Et blik på rollespillet The Black Hack

Med kickstarteren kom to regelhefter, en skærm, et impro-ark over en by at udforske og en stak character sheets.
Med kickstarteren kom to regelhefter, en skærm, et impro-ark over en by at udforske og en stak character sheets.

The Back Hack er et snedigt lille hack af Dungeons & Dragons reglerne, der har vægt på at være simpelt, hurtigt og omgå tunge regelssystemer på enkle måder.

Jeg nævnte kort The Black Hack, da jeg opsummerede seneste resultater fra kickstarter, og The Black Hack er en af de ting, som jeg har fået ind af døren – og det er et rollespil, som jeg valgte at kaste penge efter, fordi det har nogle sjove ideer, som jeg gerne ville se nærmere på.

Hvad er The [color] Hack?

The White Hack, The Red Box Hack, The Black Hack er alle gentolkninger af de første eller de klassiske udgaver af Dungeons & Dragons udsat for spildesign med 30 års erfaring og med indflydelse fra senere design-traditioner, som f.eks. Storygame traditionen, men også en tilstræbning af at rendyrke den spilstil, som Dungeons & Dragons var basis for tilbage i 70’erne og i 80’erne, og som er fokus for Old School Renaissance (OSR) bølgen, som blandt andet inkluderer Castles & Crusades og Lamentations of the Flame Princess foruden Hinterlandet.

The Black Hack er således et bud på, hvordan man kan spille D&D i retro-stil, men det er også et ufuldstændigt regelsæt, som forudsætter at man har en ældre version af D&D, da det dele af reglerne kun forstås via et D&D-regelsæt. Tanken er, at man gerne vil spille OSR D&D uden at spille med et af de gamle regelsæt.

De første udgaver af Dungeons & Dragons

Den for mange legendariske ‘Den røde æske’ – D&D basic rules – som for mange var introduktionen til Dungeons & Dragons er langt fra den første eller den ældste udgave af D&D-reglerne, så for lige at se på, hvad The Black Hack refererer til, er her kort de ældste versioner af Dungeons & Dragons/Advanced Dungeons & Dragons.

Dungeons & Dragons

D&d_Box1stDette er den oprindelige udgave af Dungeons & Dragons. Den bestod af tre hefter – Men & Magic, Monster & Treasure, The Underworld & Wilderness Adventures – som var det samlede regelsæt, og det første rollespil. Det udkom i meget små oplag første gang i 1974 (måske 2000 eksemplarer blev trykt det år). Det er et regelsæt, som ligger meget i forlængelse af figurspillet Chainmail fra hvis regler, det udspringer. Denne version kaldes også for Original Dungeons & Dragons (oD&D) eller The White Box – og det er egentlig ikke et fuldkomment regelsystem (læs disse interessante betragtninger for yderligere informationer).

Advanced Dungeons & Dragons

 • Monster Manual (1977)
 • Players Handbook (1978)
 • Dungeon Masters Guide (1979)
Begge versioner af 1st edition
Begge versioner af 1st edition

Advanced Dungeons & Dragons blev udgivet med en bog om året, og det var meningen, at dette var den store opdaterede udgave, der skulle ensrette D&D-spillet og den måde, som spillet blev spillet på. Den første version af reglerne var langt fra fyldestgørende, og der opstod mange lokale tolkninger, og Gygax ville med sine Advanced-regler samle spillet under et (men det lykkedes langtfra, blandt andet fordi AD&D 1st edition reglerne fungerer fuldt ud, f.eks. er der ingen enighed om, hvordan initiativ-systemet fungerer). I 1989 kom 2nd edition, og den fik en nyudgivelse i 1994 (nogle gange kaldet version 2.5, men det gjorde sig kun gældende, hvis man inddrog Player’s Option-bøgerne (f.eks. Skills & Powers og Combat & Tactics). I 2000 udkom Third Edition.

D&d_originalDungeons & Dragons (Blue 1977)

For at gøre det lettere at komme til at lære Dungeons & Dragons at kende lancerede TSR en ny begyndervenlig udgave, som blev udformet af John Eric Holmes – hvorfor den også kaldes The Holmes Edition – som skulle gøre det nemmere at komme i gang med at spille D&D. Reglerne dækkede level 1 – 3, og tanken var så, at man skulle gå videre med AD&D-reglerne.

Dungeons & Dragons (Magenta Box 1981)

Da AD&D reglerne forelå i deres færdige form, blev det D&D_Basic_Rules_1981besluttet at relancere D&D, og denne gang blev Tom Moldway sat til at udfærdige reglerne (Tom Moldway er blandt oldschool spillere kendt for scenarierne B4 The Lost City, X1 Isle of Dread, X2 Castle Amber). The Moldway Edition dækkede også kun level 1-3, men hurtigt efter kom Expert Rules, som dækkede level 4-14. Med den nye version af D&D, gik reglerne nu sine egne veje, og D&D var nu aktivt splittet mellem sin AD&D-gren og sin D&D basic-gren. Først med D&D third edition blev det til en gren igen, da D&D basic-grenen blev nedlagt.

Dungeons Dragons (Red Box 1983)

Dette er den fjerde version af reglerne, og det er den udgave, der kendes af mange som D&D_1983_Basic_Rules_coverbasic D&D – eller The Red Box. Blandt fans kaldes den D&D becmi med reference til de fem æsker (Basic, Expert, Companion, Master, Immortal), som udgjorde det fulde regelsæt (indtil de blev samlet i Rules Cyclopedia (samt Wrath of the Immortals) i 1991, hvor der samtidig med kom et nyt startsæt (den sorte æske med den røde drage – den kom også på dansk – også kendt som The Black Box). D&D becmi er den klassiske version for mange, og den er også kendt som The Mentzer Edition, da Frank Mentzer stod bag revideringen af reglerne. Rules Cyclopedia fra 1991 er Aaron Allston udgaven, da han reviderer reglerne en anelse (men kun så meget dedikerede fans bemærker forskellene). Mentzers vigtigste bidrag var at gøre reglerne lettere at lære via forskellige solo-spil.

The Black Hack

Oven på denne gennemgang af D&D-versioner er det tid til aftenens stjerne, The Black Hack, som underforstår, at man besidder en af disse ældre versioner af D&D –  grundlæggende set AD&D 1st edition, som den nu leverer et hack af.

The Black Hack bygger på, at spillerne ruller alle terningkast (angrebsrul, forsvarsrul i kamp), og terningkast er 1d20 under ability score. Det vil sige, at man ruller som i de gamle versioner af D&D, hvor man rullede under evne-tal (da den mekanik blev indført), men i The Black Hack gør man det for alle terningkast (i AD&D rullede man lavt for at rulle evne-tjeks, mens man rullede højt for angreb og saving throws). The Black Hack anvender desuden advantage/disadvantage systemet fra D&D 5th edition, som bare er en praktisk og let anvendelig mekanik.

Initiativ håndteres ved et dex-tjek, hvor alle, der er succesfulde, reagerer før monstrene, og alle andre reagerer efter monstrene. Rustninger fungerer ved, at de absorberer en vis mængde skade.

Monstre er håndteret ved, at de har en Hit Dice værdi, og monstrets Hit Dice værdi afgør, hvor farligt det. Differencen mellem et monsters Hit Dice og en karakters level er en modifier til angreb og forsvar, hvis monstret er stærkere end heltene (dvs. en level 3 karakter har -2 straf på tjeks mod et Hit Dice 5 monster). Næsten alle effekter beregnes via monstrets Hit Dice værdi (i lighed med Numenera rollespillet er monstre reduceret til et enkelt tal, og ved siden af det tal, har de en angivelse af evt. specielle evner).

Død i The Black Hack håndteres ret interessant. En karakter på 0 hit points er ude af handlingen, men ikke ude af spillet. Når kampen er overstået, får karakteren 1d4 hit points igen og skal rulle på en konsekvenstabel – men det gøres kun, hvis eventyrerne vinder kampen. Sker det ikke, er karakteren tabt. Med andre ord dør en karakter først, hvis gruppen taber kampen eller flygter uden at få den sårede med sig!

Encumbrance er ofte dødens mekanik, hvor man sidder og bogfører udstyrs vægt for at beregne dets indflydelse på movement rate – og i virkeligheden handler det bare om at skabe en begrænsning på, hvor mange skatte eventyrerne kan slippe af sted med, og skabe en udfordring ved hvad udstyr er til rådighed. Også her har The Black Hack en snild løsning: Man kan bære et antal objekter svarende til styrke, har man mere end det, har man disadvantage på alle handlinger, og har man det dobbelte antal objekter, kan man ikke røre sig ud af stedet.

Usage Dice er en af spillets andre snilde mekanikker. Fakler, forsyninger og ammunition er repræsenteret ved en terning, og når tingen anvendes, ruller man terningen. Hvis der rulles 1-2, reduceres terningens størrelse (dvs. har man fakler d8, og ruller 1-2, reduceres terningen til 1d6). Når terningen reduceres til mindre end 1d4, er man løbet tør. Variationer af mekanikken er set før, men koblet med det overordnede system i The Black Hack følger den ideen om hurtig, let og simpel.

Af andre bemærkninger skal det nævnes, at man kan vælge mellem kriger, tyv, præst og troldmand, og de fire klasser er de arketypiske fire klasser. De har alle nogle særkender, tyve har fået enkel mekanik for deres handlinger (de har advantage på alle handlinger som kræver snilde og snedighed), og troldmænd og præster anvender spells på klassisk D&D maner. Der er sært nok ikke nogen interessante mekanikker i spil her.

Afsluttende bemærkninger

The Black Hack er en interessant størrelse. Det har trimmet en masse knudrede regler ned til nogle simple abstraktioner, og det har fokus på karakterernes møde med det ukendte. For GM er der meget lidt administration, da monstrene er båret af en stat og deres særlige evne, og spillerne står for alle terningkast, og her skal de kun regne på forskellene mellem deres karakterer og monstrene. Der er ikke en masse modifiers (faktisk er der kun forskellen mellem monster og helt, og ellers ruller man advantage/disadvantage i stedet for).

Det er et nemt system at gå til, men det er også et system, der er tiltænkt folk, der allerede spiller (A)D&D, og som gerne lige vil køre en hurtigere og simplere version, f.eks. til at introducere nye spillere, tage en oneshot uden det store arbejde eller lignende. Jeg tror ikke, det er noget, som kommer til at blive brugt i længere kampagner – men jeg kunne sagtens finde på at hive The Black Hack frem til et oneshot og så få spillet nogle af de mange D&D-scenarier, jeg har liggende, eller bruge systemet til at køre Lamentations of the Flame Princess (jeg har f.eks. Death Frost Doom liggende) eller et Dungeon Crawl Classic scenarie. I alle fald er det et system, som giver mig lyst til at finde et scenarie frem og spille det. Derudover er det et regelsystem, jeg vil stjæle fra, og en mekanik jeg vil stjæle er denne:

If a Warrior fails a STR or DEX test and would be dealt damage from an attack, they can opt to sunder (destroy) their shield – if the have one equipped – and ignore the damage.

Det er en sjov måde at bringe udstyr i spil på, og lade spillerne balancere sammen mellem den fordel, som skjoldet leverer over tid, med den kortsigtede men vigtige gevinst.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

8 kommentarer til “Et blik på rollespillet The Black Hack

 1. Undskyld, men udkom AD&D (1st.) samtidig med D&D?
  Det viste jeg ikke.
  Der er Warhammer (1st i 1986, 2ed. i 2004 og 3ed. i 2014) eller Call (på trods af de mange 5.x i 1990erne og d20) lettere at hold styr på. Selv Vampire er forholdsvis let at holde styr på.

  Det sjove ved Warhammer og Vampire (som er det jeg har spillet mest er at universet også udvikler sig og tiden går i fiktionsuniverset i løbet af de forskellige version). Det har D&D overhovedet ikke, vel?

  Like

 2. En version af D&D reglerne kom samtidig med AD&D, men den er vist ret sjælden, og den er ikke helt som vi kender D&D fra 1983. Så på sin vis giver det stadig mening at sige at basis D&D udkom efter AD&D.
  Jeg tvivler på, at D&D fra 1977 nogensinde nåede det danske marked, muligvis heller ikke 1981 udgaven. Jeg har set AD&D bøgerne brugt talrige gange i butikker, men ikke de to versioner af D&D.

  D&D / AD&D har ikke rigtig nogen setting, og derfor er der ingen udvikling i dem, men de enkelte setting guides har en udvikling, og med nye versioner af reglerne kom også nye versioner af settingsne, hvor man byggede videre på verdenen.
  Mest markant er måske Dark Sun, som har to setting guides, en for før Dark Sun romanserien, og en for efter, som opdaterer settingen. Tilsvarende har Forgotten Realms, Dragonlance, Greyhawk, Mystara og Ravenloft gennemgået forandringer, men typisk i forlængelse af nye regelversioner. Planescape blev kraftigt muteret i Faction War kampagne scenariet, så der skelner man mellem alt source materiale udgivet før og efter scenariet.

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: