Vandrekonkurrencen – opsummering

En gang for længe siden satte den gode Uffe Thorsen en sjov konkurrence i sving på det nu hedengange RPGforum, nemlig en vandrekonkurrence, hvor man på skift skulle lave en udfordring til folk, som de skulle lave et rollespil over, og første man, der lavede et, der opfyldte kriterierne, vandt og fik lov at udstikke rammerne for næste runde.

Jeg har været en tur gennem RPGforum-arkivet og har gravet dele af konkurrencen frem – den afstedkom en række interessante diskussioner undervejs, som jeg ikke har taget med – men der er samlet de forskellige konkurrencer og deres bidrag.

Konkurrencen er ikke slut. Den kører på niende runde, og du kan nå at vinde den endnu.

Vandrekonkurrencen fra RPGforum

Vandrekonkurrence

af Uffe Thorsen, 29. apr 2009, 20:47:03, 913 visninger

Jeg synes vi skriver for få scenarier med bundne elementer. Scenarier hvor vi gennem få benspænd eller formkrav får udfordret kreativiteten og i en kort form får afprøvet forskellige ideer der måske ikke er tid til at bruge de mange timer det tager at skrive et con-scenarie på.

Derfor foreslår jeg denne vandrekonkurrence.

Der er lagt fokus på at scenarierne eller spillene skrives på kort tid, og at man ikke tager det alt for seriøst. Det er bare for sjov, og for at få afprøvet ideer der så senere kan arbejdes videre med, enten af en selv, eller af andre.

REGLER

Overordnet gælder der nogle få regler, hver udfordring har desuden sine egne regler der supplerer de overordnede.

�1: Konkurrencen ender aldrig, men består af en række udfordringer stillet af deltagerne. Den første udfordring stilles af undertegnede, de næste stilles af vinderen af den forrige udfordring.

�2: En udfordring stilles her på RPGForum, det er bedst med en tråd til hver udfordring. En udfordring består af en henvisning til denne post samt reglerne for den konkrete udfordring.

�3: Den der først besvarer en udfordring (ved at svare med en post på udfordringen, gerne med et link til en PDF) der opfylder de krav der stilles i udfordringen (bedømt af udfordrer) vinder udfordringen. Personen (eller personerne) vinder retten til at stille næste udfordring.

�4: Hvis man vinder retten til at udfordre skal en ny udfordring stilles hurtigst muligt efter man har vundet retten.

�5: Udfordrer skal alene bedømme hvorvidt kravene er opfyldt, ikke om vedkommende kan lide besvarelsen. Den del er ikke en del af konkurrencen, men må meget gerne debatteres ved siden af.

FØRSTE UDFORDRING

Jeg tillader mig at stille den første udfordring. Den består af to simple krav.

Krav 1: Skriv et rollespil der ikke fylder mere end 1 A4 ark. Der må skrives helt ud til margen, og på begge sider. Skriftstørrelse er valgfri, men man skal kunne læse det.

Krav 1�: Spillet må ikke indeholde separate ark til hver spiller med mindre man klipper det ene ark i stykker for at tage en del hver.

Krav 2: Spillet skal indeholde et eksplicit system for hvem der har ret til at bestemme hvad. Det bliver nødvendigvis kort. Og det må gerne være så simpelt som: ”Spilleder bestemmer alting, spillere må intet tilføje.”

DET LØSE

Det er helt fedt at besvare en udfordring selvom den allerede er besvaret. Man vinder bare ikke retten til selv at udfordre. Men det er helt cool at se hvor mange forskellige svar man kan få på samme udfordring.

Så drenge og piger, se at komme i gang. I vinder retten til at lokke en anden til at skrive det der scenarie I altid gerne har villet se, men som ingen ville skrive.

Runde 1 blev vundet af Morten Greis Petersen med Sargasso: Clios døtre, mens Louise Floor Frellsen bød ind med “Vandrekonkurrence – runde 1(pdf)“. 

Vandrekonkurrence II

af Morten Petersen, 5. maj 2009, 21:03:37, 455 visninger

Her kommer så min udfordring i vandrekonkurrencen om at skrive rollespil.

Her er så udfordringen:

ANDEN UDFORDRING

Krav 1: Der skal indgå et timeglas i spillets mekanik/system.

Krav 2: Rollespillet må højest fylde to a4-ark (men der må skrives på begge sider etc.).

Krav 3: Rollespillet skal indeholde et eksplicit system for hvem, der har ret til at bestemme hvad.

Her er basisreglerne, som Uffe opstillede dem, for selve vandrekonkurrencen: [se ovenfor]

Anden runde blev vundet af Louise Floor Frellsen, der bød ind med Timeglasset (pdf).

Vandrekonkurrence III

af Louise F. Frellsen, 23. maj 2009, 23:40:54, 513 visninger

Her er så den næste udfordring i vandrekonkurrencen om at skrive rollespil; jeg beklager forsinkelsen.

Tredje udfordring

Krav 1: Der må kun være en hovedperson, og det skal være tydeligt defineret, hvad andre spillere er i forhold til denne mekanik/system.

Krav 2: Scenarieteksten må max fylde 3 A4 sider, der må derudover være karakterer på op til � A4 side.

Krav 3: Terninger skal være involveret, men der behøver ikke at være et system.

Følgende er grundreglerne for konkurrencen, som de blev stillet til at begynde med [se ovenfor].

Tredje runde blev vundet af Frederik Berg Olsen med The Romancer (pdf), og Morten Greis Petersen bød ind med Det raslende spøgelse.

Vandrekonkurrence IV

af Frederik Berg Østergaard, 6. jun 2009, 13:20:29, 562 visninger

Så er det blevet min tur til at udfordre alle jer håbefulde spilskribenter. Jep, det er tid til igen til at dyste på sære idéer, komplicerede regler og tossede historier i Uffe Thorsens vandrekonkurrence. Husk at det hele er for sjov og at alle kan være med. Og lad nu være med at skrive for meget, ok?

FJERDE UDFORDRING:

Krav 1. Regelsystemet må ikke være objektivt.

Krav 2: Scenariet skal indeholde kamp.

Krav 3: Historien skal afspejle nylige begivenheder

Torben Mogensen vandt med bidraget Valgkamp, og der var en længere diskussion om hvad subjektive regler er på forummet.

Valgkamp

af Torben Morgensen, 8. juni 2009, 12:36:39, 403 visninger

FJERDE UDFORDRING:

Krav 1. Regelsystemet må ikke være objektivt.

Krav 2: Scenariet skal indeholde kamp.

Krav 3: Historien skal afspejle nylige begivenheder

Her er mit forslag:

Valgkamp

Spillerne repræsenterer hver sin kandidat til EU-parlamentet, og spillet går ud på at høste flest stemmer til sin kandidat.

Rolledannelse: Hvor spiller finder et navn og parti til sin rolle. Eksisterende partier må ikke bruges, men variationer såsom “Folkets parti”, “Augustbevægelsen” og “Det yderste venstre” er tilladte.

Præsentationsrunde: Hver spiller præsenterer på skift sit partis valgprogram og kandidatens mærkesag. Dette skal udmunde i fem sætninger, der beskriver partiets valgprogram samt en sætning, der beskriver kandidatens mærkesag. Rækkefølgen af præsentationer vælges tilfældigt.

Debatrunde: Spillelederen agerer ordstyrer i en debatrunde på TV. Spillelederen stiller en række spørgsmål, som de enkelte kandidater skal tage stilling til. Hver kandidat får 20 sekunder til at præsentere sit svar på spørgsmålet, hvorefter modkandidaterne får 10 sekunder hver til at kommentere dette svar. Spillelederen skal afbryde kandidater, der går over deres tid. For hvert spørgsmål tildeler spillelederen 0-10 stemmer baseret på, hvor godt svaret stemmer overens med partiprogrammet og kandidatens mærkesag. Hvis spillelederen mener, at kandidaten taler udenom, kan der trækkes 1-5 stemmer fra. Kommentarer gives 0-3 stemmer baseret på graden af spydighed. Spillelederen annoncerer ikke stemmerne, men skriver dem ned.

Valgdag: Hver spiller afgiver 10 stemmer til en anden kandidat ens hans egen og 5 stemmer til en tredje. Disse lægges oveni spillelederens stemmer, og derudover får hver spiller 1d10 stemmer. Vinderen er den, der samlet set har fået flest stemmer.

Vandrekonkurrence V

af Torben Mogensen, 11. jun 2009, 10:58:44, 572 visninger

The Strange Society of Secret Specialists

Spillet skal omhandle en hemmelig sammenslutning af mennesker med særlige evner, der i det skjulte arbejder for en regering eller organisation. Tænk “The League of Extraordinary Gentlemen” eller “Hellboy”.

Spillets regler skal dække figurgenerering og regler for resolvering af handlinger. Reglerne skal opfylde følgende krav:

1. Hver figur/rolle har en væsentlig egenskab, der adskiller ham/hende fra normale mennesker. Der skal være regler for, hvordan denne egenskab bestemmes, på en sådan måde, at det sikres, at figurernes evner er væsentligt forskellige, uden at dette behøver forhandling mellem spillerne eller mellem spillere og GM.

2. Der skal være regler for, at spillerne under spillet kan “opfinde” kontakter, ting, viden eller lignende fra figurernes fortid, der kan hjælpe dem i deres opgaver. Der skal være en regelmekanisme, der begrænser introduktionen af disse fortidselementer.

De grundlæggende regler for konkurrencen er stadig de samme (sakset fra sidste runde)

Den femte runde blev vundet af Morten Greis Petersen med rollespillet Det sælsomme selskab.

Vandrekonkurrence VI

af Morten Petersen, 24. jun 2009, 15:21:27, 289 visninger

Hej folkens,

Denne gang skal vi være med på beatet. Der er to regler til denne runde.

1) Revolution og Twitter skal indgå i spillets koncept eller tema.

2) Spillets grundvarighed skal være 15 minutter, og der skal være en mekanik i spillet til at forlænge dets spilletid.

Standardreglerne er uændrede.

Sjette runde blev vundet af Uffe Thorsen med rollespillet Nẽda.

Vandrekonkurrence 7 – nu med Dungeon

af Uffe Thorsen, 12. jul 2009, 11:47:54, 637 visninger

På den igen, denne gang uden romertal:

Lav et rollespil der overholder følgende krav

1) Det skal handle om Dungeon.

2) Man skal tegne undervejs. Det er ikke tilstrækkeligt at tegne før spillet, eller efter, men det at tegne skal være en integreret del af spillet.

3) Man må gerne referere til allerede udgivne spil, og lave et såkaldt “hack”, i stedet for at lave et spil fra bunden, men tegne-delen må ikke være en del af det i forvejen udgivne.

Reglerne for konkurrencen er som sædvanlig: [se ovenfor].

Den syvende runde blev vundet af Morten Greis Petersen med rollespillet Kældrene under [min/mit].

Vandrekonkurrence VIII – nu med video

af Morten Petersen, 8. feb 2010, 13:07:13, 419 visninger

Her er min udfordring til vandrekonkurrencen VIII:

1) Denne video skal være trailer/foromtale til rollespillet: A Hard Day’s Night of the Living Dead

2) Beatlerne skal indgå som spilpersoner i scenariet.

3) Ordet ‘zombie’ må ikke anvendes i scenarie-teksten.

Spillet gik i stå i en rum tid, men blev så genoplivet af Kristian Bach Petersen:

Vandrekonkurrence VIII – Raise dead!

af Kristian Petersen, 28. maj 2011, 19:04:40, 155 visninger

På et gammelt usb-stick fandt jeg et udkast til et bud på Mortens lidt svære, næsten 1� år gamle, RPGforum vandrekonkurrence udfordring. Det har jeg nu pudset en lille smule af for the world to see:

A Hard Day’s Night of the Living Dead

4 sider, på engelsk, og proppet med Beatles!

Der naturligvis vandt konkurrencen med sit glimrende bidrag.

Vandrekonkurrencen IX – genbrug med karakter

af Kristian Petersen, 29. maj 2011, 16:21:52, 224 visninger

Her er min udfordring til vandrekonkurrencen IX:

1) Scenariet skal være en novelle � spilletid: 1-2 timer.

2) Spilpersonerne skal være hentet fra et andet, tidligere udgivet og tilgængeligt, scenarie. (spilpersonerne skal være tilgængelig på Alexandria, R’lyeh e.lign.). Man må godt hente karakterer fra flere forskellige scenarier.

3) Man må ikke hente spilpersoner i et scenarie man selv har skrevet.

Og her er vi så. I maj måned blev konkurrencens niende runde fremsat, og det er tid at puste liv i den igen.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

2 kommentarer til “Vandrekonkurrencen – opsummering

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: