Hinterlandet – Helligfolks trolddom – de reviderede regler

Magi-systemet til Hinterlandet er ved at blive revideret, og i tidligere indlæg har det handlet om magisystemet for troldfolk, men det skal nu handle om helligfolk, og der er her tale om et work in progress, så detaljer kan og vil ændre sig (Farvel til Vancian magi, eksempler på formularer, flere formularer, Troldegæld – prisen for magi).

Opdateret primo maj med varianter af formularerne på baggrund af kommentarer her og inde i Hinterlandets faceboookgruppe.

Baggrunden for ændringen af systemet er, at Hinterlandet oprindeligt har brugt en vancian magic model, men i praksis har systemet ikke været så intuitivt, som det godt måtte være, det nuværende magisystem bliver derfor skrinlagt. Med et nyt system er der plads til at lave et magisystem, som ikke er magen til det troldfolk bruger, men derimod er sit eget, men systemet skal stadig være nemt nok til at uerfarne spillere relativt nemt kan spille helligfolk.

I lighed med troldfolk begynder magi-systemet for helligfolk først rigtig fra niveau 2, så en helt ny spiller skal ikke tænke videre over magi-systemet, førend karakteren er kommet levende gennem sit første niveau.

Troldfolks trolddom er farligt og lidt uforudsigeligt, og brugen af det medfører en troldegæld, som med tiden forvandler troldfolkene. Sådan er helligfolks magi ikke. I stedet er der en pris at betale for trolddommen, som enten betales før eller efter i form af gerninger af forskellig art. Helligfolks trolddom bliver på den måde ikke en uforudsigelig faktor, men derimod trolddom med en pris. I Warhammer Fantasy 4th ed og Dungeon Crawl Classics ruller præster og klerke for deres formularer, og fejlede tjeks resulterer i at man optjener gudens/gudernes utilfredshed, vrede og straf – og på sin vis giver det mening, men på sin vis gør det ikke, for hvorfor er det, at guden spontant bliver vred og et fejlet forsøg på at bruge en formular? I praksis oplever jeg det ikke som stemningsskabende, men som kilde til fjollede bemærkninger. I stedet er trolddom en transaktion mellem De udødelige og helligfolk, hvor man betaler en pris før eller efter for magien (donationsmagi og bodsmagi).

For helligfolk bliver magi delt op i tre typer: Signelser, bodsmagi og donationsmagi. Signelser kendes af helligfolk uanset deres kult, men bodsmagi og donationsmagi er almindeligvis kun kendt af kejserlige kulte.

 • Signelser er ‘små’ formularer primært med assisterende og hjælpende effekter. Helligfolk lærer automatisk en gruppe af disse på vekslende niveauer. Dagligt har helligfolk X signelsespoint til at anvende formularer med.
  Basalt set en gruppe magiske effekter, hvor man kan flere og flere des højere niveau man er, og man har stødt en voksende gruppe at vælge mellem. Nogle signelser er sjældne og ukendte, og de kræver særlige læremestre, hellige tekster eller hellige steder at lære.
  For at få sine daglige signelsespoint skal helligfolk meditere.
 • Bodsmagi er kraftigere offensive formularer. Når en bodsformular har været anvendt, kan helligfolk ikke bruge en ny, førend de har betalt bod for den første.
  Kejserrigets kulte kender til et vist udvalg af bodsformularer, som helligfolk får adgang til, når de er højt nok niveau.
  Det antages, at helligfolk altid begynder en mission med at have betalt bod, så man har altid mindst en bodsformular med sig på eventyr, og hvis man i løbet af eventyret har mulighed for at betale bod, kan man kaste endnu en bodsformular.
 • Donationsmagi er kraftigere defensive formularer. For at anvende en mirakelformular, skal helligfolk først have udført visse gode gerninger. Når det er gjort, kan man anvende en donationsformular, og når den er spenderet, skal der udføres nye gode gerninger for at optjene den næste.
  Kejserrigets kulte kender til et vist udvalg af donationformularer, som man lærer, når man stiger niveau, men der er mulighed for at lære sjældne og ukendte formularer via læremestre, hellige steder og sakrale tekster. Det antages at helligfolk begynder deres mission med en optjent donationformular, og hvis der skal kastes endnu en, skal den optjenes undervejs i missionen via gode gerninger.

Det er så de tre former for trolddom, som helligfolk har med sig på missioner. I løbet af en mission vil helligfolk få anvendt en serie af signelser, men deres bodsformularer og donationsformularer, som er kraftigere trolddom, vil typisk være stærkt begrænset hver mission, og uanset niveau vil de ofte være begrænset til blot en enkelt.

Signelser

Signelser er små remser, bønner, anråbelser og hellige tegn, og på hvert niveau får helligfolk adgang til et nyt sæt signelser, så antallet af signelser, man har stiger niveau efter niveau. Ydermere kan man være heldig at finde sjældne signelser som skatte.

En signelses effekt kan gradbøjes dels ud fra hvor mange signelsespoint, formularen koster at aktivere, og ud fra omstændelig signelsen er at realisere.

Følgende seks signelser har helligfolk adgang til fra niveau 2.

Spørgsmålet er så, hvor mange signelser de skal kunne anvende dagligt? I de gamle regler havde helligfolk niveau 2 en niveau 1-formular om dagen. Jeg overvejer dog, at hæve tallet til 2 formularer for niveau 2 helligfolk. Antallet af signelser skal muligvis hæves til ni.

 • De hellige ords høstsignelse
 • De hellige ords velsignelse
 • De hellige ords bandlysning
 • Det hellige lys’ samlende skær
 • Det hellige lys’ livgivende skær
 • Det hellige lys’ fællesskabsglød
 • Det hellige tegns stormtegn
 • Det hellige tegns indsigtstegn
 • Det hellige tegns fødselstegn

Hellige ord signelser

Gældende for alle De hellige ord signelser er, at signelsen anvendes ved at helligfolket messer, remser eller reciterer hellige ord. Nogle hellige ord signelser har en varighed forbundet med, hvor længe helligfolket messer, og der kan messes op til fem minutter ubesværet. For hver fem minutter, der messes, skal helligfolk foretage et udholdenhedstjek 10 for ikke at snuble i ordene eller på anden vis tabe pusten og lade signelsen afslutte. Hvis helligfolk tager skade, mens de messer, skal de foretage et udholdenhedstjek 10 for ikke at standse signelsen (der skal højest laves et tjek per runde, så hvis en helligfolk tager skade tre gange i en runde, skal der kun laves et tjek). Der kan kun messes på en signelse af gangen.

Høstsignelse (1 signelsespoint)

Helligfolket messer over en af kultfællesskabets marker i fem minutter og skænker høstsignelse over marken. Kultfællesskabet får fordel på høststjeks og 20% bedre høst på marken, indtil næste fuldmåne.

VARIANT: Helligfolket messer over en af kultfællesskabets marker i fem minutter og skænker høstsignelse over marken ved at gå rundt om hele markens omkreds, mens der synges og svinges kar med røgelse. Kultfællesskabet får fordel på høststjeks og 20% bedre høst på marken, indtil næste fuldmåne.

Velsignelse (1 signelsespoint)

Helligfolks allierede inden for 10 meter får Forsvarsbonus+2 i fem minutter efter at helligfolket er ophørt med at messe. I den tidsperiode kan helligfolket vælge at veksle bonussen til fordel på et resistenstjek (det skal vælges, inden der rulles terninger)

(f.eks. en helligfolk velsigner sine allierede, og en lykkeridder bliver udsat for et giftangreb, som der skal rulles et resistenstjek imod. Helligfolket kan nu vælge at ophæve forsvarsbonussen på lykkeridderen og til gengæld give lykkeridderen fordel på resistenstjekket mod gift).

VARIANT 1: Helligfolks allierede inden for 10 meter får Forsvarsbonus+1 i fem minutter efter at helligfolket er ophørt med at messe. I den tidsperiode kan helligfolket vælge at veksle bonussen til fordel på et resistenstjek (det skal vælges, inden der rulles terninger).

VARIANT 2: Nogle af helligfolks allierede (en pr to niveauer af helligfolk, f.eks. kan en helligfolk niveau 4 påvirke to allierede) inden for 10 meter får fordel på næste angreb inden for fem minutter efter at helligfolket er ophørt med at messe. I den tidsperiode kan helligfolket vælge at veksle bonussen til fordel på et resistenstjek (det skal vælges, inden der rulles terninger).

VARIANT 3: Helligfolks allierede inden for 10 meter er ikke påvirket af frygt-effekter eller Bange-tilstanden, så længe der messes. I den tidsperiode kan helligfolket vælge at veksle effekten for en allieret til fordel på et resistenstjek (det skal vælges, inden der rulles terninger). Hvis helligfolket veksler signelsens effekt for en karakter, forbliver de andre allierede stadig beskyttede af signelsen, indtil messen ophører, eller signelsen også bliver vekslet for dem.

Bandlysning (1 signelsespoint)

Helligfolket lyser ban over sine fjender med sine messende ord. Helligfolket laver et magisk angreb mod alle fjender inden for 20 meter (karismabonus + niveaubonus +1t20 versus fjendernes resistens). Alle fjender får -2 Forsvarsbonus i fem minutter efter at helligfolket er ophørt med at messe. I den tidsperiode helligfolket vælge, at for et succesfuldt angreb mod en fjende må der rulles skade to gange, og derefter vælge det resultat, angriberen helst vil have. Vælges effekten, ophører bandlysningen over fjenden.

(f.eks. en helligfolk bandlyser succesfuldt fire orker, og en lykkeridder angriber den ene ork og rammer. Helligfolket kan nu vælge, at beholde banlysningen over orken, eller ophæve den mod at lykkeridderen ruller skade to gange og vælger det foretrukne resultat. De tre andre orker forbliver bandlyste).

VARIANT 1: Helligfolket lyser ban over sine fjender med sine messende ord. Helligfolket laver et magisk angreb mod fjender inden for 20 meter (karismabonus + niveaubonus +1t20 versus fjendernes resistens). En fjende pr helligfolks to niveauer får ulempe på deres næste angreb inden for de næste fem minutter. Inden fjendens næste angreb kan helligfolket vælge, at for et succesfuldt angreb mod en fjende må der rulles skade to gange, og derefter vælge det resultat, angriberen helst vil have. Vælges effekten, ophører bandlysningen over fjenden.

VARIANT 2: Helligfolket lyser ban over sine fjender med sine messende ord. Helligfolket laver et magisk angreb mod fjender inden for 20 meter. Alle påvirkede fjender fyldes med frygt, så længe der messes, og de har ulempe på deres næste angreb medmindre de bruger deres næste handling på noget andet end en offensiv handling.

Helligt lys signelser

Gældende for alle helligt lys signelser er at helligfolket fremmaner en vagt lysende aura, som manifesteres ud af frisk blod (et prik på en finger er nok) akkompagneret af hellige ord, fagter og tegn.

Det hellige lys kan vedligeholdes ved at have det friske blod aktivt fremme, f.eks. smurt på fingre eller i ansigt, og holde armene opløftet og hænderne fremme. Det kan gøres op til fem minutter ubesværet, men for hver fem minutter, der det hellige lys vedligeholdes, skal helligfolk foretage et udholdenhedstjek 10 for ikke at trættes og lade signelsen afslutte. Hvis helligfolk tager skade, mens de vedligeholder det hellige lys, skal de foretage et udholdenhedstjek 10 for ikke at afbryde signelsen (der skal højest laves et tjek per runde, så hvis en helligfolk tager skade tre gange i en runde, skal der kun laves et tjek). Der kan kun vedligeholdes et helligt lys af gangen.

Den lysende aura om helligfolket kan bruges som en lyskilde, der svarer til et stearinlys.

VARIANT: Den lysende aura om helligfolket kan bruges som en lyskilde, der svarer til et lanterne.

Samlende skær (1 signelsespoint)

Helligfolket gløder med en hellig aura, og den hellige aura kan reparere beskadige ting og genstande (men ikke læge sår, genskabe fortryllede ting eller gøre fordærvet mad spiselig). For hvert minut signelsen varer, kan helligfolket reparere en ting, som er i auraens lysskær og inden for to meter af helligfolket. Signelsen ophører automatisk, når den har repareret ti ting, eller hvis helligfolket ikke vedligeholder det hellige lys.

Livgivende skær (1 signelsespoint)

Helligfolket gløder med en hellig aura, og den hellige aura glider over på helligfolkets allierede, som er inden for 5 meter af helligfolket. Hver allieret gløder nu med et dæmpet lysskær, som giver 5 midlertidige livspoint. Midlertidige livspoint mistes altid før, man mister sine egne livspoint, og effekten varer, indtil man har mistet de 5 midlertidige livspoint, eller indtil 5 minutter efter at helligfolket er ophørt med at vedligeholde det hellige lys.

Fællesskabsglød (1 signelsespoint)

Helligfolket udstråler en fredfyldt og hellig aura, som påvirker kultmedlemmer inden for 20 meter. Kultmedlemmerne har op til en time efter at det hellige lys er holdt op fordel på tjeks, der forsøger at styrke fællesskabets sociale bånd.

Hellige tegn signelser

Gældende for alle hellige tegn signelser er, at helligfolket skal tydeligt foretage store fagter og bevægelser, ofte holde armene strakt i vejret eller løftet højt over hovedet og vendt mod fjender eller allierede. Hellige tegn signelser varer ofte lige så længe, som fagterne foretages. Det kan gøres op til fem minutter ubesværet, men for hver fem minutter, det hellige tegn vedligeholdes, skal helligfolk foretage et udholdenhedstjek 10 for ikke at trættes og lade signelsen afslutte. Hvis helligfolk tager skade, mens de vedligeholder det hellige tegn, skal de foretage et udholdenhedstjek 10 for ikke at afbryde signelsen (der skal højest laves et tjek per runde, så hvis en helligfolk tager skade tre gange i en runde, skal der kun laves et tjek). Der kan kun vedligeholdes et helligt tegn af gangen.

Stormtegn (1 signelsespoint)

Helligfolket løfter sine arme højt over hovedet og siger en kort bøn, hvorefter alle allierede inden for 20 meter får en +1 skadesbonus på deres næste stormangreb, så længe stormangrebet foretages, mens helligfolket har armene i vejret. Når først en allieret har foretaget et stormangreb, har de ikke længere bonussen.

Indsigtstegn (1 signelsespoint)

Helligfolket bevæger sine arme og hænder i komplekse mønstre, som afspejler De udødeliges gerninger i fem minutter, og helligfolket eller en af helligfolkets allierede får en indsigt i omgivelserne, og noget nærværende, som har været skjult afsløres, over for den allierede.

Fødselstegn (1 signelsespoint)

Helligfolket løfter sine arme mod himlen og mod den gravide fra kultfællesskabet i helligt tegn, og så længe armene er løftet, så har den gravide fra kultfællesskabet fordel på tjeks i forbindelse med fødslen.

På efterfølgende niveauer får helligfolk flere signelsespoint, så de kan anvende flere signelser dagligt, og de får adgang til flere signelser, så højniveau helligfolk er mere fleksible. Nogle signelser vil være kraftigere, alene fordi de er kun tilgængelige for højniveau helligfolk, mens andre er kratigere, fordi de koster mere end 1 signelsespoint.

Materialet er stadig under udvikling, og senere indlæg vil byde på signelser fra andre niveauer, samt eksempler på bodsmagi og donationsmagi.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

2 kommentarer til “Hinterlandet – Helligfolks trolddom – de reviderede regler

 1. Det lyder tematisk charmerende, men mekanisk ser jeg med rynkede bryn på effekter, som smører små situations-bonusser og minusser ud over både venner og fjender. MHT velsignelse og bandlysning ville jeg være markant gladere, hvis det var sådan noget som fordel/ulempe og rerolls, der var på spil — hvilket er stærkere, så det skulle nok være en begrænset pulje, helligfolket kunne dele ud af. F. eks. x niveau?

  Like

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: