[D&D 5th] Lav dit eget rollespil – Troldfolk og helligfolk

Trolddom har været meget diskuteret i dette projekt. Jeg vil ikke hive fat i hele tråden her, men alene nøjes med at præsentere de to centrale magikyndige klasser. Den tredje magikyndige klasse er elveren, som vi endnu har til gode, og så er der den alternative dværgeklasse, dværgpræsten, som kommer en anden gang. Tidligere har vi været rundt om Lykkeriddere, Eventyrere og Halvorker, samt halvinger og dværge.

I det nedenstående er klasserne Helligfolk og Troldfolk, samt nogle eksempler på Helligfolks formularer. Jeg har tidligere lavet eksempler på troldfolkenes formularer.

Helligfolk

Niveau    Angreb   Resistens Evne

 1.           +0            +0              Førstehjælp, Kult
 2.           +0            +0              Bringe balance 1/dag, Formularbruger
 3.           +1             +1              Opildne
 4.           +1             +1              Bringe balance 2/dag
 5.           +2             +1              Viljestærk
 6.           +2             +2              Bringe balance 3/dag
 7.           +3             +2
 8.           +3             +2              Vælge social handling, Bringe balance 4/dag
 9.           +4             +3               —
 10.           +4             +3               —, Bringe balance 5/dag

Helligfolks magi

Hver dag mediterer helligfolk over, hvilke formularer de vil kunne mestre. Helligfolk kan i deres sind bære et vist antal formularer hver dag afhængigt af, hvad niveau de er på.

Formularer har forskellige styrker, og antal formularer og styrkegrader er afhængigt af helligfolks niveau.

Når der mediteres, kan helligpersonen vælge et antal formularer baseret på sit niveau. Formularerne skal vælges fra listen over helligfolk-formularer. Der vælges fra listerne med de respektive styrker, men kan også vælges fra lavere styrker. Den samme formular kan desuden vælges flere gange.

Eksempel: Aulianus af Kejserkulten er på niveau 4. Han kan vælge 2 styrke 1-formularer, og 1 styrke 2-formular. Aulianus kan derfor vælge to ens eller to forskellige styrke 1-formularer og en styrke 2-formular, eller Aulianus kan vælge at bruge en styrke 1-formular i stedet for styrke 2-formularen, og derved vælge hele tre styrke 1-formularer, enten tre ens, tre forskellige eller to ens og en anden.

Niveau/formular (Styrke 1 til 5)

 1. 0  0  0  0  0
 2. 1  0  0  0  0
 3. 1  1  0  0  0
 4. 2  1  0  0  0
 5. 2  1  1  0  0
 6. 3  2  1  0  0
 7. 3  2  2  1  0
 8. 4  3  2  1  0
 9. 4  3  3  2  1
 10. 5  4  3  2  2

(dvs. en niveau 5 helligperson kan to styrke 1, en styrke 2 og en styrke 3-formular)

Troldfolk

Niveau Angreb Resistens Evne

 1.            +0          +0                Trolddomskyndig, Sanse magi, Hærdet
 2.            +0          +0                Formularbruger
 3.            +1           +1                Truende
 4.            +1          +1
 5.           +2           +1                Magiker-resistens
 6.           +2          +2                 Udvidet trolddomskyndig
 7.           +3          +2
 8.           +3          +2                 Vælg Social handling
 9.           +4          +3                   —
 10.           +4          +3                   —

Troldfolks magi

Hver dag studerer troldfolk deres tryllebøger og mediterer over de hemmeligheder, som skjuler sig i deres værker og i magiens ord. Troldfolk kan i deres sind bære et vist antal formularer af forskellig styrke bestemt af deres niveau. Når der mediteres over tryllebogen, vælger troldfolk nogle formularer fra værket, som de gerne vil kunne anvende. Der vælges formularer fra de forskellige styrker, og troldfolk kan vælge den samme formular flere gange eller en formular af lavere styrke.

Eksempel: Spurianus af Drage-traditionen er på niveau 5. Han kan vælge 4 styrke 1-formularer, 2 styrke 2-formularer og 1 styrke 3-formular. Med styrke 1-formularerne alene kan Aulianus vælge mellem følgende kombinationer: fire forskellige formularer eller tre ens og en anden, to gange to ens eller to ens og to forskellige styrke 1-formularer. Ved siden af er der styrke 2 og styrke 3-formularer, og disse kan også bruges til at vælge ekstra styrke 1-formularer.

Niveau/formular (Styrke 1 til 5)

 1. 2   0  0  0  0
 2. 2   0  0  0  0
 3. 3   1  0  0  0
 4. 3   1  1  0  0
 5. 4   2  1  0  0
 6. 4   2  2  1  0
 7. 5   3  2  1  0
 8. 5   3  3  2  1
 9. 6   4  3  2  2
 10. 6   4  4  3  3

Evner

De fleste evner er beskrevet tidligere.

Helligfolks evne til at Bringe balance er beskrevet i afsnittet om livspoint.

De fleste andre evner er beskrevet under forgående klasse-beskrivelser.

 • Kult – Medlemsskab af en kult, hvilket er vejen til helligfolks magiske evner.
 • Førstehjælp – Evnen til at pleje sår og skader. Evnen giver +4 bonus på førstehjælpsforsøg.
 • Hærdet – Karakterens basis-livspoint er dobbelt så stor (dvs. troldfolk begynde med 8 i stedet for 4). Hærdet for troldfolk skyldes de meget hårde oplæringstraditioner, der er blandt troldfolk.
 • Trolddomskyndig – Evnen til anvende en af de tre magiske traditioner – alkymi, drage, nekromanti – og de dertilhørende magiske færdigheder. Troldfolk får +4 bonus på deres rul mod modstanderens resistens, når de bruger deres foretrukne tradition. Til traditionen følger fire basis magiske effekter, som troldmænd kan praktisere i et væk, som har hver sit tema bestemt af traditionen (se nedenfor).
 • Formularbruger – Evnen til at memorisere formularer. Antallet og graden af formularer er betinget af formularbrugerens niveau.

Livspoint, våben og rustning

 • Troldfolk — start 8+Kon-værdi + 4 livspoint pt. niveau
 • Helligfolk — start 6+Kon-værdi + 6 livspoint pt. niveau

Troldfolk kan bruge lette våben og lette rustninger. Metalrustninger og metalskjolde forstyrrer troldmænds magi. Iført disse skal troldmanden koncentrere sig for at kanalisere sin trolddom og fejler det, er formularen spildt: Visdomstjek sværhedsgrad 16.

Helligfolk kan bruge lette og mediumtunge våben, samt typer rustning samt skjolde.

At anvende magi

Magi har deres eget punkt på initiativværdi-skalaen, som fastsætter, hvornår de forventes at træde i kraft i kamp. Formularer forudsætter, at der anvendes gestik, ord og små komponenter, så arme og mund skal være fri for at formularen kan kastes. Hvis en formular bruger færre elementer (f.eks. kun verbale elementer), fremgår det af formularens beskrivelse.

Offensiv magi skal typisk overgå modstanderens resistens for at påvirke dem, og er man selv genstand for offensiv magi, skal man rulle sin resistens imod magien.

Iført rustning skal troldfolk først foretage et visdomsbaseret koncentrationsrul for at få formularen til at virke, ellers er den spildt.

Korruption

Formularer kan korrumpere deres brugere. Når troldfolk eller helligfolk har ekstraordinære successer på deres magi, kan de vælge at øge styrken af magien, men de risikerer korruption, hvis de gør det.

(dette er de avancerede magi-regler, som ikke kommer med på Viking-Con).

Kanalisering af formularer

Troldfolk kan kanalisere deres formularer for at styrke deres troldkyndige evner. De fire basale evner, som troldfolk kan, kan øges i styrke ved at kanalisere en formular igennem dem. Alt efter hvad styrke formularen har, des større effekt har evnen.

(dette er de avancerede magi-regler, som ikke kommer med på Viking-Con).

Resistens

“Saving throws” eller resistens, som det hedder her, er bygget sådan op, at det er spilleren, som ruller. Enten ruller spilleren sit eget forsvar mod  f.eks. magiske angreb, eller også ruller spilleren imod modstanderens resistensværdi for at trænge gennem modstanderens forsvar med f.eks. et magisk angreb.

Når spilleren ruller mod modstanderens resistens, rulles 1t20 + intelligensbonus (troldfolk) eller + visdomsbonus (helligfolk). Troldfolk får en +4 bonus fra deres tradition, når de anvender deres traditionsformularer, mens helligfolk får en +4 bonus fra deres kult til bestemte typer magiske effekter.

Troldfolks trolddomskyndighed

Hver troldmand og troldkvinde skal tilvælge en af de tre traditioner – alkymi, nekromanti, dragen – og den former hvilke formularer og magiske færdigheder, de kommer til at bruge.

(Obs. formulartitlerne er malende. Effekterne er typisk svarende til level 0-1 spells).

Magisk angreb

 • Dragen – Drageild
 • Alkymi – Vinterens rasen
 • Nekromanti – Livsdræn

Magisk forsvar

 • Dragen – Den skællede hud
 • Alkymi – Livskraftige sommer
 • Nekromanti – Den døde krop

Magisk svækkelse

 • Dragen – Dragens blik
 • Alkymi – Blændende forårssol
 • Nekromanti – Viljesvag

Magisk indsigt

 • Dragen – Den kløftede tunge
 • Alkymi – Naturens spor
 • Nekromanti – Åndernes tale

(beskrivelse af de troldkyndige evner følger i senere oplæg)

Eksempler på Helligfolks formularer

Disse formularer skal memoriseres på traditionel vis, men hver af dem spænder over flere effekter, som gør formularerne mere fleksible.

Formularerne er styrke 1-formularer.

De udødeliges velsignelse

Et usynligt, men himmelsk lys stråler fra helligpersonen, da han med store armbevægelser proklamerer, at de udødeliges velsignelse hviler over hans skare, og der er en kraft og selvsikkerhed i hans ord, der skaber ro og selvtillid.

De udødeliges velsignelse er en formular, som styrker helligfolks allierede, beskytter dem og fjerner frygt fra deres sind. Alternativt kan formularen lyse fjender i band.

Velsign: De udødeliges velsignelse pålægger en velsignelse på helligpersonens allierede inden for 10m af ham. Den næste time har de alle en Forsvarsbonus på +2, en Angrebsbonus på +2, og de har +4 på resistens mod frygt, angst og des lige – og er de påvirket af en sådan effekt, får de med det samme et nyt resistenstjek.

Bandlys: De udødeliges velsignelse kan bandlyse fjender, der ikke er en i helligpersonens kult. Vælges denne effekt, skal helligpersonnen lave et magisk angreb på fjender inden for 20m på deres resistens. De fjender, der ikke modstår bandlysningen, har ulempe på deres angreb imod helligpersonen og dennes allierede, og de har -2 på forsvar. Denne effekt varer i 1 time eller indtil fjenden er flygtet fra helligpersonen og omgrupperet.

Hemmelige ord

Helligfolk messer hemmelige ord fra deres kult, som giver dem magt over et levende væsen. Ordene er kolde og fyldt med kraft, og de får en gysen til at løbe ned af ryggen på enhver, som hører dem messet.

Hemmelige ord er en formular med mange effekter, som kan beordre fjender, slå dem med frygt eller true dem med undergang, men også berolige venner og skjule de levende fra de udøde.

Med hemmelige ord kan helligfolk messe forskellige effekter frem. De fleste effekter virker ved at helligpersonen overgår ofrets resistens, at der er øjenkontakt (virker ikke mod blinde modstandere etc.), og i flere tilfælde så længe, der messes (hvilket hindrer andre verbale aktiviteter og skaber en smule støj). For hver 5 minutters uafbrudt messen, skal helligpersonen klare et Konstitutions-tjek mod sværhedsgrad 10 eller ophøre med at messe.

Frygtens ord – helligpersonens messen er henvendt til en, som han har øjenkontakt med, og vedkommende fyldes med hellig rædsel. Formularen skal overgå modstanderens resistens, og lykkes det, flygter vedkommende i fem minutter.

Roens ord – helligpersonens messen er henvendt til en ramt af frygt og rædsel. Vedkommendes frygt forsvinder automatisk.

Det hellig bud – helligpersonen messer sine hemmelige ord og fletter en kommando på 1 ord ind i messen. Hvis helligpersonen overgår den modstanders, som han har øjenkontakt med, resistens, skal denne lyde budet. Budet efterkommes i et minut efter bedste evne.

Livets ord – så længe helligpersonen messer disse ord, lægges en illusion over de levende, som slører dem for de udøde. Hvis de levende ikke foretager nogle truende eller offensive handlinger over for de levende døde, vil de være som usynlige for dem. Effekten varer så længe, som helligpersonen messer.

Undergangens ord – helligpersonen messer undergang og fortabelse for den person, som han har øjenkontakt med. Vedkommende har ulempe på alle aktiviteter, hvis helligpersonen kan overgå vedkommendes resistens.

Det hellige lys

Helligpersonen kan fremtrylle helligt lys, som rejser sig af friskt blod (fra f.eks. et prik i en finger), og hænger og svæver som en kugle af forunderligt, fortryllet lys. Lyset kan bruges til oplysning, men også til at få øje på urenheder som gifte og sygdom, eller til at reparere og styrke det eksisterende.

Det hellige lys skaber et magisk lys, som kan anvendes til at finde gifte med, fylde folk med livskraft eller reparere ødelagte ting.

Formularen varer en time eller indtil den er anvendt på en formularens effekter. Formularen påvirker folk i samme kult som helligpersonen foruden vedkommendes allierede.

Det hellige lys – den svævende lyskugle gløder med et klart og levende skær som en lille stjernesol. Lysets rækkevidde er omtrent 60m.

Det hellige skær – ved at koncentrere lysskæret kan helligpersonen få skæret til at lyse igennem alle ting inden for de 60m. Lysskæret får gift til at lyse op og gløde og derved afsløre giftens tilstedeværelse. Det koncentrerede lysskær holder 5m, hvorefter det brænder ud. Når effekten er valgt, kan en anden effekt ikke vælges.

Det helende skær – ved at koncentrere lyset kan den hellige trolddom samle ødelagte ting. Ting, der er knækket eller revnet eller på anden vis er ramt af mindre skader, kan repareres med formularen. Lysskæret samler op til 10 ting, men det kan ikke hjælpe levende eller madvarer eller genskabe magiske ting. Det helende skær brænder ud efter 5 minutter eller 10 ting er samlet. Når effekten er valgt, kan en anden effekt ikke vælges.

Det livgivende skær – ved at koncentrere lyset kan den hellige magi give et livgivende skær til alle helligpersonens allierede. De modtager alle 2 midlertidige livspoint, som er ekstra livspoint ud over det normale, og som altid mistes først. De 2 midlertidige livspoint forsvinder efter 1 time, hvis de ikke er tabt til sår inden da.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

5 kommentarer til “[D&D 5th] Lav dit eget rollespil – Troldfolk og helligfolk

 1. Jeg er ikke vild med den klassiske Vancianaske spell-slot model, men det er jo D&D, så det havde jeg ikke regnet med at du ville ændre på. 🙂 Det er trods alt en del af stemningen.

  Hvordan kan de være at Troldfolk først er Formularbrugere fra niveau 2, når tabellen giver dem formularer allerede fra niveau 1? Det virker egentlig fair nok hvis du først vil give dem formularer fra niveau 2, siden de er pænt dækket ind af deres Trolddomskyndig på niveau 1.

  Jeg synes du har ramt noget rigtigt fedt med Heligfolkenes formularer. De virker passende hellige og distancerede fra selve den er kaster dem. Det kan jeg godt lide.

  Balancemæssigt, så synes jeg måske Helligfolkene virker lidt svage? Deres kampevner er lige så dårlige som Troldfolk (ud over de kan bruge lidt flere våben), de har væsenligt færre formularer og de har slet ikke nogen “at-will” evner. Førstehjælp er bestemt praktisk, men det føles måske lidt meget som en støtteevne. Måske en lidt højere resistens, eller kampevner på linie med Eventyrere/Halvinger? Det ville passe bedre med BECMI.

  Udforskningsmæssigt tænker jeg på om Helligfolk kunne bruge nogle evner inspireret lidt af de klassiske Augury, Diviniation, Detect X formularer? “Sanse det Unaturlige/Uhelige”, til at ærke spøgelser, dæmoner og forbandelser? En “De udøedliges Åsyn” fomular der kan bruges som en slags reaktion på uheld, fælder og forbandelser (give et omslag eller noget) eller bruges mere aktivt til at spørge om råd i de der “gå til højre eller venstre” situationer.

  Nu nærmer jeg mig måske mere de avancerede regler, men i stedet for korruption ved kritiske successer kunne jeg goså forestille mig at helligfolk kunne “gældsætte” sig ved at udføre voldsomme eller uventede mirakler. Ideen skulle være at Helligfolk altid (givet nogle passende restriktioner) kan kaste de der vigtige, men ofte glemte formularer som Remove Curse, Cure Disease, Remove Blindness osv. Det hellige (hvad det end er) er trodsalt ikke begrænset i sin evne til at udføre mirakler. Men hvis man kaster dem på denne måde, så bliver både Helligpersonen og den der blvier kureret sat i en eller anden slags overnaturlig gæld, hvor de skal yde en eller anden form for bod, tage på pilgrimsfærd eller lignende. Nå, det var mere en pludselig indskydelse til hvordan Helligfolks “overforbrug” af magi kunne twistes lidt anderledes end Troldfolks.

  Like

 2. Den vancianske formel slipper vi ikke for 😉 Det er en del af udfordringen, men forhåbentlig udvandes nogle af dens begrænsninger med de bredere spells, selvom særheden med at memorisere er blevet hængende.

  Troldfolkenes tal har jeg flyttet rundt på flere gange, og de er vist strandet mellem to revisioner. Formularlisten skal justeres, så de har formularer pr. andet niveau, så de nøjes med deres trolddomskyndighed på niveau 1, som gerne skulle holde dem godt underholdt det første niveau.

  Helligfolk er blevet for svage, og jeg har ikke helt fundet formlen på at balancere dem bedre, men jeg opper nok deres kampevner, så de er på niveau med halvinger, og så skal de nok have tildelt en evne eller to mere, som så bliver klasseevner.

  Jeg er glad for at du kan lide formularerne, og dit forslag er rigtig godt og passer fint ind med nogle af de ting, jeg gerne vil med deres spådomsformular, og Åsynsformularen er sjov, den nupper jeg gerne. Tak for det.

  Korruption bliver mere passende farvekodet, når jeg begynder at udvikle det sæt regler i større grad. Jeg håber på at spilteste den del af systemet på Con2. Mirakuløs helbredelse vil passe fint ind, så der skal bare lige findes en god formel for, hvorledes det udføres spilmekanisk.

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: