Hinterlandet: Kolonia (version 2) [Lokation]

For et par år siden kom den første beskrivelse af landsbyen Kolonia, som er beliggende i en tidligere militær befæstning. Nu foreligger der endelig et kort over landsbyen, og det er tid til at opdatere beskrivelsen, så by og kort passer sammen. Dertil er beskrivelsen opdateret med hensyn til de nye kultbeskrivelser og diegetiske klasser.

Velkommen rejsende

De fleste rejsende, som går i land ved Færgelejet beliggende ved floden Vådskyl, følger stierne mod nord, hvor de efter et par timers gang ankommer til Den ensomme fæstning og dens spraglede teltlejr, hvor unge, håbefulde folk drømmer om at gå på eventyr. Andre rejsende følger i stedet stierne mod syd, og efter omkring tre timers gang kommer de til den befæstede landsby Kolonia. Fortsatte de længere mod syd ville de ankomme til landsbyen Carmaga ved Fruens marsk, men det er en anden historie.

Landsbyen Kolonia

Oprindeligt var Kolonia en garnison for en af Kejserrigets legioner, men siden tropperne blev trukket tilbage fra grænsen til den tomme ødemark, er den forladte militærlejr vokset og blevet til en landsby. Bønder og landsbybeboere har slået sig ned inden for garnisonens palisader og opbygget en landsby, hvis marker år efter år vokser sig større og større uden for palisademurene.

Det første rejsende ser er markerne omkring Kolonia, hvor bønder tilser jordene, og hvor hyrder vogter får, kvæg og gæs. Vendes blikket mod selve landsbyen kan man se dovne røgsøjler rejse sig fra byens arner, og en sandfarvet stenbygning med røde teglstenstage rage op over palisademurene. Vejen fører de rejsende op til landsbyporten, hvor der på markedsdage, eller når røvere er set i området, er bevogtet af bønder med spyd og økser. Ofte er det unge mænd og kvinder, som keder sig gevaldigt. På stille dage ses børn, som render og vogter flokke af høns.

Efter byporten åbner landsbyen sig. Adskillelige stråtækte langhuse med lerklinede vægge, tunge træbjælker og fundamenter af kvader følger hinanden adskilt af gærder, som holder familiernes flokke af gæs og høns fra hinanden. Mange af gårdene er bygget på fundamentet af garnisonens bygninger, hvor den nederste del er opbygget af solide sandfarvede kvadrer. Den øverste del af gården er bygget af tømmer og lerklinede vægge, og stråtækt tag. Midt i taget er en lyre, hvorfra røgen fra bålet midt i gårdens fællesrum stiger op. Gårdene har typisk en åbning midt i langsiden på begge side, og nogle gange også en i den ene ende, hvor staldene er. Gårdene er langhuse, hvor man bor i den ene ende, og har sine husdyr opstaldet i den modsatte. Lige til venstre for porten efter alteret til Mirqurios Vejfarer ses byens humlestativer, hvor de hastigt voksende humleranker gror.

Ude mod vest på den fjerne side af palisaderne høres lyden jern mod jern fra byens smedje. Ligefremme ses forten med en ring af sten, hvor olderne samles til tinge, og ved siden af tingstedet er Ceres den velnæredes hellige træ. Grusvejen, der fører gennem byporten, deler sig og løber ned gennem landsbyen på hver side af det græsgrønne tingsted, og på den modsatte side af forten ses et palæ med rødt teglstenstag med en udbygning med den gavmilde Kejsers alter. Bygget i bedste kejserlige stil af fint tilskårne stenblokke og med et tag af brændte teglsten er den sandfarvede bygning med det røde tag et brud med byens brune og grønne kulører. og adelsfamiliens gods adskiller sig med al tydelighed fra bøndernes gårde. Palæet er beboet af to bondefamilier, som har taget hver deres halvdel i brug, og de har vanskeligt ved at enes om noget som helst.

Fra landsbyforten kan man se byens brønd, som holdes forsynet af underjordiske vandledninger, som også forsyner palæets fiskedam med vand, hvor sjældne guldfisk svømmer rundt. Nede til venstre, hvor byen ligger lavere, løber en smal bæk langs ydersiden af byen, og her ses vaskekoner i gang med at vaske, og ikke langt derfra er mølledammen og byens vandmølle. Her er dele af den tidligere garnisons palisade blevet nedlagt for at landsbyen kan vokse.

Uden for palisaderne langs bækken ligger flere af byens værksteder. Foruden smeden har væveren og mølleren hjemme her. Vand fra bækken driver det store møllehjul, og når der males, kan hjulets knirken og de tunge møllehjul høres i det meste af landsbyen. Lige nu er det kun støjen fra smedjen, som høres. Hverken væveren eller skomageren støjer i samme omfang. Syd for værkstederne ligger Ceres den elskendes hellige lund.

Lige uden for palisaderne er mindre værkstedspladser, nærmest oprettet ad hoc, som f.eks. tømmerpladsen, hvor man kan bearbejde træ, eller myremalmshuset, hvor der er en simpel ovn til at brænde tørv og udvinde myremalm, foruden grusgraven, hvorfra sand og grus hentes. Det er steder, man ikke vil savne, hvis der dukker røverbander eller fjender op. Mere specielt er højen øst for landsbyen. Den er skjult bag træer og buskads, men ser man godt efter, kan man se de tunge bautasten anbragt på højen. Der er trolddom i luften omkring højen, som Kolonias indbyggere undgår, men fra tid til anden tiltrække ensomme troldfolk (højtrolddom).

Kigger man mod den fjerne ende af landsbyen kan mærke lugten af byens mødding beliggende uden for palisaderne. De nærmeste huse til møddingen er fattige rønner, hvor ældre med få midler har hjemme. Det er bedre end at bo uden for palisaden.

Rejsende kan alt efter deres stand overnatte hos landsbyens beboere. Velhavende eller anseelige folk kan finde et leje i højstuen hos bønderne nærmest ved forten. Des færre midler man har, des længere fra landsbyens grønne midte, må man forvente at finde et sted at sove. Selv staldene nærmest palisaderne er bedre, end at overnatte uden for palisaderne.

I lighed med de fleste kejserlige landsbyer er byens samlingspunkt tingpladsen på landsbyforten. Landsbyen har ingen kro, da de fleste familier brygger selv, og alle donerer til fællesskabets gilder. Rejsende er derfor overnattende gæster hos landsbyens familier alt efter stand. Ligeledes har landsbyen heller ikke nogen købmand. De ting, som bønderne ikke selv kan producere, får de ofte skabt hos værkstederne, og kan de ikke klare det, så handler man med omvandrende handelsfolk eller tager til markedet, når der er markedsdag ved Den ensomme fæstning. Kan man ikke vente til markedsdag, tager folk som regel til Meminorums marked i stedet.

Helligdomme

Byens helligdomme står tre forskellige steder. Det kejserlige alter dedikeret til Den gavmilde Kejser er en lille sidebygning på palæet med en indgang på ydersiden, mens træet ved tingstedet udgør en helligdom dedikeret til Ceres den velnærede værnende bønderne og byens velstand, og helligdommen ved byporten, Mirqurios vejfarers alter, skærmer byen mod ulykker udefra og er en velsignelse for tilrejsende. Helligfolket Veron Culus varetager fællesskabets kult for Kejseren og Ceres.

I landsbyens udkant er en fjerde helligdom i form af en hellig lund. Lunden anses af mange for værende hellig, og ifølge landsbyens kvinder hviler Ceres den elskendes bevågenhed over stedet, men lunden er ikke en helligdom for hele fællesskabet. Herfra må ikke fælles træer eller samles trøfler.

Det kejserlige alter (Den gavmilde kejser)

En sidebygning på palæet. Bag den tunge trædør er et lille kammer med mange hylder, hvor der er små metalfigurer af Kejseren. Ved bagvæggen er et marmoralter dækket af smeltede og delvist udbrændte stearinlys. Luften er tung af brændt voks og stearin.

 • Mirakel: Kolonia inddrages ikke i Kejserrigets udgifter, særskatter eller udskrivninger.
 • Beretning: En lang hyldestberetning om alle Kejserens gode gerninger for Kejserriget fra erobringer til rejsning af monumenter til fordrivelse af monstre.
 • Ceremoni: Et lys skænkes til alteret, og mens det brænder, reciteres Kejserens gerninger, og hans mange figurer hædres. Ceremonien foretages, når der er tegn på uroligheder i eller ved Kejserriget, og når der skal betales skatter til Kejseren.
 • Mirakeltest: Helligfolket foretager en mirakeltest (Kolonias helligfolk +6; Kejserkultens helligfolk +4; hvis mere end en bonus gør sig gældende, bruges den bedste bonus) justeret for ceremoni (uden ceremoni -8) og beretning (+2 for at genopføre historiens overordnede forløb)
 • Effekt: Kejseren hæver ikke skattene, udskriver ikke landsbyfolk til hæren eller arbejde på Kejserrigets byggerier eller udviser gavmildhed på lignende maner ved at lade Kolonia slippe for udgiftskrævende opmærksomhed.

Kolonias hellige træ ved tingstedet (Ceres den velnærede)

Et ældgammelt egetræ stadig fyldt med livskraft. På stammen er malet afbildninger af Ceres og hendes velsignelser. Figurerne bliver genopfrisket flere gange om året. På lavthængende grene hænger offergaver, ofte håndværk fastbundet med farverige snore.

 • Mirakel: Høsten vil ikke slå fejl, sygdom går uden om Kolonia, hungersnød vil ikke ramme i vinteren, husdyr vil få mange unger.
 • Beretning: En lang beretning om, hvordan Ceres besøger en række en landsbyer, og alt efter deres gaver modtager de velsignelser mod forskellige ulykker eller for forskellige former for frugtbarhed, og hvordan landsbyer, der ikke tager imod Ceres, lider under sygdom, brand og bortløbne husdyr.
 • Ceremoni: Ved årets hjørner (solhverv) holdes en fest med fællesskabets medlemmer, hvor gaver skænkes til helligtræet, mens helligfolket anråber Ceres for hendes velsignelse og takker for hendes tidligere gaver. Det afrundes med en festmiddag.
 • Mirakeltest: Helligfolket foretager en mirakeltest (Kolonias helligfolk +6; Ceres helligfolk +4; Helbredende helligfolk +2; hvis mere end en bonus gør sig gældende, bruges den bedste bonus) justeret for ceremoni (uden ceremoni -8) og beretning (+4 for at fortælle historiens overordnede forløb)
 • Effekt: Landsbyen velsignes med frugtbarhed (afgrøder, husdyravl) eller med fraværet af sygdom og nød for den næste periode indtil næste hjørne på årshjulet.

Mirqurios vejfarers alter i Kolonias

En vejrbidt marmorskulptur omkring to meter høj og en meter bred. På forsiden er udskåret vandringsfolk, så slidte at de ikke er længere til at genkende udover rejsehat og rejsestav, som Mirqurios ofte er iklædt.

 • Mirakel: Rejsende bringer ikke ulykke til Kolonia. Rejsendes ankomst bringer lykke til Kolonia.
 • Beretning: På sin vandring gennem Kejserriget blev Mirqurios taget vel imod af de folk, som han søgte husly hos, og hvert sted, som han forlod, havde dagen efter et lykketræf, som en skjult skat blev fundet, en stormflod gik uden om deres hjem, og en brand nåede aldrig at udvikle sig.
 • Ceremoni: Rejsende evt. guidet af helligfolk skænker alteret en lille offergave, typisk en mønt eller tilsvarende lille værdigenstand, mens der siges en bøn til Mirqurios.
 • Mirakeltest: Helligfolket foretager en mirakeltest (Kolonias helligfolk +6; Mirqurios helligfolk +4; Omvandrende helligfolk +4; hvis mere end en bonus gør sig gældende, bruges den bedste bonus) justeret for ceremoni (uden ceremoni -8) og beretning (+2 for at gennem bøn at genfortælle historiens overordnede forløb)
 • Effekt: En ulykke bliver på mirakuløs vis hindret, mens de rejsende er i nærheden, eller et lykketræf indtræffer sig i landsbyen, mens de rejsende befinder sig i Kolonia.
 • Ekstra: Rejsende, der benytter alteret i offentlighed, bliver set på med velvilje (der opnås fordel på en social test foretaget samme dag).

Kolonias hellige lund (Ceres den elskende)

 • Mirakel: Frugtbarhed (undfangelse, fødsel), profeti (kærlighed)
 • Beretning: På den længste sommernat stak prinsesse Iruve af fra hendes forældres hoffolk for at hun kunne mødes sin elsker. Hendes far sendte sine jagthunde efter hende, og snart indhentede de hende ved en lille skov, men Ceres lod træerne bøje sig til side for prinsessen, og hun løb nu ind mellem træerne, alt hvad hun kunne til den lysning, hvor hendes elsker ventede hende, og de var sammen hele natten, mens Ceres vågede på himlen over dem. Da hundene kom til skoven, bad Ceres træerne om at lukke vejen og afskære stierne, og uanset hvilken vej hundene og deres jægere løb, ledtes de ud af skoven igen.
 • Ceremoni: Under nattehimlen guidet af helligfolket træder personen ind i lunden. Personen må ikke bære metal eller knuder.
 • Mirakeltest: Helligfolket foretager en mirakeltest (Kolonias helligfolk +6; Ceres helligfolk +4; Helbredende helligfolk +2; hvis mere end en bonus gør sig gældende, bruges den bedste bonus) justeret for ceremoni (uden ceremoni -8) og beretning (+2 for at genopføre historiens overordnede forløb; +20 hvis man faktisk er på flugt fra forældrene, mens man søger sin elskede)
 • Effekt: Søges der en undfangelse eller succesfuld fødsel, så opnås dette. Alternativt gives en vision af enten den, man bliver gift med, ens sande kærlighed eller en kommende kærlighed.

Diegetiske klasser

Kolonias forkæmper (subklasse, 1 niveau)

Kolonias forsvarer er en kriger og hædersperson, som har besejret et stort monster, som har truet
landsbyen. Der følger en fantastisk historie med titlen, og ved byporten kan man se det afpillede kranie af monstret. Kolonias forsvarer er yndet af byen (klassen er tidligere introduceret).

 • Angrebsbonus +1; Resistens +1; Livspoint: 10; Evner: Kolonias ven, Monsterbetvinger, Heltedyrkelse forpligter

Lokation: Landsbyforten i Kolonia

Krav: Bring hovedet af et stort monster (minimum størrelse: ogre), som har plaget Kolonia og dens
indbyggere, til landsbyforten og præsenter det for indbyggerne fulgt af en heroisk beretning om, hvordan monstret blev besejret.

Evne: Kolonias ven – evnen giver +4 bonus til rygter, diplomati og bluff over for Kolonias indbyggere. Hvis historien om monsteret drab genfortælles i en naboby, og genfortælleren klarer en karisma-test 16, gælder evnen Kolonias ven og Heltedyrkelse forpligter i nabobyen i en uge.
Evne: Monsterbetvinger – evnen giver +1 bonus skadesrul mod store monstre (minimum størrelse: ogre). Evnen er anstrengende at bruge, og når tærsklen på et stort monster opnås, koster det 10 livspoint.
Svaghed: Heltedyrkelse forpligter – Hvis Kolonia og dens indbyggere er truet af et stort monster eller
overnaturligt fænomen, og de ikke hjælpes, kan de to Kolonias forsvarer-evner ikke anvendes.

Kratlusker

En del af landsbyens indbyggere er veteraner eller efterkommere af veteraner fra Kejserrigets hære. En del af dem var spejdere, og de har givet deres erfaringer videre i en kunst, som de spøgefuldt kalder kratluskeri.

Angrebsbonus +0; Resistens +1; Livspoint: 6; Evner: Listig, Opspore, Jagtbytte

Lokation: Landsbyforten i Kolonia

Krav: Oplært af en Kolonias veteraner eller Kolonias kratluskere. Børn af Kolonia kan blive oplært, hvis de er en del af landsbyfællesskabet. Udefrakommende skal

Evne: Listig – Evnen giver en +4 bonus til at snige og skjule sig. Hvis der efterfølgende angribes fra en uset position, opnås fordel på angrebet.
Evne: Opspore – Evnen giver en +4 bonus til at følge et byttes spor. Sporingen giver en indsigt i byttet. Kratluskeren får +2 på angrebsrul mod det opsporede bytte, hvis sporingen leder direkte til konfrontation.
Svaghed: Jagtbytte – Kratluskere forventes at dele deres jagtbytte med landsbyfællesskabet. En gang om måneden skal kratluskeren indlevere et bytte på størrelse med en hjort eller et vildsvin til landsbyfællesskabet. Hvis det ikke gøres, mistes evnen Opspore, indtil bytte er indleveret.

Trolddom

Den gamle høj uden for palisaderne er kendt for at være et mystisk sted. Det er en af forfædrenes gravhøje fra en tidsalder før Kolonia blev grundlagt. For nogle er højen fra før Kejseren, for andre er den fra tiden før himlen blinkede. På stenene på højen er indridset petroglyffer og skåle og sære tegn, og hvis de studeres af en magiker, lærer denne højens særlige trolddomsformular.

Højens formular

Indlejret i højen og dens bautasten er en trolddomsformular efterladt af højbyggerne. Formularen kan læres af en, som kan trylleformularer ved at meditere på højen. Det kræver en intelligenstest mod sværhedsgrad 20 at lære formularen. Testen foretages efter otte timers meditation. For hver ekstra otte timer i streg, der mediteres, falder sværhedsgraden med 2 (dvs efter 24 timers meditation, er sværhedsgraden faldet til 16). Læres formularen på denne måde, er den lært direkte, og magikeren mestrer Bautahøjens urkraft-formularen.

Formularen lært direkte

Lærer man formularen direkte fra højen, får man den kraftfulde udgave, Bautahøjens urkraft. Den kan læres videre men kun som den indirekte, mindre kraftfulde udgave, Bautahøjens troldkraft, angivet nedenfor.

Bautahøjens urkraft

Skole: højtrolddom; Pris: 1 magipoint; Varighed: formularen tager en time at kaste, hvor magikeren mediterer på en høj mellem bautasten.

Magikeren bruger trolddommen i en højs bautasten til at erhverve midlertidig trolddomskraft.

Effekt: Fra højen og stenene trækkes trolddoms urkraft, som indlejres i magikerens krop. Et eller flere point lagres, som midlertidige bonus magipoint. De ekstra point holder indtil næste fuldmåne, hvis de ikke er brugt inden da.

Særligt: Når formularen har været anvendt med eller uden succes, kan den ikke anvendes før efter næste fuldmåne.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek:

 • Naturlig 1’er: formularen fejler, 2 korruptionspoint erhverves
 • —3: formularen fejler, 1 korruptionspoint erhverves
 • 4-7: formularen fejler, det koster ikke et magipoint (eller evnepoint)
 • 8+: formularen aktiveres. Magikeren erhverver et midlertidigt bonus magipoint og et ekstra point for hver 4 point rullet over 8.
 • Naturlig 20’er/ekstrem succes: formularen aktiveres; det koster ikke et magipoint (eller evnepoint), og der erhverves 5 midlertidige bonus magipoint.

Hvis formlen fejler, indser magikeren efter et kvarter at denne ikke kan koncentrere sig om højens trolddomskraft. Om natten har magikeren efterfølgende et mareridt om løssluppen trolddomskraft.

Formularen lært indirekte

Det er muligt at lære formularen via magikere, skriftruller eller tryllebøger, men hvis den ikke læres direkte fra højen, får man den mindre kraftfulde version.

Bautahøjens troldkraft

Skole: højtrolddom; Pris: 2 magipoint; Varighed: formularen tager en time at kaste, hvor magikeren mediterer på en høj mellem bautasten.

Magikeren bruger lidt af trolddommen i en højs bautasten til at erhverve midlertidig trolddomskraft.

Effekt: Fra højen og stenene trækkes troldkraft, som indlejres i magikerens krop. Et eller flere point lagres, som midlertidige bonus magipoint. De ekstra point holder indtil næste fuldmåne, hvis de ikke er brugt inden da.

Særligt: Når formularen har været anvendt med eller uden succes, kan den ikke anvendes før efter næste fuldmåne.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek:

 • Naturlig 1’er: formularen fejler, 2 korruptionspoint erhverves
 • —7: formularen fejler, 1 korruptionspoint erhverves
 • 8-11: formularen fejler, det koster ikke et magipoint (eller evnepoint)
 • 12+: formularen aktiveres. Magikeren erhverver et midlertidigt bonus magipoint og et ekstra point for hver 4 point rullet over 8.
 • Naturlig 20’er/ekstrem succes: formularen aktiveres; det koster ikke et magipoint (eller evnepoint), og der erhverves 4 midlertidige bonus magipoint.

Hvis formlen fejler, indser magikeren efter et kvarter at denne ikke kan koncentrere sig om højens trolddomskraft. Om natten har magikeren efterfølgende et mareridt om løssluppen trolddomskraft.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: