[Hinterlandet] Pibemagernes røggalder

En af de lærde ordener blandt magikere og troldfolk er pibemagerne, som tvinger deres lærlinge og assistenter gennem slidsomme arbejder med at snitte og skære de bedste piber, inden de løfter sløret for deres særlige røggaldren, hvor de lader magiske ord indlejre sig i den røg, de blæser ud over læberne eller gennem deres rygende instrumenter. De er en orden, som ikke bryder sig om blæst og kraftige vinde, men hvis trolddom nemt sniger sig ind på folk, da deres trolddomsbrug ser så harmløs ud.

Hinterlandets nye magisystem kræver flere formularer, og her kommer et sæt mere. Denne gang er det både heksemagi og Ars Minor. Formularerne hører denne gang til alkymi-skolen.

Heksemagi formularer

Heksemagi er simple formularer, som selv folk, der ikke er oplært som magikere kan anvende.

Fortryllede røgringe

Heksemagi, varighed: 5 minutter, rækkevidde: personlig

Magi-brugeren skaber fortryllede røgringe, som er mere holdbare end normalt, som kan have farver og gløde af egen kraft, og røgringene varer adskillige gange længere end normalt.

Farverig røg

Heksemagi, varighed: 5 minutter, rækkevidde: personlig

Magi-brugeren kan forme og ændre farven på sin røg, så længe formularen varer. Røgen bliver ikke tættere end ellers, og farveskiftet kan ikke sløre mere, end røgen i forvejen var i stand til.

Ars Minor formularer

Blændende røg

Skole: Alkymi; Pris 1 magipoint; Varighed: 5 minutter

Med et pust rammer magikeren sit offer med en sky af røg, som får det til at svide i øjnene, og de ømme øjne begynder at løbe i vand. Den målrettede røgsky rammer et offer inden for 3 meter af magikeren.

Effekt: Ofret har ulempe på alle synsbaserede sansetjeks og på kast og missilbrug. Effekten varer, indtil ofret har skyllet eller tørret øjnene rene for den smertefulde røg, eller 5 minutter er passeret.

Aktivering: For at aktivere formularen laver magikeren et magisk angreb mod sit mål, og hvis det er succesfuldt, begynder ofrets øjne at irriteres. Hvis det magiske angreb fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, er røgen ikke koncentreret nok til at påvirke ofret.

Hosterøg

Skole: Alkymi; Pris 1 magipoint; Varighed: Så længe der bappes på røginstrument (op til 1 minut)

Magikeren rammer et vejrtrækkende væsen inden for 3 meter med en sky af røg, som generer lugtesans og lunger så meget, at ofret rammes af en voldsom hoste, der hæmmer handlinger og besværer tale.

Effekt: Ofret rammes af den koncentrerede røg, og ofret begynder at hoste og have besvær med at trække vejret. Ofret skal klare et Resistens (Stamina, gift) mod røgen for at modstå effekten. Hvis det er succesfuldt, forstyrrer røgen ikke nok til at have en negativ effekt på handlinger. Hvis det fejler, har ofret ulempe på næste angreb, på næste magi-tjek på en formular, som kræver ord eller på næste sociale handling. Ofret kan forsøge at ryste effekten af magien af sig med et nyt resistenstjek efter hver handling, som er fejlet på grund af ulempe. Når først et resistenstjek er succesfuldt, har formularen ikke længere effekt.

Aktivering: For at aktivere formularen laver magikeren et magisk angreb mod sit mål, og hvis det er succesfuldt, begynder ofret at hoste. Hvis det magiske angreb fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, er røgen ikke koncentreret nok til at påvirke ofret.

Distraktionens røg

Skole: Alkymi; Pris 1 magipoint; Varighed: 1 minut

Magikeren skaber røgfigurer, som er ladet med en smule trolddom, som de fanger folks opmærksomhed med og distraherer dem fra deres gøremål.

Effekt: Alle væsner inden 15 meter af magikeren kan ikke lade være med at stirre på røgfigurerne, så længe formularen varer, og hvis et væsen i stedet vil være opmærksom på sit ærinde, som væsnet var i gang med, skal væsnet foretage et resistens (viljestyrke) for at løsrive sig. Hvis væsnet er i fare, under angreb eller tilsvarende, er væsnet ikke længere påvirket af formularen.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 10, der samtidig med sætter sværhedsgraden for resistenstjeks mod formularen. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, er figurerne ikke distraherende.

Slørende røgbanke

Skole: Alkymi; Pris 1 magipoint; Varighed 5 minutter

Magikeren fremmaner så meget røg fra sit røgeinstrument, at det lægger sig som en tågebanke, der slører alt i området og blænder for udsyn. Røgen omgiver magikeren eller befinder sig lige ved siden af. Røgen hænger tæt som tåge, og den dækker et område med en diameter på 5 meter. Sigtbarheden ind i røgbanken og inde i røgen er 1 meter.

Effekt: Magikeren manifesterer en røgbanke omkring sig eller ved siden af sig. Røgbanken holder 5 minutter, hvorefter den opløses. Varigheden er under kraftig vind og blæst kortere, helt ned til blot en runde.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 8. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, lykkes det ikke at få røgbanken til at blive hængende længe nok til at sløre omgivelserne.

Røgskikkelser

Skole: Alkymi; Pris 2 magipoint; Varighed 5 minutter

Magikeren puffer en røgbanke frem, og inde i røgbanken anes skikkelser, som danser ind og ud mellem hinanden, skubber og puffer til folk, inden i røgbanken og skaber et røre, som forvirrer alle inde i røgen. Røgbanken omhyller magikeren eller befinder sig lige ved siden af denne.

Røgen er som en tågebanke, der slører alt i området og blænder for udsyn. Den dækker et område med en diameter på 5 meter. Sigtbarheden ind i røgbanken og inde i røgen er 1 meter, og overalt hvor man ser sig omkring, ser man slørende skikkelser, som danser vildt omkring.

Effekt: Magikeren manifesterer en røgbanke omkring sig eller ved siden af sig. Røgbanken holder 5 minutter, hvorefter den opløses. Varigheden er under kraftig vind og blæst kortere, helt ned til blot en runde.

Inde i røgen danser skikkelser af røg omkring, og de griber om alle inde i røgen for en svingom. I slutningen af hver runde bliver alle væsner inde i tågen flyttet omkring, så de hverken ved, hvor andre er henne, eller hvor i tågen, de selv befinder sig, og medmindre de har et holdepunkt, mister de også retningssansen. Væsner påvirket af tågen, kan enten forsøge at koncentrere sig om at holde orienteringen ved at lave et resistens (viljestyrke) eller forsøge at fastholde deres position med et resistens (stamina). I begge tilfælde rulles der mod magikerens magi-tjek.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 8. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og en folk røgånder manifesteres og stikker af fra området. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, lykkes det ikke at få røgbanken til at blive hængende længe nok til at sløre omgivelserne.

Røgens bånd

Skole: Alkymi; Pris 2 magipoint; Varighed 2 runder

Magikeren manifesterer en røgsøjle fra sit rygeapparat, som vokser i tæthed og længde, indtil den kan sno sig om et offer og binde denne med reb af røg. Røgens bånd påvirker et korporligt væsen inden for 10 meter, som ikke er større end en trold.

Effekt: Røgsøjlerne snor sig om ofret, og hvis de får fat, er ofret fanget og fastholdt. Et fastholdt offer kan ikke bruge sine lemmer til angreb eller trolddom. Ofret hver runde forsøge med en handling at bryde fri af røgens greb med en styrketest eller et resistens (undvige) mod formularens magiske angreb. Hvis der er kraftig blæst eller kastes en spand vand eller tilsvarende på røgen, er der fordel på at komme fri. Når ofret har været fanget i to runder, opløses røgen.

Aktivering: For at aktivere formularen laver magikeren et magisk angreb mod sit mål, og hvis det er succesfuldt, snor røgen sig om ofret og fastholder vedkommende. Hvis det magiske angreb fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og røgsøjler fejer vildt rundt i lokalet i 1t4 runder. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, fanges ofret ikke.

Gnistrøg

Skole: Alkymi; Pris 2 magipoint; Varighed: øjeblikkelig

Magikeren skaber et voldsomt puf med sit røginstrument, som skaber en røgsky fra hvilken, der springer brændende gløder, gnister og sodende sort røg. Gnistrøgen brænder de ofrer, som fanges i røgskyen.

Effekt: Magikeren kan påvirke 1t2 fjender, som er umiddelbart ved siden af hinanden og inden for 3 meter af magikeren. Røgen soder, og gnistrene fyger, så de efterlader brandskader på modstanderne.

Aktivering: Magikeren laver et magisk angreb mod sine mål, og hvis det er succesfuldt, gør formularen 1t10+2 skade. Hvis det rammer ofrets tærskel, antændes ofret og forbrænder smertefuldt over 1t3 runder. Hvis det er under tærsklen, mistes 1 sår. Hvis det magiske angreb fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, mens en sky af gløder og gnister spredes ud i området. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, formår magikeren ikke at ramme med sin gnistsky.

Frostrøg

Skole: Alkymi; Pris 3 magipoint; Varighed: øjeblikkelig

Med sit røginstrument skaber magikeren en kold, hvid røg, som spreder sig i området som en røgsky, der hænger tæt i luften. Skyen har en diameter på 4 meter, og den opstår inden for 10 meter af magikeren. Straks efter at røgskyen er opstået og har indhyldet sine ofre, fryser røgen pludselig, og alle i den frosne røg rammes af kulde og forfrysninger.

Effekt: Røgen fryser til is og påvirker alle inde i røgskyen. Alle ofre inde i røgskyen skal klare et resistens (undvige) mod det magiske angreb for at springe fri af den kolde røg. Hvis det er succesfuldt, springer man fri af røgen og påvirkes ikke yderligere af formularen. Alt inde i røgen bliver ramt af den frosne røg, som efterlader en hinde af frosne røgkrystaller.

Aktivering: Magikeren laver et magisk angreb mod alle i røgen. Hvis det er succesfuldt, må alle væsner i området forsøge at lave et resistens-tjek for at undvige formularens effekt. Alle væsner i området, som ikke undveg rammes af den frosne tåge, som gør 3t8 livspoint skade eller 1t8+3 mod væsners tærskel. Rulles der under tærsklen, mister væsnet 1 sår. Hvis skaden rammer et væsens tærskel, fryser væsnet ihjel og efterlades med en tynd hinde af frost. Alle genstande, væsker, planter og lignende rammes også af den kraftige kulde. Hvis det magiske angreb fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, mens temperaturen i området falder drastisk og al røg forvandles til iskrystaller. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, lykkes det ikke at afkøle røgen nok til at gøre skade.

Tidligere omtalte formularer

Heksemester Viavolus’ sortekunstner

 • Sjælens livsgnist
 • Hadske ord
 • Dødens dørvogtere
 • Dødens greb
 • Lemmelammelse

Troldkarl Jägrichs Vejvisermagi

 • Den forgjorte garnnøgle
 • Det fortryllede møl
 • Den forheksede tøjslange
 • Skiltesnak
 • Stifindersyn

Blændværker Ilatrias trolddom

 • Hypnotisk blik
 • Stemmekast
 • Tryllespejl
 • Blændværk
 • Spejlbilleder
 • Frygtens fantasme

Det var fjerde sæt formularer.

Formularerne denne gang er mere klassiske og mere offensive i deres udformning med flere angrebs- og distraktionsformularer, men intentionen har været at knytte dem til et særligt tema denne gang, og se på, hvordan et tema kan forme en gruppe af formularer af vekslende styrke. Formularerne er også for at skabe en ramme for effekt-graden af trolddom, og hvor effektive formularerne skal være. En særlig udfordring er at balancere puljen af livspoint, som karaktererne har, mod væsners tærskel-mekanik.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

One thought on “[Hinterlandet] Pibemagernes røggalder

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: