Hinterlandet – Magidesign: Hekseri, trolddom og tryllekunstner

Med Hinterlandets farvel til Vancian magi-systemet, som er bærende for magien i Dungeons & Dragons, kommer her udviklingen af det nye system, som ikke blot er et system men flere systemer lagt i forlængelse af hinanden. I forgående indlæg blev rammerne for systemet fremlagt, og her kommer udbyggelsen af næste sæt trolddom.

Magi-systemet i Hinterlandet er nu bygget op over, at troldfolk har adgang til hekserier (se en tidlig version her), magiske talenter (de basis-kunstner som troldfolk har i grundreglerne, også kaldet ars technika), ars minor (simple formularer for niveau 2-4 (eller 5) troldfolk) og ars major (teknikker til at danne formularer med for niveau 5 (eller 6) og frem til 10). Supplerende dette er forskellige grader af korruption ved anvendelse af magi samt en basispris for brug af magi ved at betale point fra karakterens evnetal.

Magiske talenter / Ars Technika

Hver magiker har fire talenter (magisk angreb, magisk svækkelse, magisk forsvar og magisk indsigt), som er bundet til den skole, som magikeren er en del af. Hver af dem kan bruges tre gange om dagen, og man kan forsøge at bruge dem yderligere ved til gengæld at risikere at tage skade. Bortset fra nogle revideringer af selve kræfternes udformning (nogle er lidt for magtfulde, nogle er lidt for vage), er der ikke tænkt nogle ændringer af disse. Alle magikere besidder disse fire talenter fra niveau 1.

Heksemagi / Hekserier

Beskrevet i forgående indlæg. Simple formularer, som kan læres af alle, ikke kun troldfolk, og som koster evnepoint at anvende. Troldfolk har den fordel at de må brænde point fra to forskellige evner, mens alle andre kun må bruge point fra en evne. Da pointene kun heles med 1 om dagen, er der hurtigt en naturlig begrænsning på, hvor meget man er villig til at spendere.

Ars Minor

Før troldfolk kan mestre de avancerede teknikker, som gør troldfolk legendariske, er de nødt til at have erfaring med hvordan teknikkerne fungerer, og det gøres ved at lære den mindre kunst at kende. Inspirationen er hentet fra rollespillet Ars Magica, hvor troldfolk har teknikker, som de kan aktivere for magiske effekter, og hvor der er udviklet specifikke formler gørende brug af teknikkerne, men langt mere effektfuldt. I Hinterlandet er formler teknikker låst fast i en bestemt formel, og derfor nemmere at anvende, og derfor kan de bruges af mindre trænede troldfolk.

Formlerne kommer til at tage for som de trylleformler, der allerede er i Hinterlandet og som også er at finde i D&D, men forskellen ligger i, at der ikke anvendes memorisering eller antal formularer pr dag. I stedet koster formularer magi-point, og når puljen af magi-point er spenderet, kan man betale i evnepoint (ligesom med heksemagi), og så kan man kanalisere mere kraft i formularerne via korruption. Dertil er der indbygget et terningkast i alle formlerne, så der kan være ekstra effekter fra ekstreme udfald af terningkastet.

Tryllebøger og skriftruller har i forbindelse med den mindre kunst den funktion, at de repræsenterer konkrete manifestationer af brugen af magiske teknikker. Magiens mestre har nedfældet specifikke opskrifter på trolddom i form af formlerne, og det er dem, som optræder i tryllebøger og i skriftruller, hvor man også kan støde på variationer af kendte formularer. For troldfolk kan det være interessant at jagte sjældne versioner af kendte formularer eller helt nye formler.

Ars Minor i praksis

Her er det foreløbigt udkast for hvordan ars minor tænkes at tage sig ud. Der er mange mindre detaljer, som ikke er afklaret endnu, og som der kan rettes på.

Magipoint

Troldfolk har en pulje af magipoint. Puljen er betinget af deres niveau (almindeligvis ville en sådan pulje også have en bonus fra evnetal, f.eks. høj intelligens giver ekstra point, men jeg har med vilje ikke udstukket nogen point til puljen som udgangspunkt; bonus fra gode evnetal kommer i spil ved terningkastene i stedet. Baggrunden for dette er at gøre det mindre nødtvunget at have intelligens 16+ for at spille magiker).

 • Puljens størrelse er ikke fastsat endnu, men grundlæggende kommer den til at hænge sammen med det antal formularer, en magiker forventes at kunne gøre brug af på de forskellige niveauer.
 • Ars Minor er tilgængelig fra niveau 2, og indtil niveau 4 (eller 5) er den magikerens eneste teknik, hvorefter ars major også kommer i spil. Et antal formularer pr dag kunne for de forskellige niveauer være f.eks. 2/3/4(/5), hvor hver formular koster f.eks. 1 magipoint (enkelte formularer kan justeres ved at koste flere point, så de begrænser antallet af daglige formularer). Puljen skal således være på 2/3/4(/5) point (og muligvis vokse fortsat på niveau 5 eller 6 indtil niveau 10.
 • Ydermere kan man i stedet for at spendere magipoint, kan man spendere 3 evnepoint (kan de trækkes fra alle seks evner eller blot fra de to, som magikeren også bruger til at betale heksemagi med?), så magikeren kan på kort sigt affyre ekstra mange formularer, men det koster dyrt på helbredet (resulterer formler aktiveret via evnepoint i ekstra korruption?).

Terningkast

Formlerne skal indeholde terningkast. For en del formler giver terningkastet sig selv, idet der rulles for, at formularen rammer sit offer eller ej (og systemet er fortsat struktureret sådan, at spillerne ruller terningerne, dvs. at magikeren ruller for om formlen rammer, ikke ofret, der ruller for at modstå i modsætning til mange af D&Ds formularer, hvor man ruller saving throw). For formler uden et magisk angreb, rulles der for formularens grad af succes eller effekt. Det centrale er, at man kan opnå kraftigere og mindre kraftige effekter, man kan opnå kritiske succeser, og man kan fumle og optjene korruption.

Korruption

Alle formlerne er bundet til magiskoler, og alle magikere til en skole. Når man korrumperes som dragemagiker, rammes man af dragesyge osv. Korruption opstår i de få tilfælde, at der fumles med et terningkast, og når man vælger at få ekstra kraft i sin formular.

Modellen for korruption er ikke helt klarlagt endnu, men det skal være noget, som i det lange løb vil betyde, at magikeren er fortabt, opslugt af den magiske korruption (det er der, drager kommer fra). Foreløbigt bliver retningslinjerne følgende:

 • Korruption skal give noget, som kan rollespilles. På kort sigt blusser et korrumperet personlighedstræk frem (f.eks. den næste time er man som dragemagiker ekstra grådig) og på længere sigt sker en mere grundlæggende personlighedsændring.
 • Korruption skal rumme nogle permanente effekter, som tæller ned mod karakterens undergang.
 • Korruption fra ars minor er begrænset. Primært kommer korruptionen fra ars major.
 • Måske optjenes korruption også, når man brænder evnepoint for at kunne kaste flere formularer.

Tryllebøger og memorisering

Kunsten, hvormed man lærer formularer, er en interessant udfordring. I D&D besidder troldmænd tryllebæger, som indeholder de formularer, man kan memorisere, og hver dag vælger man mellem puljen af formularer i bogen, og blandt dem kan man kaste X formularer. Mekanikken veksler fra version til version af D&D, men grundlæggende er den ikke nem eller intuitiv for nye spillere, så i stedet skal tilegnelsen af formularer ændres. D&Ds nyere inkarnationer (og Hinterlandets gamle regler for trolddom) har en tendens til at se stort på tryllebøgerne – man udueliggør en troldmand, hvis tryllebogen går tabt, og at have en troldmands formularer til at flukturere ud fra hvilke bøger, der er til rådighed, er administrativt bøvlet – men nu skal det være anderledes.

Balancen går på hvad troldfolk kan af formler, når de ikke har adgang til deres tryllebøger, og hvordan bruges tryllebogen i praksis? I film og tv-serier kan magikere både aktivere formularer ved få fagter og trolddomsord og ved at recitere trolddomsteksterne fra en tryllebog.

Her er et udkast til en model:

 • Troldfolk kan recitere en trylleformel fra en tryllebog, som de har studeret. Troldfolk betragtes altid som havende studeret deres egne tryllebøger, men andres tryllebøger kræver tid pr formular (mellem scenarier er det ikke det store problem, men hvis man erobrer en tryllebog på en mission, er det begrænset, hvor lang tid man kan afsætte til at mestre en formular i en tryllebog).
 • Troldfolk lærer på hvert niveau at mestre et vist antal formularer. Disse ‘mestrede’ formularer kan kastes helt uden brug af tryllebøger. De kræver blot ord og fagter.
 • Troldfolk kan spendere eventyrpoint på at mestre flere formularer. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange man kan lære, men mere et spørgsmål om, hvor mange eventyrpoint, man er villig til at spendere, og hvor mange formularer man kan opstøve.
  • En mulighed er, at man på hvert niveau mestrer to (tre? fire?) formler, og yderligere formler koster 200 eventyrpoint pr mestret formel.
 • Nye formularer kommer ikke automatisk til. Formler skal enten findes som skriftruller eller kopieres fra tryllebøger, eller man skal spendere sin tid mellem scenarierne på at opstøve formularer.
  • Troldfolksakademiet – en tabel for hvilke formularer (fra standardsortimentet), man får mulighed for at lære mellem scenarierne.
  • Troldfolkslæremestrene – mikro-supplementer for, hvad en læremester vil lære fra sig mellem scenarierne. Giver en chance for at lære specielle versioner af formlerne.
  • Skriftruller – de findes i scenarierne, og de kan rumme standard formularer eller helt nye, unikke formler, som man mellem scenarierne kan sætte tid af til at lære.

Grundlæggende er udgangspunktet, at troldfolk kan lære alle formularer og mestre dem alle, men det koster i tid og eventyrpoint, og mange varianter skal man ud og opstøve.

For troldfolk betyder det, at alle deres formularer koster magi-point (eller evnepoint) at kaste, og nogle kan kastes uden brug af tryllebøger (de mestrerede formularer), mens de andre kræver, man har tryllebogen ved hånden (de ikke-mestrerede formularer).

Eksempel på formular

Med lånt tunge

Skole: nekromanti; Pris: 1 magipoint; Varighed: 15 minutter

Nekromantikeren tager afskåren, frisk tunge i munden og bruger den til at sprede løgne med. Når tungen spyttes ud eller de 15 minutter er gået, ophører formularen.

Effekt: Magikeren har fordel på alle parlay-handlinger, hvor nekromantikeren lyver eller er uærlig over for modparten. Hvis magikeren ikke mener sin løgn, er der ingen effekt, og hvis magikeren går mod sin egen løgn, vrider den lånte tunge sig så voldsomt, at det gør 1t6 skade på magikeren.

Når formularen aktiveres, skal der foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 8. Hvis det er succesfuldt, aktiveres formularen. Fejler det med op til 4 point, koster forsøget ikke et magi-point. Hvis tjekket fejler med mere end 4, koster formlen et magi-point. Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magi-point (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, kan den anvendte tunge ikke bruges.

Afsluttende bemærkninger

Ars Minor er den del af formularerne, der minder mest om D&D-formularerne, og i effekt kommer de (antageligvis) til at ligge omkring hvad, der svarer til level 1-3 spells, men mere kraftfuldt formler kan skabes, da der kan skrues på prisen i magi-point, risikoen for korruption og formlens sværhedsgrad, når den skal aktiveres, samt hvor sjælden formularen er.

Tanken er, at ars minor primært skal være af interesse for magikere på niveau 2-4/5, og derefter skal magikerens interesse være på ars major på bekostning af ars minor.

I kommende indlæg dækkes ars major, og så vender jeg tilbage til det overordnede magisystem for at få de sidste brikker til at falde på plads. Jeg hører gerne feedback og kommentarer til systemet, både her og i Hinterlandets facebookgruppe.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

7 kommentarer til “Hinterlandet – Magidesign: Hekseri, trolddom og tryllekunstner

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: