[Fimbulfrost] Opsummering II: Karakterskabelse

Denne gang opsummerer jeg de fleste af reglerne, føjer flere detaljer til, og det er muligt ud fra disse regler at konstruere karakterer til Fimbulfrost. Herfra mangler der bare at komme styr på selve de spilmekaniske aspekter omkring kamp, monstre, det overnaturlige osv. De vil blive dækket i snart kommende indlæg.

Karakterskabelse

 1. Vælg navn
 2. Vælg race og ophav
  1. Menneske, elver, halving, dværg
  2. Egn, by
 3. Sammenregn evne-tal
 4. Vælg færdigheder
 5. Vælg udstyr
  1. Våbenterninger
  2. Rustningsstil
  3. Udstyrsstil

Vælg navn

Navne vælges fra denne liste. Navnet giver de første 7 point til evner samt en særlig evne.

Vælg race

Racerne er dværg, elver, menneske og halving. Hver race giver 1 point til evner samt to særlige evner.

Vælg ophav

Ophav er den egn, man kommer fra. Ens ophav giver 8 point til evnerne.

Sammeregn evne-tal

Når navn, race og ophav er valgt, har man i alt 16 point fordelt på evnerne Vilje, Fornuft, Kraft, Indsigt, og man besidder i alt tre særlige evner.

Vælg færdigheder

Vælg tre færdigheder på øvet niveau (evne+0) og fire færdigheder på trænet niveau (evne+2).

Hver færdighed er knyttet til en bestemt evne. Med erfaringspoint bliver det muligt at købe nye færdigheder, forbedre eksisterende eller at tilføje tags, scene-tags og bonus-tags.

Vælg udstyr

Der skal fordeles skadesterninger på de foretrukne våben, der skal vælges en udstyrsstil, og der vælges en rustningsstil. Disse kan alle ændres med erfaringspoint.

Navne

Mænd

 • Arnvid: +2 +2 +2 +1 og den særlige evne Vandringsmand
 • Bjørn: +3 +3 +0 +1 og den særlige evne Vinterstærk
 • Ingimund: +3 +1 +0 +3 og den særlige evne Frejsbarn
 • Sinfjøtle: +0 +2 +2 +1 og den særlige evne Min faders arv
 • Ragnvald: +2 +2 +3 +0 og den særlige evne Skjoldbider
 • Hrolf: +1 +3 +1 +2 og den særlige evne Ulvepels
 • Steingrim: +0 +1 +3 +3 og den særlige evne Stenrister

Kvinder

 • Freydis: +2 +1 +3 +1 og den særlige evne Vidtberejst
 • Gunnhild: +2 +2 +1 +2 og den særlige evne Sørgesanger
 • Ingibjörg: +3 +1 +0 +3 og den særlige evne Frejsbarn
 • Thorgerd: +2 +3 +2 +0 og den særlige evne Vier
 • Valgerd: +3 +3 +1 +0 og den særlige evne Skjoldbider
 • Jarngerd: +2 +2 +2 +1 og den særlige evne Ulvepels
 • Vigdis: +0 +1 +3 +3 og den særlige evne Stavbærer
 • Bemærk, at alle spiller-racerne vælger navne fra samme liste. Dværge, elvere, halvinger og mennesker har samme navne.

Navnenes særlige evner

Frejsbarn

Aserne får nogle gange børn med mennesker, og gennem børnene og deres efterkommere løber asernes kræfter. Frugtbarhedens gud har lagt grunden til mange fyrsteslægter, der er velsignede.

Scene: Frejsbørn betragtes som velsignede, og ses derfor som velegnede ægteskabspartnere. Folk med giftemodne børn, som ikke har planlagte ægteskaber, inviterer frejsbørn til selskaber for at præsentere dem for deres børn. Et frejsbarn, hvis tilstedeværelse er kendt (f.eks. via omdømme-scener), modtager gerne invitationer selskaber hos fornemme folk med det formål at præsentere dem for ugifte børn.

Særligt: Ved appeller til Frej har Frejsbarnet en bonusterning. Summen af appellen skal fremme Frejsbarnets slægt, men den må inddrage alle fire terninger, ellers anvendes serien af tre terninger, hvor spilleren vælger hvilke tre, der skal anvendes.

Skjoldbider

Smerten fra at bide i skjoldkanten får adrenalinen til at flyde, og skjoldbidere lever af rusen fra volden og adrenalinen. De indleder kampe med at bide skjoldkanten, og mangt en fjende er løbet fra slagmarken med viden om, at de står over for en skjoldbider. Mange skjoldbidere er omvandrende bøller, afskyet af bønder og borgere. Nogle af dem finder tjeneste som holmgængere.

Scene: Skjoldbideren skræmmer bønder eller borgere med sin aggressive opførsel og trusler om slagsmål og holmgange. Skjoldbidere kan gøre dette som led til at opbygge deres eget omdømme (dette er en undtagelse fra normen, hvor man opbygger sit opdømme for andre).

(Scenen fornyr desuden skjoldbider-puljen)

Særligt: Skjoldbider har et særligt omdømme, som kan bruges til at skræmme modstandere. Til omdømme-rul rådes der over Skjoldbider-omdømme 4.

Stavbærer

Døde er kendetegnet ved fraværet af liv, men ikke ved fraværet af aktivitet. En stavbærer har et særligt bånd til de døde, og de kan jage stav i jorden for enten at binde den døde til graven eller for at tale med den døde.

Scene: Da stavbærere kan tale med de døde i deres grave, er stavbærerne eftertragtede, hvorend der er arvestridigheder, tvivlsomme dødsfald eller hemmeligheder, der gik med den døde i graven. Stavbærere inviteres af høj som lav til at få de døde i tale, men stavbærere tager sig godt betalt for disse tjenester.

Stavbæreren kan støde sin stav i graven og lade den døde tale gennem hendes mund. Spilleder spiller den døde, og det er ikke sikkert, at den døde er interesseret i at tale med de levende, eller at denne vil svare på spørgsmål, men svares der, er det altid sandt. Det koster stavbæreren tre skæbneterninger at aktivere sin evne – hvorfor stavbærere altid tager sig godt betalt for deres evner, da de ofte er forfulgt af uheld.

Særligt: En stavbærer kan ved et svært færdighedsrul (-2 straf) gøre et forsøg på at binde en død til sin grav. Når den døde ligger i graven, jager stavbæreren staven i graven og efterlader manepælen der. Sålænge manepælen står der, er den døde bundet hjælpeløs til sin grav.

Stenrister

Hvem som helst kan ridse en sten, men skal runer ristes med kraft, skal der en Stenrister til det. Stenristere kan indlejre deres runer i sten med en særlig kraft.

Scene: Stenristere er eftertragtede af de adelsslægter, der har deres godser på landet, og af storbønder, da Stenristeren kan skænke dem magtfulde runesten, der styrker deres ret til landet.

Stenristere er velkomne hos storbønder og adelsslægter, og omrejsende stenristere inviteres ofte til at overnatte. De modtager tilbud om at riste runer, og de involveres ofte ufrivilligt i fejder mellem magtfulde slægter.

Særligt: En stenrister kan overføre sin Skæbneterninger til en runesten. Der kan overføres i alt ni skæbneterninger fra en Stenrister til en runesten (da man kun kan råde over tre terninger af gangen, vil det tage en del tid). Runestenens Skæbneterninger kan anvendes af den slægt, hvis land runestenen står på, sålænge de er på samme landskab. Stenristere kan ikke lave runesten til dem selv.

Sørgesanger

Når folk går bort er det vigtigt, at de ikke vender tilbage igen. Begravelser er derfor vigtige at gennemføre korrekt, og sørgesangere opfylder en vigtig rolle her med holde den døde i ro.

Scene: Sørgesangere inviteres til begravelser, hvor dygtige sørgesangere belønnes for at holde de døde i ro.

Særligt: Sørgesangere kan bruges deres sang i kamp til svække gengangere. Manøvre: Sørgesang.

Ulvepels

Nogle mennesker har et særligt bånd med ulve. Iført ulvepelse kommer deres bånd tydeligt frem, og iført pelsen er de frygtede i kamp. Mange forestiller sig, at ulvepelse kæmper for Odin, og at de opretholder asernes orden. Derfor er de eftertragtede holmgængere.

Scene: Nogle fejder løses gennem holmgang, og en god forkæmper er altid eftertragtet. Fattige folk og kuede bønder opsøger Ulvepelse for at kæmpe deres sag, og en Ulvepels vil opleve, at folk kommer til ham for, at han skal kæmpe deres sag.

En Ulvepels, som tager imod fattiges anmodninger om at kæmpe deres retfærdige sag, modtager en skæbneterning.

Særligt: Ulvepelse kan trække på de mørke kræfter i deres blod og bruge ulven i kampManøvre: Ulvepels.

Vandringsmand

Nogle lever på landevejene mellem byerne, og de er ofte på farten fra by til by, og de har et fællesskab med andre vandringsfolk.

Scene: Vandringsmænd har fællesskaber blandt andre vandrere. De er fattige, men sjældent alene, og en vandringsmand kan i hver by opsøge vandringsfæller og opnå ly hos dem, og på landevejskroer er der altid en gratis soveplads i stalden. Det er ikke fornemt, men det er lunt.

Særligt: Vandringsfolk sætter ofte mærker på porte til byer og landevejskroer. Ved et færdighedsrul kan Vandringsmanden forsøge at finde mærket. Vandringsmanden får 4 bonuspoint til at aktivere færdighedens tag.

Vidtberejst

Nogen kommer vidt omkring, og de har set meget i deres liv. Vidtberejste folk kender til skikke, dialekter og traditioner

Scene: Vidtberejste inviteres ofte til at fortælle om de steder, som de har besøgt og set. Dets bedre omdømme, dets fornemmere folk inviterer den vidtberejste til at fortælle om sine oplevelser (denne scene fornyr den vidtberejstes særlige pulje).

Særligt: Vidtberejste folk kender til lidt af hvert, og de har derfor en særlig puljeLokalkendskab 4.

Vier

Aserne får nogle gange børn med mennesker, og gennem børnene og deres efterkommere løber asernes kræfter. Thor avler også børn med mennesker, og de bærer hans velsignelse.

Scene: Viere er eftertragtede til bryllupper, da deres vielser betragtes som bringende Thors beskyttelse over familien. Viere inviteres derfor til bryllupper, og dets bedre omdømme, dets fornemmere bryllup bedes de komme og vie.

Særligt: Ved vielser kan en Vier foretage en appel til Thor med en bonusterning. Der rulles 4d10, og spilleren vælger hvilke 3 terninger skal gælde. Summen eller de tre rullede terninger skænkes de viede, hvilket afspejler Thors indflydelse.

Vinterstærk

Vinteren kommer over landene kraftigt og koldt, men nogle påstås det, bærer frostkæmpernes blod i deres årer, og de er derfor modstandsdygtige over for vinterens greb.

Scene: Vinterstærkes ankomst varsler ofte uvejr. Det gør dem både velkomne, for det giver folk tid til at forberede, men det gør dem også uvelkomne, for folk tror, at de bringer uvejret. En Vinterstærk aktivere et uvejr en halv eller en hel dag efter sin ankomst – hvilket tvinger spilleder til at spendere et skæbnepoint på uvejret. Hvis spilleder ingen skæbnepoint har, vil uvejret ingen spilmekaniske konsekvenser have.

Særligt: I konflikter mod vejret har Vinterstærke +2 bonus på færdigheden, og på konflikter mod vintervejr har Vinterstærke 4 bonuspoint til at aktivere tags.

Racer

Menneske

Evnetal: +0 +1 +0 +0

Særlige evner:

 • Vandringsmand: Mennesker er på farten, og på vejene kan de altid finde rejsefæller. Når mennesker rejser på vejene, kan de altid finde andre at rejse med – nogle gange selskab, som har brug for hjælp, andre gange selskab, som har fæle intentioner.
 • Byfolk: Mennesker befinder sig naturligt hjemme i byer, og de har en særlig evne til at være på det forkerte sted på rette tid, hvor de render ind i bekendte, overhører planer og bevidner ugerninger.

Dværg

Evnetal: +0 +0 +1 +0

Særlige evner:

 • Højens vogter: Dværge kan anråbe beboerne i en høj og bede om nattely hos dem for ham og hans følge. Højens beboere kan bede om en tjeneste som tak i form af, at dværgen retter en uret gjort imod højens beboere, f.eks gravrøveri eller en bonde, der pløjer for tæt på højen.
 • Smedekunst: En omrejsende dværg, der tilbyder sine evner som smed, kan få adgang ved hoffer og fornemme folk. En fastboende dværg med en smedje vil blive opsøgt af magtfulde folk, der søger hans evner.

Elver

Evnetal: +1 +0 +0 +0

Særlige evner:

 • Skovens børn: Elvere er hjemme i skovene, og de kan mærke fremmede kræfter i skovene. Elvere kan spore onde væsner i skovene såsom orker, gobliner og røverbander, og de kan finde frem til deres fjender.
 • Elvernes sange: Elvere er et gammelt folk, og de mindes deres folks lange historie gennem sange, som er legender og myter blandt mennesker. Elvere kan få et selskabs opmærksomhed ved at synge deres smukke sange.

Halving

Evnetal: +0 +0 +0 +1

Særlige evner:

 • Hjemmesiddere: Halvinger nyder livet hjemme, og de klarer sig ikke godt i vildmarken. Halvinger har ‘evnen’ til at vade ind i fælder, reder, huler og patruljer, som de eller deres venner skal undsættes fra (NB. det er en spiller-aktiveret evne).
 • Godt selskab: Halvinger er kendt for deres gode selskab, deres muntre sange og livlige dans. På værtshuse, ved baller og des lige opfordres halvinger til at underholde med dans, sang og vittigheder.

Ophav

Egn: Fenmark

 • Røverskoven +3 +2 +2 +1
 • Dyssehøjene +1 +3 +3 +1
 • Kongsberg +2 +2 +2 +2
 • Erikshavn +0 +3 +3 +2
 • Vestby +1 +2 +2 +3

Egn: Frit Arnirr

 • Haraldsbro +2 +2 +3 +1
 • Vindhøjene +2 +2 +1 +3
 • Sorte tårn +3 +1 +1 +3
 • Jernminen +1 +3 +1 +3
 • Kejserdybet +2 +1 +2 +3
 • Højby +2 +0 +3 +3

Egn: Østmark

 • Egevold +1 +3 +2 +2
 • Luremosen +3 +1 +2 +2
 • Birkholm +1 +1 +3 +3
 • Fyrtårnet +2 +3 +2 +1
 • Ildgrotten +3 +1 +1 +3
 • Feskoven +2 +3 +3 +0
 • Rosendalen +2 +2 +2 +2
 • Mørk skoven +3 +1 +3 +1
 • Asgerfjord +2 +2 +3 +1
 • De dødes by +1 +2 +3 +2

Egn: Vonisheim

 • Ardal +0 +3 +2 +3
 • Ravnehøj +3 +3 +0 +2
 • Askefjeld +3 +0 +2 +3
 • Oldskoven +2 +3 +3 +0

Der er to egne mere, men de er ikke velegnede som hjemstavne for spilpersoner: Egnen Ozen-Ghuel
(Aroun, Hakons mur, Ulvehøjene, Khul-Azak, Urull) og egnen Nordlandet (Utgaard).

Sammenregn evne-tal

De fire evner er Vilje, Fornuft, Kraft, Indsigt i den rækkefølge. Værdien af evnetallen fastsættes ved at lægge bonusserne fra navn, race og ophav sammen. Det giver fire værdier hvis samlede sum er 16 point.

Eksempel: Halvingen Arnvid fra Ardal i Vonisheim har således navn (+2 +2 +2 +1), race (+0 +0 +0 +1) og ophav (+0 +3 +2 +3), hvilket giver evne-tallene Vilje +2, Fornuft +5, Kraft +4, Indsigt +5.

Vælg færdigheder

Der skal vælges tre øvede færdigheder (+0) og fire trænede færdigheder (+2). Alle andre færdigheder er uøvede (-2).

Færdighederne er følgende:

 • Vilje-baserede: Lusk, Bedrage, Jagt, Opmærksomhed, Ridning
 • Fornuft-baserede: Overtale, Forhandle, Orientering, Sejlads, Håndværk
 • Kraft-baserede: Nærkamp (vælg sværd, økse, daggert, lanse, spyd osv.), Afstandsvåben (vælg bue, armbrøst, slynge, kastespyd osv.), Ubevæbnet kamp (brydning, slagsmål osv.), Akrobatik, Atletik, Svømme
 • Indsigt-baserede: Historie, Sprog, Skikke, List, Spil

For erfaringspoint kan købes nye færdigheder, de eksisterende kan forbedres, eller der kan købes tags.

(Jeg er ikke helt færdig med at tænke færdigheder og udvælge dem, så dette afsnit kan blive revideret i et senere indlæg)

Vælg udstyr

Fordel våbenterninger

 • Foretrukne våben d10
 • Næstbedste våben d8
 • Tredjebedste våben d6
 • alle andre våben: d4

At ændre skadesterning kommer i et senere indlæg. Det samme gælder for ændring af udstyrs-og rustningsstil.

Vælg udstyrsstil

 • Har tilfældigvis lige
 • Kom lige til at låne
 • Vildmarkspakken
 • Altid beredt
 • Mangler lige at købe
 • Ikke en klink
 • Godt forberedt
 • Velbelæst
 • Fornemt udstyret

Vælg forsvarsstil

 • Tungt pansret (Absorber 7)
 • Ringbrynje (Absorber 5, manøvre 2)
 • Skjold og brynje (Absorber 5, Undgå skade 2)
 • Lædervams og skjold (Absorber 4, Undgå skade 3)
 • Lædervams (Absorber 3, Manøvre 2, Undgå skade 2)
 • Skjold (Manøvre 4, Undgå skade 3)
 • Let og behændig (Undgå skade 2, Manøvre 5)

Udstyrsstil

Fornemt udstyret

 • Status 4
 • Ressourcepoint (Forhandlinger 4, Middag 3, jagt 1)
 • Udstyrsscene: Er på besøg hos fornemme folk, til middag eller opholder sig ved hoffet – eller slentrer i parken i godt selskab.

Velbelæst

 • Status 3
 • Ressourcepoint (skrivegrej 3, forhandlinger 3, middage 2)
 • Udstyrsscene: Sidder og studerer den lokale bogsamling hos lærde folk – eller er faret vild i byen opslugt af sine egne tanker.

Godt forberedt

 • Status 3
 • Ressourcepoint (håndværk 4, jagt 3, skrivegrej 1)
 • Udstyrsscene: Besøger værksteder for at få repareret eller vedligeholdt grej, eller køber ind hos specialister, så udstyret er i orden – eller er på forsamlingspladsen, hvor nyheder læses højt og sedler med beskeder slås op.

Har tilfældigvis lige

 • Status 2
 • Ressourcepoint (list og lusk 3, håndværk 3, middage 2)
 • Udstyrsscene: Sidder på værtshus, hvor sladder udveksles og musikanter synger seneste nyt – eller er på flugt fra den lokale lånehaj, udsmider eller skatteindkræver gennem byens gader.

Kom lige til at låne

 • Status 1
 • Ressourcepoint (Lusk og list 2, håndværk 2, Skrivegrej 2, jagt 2)
 • Udstyrsscene: Er på femfingerudsalg på markedet og er netop ved at rode sig ud i problemer med en købmand eller byvagten – eller sidder i gabestok, eller er buret inde i et fangehul for at have rapset.

Vildmarkspakken

 • Status 2
 • Ressourcepoint (Vildmark 4, jagt 2, kamp 2)
 • Udstyrsscene: Er i gang med at garve skind og ordne pelse eller ved at forhandle salget af pelse til håndværkere eller købmænd – eller befinder sig i ro og mag i naturen, f.eks. uden for bymuren eller i en park mediterende.

Altid beredt

 • Status 3
 • Ressourcepoint (vildmark 4, håndværk 3, middage 1)
 • Udstyrsscene: Bruger tid på at besøge markedet i ro og mag, snakker med købmænd og pranger om priserne – eller sidder alene på et værelse og plejer udstyret.

Mangler lige at købe

 • Status 2
 • Ressourcepoint (vildmark 2, håndværk 2, middage 2, forhandlinger 2)
 • Udstyrsscene: Render forvildet rundt på markedet i sidste øjeblik, mens de andre venter utålmodigt ved porten – eller kommer rendende fra kroen med en halvt betalt regning og krofatter i hælene.

Ikke en klink

 • Status 1
 • Ressourcepoint (list og lusk 4, forhandlinger 2, kamp 2)
 • Udstyrsscene: Sidder på et skummelt værtshus med lommetyve og mordere, spiller kort og har samlet rygter, mens pengene er spillet bort – eller man bliver opsøgt af vrede kreditorer, der indhenter afdrag på gæld eller forsøger derpå.

Eksempel

Mennesket Bjørn fra Vestby

Hans evnetal er Vilje+4 Fornuft+6 Kraft+2 Indsigt+4. Han har valgt færdighederne Økse (trænet), spyd (øvet), kortbue (trænet), atletik (trænet), sejllads (øvet), jagt (trænet), skikke (øvet). Han fordeler våbenterningerne Økse (1d10), Spyd (1d8), kortbue (1d6) og andre våben (1d4). Han bruger Ringbrynje og skjold (Absorber 5, undgå skade 2), og hans udstyrsstil er Altid beredt.

På nuværende tidspunkt kan Bjørn følgende:

 • Kamp med økse, brynje og skjold: d10 skade, absorber 5, undgå skade 2.
 • Point-puljer: Vildmark 4, håndværk 3, middage 1
 • Særlige evner: Vandringsmand, Byfolk, Vinterstærk (bonus mod uvejr, aktivere tags ved uvejr)

Scener

 • Navn: Vinterstærkes ankomst varsler ofte uvejr. Det gør dem både velkomne, for det giver folk til at forberede, men det gør dem også uvelkomne, for folk tror, at de bringer uvejret. En Vinterstærk aktivere et uvejr en halv eller en hel dag efter sin ankomst – hvilket tvinger spilleder til at spendere et skæbnepoint på uvejret. Hvis spilleder ingen skæbnepoint har, vil uvejret ingen spilmekaniske konsekvenser have.
 • Race: Altid finde rejseselskab
 • Race: Være på det forkerte sted på rette tid
 • Udstyr: Er på markedet ledende efter udstyr – eller sidder på værelset og plejer udstyret

Bjørn fra Vestby kan befinder sig altså godt på landevejene. Han har altid rejsefæller, og uvejret er altid på hælene af ham, og stormvejret rammer netop, som han er i byen, og søgende ly havner han gerne de forkerte steder på rette tidspunkt.

Kilder til erfaringspoint

Bjørn får erfaringspoint, når han finder sig et rejseselskab (2 point), og særligt hvis spilleren tager imod spilleders forslag til rejseselskab (3 point). Kan Bjørn selv placere sig det forkerte sted (2 point), eller følger spilleren spilleders oplæg (3 point)? Begge dele fører i alle fald erfaringspoint med sig. Det samme gælder for Bjørn, når han spiller scener på torvet søgende nyt udstyr (2 point), eller når han træder ind i landevejskroen og varsler over for krofatter at stormvejr er på vej (2 point, og spilleder skal spendere et skæbnepoint).

Kilder til skæbnepoint

Når Bjørn har succes med et færdighedsrul, kan han vælge, at handlingen mislykkes grundet den onde skæbne, og han nupper derved et skæbnepoint. Når Bjørn har samlet tre point, kan han lave appeller til aserne.

Elverkvinden Vigdis fra Røverskoven

Evnetal Vilje+4 Fornuft+3 Kraft+5 Indsigt+4. Færdigheder: Trænede (+2): Skikke, Historie, List, Lusk; Øvede (+0): Kniv, Stav, Jagt.

Hendes våben er kniv (d10), stav (d8), kortsværd (d6), andre (d4), hendes rustningsstil er let og behændig (Undgå skade 2, Manøvre 5), og hendes udstyrsstil er Ikke en klink (list og lusk 4, forhandlinger 2, kamp 2).

Hendes særlige evner er Stavbærer (navn), Skovens børn (race), Elvernes sange (race), På et skummelt værtshus/opsøgt af vrede kreditorer (udstyr).

Det medfører følgende scener/kilder til erfaring:

 • Invitationer til at tale med folks afdøde slægtninge
 • Mærke fremmede kræfter i skoven og spore dem
 • Få et selskabs opmærksomhed med sine sange
 • Spiller penge bort på skumle værtshuse eller opsøges af vrede kreditorer

– bemærk, hvorledes Vigdis i sig selv bærer kilden til en masse oplæg til forskellige eventyr: Orker i skoven? Hun kan mærke de fremmede kræfter og finde dem. Strid mellem to gilder? Hun inviteres til at tale med en død oldermand for at løse striden. Mangler hun færdighedsrul, vil en tur på værtshuset, hvor hun samtidig kan forny sine udstyrspoint, hurtigt løse problemet.

Foregående indlæg: Navne

Næste indlæg: Monstre

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

2 kommentarer til “[Fimbulfrost] Opsummering II: Karakterskabelse

 1. Mange tak 🙂

  Det er lidt intentionen med scenerne, at de skal fungere som midler til at skabe spillerdrevet sandkasse-spil. I stedet for at spilleder sammenflikker en sandkasse, så aktiverer spillerne den gennem deres scener, og det er spilleders opgave at følge med.

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: