tager, hvis de ikke negerer skaden.

3) Spillerne erklærer en handling og ruller en relevant færdighed. Summen af rullet er det antal point, som hver spiller kan fordele på de fire handlinger. På skift fordeler spillerne deres point, mens de fortæller, hvorledes deres spilpersoner bidrager direkte eller indirekte i kampen.

 • Negere skade – for hvert point spenderet, får hver spilperson et point mindre i skade den runde.
 • Angribe – for hvert point spenderet, mister fjenden et hitpoint.
 • Evakuering – en spilperson kan flygte fra/med skibet. Pointene skal spenderes i en runde. Antallet af point, der skal spenderes, svarer til antallet af aktive spilpersoner+1.
 • Specialmanøvre – når der i løbet af en eller flere runder er akkumuleret et antal point, der svarer til det fjendtlige rumskibs halve mængde hitpoints (når det er intakt), så kan spillerne forsøge en specialmanøvre. En af spilpersonerne ruller en relevant færdighed, og det skal overgå den fjendtlige kaptajns resultat.

4) Hvis det fjendtlige skib vælger at flygte. Spilleder ruller et angrebsrul og et kaptajnsrul.

 • Angrebsrullet repræsenterer direkte skade fra fjenden eller indirekte skade fra selve jagten, og den gælder alle spilpersonerne.
 • Kaptajnsrullet trækkes fra pointene i Specialmanøvren, ender resultatet på 0, når spiller har afsluttet deres handlinger, så er det fjendtlige skib stukket af.

5) Spillerne ruller deres færdigheder og de fordeler deres terninger:

 • Negere skade – reducerer skaden på alle spilpersonerne
 • Angribe – reducerer mængden af fjendens hitpoints
 • Indhente fjenden – pointene føjes til specialmanøvrepuljen. Slutresultatet skal være 1 eller højere, ellers er fjenden stukket af.
 • Specialmanøvre – hvis spillerne får akkumuleret nok point, kan de aktivere en specialmanøvre. Bemærk, at da puljen ryddes efter manøvren, skal spillerne have et point klar til at smide i puljen, ellers er den på 0, hvilket betyder, at fjenden undslipper, hvis spillerne ikke har succes med deres specialmanøvre.

6) Kampen slutter, når

 • alle spilpersonerne er ukampdygtige
 • tilbageværende spilpersoner evakueres
 • fjenden flygter og specialmanøvrepuljen er på 0 eller lavere
 • fjenden er på 0 hitpoints
 • en specialmanøvre, som afslutter kampen, lykkes.

7) Specielle omstændigheder

Reglerne er tænkt som meget åbne for tolkning. Der kan således være alskens specialvåben, som giver fjenden angrebs- eller flugtbonusser, asteroide-felter, der gør manøvrer sværere, og tåger og gasskyer som påvirker kampen, andre rumskibe, som assisterer, samt fjender med superskjolde, ukendte manøvrer og sløringsteknologi etc.

De fleste kan håndteres ved at give bonus eller straf på et terningslag, eller åbne op for særlige scener.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

4 kommentarer til “[Monicas kampagne] Rumskibskamp

 1. Smukt. Der er bare en ting jeg ikke forstår, nemlig skaden. Du skriver under Negere skade punktet:

  “Hvis det fjendtlige skib ruller tre point i skade, får alle spilpersoner tre i skade.”

  Skulle det ikke være:

  “Hvis det fjendtlige skib ruller tre point i skade, får alle spilpersoner tre i skade til fordeling i mellem sig.”
  ???

  Jeg mener, hvis alle spilpersonerne får den samme skade, så dør de også på samme tid – hvis de har ens hit points. Derfor bliver det altid den samme spilperson (høn med flest hits) der kan flygte. I rumskibskamp bliver hit points derfor den alt overskyggende powerstat.

  Hvis det sker ved hjælp af en fordeling, som spillerne bestemmer i blandt, så er der også plads til lidt mikroforhandlinger (hvilket er sjovt) plus det er en fin måde at skrive udbrugte spilpersoner ud af historien (på en helteargtigmåde).

  En anden ting er at jeg kender ikke det overordrende system, hvilket selvfølgelig en ulempe, men jeg forskeller mig at den måde I har lavet rumkamp på er meget dødelig. Hvilket ikke jeg faktisk ikke forbinder med StarTrek – der synes jeg altid de mest bare skyder et par gange og derefter forhandler igen. Udmiddelbart synes jeg ikke at forhandling skal være en specialmanøvrer, men nærmest omvendt.

  Men jeg synes også StarTrek er rocker tamt (hvilket bare er en personlig ting).

  Like

 2. Gode spørgsmål. Først og fremmest har alle det samme antal “health-levels” (forudsat de ikke er sårede på forhånd etc.), og tanken var egentlig, at de alle skulle have samme skade, og sammen kunne reducere den for at holde dødeligheden nede. Ulempen er, som du påpeger, er at de ikke kan foretage mikro-forhandlinger og teknikken har en tendens til at modvirke, at en enkelt overlevende stikker flygter med rumskibet, og derved undsætter alle de handlingslammede.

  Den præcise matematik skal gennem et par tests for at få alle tallene til at virke.

  Og jeg har heller ikke den store fascination af StarTrek, som jeg også personligt finder tamt. Der hvor jeg finder, at Monicas kampagne bliver interessant, er i et mindre omfang emuleringen af serien, men i et større omfang, at hun vil adressere Prime Directive, som jeg altid har fundet at være et håbløst kolonialistisk, deterministisk verdensbillede, og som jeg altid gerne har villet set udfordret konsekvent.

  Like

 3. wanker wanker wankers 😀 Det er meget meget nemt at kalde star trek tamt…det er derfor det er en sand kunst at elske den…denne vidunderlige og sympatiske romantisering af lederskab og lommefilosofi! 😉

  Jeg forestiller mig egentligt, at skaden skulle tilfalde enkelte spillere pr runde kontra hele flokken. Jeg ved ikke om det skulle gøres med en randomterning og lignende. Jeg fornemmer også, at man eventuelt kunne få noget modstandskraft overfor skaden hvis man var engeneer fordi man så kunne fikse skibet mens det skete.

  Like

 4. Hæ! Trekkie!

  Jeg finder Trek tamt, fordi
  1) serien (med vægt på ToS og TNG, til dels Voyager) savner kontinuitet imellem episoderne.
  2) der er ingen rigtige konsekvenser i serien, da alt nulstilles i slutningen af hver episode, bortset fra en smule karakterudvikling (og den gælder generelt seriens ikke-mennesker som Data og Holograf-Doktoren).
  3) Prime Directive er et ledt og nederdrægtigt princip, som antager dels at alle civilisationer skal gennemgå samme udvikling (en eller anden mystisk form for deterministisk evolution), og dels derfor nægter at indgå i nogen som helst dialog med andre civilisationer, og derfor tvinger dem til at gennemleve alskens inhumane krige, chauvisnismer og andre plager, selvom man faktisk kan bidrage til at hæmme disse.
  – hvis serien så ville forholde sig til dette direktiv og aktivt udfordre det (og ikke bare diskutere om man skal bryde det for en enkelt episode på vegne af dagens plot), så ville der være noget gods over serien, og det er en sådan ting, som jeg ville bygge en Star Trek-kampagne op over.

  Angående skaden ser jeg umiddelbart to muligheder:
  I) Et fjenden genererer X skade, som spilleder vælger at tildele en af spilpersonerne (og jeg mener her, at det skal være vælge, så man kan 1) time dramatikken, og 2) sigte efter mindre sårede karakterer, da dødsfald i denne genre ikke må være for tilfældige.
  II) Fjenden genererer X skade, som spilleder kan fordele mellem spilpersonerne. Igen heller ikke tilfældighed her.

  Alle spillerne kan så bidrage til at hindre skaden, således at ingeniøren kan hindre skade på hvilken som helst spilperson, eller skibets læge kan bremse skaden gennem en hasteindsats, eller kaptajnen kan foretage snedige manøvrer for at hindre skaden, mens moraleofficeren holder episke taler, som holder humøret højt hos den sårede, så denne alligevel overlever sine skader.

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: