[Mouse Guard] Posten skal ud

Så fik jeg spillet mit første Burning Wheel-baserede rollespil. Det skete i forbindelse med, at jeg er i gang med få spiltestet alskens ting til Fastaval. Sammen med Monica, Anne, Peter og Nis spillede jeg intro-scenariet Deliver the Mail, hvortil der hører fire præ-designede spilperson, så man hurtigt kan komme i gang.

Burning down the House

Jeg har tidligere læst Burning Empire-reglerne, og mængden af subsystemer og alskens fine små regler gør spillet til en monolit af regler, som både er fascinerende og svært overskuelige. Selv om basis-mekanikken er simpel: Rul X d6, der svarer til din færdigheds værdi. 4-6 er successer, og hvis du ruller flere successer end sværhedsgraden eller din modstander, så vinder du. Dertil kommer så alle de fine små detaljer – et relevant karaktertræk giver en ekstra terning, et relevant stykke udstyr giver også en ekstra terning osv.

I Mouse Guard lever musene i en barsk verden med megen modgang. Regn er en alvorlig udfordring, og ravne er seriøse trusler. Ræve er kæmpe monstre, som kan udrydde hele samfund. Musene bliver derfor kastete ud i nogle hårde kampe, og de vil opleve nederlag i deres færd. Nederlag fører heldigvis hverken til at spillet går i stå, eller til at spilpersonerne omkommer, da man kan skubbe handlingen videre med twists, og dødsfald er først en risiko, når man erklærer det i en konflikt. I mellemtiden bliver musene trætte og udmattede, og de får derved sværere ved at klare deres konflikter.

Postsækken og ravnen

Fire mus, stolte medlemmer af Museværnet, udpeges af Ordnens Matriark, Gwendolyn, til at bringe forårets post ud til fjerne landsbyer. Patruljen på fire mus gives en stor postsæk, som de giver i hænde til det unge, håbefulde medlem Robin. De drager af sted og den første del af færden går uden de store vanskeligheder, men da de skal af sted til den sidste by på ruten, Gilridge, kommer de vanskeligheder. Tø har skabt store smeltevandsstrømme, pøle af mudder og bræer af stædigt sne, som ikke vil fordrives af den unge forårssol. For at komme frem skal de foretage et Obstacle 6-rul med Pathfinder-færdigheden.

Forsøget bliver gjort, men at opnå seks successer er rigtig, rigtig svært, og selvom musene assisterer hinanden, så har de ikke succes med deres forehavende. Eftersom de er fejlet, har jeg følgende muligheder: 1) Forsøget fejler (og handlingen går i stå), 2) de pådrager sig en condition (sulten/tørstig, træt, vred, syg, såret), men opnår ellers deres mål (at nå frem til Gilridge) eller 3) spilleder introducerer en twist. Jeg vælger det sidste (hvilket er scenarieforfatters anbefaling), og introducerer en Animal twist (i stedet for en Weather twist eller en Mouse twist).

Patruljen har forceret store områder af mudder og strømme af smeltevand, men de når ikke Gilridge inden solnedgang, og de bliver nødt til at slå lejr. De finder frem til en hul træstub, men den viser sig at være optaget af en ravn. Ravnen forelsker sig i postsækken, og vi sætter en conflict i gang – en conflict er avanceret form for kamp.

De fire mus opdeles i to teams, der henholdvis har målet, 1) at holde fast på postsækken og 2) at sikre postsækken, mens ravnens mål er at stikke af med postsækken.

Ved begyndelsen af en conflict genererer man sin Disposition, som er en slags “hit points” for konflikten. Når disse 0, har man tabt, og man opnår ikke sit mål (men hvis dødsfald ikke er en erklæret del af målet, så omkommer man ikke som konsekvens af at tabe en konflikt). En runde i konflikten består af tre actions (angreb, forsvar, finte, manøvre), som man vælger på i begyndelse af runden, og så udkæmper man sine actions. Det betyder en hel del, om man har valgt den rette action eller ej, og det viste sig at i den første konflikt var det ikke helt let at overskue for spillerne, hvilke actions, dervar bedst at vælge. Desuden er ravnen en hård modstander for de små mus. I anden runde er ravnen sejrrig, de to teams har fået banket deres Disposition ned på 0, og ravnen har kun mistet få point. Ravnen opnår sit mål, men jeg er nødt til at indgå et kompromis med spillerne – hold 1 vælger, at musen Robin har holdt fast i postsækken, og bliver derved bragt med postsækken til Ravnens rede, mens det andet hold foreslår det kompromis, at reden er i nærheden. Jeg accepterer de to kompromiser og musene giver sig straks ud for at finde reden og undsætte postsækken.

Sækken stjålet og Robin slæbt med

Gruppen beslutter sig for et scouting-rul for at finde reden. Robin assisterer ved at vifte med sit røde tørklæde oppe fra reden, mens de andre anvender deres kundskaber til at finde den rette vej.De når frem til reden, men de beslutter sig for at vente til den næste morgen, hvor de ligger en slagplan. To mus, Dain og Baron, lokker ravnen væk fra sin rede, mens Quentin og Robin undsætter postsækken.

Vi opstiller en chase conflict, hvor Dain og Barons mål er at lokke ravnen væk fra reden, mens ravnens mål er at tage Dains blankpolerede sværd (som han bruger til at lokke ravnen med). Konflikten bliver løst omtrent i første action, da musene får valgt en lidet optimal action over for ravnens angreb. Peter, der spiller Dain, beslutter sig for at optjene et Persona-point, som optjenes ved at bryde med ens Belief (Dain har “Reason is the best guide to right action”), og da han ser ravnen komme flyvende imod sig, flygter han panisk og lader planer være planer.

Ravnen vinder konflikten, griber Dains sværd og skal til at flyve væk, da dens vinger bliver beskadiget (og den mister noget manøvre dygtighed i konflikter) af Barons spyd – som en del af det kompromis vi forhandler os frem til.

Ravnen vender derefter tilbage til sin rede, hvor vi opstiller en ny konflikt. Quentin vil holde ravnen tilbage længe nok til at Robin undslipper med posten, mens ravnen vil skubbe Quentin ud af sin rede. Konflikten er hurtigt forløst, i første action planter Quentin en pil tæt ved dens øje og en pil i dens næb (og ravnen mister sin særlige næbangrebsbonus), mens ravnen dykker ned og skubber Quentin ud af sin rede. Da ravnen ikke har mistet noget af sin Disposition, så kan Monica ikke kræve et kompromis, og hun må acceptere, at Quentin bliver såret (Condition: Injured).

Sværdet er tabt, posten sikret

Posten er sikret, men sværdet er tabt. Musene har opsamlet en række conditions i løbet af scenerne omkring ravnen, og spillerne beslutter sig for at optjene en række checks ved at slå lejr og at anvende deres traits som hindringer. Nysgerrighed får Quentin til at eksperimentere lidt for meget med maden, mens Baron pylrer unødigt om de andre mus, og Dain sætter sig i vrede og vogter over ravnens rede.

Jeg anvender et Weather twist, og et vældigt regnskyld skyller ind over musene og deres lille lejr. De bliver tvunget til et Health Obstacle 3-rul, som flere af dem fejler, og derved optjener flere conditions. Musene er våde og forkomne, vrede, syge og sultne, og deres forsøg på at stille sulten og opbygge en rede er blevet spoleret af regnskyllet. De har ikke ressourcerne til at kæmpe mod ravnen, og de beslutter sig for at tage til Gilridge med resten af posten, våd og udtværet af regn og ravn.

Ankomsten til Gilridge

De ankommer til Gilridge, hvor de på byens plads uddeler posten. Her slutter spilleders tur, og spillernes tur begynder. Byens mus byder dem på på mad, og jeg lader spillerne slippe af med deres sulten og tørstig-condition. Dain og Quentin beslutter sig for at søge gode kvarterer for at få sovet ordentligt ud (slippe af med Tired-condition), mens Robin foretager et Circles-rul for at få en veninde i byen, hvilket lykkedes, og Robin kan føje hende til listen af kontakter, mens Baron forsøger at finde en læge til Dain og Quentin, da de er henholdsvis syge og sårede. Anne fejler sit Circles rul, og hun vælger, at den læge, hun finder frem til, er en fjende. Vi kommer frem til at årsagen til hans fjendskab er, at Baron assisterede Robin med at blive populær i byen og derved få sin veninde, og denne veninde er lægens datter. Efter at have tilset Dain og Quentin, opdager han, at hans datter hænger ud med Robin, og han drager hurtigt den konklusion, at det var Barons mange smukke ord om Robin, som har ført hende i Robins favn. Lægen bliver vred, og han indleder en argument conflict (skulle måske have været en oratory conflict) med formål at få smidt Garden på byens port.

Dain og Quentin går ind i konflikten, og deres mål er at få overbevist byens mus om, at Garden skal behandles som helte. Det bliver til en sproglig kamp, som bølger frem og tilbage. Til sidst er lægen nede på to i Disposition, da det endelig lykkes ham at føre sine argumenter ud i livet, og Garden lider nederlag. Musene skal på porten, men da han langt fra har haft en entydig succes, bliver det besluttet som kompromis, at byens mus vil bevise deres gavmildhed ved ikke at smide syge og sårede mus på porten. Garden får lov at komme sig, førend de bliver smidt ud. Herefter bruger Nis som den sidste handling et check til at skaffe Dains sværd tilbage. Med en enkelt Obstacle får han tilbageskaffet sværdet, som er faldet ud af ravnens rede. Herefter slutter spilgangen.

Reglerne former spillet

En charme ved Mouse Guard er, at man som spilleder forbereder et rimeligt simpelt oplæg samt et par mulige twists, som kan introduceres, når spillerne fejler et rul, men hvor man ikke ønsker at handlingen skal gå i stå.

Handlingen blev netop formet af sådanne twists:

 • 1) Rul for at nå frem til Gilridge
 • Nederlag
 • 2) Bliver nødt til at slå lejr, da en ravn dukker op og vil stjæle posten
 • Nederlag
 • 3) En mus bliver slæbt af sted til reden, og de andre må finde vej dertil.
 • Succes
 • 4) Musene forsøger at distrahere ravnen, mens ravnen vil tage sværdet.
 • Nederlag
 • 5) Ravnen har taget sværdet og vender tilbage til sin rede. En prøver at holde ravnen tilbage, mens ravnen forsøger at skubbe musen ud af sin rede.
 • Nederlag (til gengæld er posten sikret – succes)
 • 6) Musene slår lejr for at forsøge at fremskaffe sværdet, men de har svært ved at få hvilet ud (både successer og nederlag). En voldsom regn rammer dem.
 • Nederlag
 • 7) Gennemblødte af regnen, opgiver musene at sikre sværdet. De tager til Gilridge. Succes med at blive behandlet, succes med at finde en veninde, men nederlag med at finde en læge. Lægen vil have dem smidt på porten.
 • Nederlag
 • 8) Smidt på porten, men dog raske igen, drager de hjemad. Undervejs vil de tilbageskaffe sværdet.
 • Succes

Det skal bemærkes, at nogen gange bliver færdighedsrullene sværere at klare, fordi spillerne giver sig selv en strafterning. Ved at bruge ens karaktertræk mod sig selv (give sig selv en strafterning), optjener med et Check, som kan bruges til at “hele skade” (dvs. fjerne Conditions) i den første halvdel af spilgangen, som er “Spilleders tur”, eller til diverse actions i anden halvdel, som er “Spillernes tur”. Jeg har desuden heller ikke opsummeret alle terningslag – i visse tilfælde gav jeg condition ud i stedet for twists, andre gange opnåedes den ønskede handling ikke, og atter andre gange havde de succes med deres handinger.

Jeg er meget tilfreds med reglerne. De er hurtigt lært, men læringsprocessen fylder meget her den første spilgang, hvor der var lidt mindre plads til rollespillet end ellers, da reglerne skulle læres. Vi fik brugt de fleste regler, pånær Xp-mekanikkerne, men da det var en one-shot var det ikke vigtigt at anvende dem. Reglerne belønner spillerne for både at stræbe efter deres mål og for at spænde ben for sig, ligesom at reglerne belønner spillerne for at agere efter deres spilpersoners personlige træk. Det er en anderledes måde at spille på, men ganske tilfredsstillende.

Tilsvarende er det spændende at se, hvorledes udfaldet af terningrullene bruges til at generere handlinger med, end til at bremse handlingen i spillet.

Mouse Guard på Fastaval

Burning-spillene er hovedsageligt kampagne-spil, og de egner sig derfor ikke helt til one-shots. Det betyder ikke, at det ikke er muligt at spille one-shots eller lave demo’er i con-regi, men der er mange regler, som skal læres på en gang, og indlæringen påvirker i særdeleshed rollespillet.

I forbindelse med Fastaval har vi (nogle af os spilledere) besluttet os for at skrive et lille, nyt intro-scenarie til ‘vallen. I den forbindelse kan jeg se, at det vil være en fordel at lave en dansk oversættelse af spilpersonsarket og regeloversigterne, så man kun får fremhævet de elementer, som er relevante for demo-spillet.

I MG-spiltestgruppen har derfor besluttet os for at spille en mini-kampagne efter Fastaval for rigtigt at udnytte at nu har vi lært reglerne rent basalt, og at det bliver derfor mere overskueligt at spille det MG fremover.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

7 kommentarer til “[Mouse Guard] Posten skal ud

 1. Det lyder som en rigtig god spilgang – og det er rart, at du nu også har praktisk erfaring med spillet, så vi kan tweake scenariet til Fastaval. Jeg er nemlig enig i, at der er lidt mange regler at holde styr på til et one-shot. Hvordan løser vi det?
  Derudover – havde nogle af spillerne læst spillet?

  Like

 2. Det var heldigvis en rigtig god spilgang.

  I første omgang satser jeg på, at klare oversigtsark – for dem der er på BW’s wiki er for “fyldte” med detaljer. Som en af spillerne nævnte, er der ingen grund til en liste over samtlige våben på konfliktarket. Et målrettet ark med spilpersonens enkelte våben ville være nok etc.

  Ingen af spillerne havde læst reglerne på forhånd.

  Like

 3. Tak for data, Frederik.

  De afslører desværre et problem, da MG egner sig bedst for 3-4 spillere, og vi kan ad den vej kun underholde 20 spillere. Det er ikke en gang nok til alle første prioriteterne. Er der nogle frivillige derude?

  (jeg kan knap nok rekruttere min spiltestgruppe, da to af dem spiller med i det store pingvin-live om lørdagen)

  Like

 4. Jeg skaffer lige en mand mere. Troels spiller med i min MG gruppe og har netop lånt bogen (med formålet at kunne spillede på FV hvis der var mangel).

  Like

 5. Hvis I har brug for en ekstra (fx til ham Troels dér), kan jeg godt tage min regelbog med. Jeg kan dog desværre ikke spille MG på valen.

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: