The Expanse: The Roleplaying Game – Sentinel Services episode 1

Først en bogserie (som muligvis er inspireret af rollespillet Eclipse Phase, som igen er inspireret af rollespillet Transhuman Space, som jeg spillede en kampagne i for flere år tilbage), siden en tv-serie, så et brætspil, og nu et rollespil. Fra Green Ronin kommer The Expanse, som er baseret på deres AGE-regelsystem, som de i første omgang udviklede til rollespillet Dragon Age (baseret på computerspillet af samme navn), og som siden blev udviklet til et universalsystem (som blandt andet blev brugt til Wil Wheatons Titansgrave: Ashes of Valkarna kampagne udspillet på Youtube).

Nu skal vi til at spille det. Jeg er kommet med i en lille gruppe, som følger periodens hippe spilstil ved at spille det over nettet, mens vi alle sidder isolerede og venter på, at corona-ulvene ikke længere strejfer omkring i gaderne efter nattens frembrud. Vi spiller via google hangouts, og bruger dens dice roller, da det er praktisk at kunne se de specifikke resultater af terningerne, når vi spiller. På trello holder vi spillet organiseret.

The Expanse er en science fiction serie – som jeg skal forsøge at være spoilerfri med – som udspiller sig i vores solssystem i en relativt nær fremtid, og seriens novum er, at der er udviklet et epstein drive, som gør det nemt at rejse hurtigt mellem planeterne for relativt få penge, og det er derfor blevet muligt at etablere kolonier på Månen, Mars og andre steder. Det er generelt hard science fiction, hvor man har tilstræbt at begrænse mængden af alt for futuristiske tiltag udover epstein drevet. Vægten i serien er derfor lagt på den politiske situation mellem solsystemets forskellige samfund, da der ikke er en lige fordeling af goder, og derfor er politiske spændinger.

AGE eller Adventure Game Engine er et relativt traditionelt rollespilssystem uden for mange komplikationer. Det er et task resolution system, hvor man ruller 3d6 + ability + focus, og skal ramme den givne sværhedsgrad. Den ene af de tre terninger har sin egen kulør, da den bruges til at bestemme graden af en succes – dvs. hvis den er en 1’er, har man en minimal succes, og er den en 6’er, er det en overmåde succes; såfremt man klarer sin test naturligvis – og terningen har den ekstra funktion, at den genererer stunt point, hvis to af de tre terninger er ens. I så fald får man et antal stunt point, som man kan købe ekstra effekter for (ligesom man kan i Year 0 Engine-spillene, som f.eks. Coriolis, Alien, Mutant: Year 0, Forbidden Lands). På sin vis minder systemet om en udbygget version af Star Wars d6 systemet. Point-systemet er sjovt, fordi det gør at man som spiller kan bruge sin succes på interessante måder, og det er noget, jeg ser som en styrke både i Year 0 systemerne og i AGE systemerne.

Hver karakter er desuden udstyret med en pulje af Fortune Points, som bruges til dels til at ændre på værdien af terningerne for at gradbøje både succesgrad og antal stunt point. Fortune Point har også en art hit point funktion, hvor de bruges til at reducere skade til 0. Kan man ikke reducere skade til 0, får man en wounded condition, og ved anden wounded condition er karakteren døende. Det snedige ved systemet er, at man enten bliver såret eller ikke såret, og i stedet for at have en pulje af hit point, som bliver slidt ned som i D&D gennem gentagne angreb, så forklares det i stedet ved, at man er heldig at undgå angreb, indtil man lige pludselig ikke er det. Tematisk et ret fint system.

En sidste interessant ting i The Expanse er dets superstruktur i form af The Churn, som er nærmest en slags udvidet Dice Clock, der tæller antal succeser og lykketræfs, spillerne har haft, og når en vis mængde er nået, ruller GM for hvilken negativ karma, som pludselig træder i kraft. Det er en måde at aktivere plot-elementer, og det er en mekanik, der nærmest er for generel i forhold til, hvad den kan bruges til (f.eks. burde man indsætte plot-hændelser på bestemte steder på The Churn frem for kedelige hændelser og tilbagegang).

Sentinel Services er udgangspunktet i vores kampagne. Det er en redningstjeneste, som har sine baser ved Europa, Io og Ganymede. Vores karakterer er mandskabet på en af deres redningsskibe. Besætningen er typisk på 8-10 personer (flere end vi er i gruppen, så der er plads til at rotere karakterer og veksle mellem spillerne i gruppen), og opgaverne er at suse ud til nødstedte skibe, reparere dem, guide dem i sikkerhed og undsætte passagerer og besætning. Vi befinder os ved High Port ved Ganymede, og en del af arbejdet er associeret med Astronomical Survey projektet.

I vores episode 0 og i vores facebook-gruppe har vi snakket rammerne for kampagnen og lavet udkast til vores karakterer. En ting, vi etablerede er, at kampagnen begynder omtrent der, hvor bind 1 begynder, men vores verden devierer ved at have et helt andet mysterium, og handlingen kommer derfor ikke til at være en spoiler hverken for læsere eller seere.

Vores første episode, hvor vi lige skal i gang, lære karakter og univers og system at kende følger her.

The Exciting Adventures of Sentinel Services!

Det er en almindelig hverdag ude mellem planeter og måner, da vi orienteres fra vores kommunikationscenter om et rumskib i problemer, og med de oplysninger suser vi mod månen Praxidike, som kredser om Jupiter. Et lille skib har en mindre lækage, en personskade og en motorskade.

Efter et par timer er vi fremme ved det lille rumskib, og vi etablerer via vores pilot Telemachos Fausti en sluse-forbindelse til skibet. Imens kaptajn Samuel Carmichael sammen med medic Mariko Johansen og min tekniker Wilhelm Geuze går ombord, bliver Rescue Technician Ren Messina tilbage og med en drone undersøger det beskadige skib udefra.

På ydersiden bliver sporet af lækagen fundet. Det viser sig at være et for pænt rundt og præcist hul til at være en mikro-meteorit, og en uudtalt mistanke om et projektil begynder at husere blandt os. Ombord på det fremmede rumskib tilser vores medic den sårede, som er blevet ramt rent gennem låret af projektilet, og min tekniker tilser motoren for at reparere den og finde kilden til skaden. Undervejs i processen får vi alle rullet terningerne en eller to gange, og der er succes hver gang. Generelt ruller vi inden for områder, hvor vi har ekspertise, så det sker typisk med en +5 bonus (+2 focus; +3 ability), og et par gange booster vi resultatet for at forbedre kvaliteten af succesen og udløse stunt point, som vi kan købe ekstra resultater med, og særligt i at vinde besætningens tillid og spore det mystiske projektils ophav, bliver der købt stunt effekter; vi optjener også 5 Churn undervejs – ved 10, 20 og 30 sker der gradvist værre ting).

Vi sammenholder de forskellige oplysninger, som vi hver især har anskaffet, og det inkluderer at min tekniker finder selve projektilet inde i motor-sektionen på det beskadigede skib. Der er tale om et tungstens-projektil affyret fra et håndvåben knyttet til EVA suits af Mars design! Den effektive rækkevidde er beskedne 500-1000 meter, og vi vælger at konkludere at risikoen for et vådeskud, som har drevet gennem rummet på ubestemt tid og truffet rumskibet er gående mod 0%. Ud fra rumskibets flight data, som vores medic med sit vindende smil nemt får overdraget er det muligt, at projektilet er affyret fra Callisto, eller det er sket fra et uregistreret rumskib eller en person i et EVA suit.

Det nødstedte rumskib er nødtørftig repareret, og deres sårede besætningsmedlem tilset og bliver fragtet af os til nærmeste rumhavn, og imens har vi fået studeret sagen bedst muligt og fået udfærdiget en rapport til administrationen i Sentinel Services, som henlægger sagen om projektilet som et uafklaret vådeskud.

Afsluttende bemærkninger

Vi er kommet på sporene af konturerne af en mystisk sag med vores pilot episode. Den første episode var mest for at afprøve reglerne og teste det overordnede koncept og få spillet sammen, da det er en ny gruppe, og vi spiller normalt ikke sammen. Fra næste gang begynder det egentlige mysterium.

Adventure Game Engine synes umiddelbart interessant. Jeg kan godt lidt, at systemet ikke har den store fokus på skills og fordeling af skill points. I stedet er det meste bundet op over karakterens evnetal, og så har man et fokus i nogle enkelte områder (fokus er næsten et andet ord for skill, men fordi det ikke er det, giver det en større fornemmelse af, at man kan forsøge sig hvad som helst ved at rulle mod sine evnetal, hvor det i andre systemer er en nødløsning at rulle mod evnetallet) samt nogle talenter, som er særlige evner, der giver nogle ekstra fordele. Dem kommer vi nok til at se i brug noget mere senere. Suppleret med fortune point, som både er en slags hit points og en måde at manipulere skill tests, og stunt point får man som spiller en fornemmelse af, at man kan manipulere udfaldene af sine handlinger i større grad end blot at rulle pass/fail tests. Sammen med Year 0 Engine og Savage Worlds synes det at være et fleksibelt og hurtigt universal system.

Der er dertil en vis charme i at spille The Expanse universet, da det både er et ret hard science fiction univers, og det er ikke så langt ude i fremtiden, at det bliver alt for fremmed, og det har derfor en række genkendelige sociale konflikter.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

One thought on “The Expanse: The Roleplaying Game – Sentinel Services episode 1

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: