Min D&D-kampagne: En aften i operaen

Med en titel stjålet fra et andet rollespil, kaster jeg mig ud i at beskrive den seneste tids begivenheder. Sidst vi spillede, måtte vi undvære et par spillere, og derfor kommer en god bid af denne tekst til at være et referat af seneste begivenheder. Der blev også introduceret en lille ny regel til kampagnen, som står beskrevet allernederst.

Vinteren ligger tungt over land

Vinteren er streng og kold, sneen fyger i kanalerne, og de fleste af dem er frosset til. De fleste gondolører har monteret meder på deres gondoler, og byens befolkning forlyster sig med skøjter på de frosne kanaler. Dog er ikke alle kanaler frosset til, og i en sådan kanal udspiller de fleste af aftenens begivenheder.

Nadya og oldemoder: Trykpressens genvordigheder

I sin søgen efter en måde at undgå Oldemoders planer, har Nadya sat sig for at læse op på Oldemoders biografi. I standardværket De glantriske folks prægtige historie står der at læse, at Oldemoder bidrog med konstruktionen af Den Store Troldmandsskole (bygget i perioden 845 – 875, vi er nu i vinteren 1004/05), og hun lagde sig siden ud med tre forskellige fyrster: Fyrst Brannart McGregor af Huset Crownguard, Fyrst Etienne d’Ambreville af huset Sylaire (Skolens rektor, der også bidrog i konstruktionen af Skolen) og Fyrst Morphail Gorevitch-Woszlany af Huset Igorov (hvilket er hendes egen fyrste), omend værket er alt for pænt til at komme nærmere ind på, hvorfor hun kom i strid med dem.

Slår man derimod op i Yuroslavs Sorte værk om Dødemænd, som standardværket henviser til, så finder man, at Skolens eksemplar er blevet censureret, og at Vismændenes eksemplar har været udsat for en lignende grov behandling.

Det huer ikke Nadya for hun skal snart til eksamen (al XP optjenes gennem eksamener), og består hun, så har hun muligheden for at graduere (prøve, der skal bestås, for at stige level), hvorefter hun vil kunne blive medlem af en de hemmelige troldmandsloger (ekstra evner, der er til rådighed fra lv 5, jf. Gazetteer 3). Nadya vil gerne et medlemsskab af Heksenes Loge, mens Oldemoder forlanger, at hun bliver medlem af Nekromantikernes Loge.

Nadya konstaterer, at Yuroslavs bog er trykt i 972 hos Mesterbinder Waffentanz, og hun beslutter sig for at finde trykkeriet. Det viser sig ikke at være til at finde, men hos Magistratet finder hun trykkeriets sidste fornyelse af sin licens, hvilket var i 985. I licensen er angivet trykkeriets adresse. Nadya tager ud på adressen, og finder en sælsom bygning. De fleste huse i Glantri indre by er bygget klods op og ned af hinanden, og det gælder også for bygningen, hvor trykkeriet lå. Men ved kanten til begge nabobygningerne løber der et par lange sprækker fra vandkanten og hele vejen op. Døren i stuelejligheden ser også ud som om den er bygget langt senere end resten af bygningen. Ved vandkanten opdager Nadya toppen af en dørkarm og en vindueskarm. Da hun dykker ned, konstaterer hun, at under vandet ligger der et oversvømmet trykkeri.

(Nadya anvender sit fortryllede værk Apotekerens Bog, der indeholder en opskrift på Gællecreme, som tillader folk at opholde sig under vand i to minutter).

Nadya henter derfor hjælp hos Andrewuthram og Cornelis, og sammen ser de nærmere efter på det oversvømmede trykkeri. De finder en trykpresse, en masseødelagt papirmasse, og et skelet bundet til en stol. Op fra skelettet rejser sig et spøgelse, og kun med Andrewuthrams mange hidkaldte væsner lykkes det gruppen at få besejret spøgelset. Men ingen eksemplarer af Yuroslavs værk er at finde.

Hun bliver din kone nr. 2

Alt imens Nadya kæmper for at få fremskaffet et brugbart eksemplar af Yuroslavs værk, så er både Cornelis og Andrewuthram i operaen, hvor de ser forestillingen “Drengen, der levede”, som er en opera baseret på den let romantiserede biografi over Cornelis’ liv. Den berømte operasanger Paulo Montigiori iført en rød paryk optræder i hovedrollen som Cornelis.

Cornelis sidder i logen med hans mentor Baron Pieter Vandemaar, biografisten Rawl Johs, trykkeren Klapfenberger og forfatteren til operaen. Her får Cornelis udspurgt trykkeren Klapfenberger om Trykkergildets praksis. Klapfenberger forklarer, at Trykkergildet ofte bruger magiske trykpresser, der kopierer og trykker et manuskript af gangen, men at Mesterbinder Waffentanz anvendte en særlig model, som kunne “lagre” alle de værker, som den tidligere havde trykt. Det skabte spændinger mellem Trykkergilder og deres kunder, da ikke alle kunder havde interesse i, at deres manuskripter kunne trykkes frit uden deres vidende. Det gik således Waffentanz ilde, og Trykkergildet anvender ikke længere den slags trykpresser. Gildet har forbudt brugen af dem.

Alt imens er Andrewuthram inviteret til samme operaforestilling af Fyrst Urmahid Krinagar af Huset Bramyra, som netop også er det hus, som Andrewuthram tilhører, og han er således en undersåt til fyrsten. Fyrst Urmahid Krinigar er ganske tilfreds med Andrewuthrams indsats, og han pålægger ham derfor, at oplære Krinagars tredje kones fætter i ærlig og ærværdig opførsel, som den tilkommer adelsmænd, da fætteren er vokset op på stepperne og derfor ingen manerer har.

Til gengæld bliver Andrewuthram lovet Krinigars anden hustrus ældste datter, som kone nummer to, som han vil blive gift med, lige så snart, at han er blevet gift med Annabell McDougal – det er nemlig den enkelte fyrste ret at indføre lokale love i sit len, så længe de ikke modstrider de nationale love, og således forefindes flerkoneri i de to krondahariske len.

En dykketur mere

Med den nyfundne viden vender Andrewuthram, Cornelis og Nadya tilbage til huset, hvor Waffentanz’ trykkeri lå. De dykker ned, og konfronteres atter med spøgelset, der vogter over trykkeriet. Det lykkes dem at holde spøgelset på afstand, mens de bjærger Den Waffentanzske Fortryllede Trykpresse, kun for at blive angrebet af formummede mænd, og efterfølgende at flygte fra Kanalvagten, der ankommer i en gondol drevet af vandelementarer.

Endelig er trykpressen sikret, og det lykkes gruppen at få afluret dens kommandoord, der aktiverer pressen og få fremskaffet et eksemplar af Yuroslavs værk (faktisk bliver det til to eksemplarer, da Nadya får trykt et ekstra, som hun gemmer i en den censurerede udgave på Skolens bibliotek).

Efterfølgende tager Trykkergildet kontakt til Andrewuthram, da de har bemærket den megen marine arkæologi ved Waffentanz’ gamle trykkeri, og de enes om, at skulle en anordning af ukendt herkomst være faldet i hænderne på Andrewuthram og selskab, så kan det overleveres til Trykkergildet (og der betales en anstændig transportafgift til Dragergildets repræsentant for denne opgave) uden, at vi snakker yderligere om det.

Men et eller andet sted opbevarer Trykkergildet i al hemmelighed en trykpresse, som har lagret et ukendt antal værker om Glantri og om troldmænd, eller mon den er blevet destrueret?

Stenhjertet

I Yuroslavs Sorte bog om Dødemænd lærer Nadya mere om hendes oldemoder. Hun lagde sig i ud en magtkamp om Huset Igorovs len Boldavien, hvor hun anklagede Fyrst Morphail for kættersk tilbedelse af entropiske kræfter, og hun lå i strid med Fyrst Brannart om Kilden til Den Suveræne Trolddomskraft, og kun fordi det lykkedes Brannart med hans nekromantiske kunnen at manifestere en portal til Det Quasielementære Plan Støv, hvorfra han kunne hidkalde en støvstorm, hvor hvert støvpartikel dræner livet af alt levende, som det kommer i nærheden. Med truslen om hendes folks ophør valgte oldemoder at bakke ud af konflikten.

Efter at have lagt sig ud med tre fyrster, valgte oldemoder at trække sig tilbage til hendes eget lille gods, hvor hun har opholdt sig indtil nu. Til gengæld undlod de tre fyrster at anvende yderligere ressourcer på at bekrige hende.
Hun støder endvidere også på beretningen om en ung Klantyre troldmand, der ikke ville miste sin krop til hans gamle onkel, og han gemmer derfor sin sjæl i et fortryllet stenhjerte, der aktiveres med tre dråber hjerteblod fra ens elskede. Den unge mand er således i sikkerhed fra sin onkel, men denne konfronterer ham ved ruinerne af et gammelt kætterkloster, hvor den unge mand omkommer.

Næste gang bliver derfor en færd til Crownguards len Klantyre, hvor Nadya skal op til Loch ApBlanc, hvor ruinerne af kætterklostret ligger. Alt dette sker under et påskud om, at Andrewuthram skal til Klantyrelenet for at introduceres for Annabells familie. Cornelis, Gula og Aevilja bliver smuglet med under diverse passende påskud. Så det bliver søslanger, spøgelser og svigerfamilie, altsammen serveret med haggis.

Ovre i hjørnet sidder en skummel troldmand

Alt imens Den Gyldne Maske slår til og brænder en afdeling af Dragergildet ned. Det vækker stor harme i Dragergildet, og man inviterer Andrewuthram, som er den nyeste og yngste Mester i Gildet, til et venskabeligt møde, hvor man forærer Andrewuthram fornemme gaver, udpeger ham til at hyre eventyrere til fange Den Gyldne Maske og stille ham for en domstol.

Cornelis er noget overrasket over disse nyheder, da han aldeles ingen erindring har om at skulle have brændt en afdeling af Dragergildet ned, og det falder desuden uden for de mål, han har sat sig, som Den Gyldne Maske.

Andrewuthram finder sig en kro, sætter sig over i hjørnet, ser skummel ud, og afventer, at der skal dukke et eventyrerselskab op, som han kan hyre til at indfange Den Gyldne Maske. Der ankommer heldigvis et sådant selskab, som netop er ankommet til Hovedstaden, hvor de er ankommet med en karavane, hvor de har freelanced som karavanevagter. Andrewuthram tager kontakt til selskabet, og får således hyret sine første eventyrere til at arbejde for sig.

Dagens regel

Find en formular i Skolens bibliotek

  • At finde formularen: Knowledge Arcana: DC 15+spell level
  • Antal dage det tager: 4 dage – 1 dag for hver 5 point, der er rullet over DC (min. 1)
  • Beskriv bogen: +2 bonus til Knowledge Arcana, hvis bogen, som formularen er at finde i, bliver navngivet, og dens indhold beskrevet.

Baggrunden for reglen er, at vi egentlig har manglet en entydig retningslinje for, hvordan man finder trylleformler i Skolens bibliotek. Samtidig med så har jeg stor morskab med at finde på fiktive bøger, der nærmest er anekdoter om livet i Glantri og i særdeleshed er et blik ind Glantritroldmændenes excentriske selvopfattelse. Den del vil jeg gerne give spillerne mulighed for at bidrage med, og det passer ind i vores spilsystem, at man får +2 modifiers for at komme med minutiae til settingen: Lektielæsningsreglerne.

Ligesom med lektielæsningsreglerne demonstrerede reglen sit værd allerede første aften, da der kom nye spøjse bøger på bordet, og de +2 gjorde forskellen mellem hvorvidt Cornelis fandt en Waterbreathing-formular eller ej.

Opklarende detaljer om Glantri fyrstedømmerne:

Hver fyrste regerer over et len, der er underopdelt i mindre lener, og sammen med allierede fritliggende lener danner de et Hus. De fleste lener er etnisk opdelte, og mange etniske grupper har et lokalt etnisk navn, og et etnisk ophavs navn.

Fyrst Brannart McGregor af Huset Crownguard regerer således over Klantyre-lenet, hvor befolkningen er hovedsageligt af LaTerran (Klantyre)-ophav.

Fyrst Morphail af Huset Igorov regerer således over Boldavia-lenet, hvor befolkningen er af boldavisk (traladaran)-ophav.

Fyrst Urmahid Krinagar af Huset Bramyra regerer over lenet Bramyra, hvor befolkningen hovedsageligt er krondaharer (ethengar). Lenet er dannet sent, og adelen er derfor meget multietnisk.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

One thought on “Min D&D-kampagne: En aften i operaen

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: