[Lady Blackbird] Isa Yemer – a new character

(Scroll to the bottom for an English version)

På Facebook skrev Lizzie Stark en interessant lille bemærkning:

Here’s what I’ve learned from the third Twilight movie: the only power of women is to kill themselves at appropriate points in the narrative.

Det gav mig en ide. Hvad med om man legede med denne evne? Hvordan vil historien i spillet forme sig, hvis en karakter har denne evne? I første omgang blev tanken at lave et scenarie, der byggede på, at en karakter havde denne evne, men egentlig manglede jeg bare et rollespilssystem og et scenarie, som jeg kunne proppe karakteren ind i. Det bragte mig i første omgang i retning af The Shadow of Yesterday/Solar System, som er mit go-to-system, når der ikke skal bruges et traditionelt adventure game for så bliver det typisk d20-systemet i stedet. Fra TSoY gik tanken hurtigt videre til Lady Blackbird, og så var det i første omgang nok bare at lave en ny karakter.

Det blev til karakteren Isa Yemer, der har evnen til at dø (og til at genopstå igen), og for at skærpe tematikken har jeg stræbt efter at bygge hendes traits og keys op over en satirisk tolkning af Twilight-bøgernes hovedrolle (uden at jeg dog har læst bøgerne eller set filmene).

—————————————————————————-

On Facebook Lizzie Stark wrote a interesting comment:

Here’s what I’ve learned from the third Twilight movie: the only power of women is to kill themselves at appropriate points in the narrative.

That gave me an idea. How about exploring this ability in RPGs? How will story be played out, if a character has this ability? At first my thought was to write a (Fastaval-style) scenario, that were build on a character having this ability. However all I really lacked was just a role-playing system and a scenario in which I could cram the character into. That brought me initially in the direction of The Shadow of Yesterday/Solar System, which is my go-to system when not using a traditional adventure game, as that would typically be a d20-system instead. From TSoY my thoughts went quickly to Lady Blackbird, and then it was really just create a new character.

That became the character Isa Yemer with the ability to die (and to return to life again) – and to sharpen the theme I have tried to build her traits and keys on a satirical interpretation of the Twilight books’ main character (without me however having read the books or seen the movies).

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: