[Hinterlandet] Blændværker Illatrias gygleriske stentavler

Blandt de lærde magikere i Turicum kigger man sig en ekstra gang over skulderen, inden man taler om Illatrias trolddom, da hun mestrede blændværker og gyglerier. Hun lærde sine hemmeligheder fra De røde bøger, som hun fandt skjult alle vegne, og hun nedfældede sin indsigt på stentavler, så de ikke skulle forgå igen. Blandt borgere og godtfolk taler man ikke om Illatrias, men det er fordi ikke-magikere ikke kender til blændværker, og de fleste gyglere ser, at der forbliver så.

De følgende formularer tilhører illusionsskolen, og de anvendes typisk af illusionister, hvoraf de, som er oplært i Turicum, ofte kalder sig gyglere.

Blændværker Ilatrias trolddom

Hypnotisk blik

Skole: Illusion; Pris 2 magipoint; Varighed vekslende

Illusionisten fanger sit offers blik, og bruger sin trolddom til at forblænde offeret, som bliver distraheret, og måske forveksler venner med fjender. Illusionisten skal kunne fange sit offers blik for at kunne anvende formularen.

Effekt: Magikeren får sit offer til at blive distraheret, falde i en trance eller forveksle venner med fjender alt efter hvor succesfuld aktiveringen af formularen var. Formularen giver 1 hypnose-point ved succesfuld aktivering + karisma bonus +1 point for hver 4 point rullet over sværhedsgraden (f.eks. en magiker med karisma 16, som ruller 14 mod sværhedsgrad 10 på sin test, opnår 1+2+1 = 4 hypnose point). For hypnose-pointene kan følgende effekter købes:

 • Distraktion: Pris 1 point pr runde – ofret har ulempe på sanse-tjeks og på at gennemskue løgne fortalt af illusionisten. Ofret bemærker ikke den distraherende effekt.
 • Trance: Pris 2 point pr runde – ofret er fanget i en trance og ude af stand til at reagere eller , indtil effekten udløber eller ofret tager skade. Fjender har fordel på angreb mod ofret, så længe denne er i trance.
 • Venner bliver til fjender: Pris 4 point pr runde – ofret kan ikke skelne venner fra fjender, og offensive handlinger bliver foretaget mod en allieret i stedet for en fjende.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 10. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, er ofrets vilje for stærk for illusionisten til at påvirke, og illusionisten kan ikke bruge formularen mere mod samme offer den dag.

Stemmekast

Skole: Illusion; Pris 2 magipoint; Varighed: 5 minutter

Illusionisten kaster sin stemme, så lyden kommer fra et andet sted, og den kastede stemme kan skabe splid eller tale hen over en anden persons stemme.

Effekt: Hvis magikeren får sin stemme til at komme et andet sted fra, vælges et punkt inden for 50 meter, og magikeren laver en magi-test. Stemmen kommer nu fra det valgte sted, og hver runde kan magikeren vælge et nyt sted, som lyden skal komme fra.

Hvis magikeren vil så splid eller tale hen over en andens stemme, vælges en af nedenstående effekter, og der laves et magisk angreb:

Skabe splid: Hvis effekten er at skabe splid, blander magikerens stemme sig i andres samtale, som små spidse bemærkninger, som ingen er helt sikre på hvorfra kom, men som de tilskriver deres modparter. Op til 10 personer inden for 20 meter kan påvirkes af formularen, og de er påvirkede i fem minutter. Ofrene har ulempe på sociale færdigheder mellem hinanden. Efter 1 minut skal ofrene foretage Resistens (viljestyrke) mod magikerens magiske angreb for at ryste effekten af sig. Hvis de fejler med mere end 4, eskalerer de til højlydt skænderi, og fejles med end 8, kommer det til håndgemæng.

Tale henover: Hvis effekten er at tale hen over en anden, så vælges et offer inden for 20 meter, hvis stemme forsvinder under magikerens stemme, som i stedet udtaler sig (og det magikerens færdigheder, som er i spil ved forhandlinger, bestikkelse, trusler, fornærmelser etc.). Alle involverede skal foretage et sansetjek mod magikerens magiske angreb for at bemærke, at det ikke er ofrets stemme, man hører. Hvis ofret er opmærksom på magien, kan denne forsøge at ryste magien af sig med et succesfuldt Resistens (viljestyrke) mod magikerens magiske angreb.

Aktivering: Hvis effekten er at kaste stemmen til et andet sted, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 8. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, lykkes det ikke at flytte stemmen mere end et par centimeter, hvilket får det til at se ud, som om magikeren taler ude af sync de næste fem minutter.

Hvis effekten er at slå splid eller tale hen over en anden, foretages et magisk angreb mod ofret eller gruppen af ofre for at aktivere formularen. Hvis det magiske angreb fejler med fire eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og ofrets eller ofrenes opmærksomhed drages mod magikeren. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, lykkes det ikke at påvirke ofret eller ofrene. Bemærk, ved angreb mod en gruppe, betragtes formularen som fejlet, hvis ingen bliver påvirket. Der rulles kun en gang, og resultatet matches op mod alle ofrene.

Tryllespejl

Skole: Illusion; Pris 2 magipoint; Varighed variabel

Illusionisten fortryller en persons eller sit eget spejlbillede. Det fortryllede spejlbilledet kan nu kommentere på sin original eller fungere som budbringer.

Illusionisten vælger et spejl inden for 50 meter, som reflekterer en person, og med elegante fagter og stille ord fortrylles refleksionen af personen. Det kan være illusionistens eget spejlbillede eller en anden persons. Når spejlbilledet fortrylles, vælger illusionisten, formularens effekt, og hvem der reflekteret i spejlet påvirkes.

Effekt: Hvis effekten er at bringe bud, afsiger spejlbilledet sin besked, som formuleret af magikeren. Derefter ophører effekten. Spejlbilledet kan gengive fire sætninger eller 50 ord.

Hvis effekten er at give ros, begynder spejlbilledet at sige ting til ofret, som denne gerne vil høre, og ofret bliver stående og soler sig i rosen. Effekten varer indtil førstkommende solopgang eller solnedgang, eller indtil ofret angribes, fjernes fra spejlet, distraheres markant eller løsriver sig fra magien. Ofret kan efter at have solet sig i 5 minutters ros forsøge at løsrive sig ved at klare Resistens (viljestyrke) mod magikerens magiske angreb.

Aktivering: Hvis effekten er at sende bud, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 8. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og spejlbilledet afsiger sin besked med en væsentlig fejl eller fornærmelse. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, formår spejlbilledet ikke at afsige sin besked.

Hvis effekten er at rose folk, foretages et magisk angreb mod ofret, og hvis det er succesfuldt, begynder ofret nu tage imod rosen. Hvis det magiske angreb fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og illusionistens refleksion stikker af og vender først tilbage efter 1t12 måneders ballade. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, bliver spejlbilledets snak ikke til ros, og efter et minut med sort snak, ophører formularen.

Blændværk

Skole: Illusion; Pris 1 magipoint; Varighed 5 minutter

Illusionisten skaber falske billeder af skygger, luft og løgne, som kan synes virkelige. Blændværket er lutter billede, som ikke påvirker smags- og lugtesans, følesansen eller hørelsen. Ved at koncentrere sig kan illusionisten få billedet til at røre på sig. Blændværket eksisterer, indtil der bliver rørt ved det, at det åbenlyst synes falsk eller illusionistens koncentration brydes, eller 5 minutter er gået.

Effekt: Illusionisten former et billede, som optræder et punkt op til 10 meter fra illusionisten, som illusionisten kan se. Billedet forsvinder efter fem minutter. Hvis illusionisten bruger sin handling på at koncentrere sig om illusionen, kan billedet animeres og bevæge sig. Hvis illusionisten tager skade eller forstyrres voldsomt, skal illusionisten foretage et udholdenhedstjek 8 + skade for at vedligeholde koncentrationen.

Hvis der er grund til at tro, at billedet er falsk, skal illusionisten lave et karisma (bluff) test, som bliver den sværhedsgrad, som tilskuere skal foretage Resistens (viljestyrke) imod for at gennemskue.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 8. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og alles opmærksomhed drages mod illusionisten. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, blegner blændværket bort, inden det havde effekt.

Spejlbilleder

Skole: Illusion; Pris 2 magipoint; Varighed 5 minutter

Illusionisten skaber et eller flere spejlbilleder af sig selv, som gør det svært at identificere originalen.

Magikeren foretager tavst en stribe fagter, og for hver kraftfuld bevægelse danner sig en kopi, et spejlbillede, af magikeren, som står side om side, og grænsen mellem de mange magikere flimrer, så man aldrig ved helt, hvem man står over for: Er det originalen eller en kopi?

Effekt: Formularen fremtryller en række spejlbilleder af magikeren, der alle bevæger sig på samme måde, og grænsen mellem billederne flyder hele tiden, så man ikke kan fastholde en enkelt af dem.

Når man forsøger at røre magikeren, rammer man i stedet et spejlbillede medmindre man foretager et succesfuldt visdomstjek 14. Hvis man rammer spejlbilledet, flimrer det bort, uden at handlingen har nogen effekt. Hvis man rammer magikeren, påvirkes denne som normalt. Spejlbillederne holder indtil fire af dem er blevet ramt, magikeren blændes eller befinder sig et mørke, hvor de ikke kan ses, eller 5 minutter. Bemærk, områdeangreb får 1t4 spejlbilleder til at flimre bort.

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 8. Hvis det er succesfuldt, er formularen aktiveret. Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og et spejlbillede opstår, som derefter stikker af – måske for en dag at vende tilbage og forsøge at overtage magikerens plads. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen fejler, blegner spejlbillederne lige så hurtigt, som de opstod.

Frygtens fantasme

Skole: Illusion; Pris 1 magipoint; Varighed øjeblikkelig

Illusionisten skaber frygtindgydende billeder, som optræder for ofrets indre blik, som kan skræmme livet af modstanderen, lamme dem med frygt eller få dem til at flygte alt efter, hvor stærkt magikerens angreb er.

Effekt: Rædselsvækkende billeder, som ofret knap nok kan sætte ord på, dukker op for deres indre blik, og angrebet fylder dem med frygt, som kan skræmme livet af dem. Magikeren påvirker en modstander, som magikeren får øjenkontakt med, og som er inden for 10 meter.

Aktivering:  For at aktivere formularen laver magikeren et magisk angreb mod sit mål. Alt efter hvor succesfuldt angrebet er, opnås forskellige effekter, Angrebet overgår modstanderens forsvar med

 • 1-4 point: Modstanderen flygter i panik for 1 runde.
 • 5-8 point: Modstanderen står lammet af frygt for 1 runde
 • 9+ point: Modstanderen står lammet af frygt for 1 runde og tager 1t12 skade

Hvis det magiske angreb fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint, og magikeren får et glimt af sin egen rædsel, hvilket farver en lok af magikerens hår kridhvid. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint), og magikeren vælger selv hvilken af overstående resultater, der rammer modstanderen. Hvis formlen fejler, gennemskuer ofret fantasmen.

Tidligere omtalte formularer

Heksemester Viavolus’ sortekunstner

 • Sjælens livsgnist
 • Hadske ord
 • Dødens dørvogtere
 • Dødens greb
 • Lemmelammelse

Troldkarl Jägrichs Vejvisermagi

 • Den forgjorte garnnøgle
 • Det fortryllede møl
 • Den forheksede tøjslange
 • Skiltesnak
 • Stifindersyn

Det var tredje sæt formularer.

Illusionsformularer har næsten fra det tidligste været en del af Dungeons & Dragons. I AD&D 1st edition introduceredes illusionisten, som dengang var en særskilt magikerklasse med sine helt egne spell-lister. I AD&D 2nd edition blev illusionisten i større grad gjort til en specialist under troldmanden (dengang var der kun Wizard class, Sorcerer og Warlock kom først meget, meget senere), og man kunne nu specialisere sig i alle trolddomsskolerne. Imidlertid har illusionister altid været drilske at håndtere i rollespilssammenhænge, da illusioner er meget fleksible og svære at balancere mellem konstant at nerfe, fordi alle begynder at disbelieve, og begrænse, fordi illusioner netop leger med, hvordan virkeligheden ser ud. Formularerne er her et forsøg på at bringe forskellige aspekter af illusionisten tilbage og tage klassiske D&D-formularer i brug ved samme lejlighed. Det er dog noget mere komplekse formularer end mange af de tidligere.

Offentliggjort af Morten Greis

Historiker, etnolog, brygger, fægter, rollespiller, science fiction entusiast History and Ethnology, brewer and fencer, roleplayer and science fiction enthusiast

3 kommentarer til “[Hinterlandet] Blændværker Illatrias gygleriske stentavler

Skriv, skriv, skriv

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: