[Ulvevinter] Navne i Fimbulfrost

Hvert navn i Fimbulfrost er kilde til fordelingen af evnetal og til en særlig evne. Baggrunden for dette er, at i Ulvevinter er valget af navn det sidste, man vælger, og det hænder, at folk glemmer at navngive deres karakterer, og her betyder et glemt navn, at ens karakter mangler point i evnetallene og en særlig evne.

Navnene til er hentet fra nordisk middelalder, hvor de er gravet frem af sagaer og hentet fra runesten. En række af disse navne rummer dele af gudenavne fra den nordiske mytologi, hvilket passer fint med Ulvevinters kosmologi, hvor de nordiske guder er en del af baggrunden, og ligeledes passer det ind i Fimbulfrost, der på lignende vis trækker på nordisk mytologi.

Hvert navns evne har et oplæg til en scene, og der er en særlig evne. Nogle særlige evner til giver bonuspoint til at aktivere tags – se beskrivelsen af færdigheder – hvilket betyder, at når en spiller har foretaget sit skill check, kan spilleren bruge pointene til at justere udfaldet til et succesfuldt udfald til en 10’er eller et fejlet forsøg til en 1’er, og derved aktivere et tag knyttet til færdigheden, hvilket kan aktivere en ny scene. En bonus til at aktivere et tag, gælder altid i den relevante situation.

Andre evner giver puljer til færdighedsrul i bestemte situationer, men når puljen er anvendt skal den genaktiveres, hvilket gøres ved at spille en bestemt type scene. Atter andre evner skænker særlige manøvrer. Disse gennemgås i et senere indlæg.

Hvis nogle evner og specielle effekter synes vage og åbne for forhandlinger, så er det, fordi de er det. Ikke alle dele af systemet ehar sine effekter skåret ud i pap, men åbner op for, at effekten tilpasses situationen. Scene-oplæggene giver typisk spillerne let adgang til biroller, og de er spilleders “krog” til scenarier og konflikter.

Navnene

Mænd

 • Arnvid: +2 +2 +2 +1 og den særlige evne Vandringsmand
 • Bjørn: +3 +3 +0 +1 og den særlige evne Vinterstærk
 • Ingimund: +3 +1 +0 +3 og den særlige evne Frejsbarn
 • Sinfjøtle: +0 +2 +2 +1 og den særlige evne Min faders arv
 • Ragnvald: +2 +2 +3 +0 og den særlige evne Skjoldbider
 • Hrolf: +1 +3 +1 +2 og den særlige evne Ulvepels
 • Steingrim: +0 +1 +3 +3 og den særlige evne Stenrister

Kvinder

 • Freydis: +2 +1 +3 +1 og den særlige evne Vidtberejst
 • Gunnhild: +2 +2 +1 +2 og den særlige evne Sørgesanger
 • Ingibjörg: +3 +1 +0 +3 og den særlige evne Frejsbarn
 • Thorgerd: +2 +3 +2 +0 og den særlige evne Vier
 • Valgerd: +3 +3 +1 +0 og den særlige evne Skjoldbider
 • Jarngerd: +2 +2 +2 +1 og den særlige evne Ulvepels
 • Vigdis: +0 +1 +3 +3 og den særlige evne Stavbærer

Bemærk, at alle spiller-racerne vælger navne fra samme liste. Dværge, elvere og mennesker har samme navne.

Navnenes særlige evner

Frejsbarn

Aserne får nogle gange børn med mennesker, og gennem børnene og deres efterkommere løber asernes kræfter. Frugtbarhedens gud har lagt grunden til mange fyrsteslægter, der er velsignede.

Scene: Frejsbørn betragtes som velsignede, og ses derfor som velegnede ægteskabspartnere. Folk med giftemodne børn, som ikke har planlagte ægteskaber, inviterer frejsbørn til selskaber for at præsentere dem for deres børn. Et frejsbarn, hvis tilstedeværelse er kendt (f.eks. via omdømme-scener), modtager gerne invitationer selskaber hos fornemme folk med det formål at præsentere dem for ugifte børn.

Særligt: Ved appeller til Frej har Frejsbarnet en bonusterning. Summen af appellen skal fremme Frejsbarnets slægt, men den må inddrage alle fire terninger, ellers anvendes serien af tre terninger, hvor spilleren vælger hvilke tre, der skal anvendes.

Skjoldbider

Smerten fra at bide i skjoldkanten får adrenalinen til at flyde, og skjoldbidere lever af rusen fra volden og adrenalinen. De indleder kampe med at bide skjoldkanten, og mangt en fjende er løbet fra slagmarken med viden om, at de står over for en skjoldbider. Mange skjoldbidere er omvandrende bøller, afskyet af bønder og borgere. Nogle af dem finder tjeneste som holmgængere.

Scene: Skjoldbideren skræmmer bønder eller borgere med sin aggressive opførsel og trusler om slagsmål og holmgange. Skjoldbidere kan gøre dette som led til at opbygge deres eget omdømme (dette er en undtagelse fra normen, hvor man opbygger sit opdømme for andre).

(Scenen fornyr desuden skjoldbider-puljen)

Særligt: Skjoldbider har et særligt omdømme, som kan bruges til at skræmme modstandere. Til omdømme-rul rådes der over Skjoldbider-omdømme 4.

Stavbærer

Døde er kendetegnet ved fraværet af liv, men ikke ved fraværet af aktivitet. En stavbærer har et særligt bånd til de døde, og de kan jage stav i jorden for enten at binde den døde til graven eller for at tale med den døde.

Scene: Da stavbærere kan tale med de døde i deres grave, er stavbærerne eftertragtede, hvorend der er arvestridigheder, tvivlsomme dødsfald eller hemmeligheder, der gik med den døde i graven. Stavbærere inviteres af høj som lav til at få de døde i tale, men stavbærere tager sig godt betalt for disse tjenester.

Stavbæreren kan støde sin stav i graven og lade den døde tale gennem hendes mund. Spilleder spiller den døde, og det er ikke sikkert, at den døde er interesseret i at tale med de levende, eller at denne vil svare på spørgsmål, men svares der, er det altid sandt. Det koster stavbæreren tre skæbneterninger at aktivere sin evne – hvorfor stavbærere altid tager sig godt betalt for deres evner, da de ofte er forfulgt af uheld.

Særligt: En stavbærer kan ved et svært færdighedsrul (-2 straf) gøre et forsøg på at binde en død til sin grav. Når den døde ligger i graven, jager stavbæreren staven i graven og efterlader manepælen der. Sålænge manepælen står der, er den døde bundet hjælpeløs til sin grav.

Stenrister

Hvem som helst kan ridse en sten, men skal runer ristes med kraft, skal der en Stenrister til det. Stenristere kan indlejre deres runer i sten med en særlig kraft.

Scene: Stenristere er eftertragtede af de adelsslægter, der har deres godser på landet, og af storbønder, da Stenristeren kan skænke dem magtfulde runesten, der styrker deres ret til landet.

Stenristere er velkomne hos storbønder og adelsslægter, og omrejsende stenristere inviteres ofte til at overnatte. De modtager tilbud om at riste runer, og de involveres ofte ufrivilligt i fejder mellem magtfulde slægter.

Særligt: En stenrister kan overføre sin Skæbneterninger til en runesten. Der kan overføres i alt ni skæbneterninger fra en Stenrister til en runesten (da man kun kan råde over tre terninger af gangen, vil det tage en del tid). Runestenens Skæbneterninger kan anvendes af den slægt, hvis land runestenen står på, sålænge de er på samme landskab. Stenristere kan ikke lave runesten til dem selv.

Sørgesanger

Når folk går bort er det vigtigt, at de ikke vender tilbage igen. Begravelser er derfor vigtige at gennemføre korrekt, og sørgesangere opfylder en vigtig rolle her med holde den døde i ro.

Scene: Sørgesangere inviteres til begravelser, hvor dygtige sørgesangere belønnes for at holde de døde i ro.

Særligt: Sørgesangere kan bruges deres sang i kamp til svække gengangere. Manøvre: Sørgesang.

Ulvepels

Nogle mennesker har et særligt bånd med ulve. Iført ulvepelse kommer deres bånd tydeligt frem, og iført pelsen er de frygtede i kamp. Mange forestiller sig, at ulvepelse kæmper for Odin, og at de opretholder asernes orden. Derfor er de eftertragtede holmgængere.

Scene: Nogle fejder løses gennem holmgang, og en god forkæmper er altid eftertragtet. Fattige folk og kuede bønder opsøger Ulvepelse for at kæmpe deres sag, og en Ulvepels vil opleve, at folk kommer til ham for, at han skal kæmpe deres sag.

En Ulvepels, som tager imod fattiges anmodninger om at kæmpe deres retfærdige sag, modtager en skæbneterning.

Særligt: Ulvepelse kan trække på de mørke kræfter i deres blod og bruge ulven i kamp. Manøvre: Ulvepels.

Vandringsmand

Nogle lever på landevejene mellem byerne, og de er ofte på farten fra by til by, og de har et fællesskab med andre vandringsfolk.

Scene: Vandringsmænd har fællesskaber blandt andre vandrere. De er fattige, men sjældent alene, og en vandringsmand kan i hver by opsøge vandringsfæller og opnå ly hos dem, og på landevejskroer er der altid en gratis soveplads i stalden. Det er ikke fornemt, men det er lunt.

Særligt: Vandringsfolk sætter ofte mærker på porte til byer og landevejskroer. Ved et færdighedsrul kan Vandringsmanden forsøge at finde mærket. Vandringsmanden får 4 bonuspoint til at aktivere færdighedens tag.

Vidtberejst

Nogen kommer vidt omkring, og de har set meget i deres liv. Vidtberejste folk kender til skikke, dialekter og traditioner

Scene: Vidtberejste inviteres ofte til at fortælle om de steder, som de har besøgt og set. Dets bedre omdømme, dets fornemmere folk inviterer den vidtberejste til at fortælle om sine oplevelser (denne scene fornyr den vidtberejstes særlige pulje).

Særligt: Vidtberejste folk kender til lidt af hvert, og de har derfor en særlig pulje: Lokalkendskab 4.

Vier

Aserne får nogle gange børn med mennesker, og gennem børnene og deres efterkommere løber asernes kræfter. Thor avler også børn med mennesker, og de bærer hans velsignelse.

Scene: Viere er eftertragtede til bryllupper, da deres vielser betragtes som bringende Thors beskyttelse over familien. Viere inviteres derfor til bryllupper, og dets bedre omdømme, dets fornemmere bryllup bedes de komme og vie.

Særligt: Ved vielser kan en Vier foretage en appel til Thor med en bonusterning. Der rulles 4d10, og spilleren vælger hvilke 3 terninger skal gælde. Summen eller de tre rullede terninger skænkes de viede, hvilket afspejler Thors indflydelse.

Vinterstærk

Vinteren kommer over landene kraftigt og koldt, men nogle påstås det, bærer frostkæmpernes blod i deres årer, og de er derfor modstandsdygtige over for vinterens greb.

Scene: Vinterstærkes ankomst varsler ofte uvejr. Det gør dem både velkomne, for det giver folk tid til at forberede, men det gør dem også uvelkomne, for folk tror, at de bringer uvejret. En Vinterstærk aktivere et uvejr en halv eller en hel dag efter sin ankomst – hvilket tvinger spilleder til at spendere et skæbnepoint på uvejret. Hvis spilleder ingen skæbnepoint har, vil uvejret ingen spilmekaniske konsekvenser have.

Særligt: I konflikter mod vejret har Vinterstærke +2 bonus på færdigheden, og på konflikter mod vintervejr har Vinterstærke 4 bonuspoint til at aktivere tags.

Forrige indlæg: Kosmologi

Næste indlæg: Opsummering II – karakterskabelse

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

15 kommentarer til “[Ulvevinter] Navne i Fimbulfrost

 1. Er jeg ikke blevet færdig med, så den må komme senere. Var ikke tilfreds med mit første udkast, men basalt set går det ud på, at en spiller kan ‘købe’ sig til en mystisk far, der har været på eventyr og har efterladt sig en verden fuld af venner, fjender og mysterier, som dukker op i ens liv – lidt en “Skywalker”-evne.

  Like

 2. Fedt!

  Ah, der har vi “frejsbarn” til at påkalde sig asernes gunst.

  Jeg elsker “vinterstærk”. Stilfuld, skummel OG den kan games. Den taler virkelig til min indre indiespiller!

  Like

 3. De to forskellige bersærkervarianter er også fine. Specielt skjoldbidernes specialevne er nifty. De er ikke specielt stærkere eller mere hårdføre end andre krigere, men deres omhyggeligt vedligeholdte ry for at være syge i bøtten er meget effektfuldt.

  Like

 4. Jeg syntes måske Vierens specialevne ser meget conitional ud. Han kan godt nok opsøge den igennem sin scene, men det er stadigvæk ikke sikkert det hjælper ham at give de viede en bonus. Bare en tanke.

  Men overordnet set ser det rigtig godt ud. Jeg syntes bestemt spillet her ser lovende ud, og jeg regner da med at prøve reglerne af selv når de engang er færdige.

  Like

 5. Conditional? Man skal bare blive gift og have vieren til at vie. Det er da ret fint under spillernes kontrol. Og det er da et kanon-bonus, som kan udløses (antal spillere-1) gange som godter til resten af gruppen, uden at nogen er nødt til at æde 3 gange fiasko for at få godterne. Plus, man kan bruge løftet om at vie folk som betalingsmiddel.

  What’s not to love? Man skal bare lige have viklet sin hjerne omkring det at få sin karakter gift som en spiltaktisk handling. 🙂

  Like

 6. Hæ, du rammer hovedet på sømmet ret godt, Troels. Man skal lige vinkle og dreje sine tanker om nogle af evnerne.

  Omkring de to bersærker-typer, så var min udfordring dels, at få en bersærker med, men uden at bruge netop bersærker, og så ville jeg gerne fokusere på noget, som gjorde dem til seje krigere, uden at det var endnu et plus på kamprullet. Derfor deres sociale omdømme er så vigtigt.

  Like

 7. Det lyder skønt med en regel-oversigt.

  Jeg kan godt se idéen med at blive gift, men i forhold til at få en pulje der kan bruges til omdømme rul syntes jeg nu alligevel den virker lidt fesen. Der var dog også noget med den pulje skal fyldes op igen. Det kan godt være det bare er mig der er sart. Stenrister evnen er jo lidt derhen af, og den syntes jeg egenlig ikke er så dårlig.
  Jeg tror jeg glemmer at spillet meget handler om at spille på de scener, som spillerne har adgang til. Det er på den måde også selvregulerende, sådan at man nok skal få fyret sine specialer/scener af.

  Like

 8. Vierens evne er dyr, ingen tvivl om det, men en vellykket appel giver en meget stor indflydelse på spillet, da lader spillerne diktere Thors indflydelse på begivenhederne. Kun Frejsbarnet har noget, der matcher bonussen. Viere har samme svaghed som Stavbærere, nemlig at de skal opnå en serie ulykker før de kan aktivere deres bonus. Det kompenserer de med at tage sig godt betalt.

  Som du selv påpeger, så lægger vægten i spillet på, at man får adgang til scener. Ideelt set skal kamp spille en langt mindre rolle i Fimbulfrost end i andre eventyrrollespil, og en måde er at give spillerne muligheder for at pege på, hvor de vil hen. En skjoldbider for eksempel har fordel i kamp med sin omdømme-pulje, men problemet er, at puljen hænger sammen med omdømmet, og man skal skabe sig et elendigt omdømme som bølle og voldsmand for at få bonussen fornyet.

  Så Vieren er eftertragtet for sine evner til at skabe magtfulde velsignelser på nygifte – hvilken rig fader vil ikke gerne betale for, at Thor griber ind på vegne af sin datter? – mens Skjoldbidere er effektive i kamp, fordi de til hverdag er uønskede, dumme svin. Den ene får invitationer, den anden er upopulær. I en dungeon er det naturligvis anderledes, men ingen af dem har scener, som driver dem ind i dungeons – men derfor kan man stadig havne der.

  Like

 9. Som skrevet er vieren faktisk ikke nødt til at spise skovsnegle for at udløse sit bonus, som stavbæreren er det. Hvilket jeg synes er cool sådan! Jus’ sayin’.

  Like

 10. Det er rigtigt. Jeg glemmer, at det er min reviderede Viet, som kan appellere på ret nifty måder. Så nu gælder det bare om at finde ægtefæller til karaktererne.

  Like

 11. Så skal vedkommende stadig gerne være i besiddelse af sin evne. Basalt set er der tale om velsignede fyrsteslægter, som har lettere ved at få Frejs opmærksomhed, også selvom en Vier har påkaldt en velsignelse fra Thor. Aserne tåler den slags.
  Frejsbarnets evne er lidt tricky i sin afgrænsning, men det gælder slægten over individet, og det kan i teorien betyde, at Frej blander sig for slægten imod karakteren, selvom det var karakteren, der bad om hjælp.

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: