Lidt om hvad rollespil er

Kåre rejser et klassisk og et ikke uvæsentligt spørgsmål på sin blog: Hvad er rollespil?

Her kommer et bud fra min side.

Hvad er rollespil, og hvad er dets definition?

Definitionen af rollespil har raset mangt en gang, og en af de centrale ting, jeg har oplevet diskussionen anvendt til, er at udelukke andre grupper af rollespillere (men det forekommer mig ikke, at det er Kåres ærinde, bør jeg lige nævne), og med udelukkelse mener jeg, at folk definerer for eksempel rollespil til kun at dække bordrollespillere eller kun live-rollespillere, til at udelukke de deltagere, der ikke er indlevede i deres roller, eller dem, der spiller computerrollespil. Så et spørgsmål om, hvad rollespil er, bør fra tid til anden følges af et spørgsmål, om hvorfor det er relevant med en definition. Ikke desto mindre er det nogle gange bare for at forklare udeforstående, hvad rollespil er, som når moster Oda spørger, hvorfor man er i Århus i påsken.

For mig er rollespil et medie, hvormed jeg kan formidle en historie, og de nærmeste medier til rollespil er teater, tv, historiefortælling og litteratur. Et særkende i modsætning til de andre medier er, at aktører og publikum ikke er adskilt – med andre ord selvom publikum i teatret bidrager til skuespillet gennem deres tilstedeværelse og reaktion på spillerne, så falder spillere og publikum i rollespil sammen, således at spillerne også er publikum. Ganske vist kan man sagtens kigge på rollespillere, der spiller rollespil, ligesom man også kan stå bag scenetæppet på et teater eller stå i tv-studiet og følge optagelserne og derved bevidne historien, men det er ikke den intenderede oplevelse.

Og grunden til denne definition er blandt andet, at den tillader mig at samle en bred vifte af aktiviteter under kategorien rollespil, herunder bord-, live- og computerrollespil. Den løser også ‘er rollespil kunst?’-diskussionen for mig, og tilbage er der kun tvisten omkring rollespil og historier – og den gemmer jeg til en anden gang.

Alle de klassiske elementer fra rollespil

Kåre udpeger i sit blogindlæg alle de klassiske delelementer i rollespil (omend jeg flere steder havde foretrukket en bredere definition, f.eks. ved punktet terninger, da mange rollespil ikke anvender terninger, men stadig har en tilfældighedsgenerator), og demonstrerer, at de hver især kan undværes – med undtagelse af spillerne for uden dem, er der ingen til at opleve/skabe historien. Jeg tror, at samme øvelse kan gøres med tv, litteratur og teater, hvor de mest almindelige delelementer opstilles, og derefter enkeltvis fjernes, og af samme grund tror jeg ikke, at den reduktionistiske tilgang egner sig til at forklare hvad rollespil er. Den tilgang er til gengæld praktisk til at skubbe til rammerne for mediet, da man netop kan udfordre rammen ved at identificere dem og derefter fjerne dem eller manipulere dem.

Det er ikke det specifikke delelement men samspillet mellem en række af elementerne, der adskiller mediet rollespil fra de andre medier. Det enkelte punkt kan fjernes, men det kan ikke koges ned til et punkt.

Fortæl i kommentarerne eller på din blog, hvad din definition er.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

17 kommentarer til “Lidt om hvad rollespil er

 1. Mit udgangspunkt for indlægget er egentlig lidt en fortvivlse fra min egen side – at det er enormt svært at sige noget generelt om rollespil uden at der er nogen der hiver en eller anden tænkt undtagelse op.

  Derfor var udgangspunkt også alle disse punkter – fordi bedst som man har beskrevet en eller anden situation og forsøger at ekstrapolere fra denne ud til rollespil generelt kan folk sige “Jamen du behøver jo ingen tilfældighedsgenerator” (som naturligvis er et bedre ord end terninger, omend det andet er mere ikonisk). Så hver gang man forsøger at sige noget generelt skal man have titusinde fodnoter med om alle de eksempler hvor det ikke gør sig gældende.

  Og der hjælper din definition mig ikke særlig meget (selvom Moster Oda måske ville få meget ud af den), fordi den hjælper mig ikke rigtig til at komme tættere på, at kunne nogle generelle ting om rollespil (eller; jeg er i al fald ret begrænset i hvilke generelle ting jeg kan sige). Men måske er det jeg har brug for ikke en definition, men noget helt andet?

  Min egen definition af rollespil mangler lidt. Jeg tror jeg plejer at sige noget i stil med “Forestil dig en historie som en film, en bog eller lignende. Og forestil dig så at du kan være en aktør i historien og være med til at fortælle den som den foregår omkring dig.” Det er en definition der er lidt i familie med din, og jeg er enig i, at rollespil er et medie.

  Da vi diskutere navne og undertitler til Landsforeningen på sidste GF kom vi også på ganske udemærket undertitel – eller snarere en catchphrase. “Mellem kunst og leg…” var længe vores favorit til beskrivelse af de aktiviteter Landsforeningen skulle favne (som jo vel og mærke er bredere end rollespil).

  Like

 2. … og i øvrigt; du er godt nok hurtig til at kommentere min blogpost… har du efterhånden luret at de kommer hver tredje dag kl. 20 eller er det bare tilfælde? Jeg synes ikke det er første gang du har haft en kommentar på en af dem meget kort efter den kom ud…

  Like

 3. Hej Kåre,

  Jeg havde ikke bemærket, at der er et mønster til dine udgivelser. Det er udelukkende tilfældet, der har gjort sig gældende for mine replikker.

  Angående den del med undtagelserne, der tager jeg den tilgang, at jeg forklarer, at der er to hovedgrupper inden for rollespil, bordrollespil og liverollespil (og nogen gange tre hovedgrupper, den tredje er computerrollespil), og deres generelle træk er så og så, blandt andet at spillerne er med til at skabe oplevelsen, og at spændvidden er ret bred, så der findes undtagelser til de fleste af de generelle træk.

  Like

 4. Rollespil er en fællesbetegnelse for en række medier, hvor (i hvert fald dele af) publikum er med til, ofte på forskellige måder og i forskellig udstrækning, at definere mindst én af følgende; det narrative forløb, karakterernes og deres interne tilstande samt den verden spillet foregår i, og hvor oplevelsen skabes forfra ved hver “opførsel”, ved hjælp af sprog eller kropssprog, evt. hjulpet af diverse rekvisitter, som det sjældent kræves skal være egentligt overbevisende.

  Like

 5. Rollespil er et medie hvor vi i fællesskab kan frembringe og formidle historier med primært od selv som deltagere og tilskuere. Hvis “vi” bliver til “jeg” er det ikke længere det unikke medie som rollespil er.

  Rollespil kan indgå som element eller effekt i andre medier, formidlingsformer eller aktivititeter. Det gør dem ikke til rollespil. Eller omvendt.

  Like

 6. @kaare: Hvilken vinkel du antager for at beskrive rollespil boer haenge sammen med hvad du vil sige noget om: Vil du forklare moster oda hvad du laver, overbevise hende om at det er fedt, designe et spil, osv.

  Og mht “Lady og Otto” er konflikten ikke forsvundet, men forskudt fra “indeni-fiktionen” til “mellem spilleder/forfatter og spillerne”. Man kan argumentere for at konflikten er foer mellem forfatter og spilleder. Men den er der.

  Frikard

  Like

 7. Du har en pointe med “Lady og Otto” – men konflikten opstår vel fordi spillerne forventer, at få lov at spille konflikter eller finder det svært ikke at gøre. Hvis man nu bruger tid på at øve ikke at spille konflikter, burde det vel kunne lade sig gøre uden konflikter mellem spilleder og spillere.

  Like

 8. Jeg foreslår man går til en branche-nabo – sport. Sport er allerede nævnt tidligere, derfor er det sjovt at tage med igen. Altså, vi starter: Hvad er sport?

  Det simple svar er; “Sport er bevægelse med krop”. Ja, vi kan udvide “Sport er bevægelse med krop i leg” eller “Sport er bevægelse med krop i konkurrence” eller hvad man vil (jeg tror konkurrence er tættere på). Men bevægelse med krop, er hovedfokus. Jeg vil begrunde dette med, mere eller mindre, DIFs kendelse om, at computerspil ikke er sport[1], hovedsaligt citatet “Det afgørende element er for os, at det skal have noget med idræt og fysisk udfoldelse at gøre”.

  Spydkasteren udøver en sportsgren. Fodboldspilleren gør. Tennisspillere, badmintonspilleren – men ikke computerspilleren. Kan rollespil (liverollespil, aka. 50 børn og masser af latex) være en sport? Jah, det kan det nok godt. Men computerspil kan ikke.

  Når nu sport[2] kan definere sig selv så bredt og så nemt, hvorfor kan rollespil så ikke? Lad os prøve; “hvad er rollespil?” – “det er når man spiller en rolle”. Er bordrollespil D&D så rollespil? Ja – hvad med GURPS – ja, hvad med brætspil ? Joeh det er det vel nok til dels, computerspil? Jo – hvad med spydkast ? nej.

  Hovedproblemet ved at definere hvad rollespil ér, består for mig ikke i en reel definition, at gøre den bred nok eller snæver nok, eller ramme helt præcist. Det er at komme udenom, gennemskue eller finde, de agendaer og bevæggrunde der ligger til grund for de forskellige definitioner, der ofte begrænser rollespil, eller udelukker dele af miljøet fra det definerede område. Jeg ønsker at se rollespil så bredt som muligt, med accept af at der faktisk findes borderlines, og de borderlines vil enten kunne søge deres support i flere DUF kasser – eller i ingen DUF kasser.

  [1] http://spn.dk/article1933074.ece
  [2] Jeg tillader mig simpelthen at lade DIF definere sport på sportens vegne, da jeg ikke anerkender “sportens ånd” som en entitet med stemmeret.

  Like

 9. @kaare
  maaske ligger der et hint gemt i spillernes forventning om at spille konflikter. Jeg mener, lad os proeve at forestille os at dit eksempel blev udfoert.
  Ville jeg kalde det rollespil som forfatter? Maaske.
  Men som spiller eller spilleder? Nej. Jeg ved ikke hvad jeg ville kalde det. Twisted teambuilding?

  @kristoffer mads
  Hvorfor er det vigtigt at definere rollespil saa bredt som muligt?
  Jeg tror snarere man skal soege en definition der arbejder for det projekt du har. I dit tilfaelde tror jeg det muligvis er noget med at arrangere og kradse penge sammen. I Pers tilfaelde handler det om at fortaelle historier nu. Det er ikke noedvendigvis den samme definition i kommer til. Og hvad er egentlig problemet i det?

  Like

 10. …i tråd med det umiddelbart foregående: Jeg tror det er nyttigt at have et ordforråd omkring rollespil, som gør det til at faktisk tale sammen. Ikke mindst fordi forskellige dele af det store, tågede område rollespil kunne have en hel del at lære af hinanden, hvis de kunne finde ud af at snakke sammen. At have en idé om hvad man overordnet mener med ordet “rollespil” skaber en ramme, som gør den slags samtaler, om ikke mulige (for det er de jo allerede) så i alt fald en hel del mindre frustrerende befængt med misforståelser.

  Og så vil jeg i det store og hele erklære mig enig i “medie”-definitionen med sammenfaldende aktører og publikum. Jeg tror i alt fald det er en nyttig måde at tænke på rollespil, hvis man vil have samtaler med udgangspunkt i, hvad vi faktisk har til fælles.

  Like

 11. @Frikard:
  Mit tilfælde har (heldigvis) ikke noget med at samle penge sammen, eller arrangere som sådan. Jeg gav det blot som eksempel på de områder hvor der kan være et problem med “hvad er rollespil”. Et eksempel på hvor en definition vil være vigtig – det er det jo f.eks. lige nu for computerspil, at sport ikke dækker dem.

  Jeg mener det er vigtigt at definere rollespil bredt, i den forstand at det udmærket kan være en gradvis voksende definition, en kerne, med flere lag i hver retning. Grunden til jeg mener det er vigtigt, ligger i udfoldelsesmulighederne, at en begrænsning (snæver definition om man vil) kan risikere at dræbe eller sætte en dæmper på udviklingen i miljøet. Som morten så rigtig sagde igår, hvorfor bliver computerspil udelukket, men ikke skak og billard? En definition der i sit hele er bred, men med gradueringer af “hvor meget rollespil” er et emne, vil helt komme udenom de problemer man kan komme ud for med en mere snæver definition – men i DIF’s eksempel handler det meget muligvis om at det simpelthen er for dyrt at lade computerspil være en sport.

  Dét være sagt, så er jeg samtidig også ganske bevidst om at en endelig definition er svær at finde, men at Per er ret tæt på en enorm åben og mere bredere tolkning, som jeg også er enig med. Jeg er også overbevist om, at et udvidet ordforråd og definitioner vil hjælpe med at skabe miljøet, og derfor for mig at se – en god ting at have.

  I går fik Morten G. og jeg snakket med en ældre herre der, da han hørte ordet “rollespil”, først tænkte at det måtte være noget med terapi at gøre. Det var faktisk svært, at finde de rigtige ord, der kunne forklare hvad rollespil er, uden at gå al for meget ind i detaljer (som ville have været forvirrende i situationen). Et ordforråd og definition vil hjælpe på noget sådant 🙂

  Like

 12. @kristoffer mads
  Jeg er (sandsynligvis) ikke enig med dig mht rollespillets udvikling og brede inklusive definitioner.
  Hvis dit projekt er at udvikle rollespillet i en eller anden retning er det smart at vaelge en definition der indfanger hvad den retning indeholder. Og hvis den retning indeholder et behov for store pengesummer kan man maaske med fordel vaelge en saa bred definition som muligt for at goere det nemmere at faa snablen ned i saa mange og saa store pengekasser som muligt. Men ikke noedvendigvis. Udelukkelse er ikke noedvendigvis noget daarligt, men kan vaere udtryk for fokusering (og dermed udvikling).
  Det jeg proever at sige er at tale om hvad definitionen af rollespil er uden at det er koblet til et projekt er frugtesloest. Og at faa alle med ikke noedvendigvis fordrer mere udvikling. Det kan selvfoelgelig vaere at den stoerre pengepose der er i det projekt kan skubbe gang i nogen gode ting. Lad os haabe Bifrost faar pengene og smider dem de rigtige steder. Jeg maa, som udenlandsdansker, se skeptisk til fra sidelinien.

  For at konkludere; snaevre definitioner kan vaere gode (og fordre udvikling), brede definitioner kan vaere gode (og fordre udvikling). Det kommer an paa (og det er saa her vi begynder at tale om et konkret projekt).

  Like

 13. @Kaare:
  Jeg tror din frustration kommer af at forsoege at beskrive rollespil loesrevet fra praksis. Og at de indvendinger der bliver ved med at poppe op dukker op fra de forskellige praksis (?) der er (og saa selvfoelgelig spoerge-Joergen). Jeg tror at du rammer hovedet paa soemmet naar du spoerger om det er noget andet du har brug for. Hvad det er, kommer an paa hvilke generelle ting om rollespil du gerne vil sige.

  Like

 14. Det er jo meget forskelligt fra situation til situation. I den aktuelle situation startede min frustration fra, at det var næsten umuligt at sige noget generelt om rollespil, fordi der et eller andet sted i udkanten af rollespil altid lurer en undtagelse der bekræfter reglen.

  Det betyder at når jeg starter med at sige “Jeg synes en god rollespil skal kunne X, Y og Z” så kommer jeg hurtigt ud i “Jamen jeg kunne forestille mig et scenarie W hvor X er ligegyldigt og et scenarie U hvor Y og Z er ligegyldige.” Og så kan jeg ikke få lov at diskutere de store ligheder der er mellem alle de andre scenarier uden at bruge side og og side ned på at beskrive at jeg godt er klar over alle de undtagelser der er.

  Hvis jeg har en definition, kan komme lidt tættere på kernen i hvad rollespil er, tror jeg at det bliver lettere for mig at finde de ting der er gode fællestræk hvor undtagelserne alligevel er lidt obskure og de fællestræk som måske er lidt mere på tynd is.

  Like

 15. Angående skak, så tæller det vist ikke rigtigt som en “sport” men som en “tankesport”. Tankesport omfatter også bridge, go og sikkert også sudoko. Her tror jeg at sportselementet handler om konkurrence, fremfor fysisk udfoldelse. Drejer det sig om fysisk udfoldelse uden konkurrence kunne “idræt” måske være et bedre ord? At billiard hører under fysisk udfoldelse og skak ikke, giver god mening, da din karriere i billiard bl.a. afhænger af hvor god motorisk du er (det gør det et eller andet sted også i skak, for hvis du er virkelig ringe motorisk, så vil du komme til at sætte brikkerne på felter du ikke havde ønsket de skulle stå på.)
  Jeg ved faktisk ikke om billiardforeningen (eller hvad den hedder) er med i DIF, men dansk skak union er IKKE, selvom de får økonomiske støtte:
  http://www.dif.dk/OmDIF/Forside/Nyheder/2002/12/20021206_2.aspx

  Til gengæld er DSU medlem af dansk tankesports forbund: http://www.dsu.dk/index.php?id=128

  Angående Kristoffers forslag til definition (som vist ikke var et ægte forslag), så vil almindeligt teater også være rollespil hvis det handler om at spille en rolle. Alt efter hvordan vi definerer “at spille” selvfølgelig.

  Angående Kristian Lunds definition så tror jeg den er alt for bred, da den f.eks. vil inkludere ting som “Så hatten passer”, der var det der program hvor publikum skrev en seddel med en situation og så skulle skuespillerne spille det. Her er publikum med til at definere det narrative forløb, og oplevelsen “skabes forfra hver gang. Det er måske nok rollespil for deltagerne på scenen, men har svært ved at se at publikum fortjener at blive kaldt rollespillere.

  Den korte måde jeg skal forklare mine forældre på hvad jeg laver er at kalde rollespil for et interaktivit teaterstykke hvor der som oftest foreligger et oplæg og en (ukendt?) rød tråd, men hvor historien skabes i fællesskab undervejs. Og så understreger jeg at man ikke behøver at klæde sig ud eller spille ork.

  Det er sikkert forkert på mange måder men til mit formål (at overbevise om at jeg ikke er vild med orker og ikke er satanist) er det fint.

  Like

 16. Hej Kristoffer,

  Med din reference til sport åbner du døren til en masse side-aspekter af rollespil: Rollespil som sport, Rollespil som (bræt)spil, Rollespil som leg.

  Der er et interessant felt imellem leg, spil og sport – se f.eks. følgende http://en.wikipedia.org/wiki/Man,_Play_and_Games – men rollespil undviger i min optik dette felt med sin særlige vægt på fortællingen/historien og oplevelsen.

  Men jeg vil ikke følge yderligere op du dit forslag til en definition, da jeg forstår den som et eksempel på, hvorledes man f.eks. af penikurære interesser strækker definitionen til at ramme nogle udefragivne krav.

  Andre læseværdige links:
  Rollespil og kunst: http://ludosofy.wordpress.com/2010/01/29/are-role-playing-games-art/
  Rollespil uden rollespil: http://competitiverpgs.wordpress.com/2010/01/29/the-limits-of-designing-for-role-playing/

  Her efter vil jeg rette min opmærksomhed mod Kåre:

  Nu skal jeg se, om jeg har forstået dig ret. Du vil gerne have en generel eller en universal definition at hænge rollespil op på, som du kan referere til, når du diskuterer specifikke rollespil?
  Forudsat min forståelse er ret, kan jeg forstå, at den diskussion, du gerne vil ud i, ikke kan garderes imod undtagelser med et bredt udsagn om, at der findes en undtagelse til hver ‘regel’ (som der f.eks. gør i kortspillet Magic: the Gathering).

  Måske er en anden vej rundt om problemet, at identificerer en række hovedkategorier, og snakke et givent scenarie ud fra dem? Her på bloggen skelner jeg f.eks. for eksempel mellem flere forskellige former for bordrollespil: indie-rollespil (som jeg underopdeler i Story Games, PvP, Næsten-traditionelle og Tematiske spil), traditionelle rollespilssystemer (D&D, Vampire, GURPS, Call of Cthulhu og andre tunge drenge, samt alle spil, der stilmæssigt følger dem, samt deres spilstile: sandkassespil, investigation, hack’n’slash, exploration), danske con-scenarier (underopdelt i birollespil, indlevelsesscenarier, oplevelsesscenarier, ensemble-scenarier, “systemløse”-systemer, intrige-scenarier, fortællescenarier, djævelen for enden af scenariet-spil, spillederløse scenarier (konvolutspil, medspillende spilleder, rent spillederløst)) foruden en række andre skoler (Jeepform, Nørwegian style, Oldschool-bølgen), og så er vi ikke en gang henne ved alle live-scenarierne. Og det skal lige bemærkes, at i flere tilfælde kan stilarterne kombineres, så man kan et investigation-indlevelsesscenarie – eller i hvert fald forsøge derpå.

  Jeg har været inde på en del af disse emner rundt om på min blog:
  Indie-varianter: https://mgreis.wordpress.com/2009/06/10/1123/
  Semi-live: https://mgreis.wordpress.com/2007/05/16/semi-live-rollespil-hvad-er-det-og-hvordan-g%c3%b8res-det/
  Spillederløst: https://mgreis.wordpress.com/2009/01/30/rollespil-uden-spilleder/
  Djævelen for enden af scenariet: https://mgreis.wordpress.com/2007/05/08/dj%c3%a6velen-for-enden-af-scenariet/
  Systemløst: https://mgreis.wordpress.com/2009/01/09/systemløst-rollespil/
  Investigation: https://mgreis.wordpress.com/category/absindth/investigation-absindth/
  Nørwegian Style (anmeldelse): https://mgreis.wordpress.com/2009/06/23/anmeldelse-n%c3%b8rwegian-style/
  Ensemble-scenarier: https://mgreis.wordpress.com/2008/01/30/ensemble-rollespil-løgstør-dd-og-transhuman-space/

  Ad en anden note er det sjovt, at du og jeg anvender begge to udtrykket rollespil indforstået ud fra vores blogges vægtning af rollespil, og på din blog skal der typisk læse et implicit (live)-rollespil, og på min blog (bord)-rollespil. I helt andre sammenhænge forstås rollespil radikalt anderledes. I bogen Rollespil – i æstetisk, pædagogisk og kulturel sammenhæng (Århus 2006) samler forfatterne rollespil og mere til under en ny samlebetegnelse, Fritidsrollespil, som de kun vagt definerer, og til trods for, at bogen er første sted, jeg har set det udtryk anvendt, så lykkes det forfatterne på ingen tid at lemlæste deres egen definition (mere om det i et andet blogindlæg).

  Like

 17. Det er dog en utroligt masse kategorier. Men hvis de ikke er stærkere defineret end rollespil som helhed, hvilket formål tjener de så?

  Anyways så tror jeg måske jeg skal tygge lidt på hvad mit behov for en definition er. Måske leder jeg lidt efter “ideen rollespil” (for at bruge termen fra gammel græsk filosofi – kan ikke lige huske hvem det var der snakkede om ideer), men måske er det i virkeligheden meningsløst. Måske er det i virkeligheden mere frustrationen over, at jeg ikke kan snakke generelt om rollespil grundet alle undtagelserne og derfor altid har behov for at være meget specifik i hvad det er for en slags rollespil. Jeg ved det ikke rigtig.

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: