The Black Goat: A Thousand Young Plots

Velkommen til anden del af min serie om X-files i rollespil. Denne gang gælder det plots og storyarcs, og der venter forude en længere diskussion af diverse tv-serier, som har et cthulhuidt eller et Delta Green-element. Jeg har valgt at fokusere på tv-serierne, da min interesse i længden er at køre en X-files eller Fringe-inspireret Delta Green-kampagne.

Tidligere har jeg gennemgået en række af de generelle problemer med tv-serierne i rollespil, og der har været en livlig diskussion om måderne, det kan afhjælpes på. Nu gælder det seriernes indhold.

Stereotypt kan et Call of Cthulhu-scenarie koges ned til følgende:

Opdagerne hyres eller inviteres til at undersøge et dødsfald, eller de erhverver en genstand, som bringer dem på sporet af en kult, der er ved at hidkalde et forfærdeligt monster, og for at standse kulten skal den rette trylleformular findes, og formularen eksekveres, inden hele spilgruppen er omkommet for enten et mindre (men stadig dødsensfarligt) monsters hånd, for kultisters våben eller fra det væsen, som kultisterne vil hidkalde. Der er naturligvis både undtagelser og variationer over denne model.

Men hvad handlede det om?

Tilsyneladene handler det om, at der ude i verden er sammenslutninger af mennesker, som intet middel skyr for at hidkalde væsner, som vil forårsage verdens undergang. Disse sammenslutninger synes at bestå af religiøse galninge eller at troldmænd med et udspekuleret, men forkvaklet syn på verden.

På samme måde kan X-files og dens mange datterserier tilsvarende koges ned til følgende skematiske historie:

Et mystisk fænomen, monster eller væsen dukker op, og det trænger sig ind på amerikanere, som netop er ved at praktisere noget amerikansk hverdagsliv, da de bliver dræbt eller kidnappet af fænomenet. Vore helte ankommer efterfølgende til gerningsstedet for at opklare mysteriet. Fænomenet eller monstret slår til igen, og vore helte er nu kommet på sporet af færnomenet eller monstrets årsa. Tredje gang fænomenet forsøger at slå til, kommer vore helte på tværs af det, og det lykkedes dem med nød og næppe at standse monstret (og hvis det er en story arc-episode, så har du også fundet en hentydning til den bagvedliggende sammensværgelse).

Men hvad handlede det om?

TV-serier handler om …

Det er ikke altid lige til at sætte fingeren på, hvad en given serie handler om, men mange serier har en rammefortælling eller en tematik, som de vender tilbage til, og det er hvad jeg her er på jagt efter.

X-files handler i den optik en FBI-agents forsøg på at afdække sandheden i sine overnaturlige og fantastiske former. Væsner og mutanter skal gerne indfanges, fænomener studeres og det overnaturlige kortlægges. Nogle historier bygger på menneskets møde med det (farlige og uhyggelige) ukendte, og andre historier bygger på menneskets brug af fænomenerne i deres hverdaglige intriger. Selve seriens Story Arc handler om en global sammensværgelse, der forsøger at kontrollere menneskets fremtidige skæbne, genetiske sammensætning og hvem, der får lov at leve som andet end en slave for de kommende herskere.

Threshold, First Wave og Dark Skies handler alle om invasioner fra det ydre rum. I Dark Skies er det parasitter, der overtager vore kroppe, og der kæmpes gennem adskillelige årtier en hemmelig kamp imod dem, så hemmelig at vor historie i det 20. århundrede er et stort coverup for den skjulte kamp. Alle fænomener i det 20. århundrede (og her menes naturligvis amerikanske fænomener) er en konsekvens af denne skjulte krig. Vi lever så at sige i ruinerne eller konsekvenserne af denne krig, og vi kan ikke se det, men vores liv og vores popkultur er formet af den. I First Wave er vi ved første af tre invasionsbølger af rumvæsner, der tager form som mennesker, og som forsøger at infiltrere vort samfund. Serien synes nærmest at være en klon af serier som V (som for resten er på vej tilbage. Her er tematikken skiftet fra totalitarisme til terrorisme), der generelt bærer temaet om den kommunistiske invasion i sig, og hvor heltene kæmper en undergrundskamp for de amerikanske værdier, og da USA er Guds eget land, så er det ikke underligt, at serien rummer elementer af kristen mysticisme, f.eks. brugen af Nostradamus’ spådomme (og tilsyneladende skrev Nostradamus sine tekster på moderne engelsk). Threshold handler også om flere stadier af invasion, men borte er parasitterne og menneske-hybriderne, i stedet er det en memetisk invasion, der tager forsøger at invadere gennem signaler. Disse signaler manifesterer sig i flere tilfælde i moderne og for voksne svært forståelig ungdomskultur, hvor de gennem signalerne alene korrumperer menneskeheden. Threshold rummer i den henseende en ikke uvæsentlig grad af angst over for moderne medier og kommunikation, der kan sprede uøsnkede ideer hastigt og effektivt, og det er den form fjenden i denne serie tager.

Millenium, Supernatural og Fringe handler om jordiske trusler i form af moderiske galninger og hemmelige selskaber, om overnaturlige væsner og gengangere, om terrorister og løssluppen teknologi. Millenium rider med på bølgen om angsten for tusindårsskiftet, som titlen indikerer, men det tricky ved serien er, at den skifter stil undervejs – i begyndelsen handler den om gale mordere, og senere om okkulte sammensværgelser. Truslen i denne verden kommer fra apokalyptiske galninge, hvoraf nogle vil effektuere verdens undergang. Supernatural handler om det overnaturliges angreb på amerikanske familier, og om hvorledes den eneste rette måde at bekæmpe det på, er at skyde det og slå på det, til det ikke rører sig længere, og derefter brænder vi resterne. I modsætning til X-files er der intet ønske om at forstå eller at afdække sandheden. Forskning bruges kun til at identificere monstrenes svagheder. Fringe handler om, hvor farlig teknologi er i skruppeløse firmaers eller terroristers hænder, og bekæmpelsen af disse foregår ofte i et teknologisk kapløb, hvor heltene i et kapløb med tiden skal identificere og udvirke teknologi, der modvirker skurkenes.

  • X-files: At afdække sandheden, og sammensværgelsen mod menneskeheden skal standses
  • Dark Skies: Vores moderne historie er konsekvenserne af en usynlig krig, og invasionen af jorden skal standses
  • First Wave: Amerikanske værdier er truet af pseudo-kommunisme, og invasionen af jorden skal standses
  • Threshold: Vor ungdom er truet af farlige ideer formidlet af moderne medier, og invasionen af jorden skal standses
  • Millenium: Årtusindskiftet får det værste op i religiøse fanatikere, og deres apokalyptiske terrorisme skal standses
  • Supernatural: Overalt er amerikanere i fare, de kan ikke vide sig sikre i deres eget hjem, og løsningen er at handlekraftige borgere bekæmper faren med skydevåben
  • Fringe: Supernationale enheder (firmaer og terrorceller) bruger moderne teknologi hæmningsløst, og løsningen er at bruge samme cutting edge-teknologi til at standse dem

Mere vanskeligt behøver det ikke at være. De fleste af serierne har en klart afgrænset tematik (spøgelser, galninge, rumvæsner etc.), der er en samlende fortælling for serien (stands truslen udefra etc.), og en generel problemstilling (finde sandheden, teknologi er farlig, vi er ikke sikre i vore hjem).

At bygge en Call of Cthulhu-kampagne op over sådanne tricks vil ikke skade – de to første dele er som sådan lette nok. Tematikken er begrænset til Cthulhu-mythossen, og den samlende fortælling kan være at standse gudens fremkomst, kultens forsøg på at ødelægge verden og des lige, og tilbage er kampagnens problemstilling. Mekanikken understøtter en problemstilling, nemlig at den, der bekæmper mythossen er (i længden) fortabt, at forstå truslen (Mythos Lore) gør en fremmed for det samfund, man forsvarer (tab af sanity). Desværre er problemstillingen ikke videre fremtrædende i CoC-scenarierne, men formelt set er den der i reglerne. Det har heldigvis den fordel, at man kan føje andre end Chaosiums problemstillinger til uden vanskeligheder, og vi kan derved føje de problemstillinger til, som vi finder spændende.

For kampagnedesignet skal altså overvejes tematik, fortælling og problemstilling.

Nogle af de ting, som jeg har på tegnebrættet, er den problemstilling, at den, der lever ved sværdet, dør ved sværdet, eller at for at bekæmpe truslen mod samfundet, må mantræde uden for samfundet, og i længden kan man ikke blive en del af det samfund igen. Det er en tematik, der kendes fra en række historiske tekster, hvor krigerne skal ‘sluses’ tilbage ind i samfundet, efter at have levet på kanten af det samfundet for at være i stand til at forsvare samfundet. Samme tematik dukker op i en del westerns, hvor forsvareren af samfundet udstødes af samme, eller i tv-serien 24 timer, hvor helten ikke kan være en del af det samfund, han forsvarer. Hans metoder er for samfundet uacceptable. Samme elementer vil jeg gerne have ind i DG-kampagnen, og her få det udtrykt i form af, at den, der omgås cthulhu-mythossen, bliver gradvist mere og mere fremmed for det almindelige samfund. Rent spilmekanisk kommer der en mekanik ind for at understøtte dette (mere om dette senere).

Tematikken er rimelig simpel – UFO-loren kombineret med Cthulhu-mythos, som den primært er udtrykt i DG-bøgerne. Dog vil jeg gerne undlade at trække det klassiske amerikanske ahistoriske element ind, der hedder, at alt det forhistoriske skete i Den gamle verden, og at det moderne sker i Den ny verden. Her vil jeg sigte mere mod den postmoderne okkultisme, der findes i Unknown Armies, end den findes i mange af ovennævnte tv-serier, hvor alle begivenheder i historisk tid kulminerer i det moderne Amerika. Ligeledes vil jeg gerne undgå den xenofobiske tematik, hvor truslen kommer i form af Den anden og Dens andens kultur (dvs. det er ikke mærkelige artefakter fra Afrika, kultister fra Asien og levn fra indianerne, der er kilden til trusler mod det amerikanske samfund, som DG-agenterne beskytter). Mythossen eksisterer på trods af tid og rum, og er derfor hvor mythossen lyster at være. Det betyder selvfølgelig ikke at alt eksotisk er bandlyst, og vi derfor ikke kommer til at se nogle Tchotchos.

Fortællingen bliver om en hemmelig sammenslutning af efterretningsagenter, der kæmper en krig i det skjulte mod overnaturlige og okkulte trusler mod det amerikanske samfund. En kamp præget af paranoia, da andre hemmelige sammenslutninger ikke deler agenternes patriotisme. Kampen handler også om, hvorledes man opretholder en hverdag ved siden af den hemmelige sag.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

2 kommentarer til “The Black Goat: A Thousand Young Plots

  1. Nah, ikke Hellboy, selvom det også kunne være spas. Målet er Delta Green, som er en version af Call of Cthulhu, der er sat i moderne tid, og som handler om efterretningstjenesters møde med Cthulhu-mythossen.

    Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: