[D&D 5th] Lav dit eget D&D – troldfolks magiske kyndighed

I dette indlæg dækker jeg troldfolks basale magiske evner. Alle troldfolk har evnen troldkyndig, og den evne giver adgang til fire formularer eller magiske evner. Troldfolk skal fra niveau 1 vælge en af de tre magiske traditioner og valget farver deres magiske evners form. Fra niveau 2 kan de desuden i bedste vancianske tradition memorisere formularer, og her er deres traditions formularer stærkere end de andre traditioner (altså troldfolk af nekromantiker-traditionen har en ekstra bonus til deres nekromanti-formularer, men kan stadig sagtens anvende drage- og alkymi-formularer).

De magiske evner, der følger med troldkyndighed, kan bruges flere gange dagligt, og troldfolk kan vove at bruge evnerne endnu flere gange, men det kan koste dyrt i livspoint.

Ved senere versioner af disse evner, vil der være mulighed for at kanalisere memoriserede formularer gennem basisevnerne for at gøre dem mere magtfulde.

Magisk angreb

 • Dragen – Drageild
 • Alkymi – Vinterens rasen
 • Nekromanti – Livsdræn

Magisk forsvar

 • Dragen – Den skællede hud
 • Alkymi – Livskraftige sommer
 • Nekromanti – Den døde krop

Magisk svækkelse

 • Dragen – Dragens blik
 • Alkymi – Blændende forårssol
 • Nekromanti – Viljesvag

Magisk indsigt

 • Dragen – Den kløftede tunge
 • Alkymi – Naturens spor
 • Nekromanti – Åndernes tale

Hver tradition indeholder fire magiske evner, som alle troldfolk inden for deres tradition mestrer. Troldfolk kan ikke mestre de magiske evner uden for deres egen tradition. Hver af de fire magiske evner kan anvendes tre gange om dagen uden fare for troldfolk, men derefter er der en fare for de slider på troldfolk, der risikerer at miste livspoint.

At anvende de magiske evner i kamp er en handling med trolddomsinitiativværdien.

Magisk angreb

Drageild [dragen]

Troldpersonen skaber en røgsky, der eksploderer med et smæld i en sværm af små flammetunger, som smyger sig om alt, der er i røgskyens område og efterlader det sortsvedent og forbrændt.

Drageild forbrænder levende væsner og antænder letantændelige, brændbare ting. Drageild skaber en røgsky 1½m i diameter, som opstår i forlængelse af troldfolket.

Effekt: Troldfolket skal lave et magisk angreb (1t20+intelligens bonus+angrebsbonus) mod modstandernes resistens, hvis de er i røgskyen. Hvis det er succesfuldt, fanges modstanderen af flammerne, og hvis ikke undviger modstanderen dem. Flammerne gør 1t6+intelligens bonus i skade.

Vinterens rasen [Alkymi]

Troldpersonen kalder på vinteren, og området rammes af en isnende blæst, som fejer iskrystaller gennem området og rammer fjender med forfrysninger og stikkende iskrystaller. Vinterens rasen fryser og river levende væsner, og river yderst skrøbelige ting i ting.

Effekt: Vinterens rasen rammer alt omkring troldpersonen med en isnende blæst. Blæsten rammer et område på 1½m radius med troldpersonen i centrum, men denne påvirkes ikke selv af magien.

Troldfolket skal lave et magisk angreb (1t20+intelligens bonus+angrebsbonus) mod vedkommendes resistens, hvis de er i blæsten. Hvis det er succesfuldt, fanges vedkommende af kulden, og hvis ikke undviger vedkommende dem. Frosten gør 1t6+intelligens bonus i skade. Skrøbelig ting som papir eller skørt stof kan blive revet itu.

Livsdræn [nekromanti]

Troldpersonen knytter sig hånd truende mod modstanderen og trækker dennes livskraft ud af kroppen, som en hvid dis, der går i opløsning, mens ofret svækkes.

Livsdræn trækker livskraft ud af et offer.

Effekt: Livsdræn sænker ofrets Tærskel med 2 point, så længe troldfolket koncentrerer sig om at trække livskraft ud. Når troldfolket holder op med at koncentrere sig, får ofret 1t8 i skade.

Rækkevidden er 10m, og troldfolket skal kunne se sit offer. Troldfolket skal lave et magisk angreb (1t20+intelligens bonus+angrebsbonus) mod modstandernes resistens. Hvis det er succesfuldt, fanges modstanderen af livsdrænet. Ofrets tærskel falder med 2 point, og i slutningen af runden, skal troldfolket bestemme sig for, om magien fastholdes og tærsklen forbliver 2 lavere, eller om effekten skal ophøre og ofret tager 1t8 i skade. Opretholder troldfolket effekten, kan han ikke foretage sig andet end at bevæge i sig den efterfølgende runde (og det er en handling med manøvre initiativværdi).

Gældende for alle magiske angreb

Anvendes det magiske angreb mere end tre gange om dagen, begynder magien at slide på troldfolk. Ved hver efterfølgende anvendelse skal troldpersonen foretage et konstitutionstjek mod 8 eller miste 2t6 livspoint.

Magisk forsvar

Den skællede hud [Dragen]

Troldfolk får deres hud til at bølge og bevæge sig, som om noget kryber rundt under huden, når de aktiverer den magiske evne. Troldpersonen er nu beskyttet af evnen, der har hærdet ham eller hende. Sår og skrammer får troldpersonens hud til at hænge i laser, som afslører glinsende, grønne skæl under huden.

Effekt: Den skællede hud hærder troldfolkets krop og gør det sværere for våben at trænge igennem og skade troldpersonen: +4 forsvar i 1 time.

Den livskraftige sommer [Alkymi]

Et gyldent, lunt varmeskær begynder at stråle fra troldpersonen, da den magiske evne aktiveres. Lyset dæmpes snart, men den magiske evnes effekt holder ved. Ud af sår og skrammer spirer løv og grene, som hurtigt lukker sig om såret og reparerer skaden. Den magiske evne holder i 15 minutter.

Effekt: Den livskraftige sommer fylder troldfolkets krop med livskraft, og sår og skader heles hurtigt igen: i slutningen af hver runde heler troldpersonen 4 livspoint. Helbredelsen gælder kun for de livspoint, som troldpersonen mister efter at formularen er trådt i kraft.

Den døde krop [Nekromanti]

Med nekromantisk kunden gøres den levende krop til en kold, følelsesløs død krop, der kun vanskeligt føler smerte og som ikke bløder. Kroppens tilstand forekommer død, og det er vanskeligt at såre troldpersonen. Evnen varer i 2 timer.

Effekt: Den døde krop er bløder ikke og er ufølsom over for smerte: alle angreb gør 3 point mindre i skade (min. 0).

Gældende for alt magisk forsvar

Anvendes det magiske forsvar mere end tre gange om dagen, begynder magien at slide på troldfolk. Ved hver efterfølgende anvendelse skal troldpersonen foretage et konstitutionstjek mod 8 eller miste 2t6 livspoint (Den livskraftige sommer kan ikke hele dette; Den døde krop kan ikke reducere dette).

Magisk svækkelse

Dragens blik  [Dragen]

Troldfolk svækker deres modstanderes fornuft med deres fortryllede blik. Troldpersonen messer på et gammelt og farligt sprog, indtil dennes øjne forvandler sig til store, ravfarvede øjne med et frygtindgydende blik. Alt der er af metal, ligner for troldpersonen guld, når effekten varer, og denne synsoplevelse kan troldfolk dele med andre, der distraheres af de illusoriske guldskatte.

Effekten varer 5 minutter.

Effekt: Dragens blik påvirker en gruppe væsner, op til ti styk, som troldpersonen kan se. Troldpersonen laver et magisk angreb mod væsnernes resistens  (1t20+visdomsbonus+angrebsbonus), og de påvirkede væsner, ser al ting af metal som guld, og de er distraherede af deres egen grådighed efter guldet. Ofrene må enten hengive sig til begære “guldet”, eller de har ulempe til deres handlinger, så længe der er “guld” synligt for dem.

Blændende forårssol  [Alkymi]

Troldfolk bruger denne evne til at blænde alle omkring sig og vanskeliggøre kamp. Forårsolens kraftige lys vælder frem omkring troldpersonen. Lyset er kraftigt, og det stråler i et stykke tid fra troldpersonen, og indtil da må se bort eller risikere at blive blændet.

Blændende forårssol brænder i 5 runder, og påvirker alle (på nær troldpersonen) inden for 10m.

Effekt: Blændende forårssol blænder alle, der kigger på troldpersonen. Troldpersonen laver et magisk angreb mod alle, der udsættes for Blændende forårssol (1t20+visdomsbonus+angrebsbonus), og hvis det er en succes, er de blændede i 5 runder. Modstår ofret, kan det ikke blive blændet af lyset. Alle i området kan vælge at se bort og undgå at blive blændede. De har ulempe på deres handlinger.

Viljesvag [Nekromanti]

Troldfolk anvender denne evne til at røve deres modstandere for livsvilje og ramme dem med tungsind, så de har vanskeligt ved at handle. Troldfolk hvisker dystre ord, der henter en skygge fra dødsriget frem, som hægter sig på ofrets skygge og tage livsviljen fra denne.

Evnen har en rækkevidde på 10m, og troldfolk skal kunne se deres fjender.

Effekt: Troldpersonen laver et magisk angreb (1t20+visdomsbonus+angrebsbonus) mod ofrets resistens, og hvis det er succesfuldt, kan ofret ikke foretage sig noget uden først at lave et visdomstjek mod 12. Hver handling kræver et succesfuldt visdomstjek, ellers foretager ofret sig ikke noget.

Gældende for al magisk svækkelse

Anvendes magisk svækkelse mere end tre gange om dagen, begynder magien at slide på troldfolk. Ved hver efterfølgende anvendelse skal troldpersonen foretage et visdomstjek mod 8 eller miste 2t6 livspoint.

Magisk indsigt

Den kløftede tunge [Dragen]

Troldpersonens tunge spaltes som en drages, og der er en underliggende hvislen til alt det, som troldpersonen siger. Den kløftede tunge lokker svar og fortalelser ud af sit offer. Effekten varer 5 minutter, og den kan påvirke en person af gangen, der er inden for 3m af troldpersonen.

Effekt: Ved at tale til en person, kan troldpersonen forsøge at underlægge personens vilje (1t20+karismabonus+angrebsbonus vs resistens), og er det en succes, vil vedkommende for 5-10 guld pr. svar eller udtalelse give svar eller komme med fortalelser på emner, hvor vedkommende ellers ikke har noget ønske om at udtale sig. Hvis der er distraherende omstændigheder (f.eks. kamp), kan ofret automatisk løsrive sig fra Den kløftede tunges effekt.

Naturens spor  [Alkymi]

Et fortryllet skær springer fra troldpersonens øjne, og med sit fortryllede blik kan troldpersonen læse naturen omkring sig. Troldfolk bruger denne evne i vildnisset og i naturen til at klare sig effektivt. Formularen giver automatisk en masse praktiske oplysninger, som gør tingene lettere for troldpersonen, der kan læse vejr, planter og dyr og identificere farer. Effekten varer i en time, og den har en rækkevidde på 100m forudsat troldpersonen kan se det.

Effekt: Troldpersonen kan med sikkerhed forudsige det lokale vejr for de næste tolv timer, han kan afkode dyrespor og følge spor, der er op til et døgn gamle. Med sit fortryllede blik kan giftige, sunde og helbredende bær og planter identificeres, rent vand kan identificeres og så videre. Formularen lader automatisk troldfolk hente oplysninger om naturen, som gør det lettere at rejse, slå lejr, overleve og så videre, men også at løse umiddelbare situationer. Hvis noget forsøger at skjule sporene, kan de indhentes med et succesfuldt magisk angreb (1t20+karismabonus+angrebsbonus mod resistens), men kun et forsøg kan gøres.

Åndernes tale [Nekromanti]

Åndernes tale bringer de døde til at afsløre deres viden. Troldfolk henter ligs ånder frem fra dødsriget og belønner og straffer dem for at få dem til at tale. Troldfolk tegner en cirkel på jorden, som er nær de lig, de ønsker at hente oplysninger fra enten ved at pine ånderne eller skænke dem blodofre. Evnen tager et minut at aktivere, og den varer i 3 minutter, hvor hvert lig i området pludselig vokser en langstrakt skygge hentet fra dødsriget.

Effekt: Skyggerne kommer op fra dødsriget, og troldpersonen kan enten pine ånderne til at tale (1t20+styrkebonus+angrebsbonus vs resistens; der skal pines (dvs et nyt styrketjek) for hvert spørgsmål) eller skænke dem blod for at lokke dem til at tale (1t20+karismabonus+angrebsbonus vs resistens; der skal skænkes blod for 5 livspoint for hvert spørgsmål, der stilles). Skyggerne husker stadigt dårligere, des ældre deres lig er, og skyggerne er ikke ufejlbarlige i deres viden, da de er begrænset til, hvad de vidste som levende, og de svare ofte kryptisk.

Gældende for al magisk indsigt

Anvendes magisk svækkelse mere end tre gange om dagen, begynder magien at slide på troldfolk. Ved hver efterfølgende anvendelse skal troldpersonen foretage et karismatjek mod 8 eller miste 2t6 livspoint.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: