Skriv til Fastaval – synopsedeadline er 15. september

Vi bringer en meddelelse på vegne af Fastaval og dens scenarieansvarlige, Klaus Meier og Kristoffer Rudkjær, som gerne vil invitere jer til at skrive scenarie til Fastaval i 2012.

Synopser til Fastaval

Så er det atter tid til at tænke på rollespil til Fastaval. De sidste par år har vi modtaget rigtig mange synopser, og vi håber meget at den tendens forsætter, så vi igen i 2012 kan tilbyde spillerne et fantastisk spændende og varieret felt. Send os din/jeres idé i form af en synopsis og få muligheden for at bidrage til den store Århus i påsken 2012.

Formalia

Synopserne skal sendes til de scenarieansvarlige Kristoffer Rudkjær og Klaus Meier Olsen på mailadressen: rollespil@fastaval.dk senest torsdag den 15. september kl. 23.59.

De færdige scenarier skal afleveres til de scenarieansvarlige senest den 15. februar 2012.

Bemærk: Der har igennem mange år været en noget løs afleveringsdisciplin. Til FV2012 vil der blive strammet kraftigt op på dette område. Vi er således villige til at aflyse scenarier, der ikke bliver afleveret til tiden, således at den 15. februar er den reel deadline.

Synopsis og forfatterne bag

Det vi beder om er først og fremmest en præsentation af din/jeres idé. En synopsis er et kort skriv der forklarer scenariets særtræk, hvorfor det er fedt, og hvad spillerne vil få for en oplevelse ved at spille det. Du kan læse mere om formen i Mikkel Bækgaards fine beskrivelse fra 2005 her: Den gode synops.

Derudover vil vi bede om følgende fakta:

  • Type synopsis: scenarie, novelle eller grind night novelle (se nedenfor)
  • Antal spillere
  • Er der én eller flere spilledere
  • Forventet spilletid
  • Navn, mail og tlf på alle deltagende forfattere*

Årets særpræg

Over de sidste par år har vi forsøgt os med flere nye tiltag på scenariesiden af Fastaval. I år er der ikke så meget nyt under solen, men nærmere justeringer af sidste års tiltag. Vi vil således i forhold til den kreative proces igen i år have fokus på workshops, sparringspartnere til forfatterne og afholde en forfatterweekend. Områdets særlige indsatsområder vil være på bedre løbende kommunikation fra de scenarieansvarlige og implementering af en skarp afleveringsdeadline. På programsiden holder vi fast i sidste års opdeling i scenarier, noveller og i det succesfulde grind night koncept – med mindre justeringer af sidstnævnte.

Noveller

Gennemsnitslængden på scenarierne ligger i disse år på 3-5 timer. Dette giver en udfordring i forhold til bloksystemet på de fulde spildage, hvor der er ikke er plads til 3 hele scenarieblokke, og hvor 2 blokke giver lidt for meget spilløst tid. På den baggrund indførte Fastaval sidste år en novelleblok, som vil blive fastholdt på FV2012.

Igen i år efterspørger vi derfor synopser på noveller. En novelle er klassisk til 4 spiller eller 5 uden spilleder, men det vil vi ikke sætte noget krav om. Det er til gengæld et krav, at spillet kan afvikles på max 2 timer alt inklusivt. Noveller er med andre ord formen for den lidt mere begrænset scenarieidé, måske den lidt mere skæve vinkel, der giver godt spil i 1,5 time men ikke i 5, og endelig et lidt mere overkommeligt projekt f.eks. debutanter og til forfattere med småfolk eller store eksamener. Vi glæder os til at se hvilke spændende ideer formatet giver anledning til!

Noveller deltager på lige fod i ottokonkurrencen.

Grind night

Sidste år bød på en særlig natteblok med spil om gys, gru og grind. Det var en så stor succes, at Fastval også i 2012 blænder op for en grind night. Der vil dog være to små justeringer. For det første vil blokken starte tidligere (men bare roligt det bliver stadig late night gaming), for det andet er det kun muligt at tilmelde grind night noveller. På den måde vil det være muligt for spillerne at spille mere end et spil (og forfatterne for spillet deres spil af flere grupper). Rent praktisk tilmelder spillerne sig fortsat blokken og bliver fordelt på spillene i “midnatslogen”.

Vi efterspørger novelle scenarier med der er inspireret af splatterfilm og late-night-B-tv-serier med monstre, mordere og mørke osv.. Det må gerne være horror, det må også gerne være sjovt eller meget seriøst. Det vigtigste er bare, at det har fokus på det uhyggelige.

Grind night noveller deltager på lige fod i ottokonkurrencen.

Live

Endelig skal vi kort knytte en bemærkning om livescenarier. Live er meget velkommen på Fastaval både som i scenarieblokkene men også som noveller eller grind night.. Så send en synops på ideen, så kigger vi på det. Bemærk i øvrigt at Fastaval har en livekoordinator, som hjælper med det praktiske omkring livescenarierne.

Live scenarier deltager på lige fod i ottokonkurrencen.

Udvælgelse

I år beder vi altså om tre typer af synopser: Det “klassiske” scenarie – som er længere end en novelle og kan spilles i en almindelig 6 timers blok, noveller til 2 timers blokkene og grind noveller til den særlig grind night blok fredag. Visse ideer vil måske sprænge rammerne, og så kigger vi på det, men ovenstående er udgangspunktet.

Vi vil lige som sidste år forsøge at finde en rimelig sammenhæng mellem antal af scenarie og spilleblokke. Derfor vil der formentlig være behov for at vælge ud mellem de indsendte synopser. Udvælgelsen sker på baggrund af følgende tre parametre:

Spredning

Vi ønsker et bredt felt blandt scenarierne indenfor genre, systemer og spillertilgængelighed. Vi ønsker samtidig et bredt felt inden for forfatterne således at der både er nye, mellemgarvede og rutinerede forfattere i årets felt.

I år kan der være det særlige forhold, at forfatteren tænker i et scenarie til de almindelig spilblokke, men der er ikke plads, og vi ser til gengæld en god idé til en novelle eller et bidrag til grind night – eller omvendt. I det tilfælde vil vi tage kontakt til forfatteren og høre om vedkommende vil deltage under disse lidt ændrede forhold.

Endelig skal det bemærkes, at vi de sidste to år har haft forfattere som indsendte mere end et bidrag. Dette giver en udfordring. Nu flere bidrag på vallen fra samme forfattere nu mindre plads er der til andre forfattere. Dette er med i vores overvejelser, når vi kigger på spredning, og I praksis vil det betyde, at der skal særlig gode ideer til for at en forfatter får flere bidrag med.

Ideens modenhed

Nu længere forfatteren er med sin idé, nu bedre er mulighederne for at komme med. En modnet idé giver nemlig større chance for, at der er et scenarie klar i februar.

Kvalitet

Vi ønsker det bedst mulige scenariefelt, for at give spillerne på Fastaval de bedste mulige oplevelser.

Svar og præsentation af feltet

Vi modtager synopserne den 15. september og sender svar tilbage senest den 1. oktober og præsenterer feltet kort efter på Fastaval.dk.

Synopsisworkshop i KBH

Endelig er der bare tilbage at flage for vores Bifrosts forfatterworkshop II tirsdag den 23. august fra 19 til 22, hvor vi vil afholde et Fastavalspor. Alle skal medbringe et udkast til deres synops til workshoppen. Forfatterworkshoppen bliver afholdt i Bifrosts gamle lokaler på Vibevej 31, 2400 KBH NV.

Synopsisworkshop i Århus

Så alle er velkommen til at dukke op, og vi snakker om det, som folk har lyst til at snakke om. Lørdag den 3. september, kl. 20.00 i Universitetsbaren: Studenternes Hus, Bygning 1422, Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C. (læs mere her)

ScenarieHuset – forfatterhyttetur

I weekenden 26.-28. august er der hyttetur for scenarieskrivere. Du kan arbejde på synopse og få et forspring på dit Fastavalscenarie på turen. Der er workshops, og der er stunder til at arbejde med scenariet i. Læs mere om hytteturen. Tilmeld dig hytteturen.

*) Det er muligt, at skrive under synonymer, men de scenarieansvarlig skal stadig bede om forfatterdata.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: