Hinterlandet på Fastaval ’17: Foromtale til vanviddets videnskab

den-glemte-sangerForleden blev baggrunden for årets Hinterlandet på Fastaval afsløret. Idag følger foromtalen:

Kaldet på eventyrere lyder. Hinsides skoven ligger Den røde vinds slette, og halvt begravet i de rustrøde banker hviler titaniske krigsmaskiner, som rejsende kalder for jordskælverne. Nogle jordskælvere er hjemsted for sære væsner, andre rummer hemmeligheder, der kan forgylde deres ofre, eller mægtige skatte, der kan vælte kongeriger. Hinterlandet udforsker i år Den røde vinds slette, hvor færden går til …

  • Jordskælveren – en gigantisk metalmand ligger halvt begravet, og i dens hule indre lever små stammer i et skrøbeligt system truet af en galnings drøm om at se jordskælveren rejse sig igen.
  • Titanomachiens golemskabere – en glemt ordens hemmeligheder holdes i live af en golem-mesters bizarre kreationer af mekanisk-magisk liv.
  • Kranieklippen – Oprindeligt en bjergfæstning brugt til en belejring, men nu en grav, der knitrer af trolddom, som fastholder resterne af et slag, der ikke er kæmpet til ende, men som ingen længere husker.

Vær med til at udforske de mystiske steder og se, hvad du kan slippe levende fra. Sære ting er i vente.

Hinterlandet er oldschool fantasy-rollespil inspireret af Dungeons & Dragons, hvor du nemt kan spille med, og hvor regelkendskab ikke er vigtigt. Det handler om udforskning og mødet med det ukendte i huler og grotter, i ruiner og i sære landskaber, og du kan spille med i en blok eller i flere, som du har lyst til – der venter flere forskellige eventyr. Overlever din karakter, kan du genbruge den, og har du en karakter fra tidligere år eller fra andre conner, kan du spille videre med den. Vi har også brug for spilledere, og Hinterlandet er nemt at gå til også for uerfarne spilledere. Du kan i Hinterlandets facebookgruppe udveksle erfaringer, stille spørgsmål og snakke med om spillet. Regler og materiale til Hinterlandet kan findes og downloades herfra.

The call for adventurers sounds. Beyond the forest lies The Plain of the Red Wind, where half buried in rust red banks rests titanic warmachines called by explorers for earthshakers. Some earthshakers are home for strange creatures, others contain secrets, that may engolden their victims, or mighty treasures, that can topple kingdoms. This year The Hinterlands explores The Plain of the Red Wind where the journey leads to …

  • The Earthshaker – a gigantic metalman lies half buried, and in its hollow inner lives small tribes in a fragile system threatened by a madman’s dream of seing the earthshaker rise again.
  • The Golem Makers of the Titanomachia – a forgotten order’s secrets are kept alive by a golem master’s bizare constructs of mechanical-magical life.
  • The Skullrock – originally a mountain fortress used for a siege, but now a grave crackling with sorcery trapping the remnants of an unfinished battle none remembers any longer.

The Hinterlands is an oldschool fantasy-rpg inspired by Dungeons & Dragons, where you easily can play along. It is about exploration and meeting the unknown in caves and caverns, in ruins and alien landscapes, and you can participate in one block or more as you please – different adventures are waiting. If your character survives, you can keep playing it, and if you have a character from the previous years or from other conventions, you can use it again.

The rules are originally in Danish, but an English translation will be provided. The scenarios are written in Danish, but can be played in English. You can join The Hinterland’s facebook group and participate in talks and development of the game (the group is mainly in Danish, but discussions can also be in English).

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: