[D&D 5th] Lav dit eget D&D – Trolddom og dødbringende hug

Ud af de seneste designdiskussioner er udsprunget en masse spændende ideer, som jeg vil følge op på. På nuværende tidspunkt er hit point-systemet blevet ændret til KillScore-systemet, og magi-systemet er blevet omkalibreret til at lade formularer opføre sig lidt anderledes end ellers. Nu vil jeg prøve at lægge disse to ting sammen.

KillScore: Hvert væsen har et antal sår og en Livstærskel. Hver gang væsnet bliver ramt, ruller spilleren skade. Hvis skadesværdien er lig med eller over væsnets tærskel, er det et dødbringende hug, og hvis værdien er mindre end tærsklen, får væsnet et sår. Ved 0 sår er væsnet dødt. Nogle handlinger eller situationer sænker væsnets tærskel for et øjeblik.

For spillerne gælder det muligvis, at deres karakterer har en Skadestærskel, og hver gang et væsen rammer denne, udsættes karakteren for en effekt, der gælder resten for kampen.

Trolddom: Formularer er delt op i tre kategorier, hvor nogle kan smides konstant, andre er ritualer, og de sidste er de klassiske memoriserede. Det er muligt at påvirke en formulars omfang ved at ofre memoriserede formularer. Hver formular skal generelt dække flere områder (‘arenaer’), have et grotesk træk (en del af fiktionsuniverset), tilhøre en af tre kategorier (igen fiktionsuniverset), have en effekt, der genereres gennem ‘ageren’, og have et element, der kan justeres gennem et succesfuldt skillcheck.

Tekniske detaljer

Jeg har ved nedenstående eksempler ikke taget ‘statblokken’ med level, varighed, rækkevidde etc. med, men alene fokuseret på formularens indhold. I klammer efter formularnavnet har jeg angivet, hvad det er for formularer, som den skal efterligne, og i slutningen af hver formular har jeg en ‘metablok’ til designbrug. Jeg har undladt at gå i dybden med den af formularen, som kan boostes ved et skill check.

Formularerne

Efterårets og forårets banken på [Knock/push/Disarm]

Med et pust fra efterårsstormen eller den milde kærtegnen af forårsvniden formes en usynlig kraft af troldmanden, og med et vældigt stød, der ekkoer gennem gangene, slår den døre op, eller banker ting ud af hænderne på sine ofre. Formularen er ældgammel, og den bruges af troldmænd overalt i den kendte verden, selvom mere end en troldmandslærling er kommet til at vække sovende orkvagter med formularen.

Når formularen bruges lyder et vældigt smæld, når der bankes. Formularen kan bruges til at banke låste døre op, banke til modstandere (så de taber balancen) eller banke ting ud af hånden på dem.

Efterårets og forårets banken på åbner låste døre. Hvis døren er låst med en magisk lås, vil ”Banke på” kortvarigt ophæve den magiske lås, indtil døren lukkes i.

Efterårets og forårets banken på kan skubbe til modstandere. Hvis de fejler deres resistens-rul, træder de et par skridt tilbage. Det giver -2 til næste angreb, og hvis de er på en kant eller balancerer på en line, er der en risiko for at de ryger ud over kanten.

Efterårets og forårets banken på kan slå ting ud af hånden på en modstander. Formularen kan påvirke små ting som et lille våben eller en tryllestav. Hvis modstanderen ikke klarer sit resistens-rul med +2 bonus, ryger tingen ud af hånden på dem.

Hvis spilleren med en nøgle forestiller at låse en usynlig lås op, virker ”Banke på” uden en kraftig lydeffekt. Hvis spilleren klapper højlydt i hænderne for at banke en ting ud af hånden på modstanderen, får modstanderen -2 til forsvar på grund af ringen for ørerne i 1-4 runder.

Kategori: Alkymi; arena: Udforskning (åbne døre), angreb (svække modstander; afvæbne modstander); det groteske: en brøkdel af efteråret eller foråret manifesteres; ageren: spilleren simulerer skabelsen af et voldsomt eller et stille “banke på”; skill check: der bankes hårdere på, så låsen ødelægges, eller en ting bankes længere væk.

Dødens greb [Magic Missile]

Med kræfter hentet fra Afgrunden formes skyggen af dødens hånd, og for et øjeblik tager den et dødeligt greb om sit offer og trækker livet ud.

Dødens greb er en trolddomsformel, som Skyggebrødrenes orden udviklede, inden Kejserriget fordrev dem fra riget og lagde deres læresteder øde. Siden har deres formular spredt sig til mange andre troldmænd.

Formularen gør 1d4+1 i skade til en modstander, som troldmanden kan se. Der er ikke nogen resistens mod formularen, som også påvirker ikke-levende væsner.

Hvis spilleren strækker sin arm frem og med krogede fingre griber om en usynlig strube, gør formularen, gør formularen 2-9 (1d8+1) i skade.

Kategori: Nekromanti; Arena: Kamp (angreb); det groteske: en usynlig hånd kvæler ofret; ageren: spilleren simulerer hånden kvælende ofret; Skill Check: Der kan skabes flere hænder, som kvæler samme eller flere ofre.

Trolddomslys/Livsgnist [Light]

Den klassiske lys-formular er i to varianter. Det er ikke intentionen, at alle formularer skal findes i flere varianter, men det er muligt at nogle af de mest almindelige er det.

Livsgnist

Fra væsnets livskraft trækker troldmanden en gnist, der svæver ud gennem munden, og oplyser omgivelserne.

Livsgnist har et skærende vidt skær over sig, som med sin klarhed adskiller sig fra levende lys. Livsgnisten er en almindelig udbredt formular, og den er populær blandt mange nekromantikere, som ynder at plage deres ofre.

Livsgnist er en enkel formel, hvor troldmanden enten trækker en livsgnist ud af et villigt offer (1d6+6 mod tærsklen; rulles der lig med eller over tærsklen, får vedkommende 1 sår) og bruger livsgnisten som et magisk lys, eller troldmanden tvinger en livsgnist ud af sit offer (1 sår), som samtidig med skaber et magisk lys. Det magiske lys hænger i luften, hvor troldmanden har trukket den hen, eller den kan anbringes på en ting, hvor den følger tingen.

Kategori: nekromanti; arena: udforskning (lys), kamp (angreb); Det groteske: suger livet ud af folk; ageren: spilleren simulerer, at der drages en livsgnist ud af ofret; skill check: varighed kan forlænges og/eller et ekstra offer kan påvirkes.

Trolddomslys

Fra stjernernes skær samler troldmanden lys-noter og samler det til en svævende lyskugle, som han kan oplyse sine omgivelser med eller blænde sine modstandere med.

Trolddomslys har et blegt, koldt skær over sig, som let adskiller sig fra fakkelskær eller andet levende lys. Det er samlet af stjerneskær, og minder om månelys. Trolddomslys er en af de mest almindelige formularer for lærlinge at lære, så de kan studere natten lang uden at bruge stearinlys og olielamper.

Trolddomslys kan enten tage form af en lysende kugle, som bliver hængende, hvor den er blevet placeret, eller lyset kan anbringes på en ting – en sten, en fakkel f.eks. – og bevæges rundt med tingen. Lyset kan også smides i øjnene på en modstander. Hvis modstanderen ikke klarer sit resistens-rul, er han blændet.

Kategori: alkymist; arena: udforskning (lys), kamp (angreb); Det groteske: lyset er formet af stjerneskær; ageren: spilleren simulerer udformningen af lyskuglen mellem troldmandens hænder; skill check: Varigheden kan forlænges, eller et ekstra offer kan blændes med formularen.

Ætsende blod [Fireball]

Luften sitrer, og en stank af syrer spreder sig kortvarigt, før alle knækker over i smerte, som deres blod forråder dem og ætser deres kød og indvolde.

Ætsende blod formularen er afskyet af alle fornuftige væsner, og den er udviklet af de forhadte blodsbrødre fra Thoth, et ældgammelt rige i midten af Morgengryets ø, klemt inde mellem det alphatiske og thyatiske kejserrige, men trods dette er formularen vidt udbredt.

Troldmanden skaber en zone, hvor alle i zonen undergår en forvandling, og deres blod bliver syreholdigt og angriber ofret selv. Blodet påvirker ikke andre. Alle i zonen tager 1d6+6 i skade, og skades de, får de 2 sår, hvis de ikke klarer et resistens-rul for halv skade.

Hvis spilleren simulerer de hemmelige fagter, som formularen kræver, kan han vælge sig et offer, hvis blod pludselig finder vej gennem en flænge og oversprøjter en anden. Denne tager 2 sår, men kan lave et resistens-rul for halv skade.

Kategori: alkymi; arena: kamp (angreb); det groteske: gør ofres blod syreholdigt, så de ætses op indefra; ageren: spilleren simulerer fagterne, der skaber forvandlingen; skill check: Troldmanden kan udvide eller indsnævre det påvirkede område.

Frostens troldmandslås [Hold Portal/Wizard Lock/Hold Person]

Vinteren trænger sig pludseligt på, og frost og kulde slår en knude om låsen eller porten, eller den fryser lemmerne stive på ofret.

Troldmændene fra Norworld er berømte for denne formular. Det siges, de har lært den af iskæmperne i dette øde land, og siden har tyve taget formularen og udbredt den til alle egne af den kendte verden.

Frostens troldmandslås kan fæstne en dør, som den var låst, og den kan lukke en lås. Hvis døren åbnes med en “Banke på”-formular, vil døren låses igen, når den lukkes.

Frostens troldmandslås kan fryse et væsen til stedet, så det ikke kan røre sig eller agere. Væsnet er stadig ved bevidsthed og sanser, hvad der sker omkring det. Væsnet kan undgå formularen med et succesfuldt resistens-rul.

Hvis spilleren skaber et pust af vinterens ånde, får modstanderen -2 til sit resistens-rul.

Kategori: Alkymi; arena: Kamp (fange modstander), Rejse (flugt – spærre dør); det groteske: vintervejret manifesteres; ageren: spilleren skaber vinterens åndedrag; Skill check: Troldmanden kan gør vinteren bidende kold, så låsen låser men også sprænges, eller ekstra mål påvirkes.

Drageguld [Friends, Fool’s Gold, Confusion [minor]]

Et glimt i øjet, og mønterne og metalstykkerne på bordet foran dig glimter alle, som var de af guld, og snart er alle begejstrede, gode venner og en anelse forvirrede i deres blikke.

Hovedstaden i det thyatiske imperium er det sted i verden, hvor denne formular bruges oftest, og købmænd advares mod at gøre handeler med “nye” venner i denne by. Hvor meget guld, og hvor meget narreguld, der cirkulerer i byen ved ingen, men de fleste holder på, at det er omtrent 50/50.

Drageguld skaber en illusion på metalmønter og metalstykker, som fortryller folk til at tro, at mønterne er af guld, og det gør dem lettere rundtossede i hovedet, så de betragter troldmanden som ven eller i kamp bliver mindre sikre på deres handlinger.

Drageguld kan påvirke op til 50 metalstykker/-mønter pr. troldmandslevel. Mønterne ligner guld, medmindre de studeres skeptisk (og vedkommende må lave et resistensrul mod illusioner), og de kan bruges til at handle med.

Drageguld kan bruges til at opnå venskaber. Ved at forære mønterne til en anden person, skal personen lave et resistens-rul eller betragte troldmanden som en ven, der har +1d6 til sin karisma. Klarer vedkommende sit resistensrul, gennemskues illusionen, og troldmanden har -1d6 til sin karisma.

Drageguld kan skabe forvirring i og uden for kamp. Troldmanden kaster mønterne efter en modstander, som skal klare et resistens-rul, ellers vil vedkommende bruge sin handling på at forsøge at samle mønterne op. Vedkommende bevæger sig om på slagmarken og må gerne forsøge at undgå modstandere imens. Hver runde må der forsøges et resistens-rul, indtil succesfuldt, eller indtil formularen rinder ud.

Hvis spilleren stryger sine hænder over mønter og metalstykker, som væves en illusion over dem, kan to personer i stedet for en, påvirkes til at forsøge at samle guldstykkerne op, og de skal begge først klare et karisma-tjek for ikke at blive uvenner, inden de må lave et resistens-rul for at gennemskue formularen, som på sædvanlig vis.

Kategori: Dragen; arena: Social (venskab, bedrag); kamp (forvirring); det groteske: metalstykker med iklædes grådighedsillusion; ageren: spilleren stryger hånden over mønter og metalstykker; Skill Check: Troldmanden kan strække illusionens varighed.

Om Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast
Dette indlæg blev udgivet i D&D, Hjemmebrygget D&D basic 5th, Hjemmelavede spil, Mekanik, Rollespil, Spildesign. Bogmærk permalinket.

5 svar til [D&D 5th] Lav dit eget D&D – Trolddom og dødbringende hug

 1. Hej Morten

  Banke på – ser fin ud. Men hvorfor ikke droppe +/- 2 modifikationerne? Det er alligevel kun 10% det drejer sig om, og hvis du hellere vil have et spil med mindre omstændig matematik, og mere plads til kreativt frirum, så drop det. Du skriver jo heller ikke noget mod Notice bonus for at høre braget 😉
  Så hellere se på, om det ikke skal være sådan, at formularer giver mulighed for at lave en Parlya handling udenfor det normale initiativ-system (BANG! Alle kigger forundret på troldmanden, der siger…), eller noget helt andet.

  Frostens Troldmandslås – igen har du -2. Det virker lidt overflødigt 😉

  Drageguld – +/- 1d6 til Karisma bliver meget hurtigt til “ingen ting”, når du spiller med en reduceret Ability Score Mod. Hvorfor ikke bare skrue lidt op for effekten, så det er +/- d4 til CHA Mod ?
  Effekten har jo andre virkningerne, end at få skrot til at lige guld. Kunne godt forstille mig, at det ville give mening at opnå nogle af de andre effekter med brug af rigtige guldmønter – men så måske bare give folk Disadvantage på deres Save eller noget?

  Generelt : Du har en del trylleting der er koblet på årstiderne. Skal der ikke være en eller anden fordel ved at bruge dem på den “rigtig” årstid?

  Like

 2. Pingback: [D&D 5th] Lav dit eget D&D – Spiltest: Alkymistens grav | Stemmen fra ådalen

 3. Pingback: [D&D 5th] Lav dit eget rollespil – Troldfolk og helligfolk | Stemmen fra ådalen

 4. Pingback: [Fastaval HelCon] Guide til mikro-supplementer | Stemmen fra ådalen

 5. Pingback: Trolddom – hvordan ord forgifter og sætninger brænder | Stemmen fra ådalen

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.